Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 09.04.1991. Cjenik zdravstvenih usluga za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Direkcija Zagreb

Zagreb, Margaretska 3

Na osnovi članka 136. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 31/90) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 4. sjednici održanoj 14. ožujka 199l. godine, donosi slijedeću

ODLUKU

o donošenju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

Članak 1.

Donosi se Cjenik zdravstvenih usluga s primjenom od 1. travnja 1991. godine, za područje Republike Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zdravstveni radnici privatne prakse primjenjuju Cjenik zdravstvenih usluga od 1. siječnja 1991. godine.

Cjenik zdravstvenih usluga za 1991. godinu ćini sastavni dio ove odluke i daje se u prilogu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-03/91-01/06

Urbroj: 338-09-91-1

Zagreb, 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CJENIK, ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 1991. GODINU

NAPUTAK I OBRAZLOŽENJE CJENIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA ZA 1991. GODINU

Cjenik zdravstvenih usluga organizacija zdravstva Hrvatske za 1991. godinu izrađen je na osnovu cijena zdravstvenih usluga organizacija zdravstva Hrvatske koje su se koristile u posljednjem kvartalu 1990. godine i prvim mjesecima 1991. godine.

Usporedivanjem pojedinih cijena i cjenika sa kalkulativnim elementima utvrđenim u republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske izvršeno je međusobno usklađivanje pojedinih cijena unutar istovrsnih struka, kao i uspoređivanje između pojedinih struka. Osim usporedbe pojedinih cjenika izvršena je i analiza Programa rada, te financijskih veličina ostvarenih u 1990. godini kao i financijskih planova za 1991. godinu, koje su podatke dostavile organizacije zdravstva.

Nomenklatura zdravstvenih usluga izrađena je na osnovi postojećih republičkih standarda i normativa sa primjenom jedinstvenog šifarnika.

Pri izradi cjenika uočene su značajne razlike u istovrsnim zdravstvenim uslugama koje su svedene na prosječne cijene, što znači, da je došlo do određenog odstupanja u pojedinim cijenama od do sada utvrđenih. Ovo iz nastojanja da se za istovjetni rad osiguraju jednaki prihodi u svim organizacijama zdravstva Hrvatske.

Cijene primarne zdravstvene zaštite (ambulantno-dispanzerska i stomatološka zdravstvena zaštita) utvrđene su na osnovi kalkulativnih vrijednosti timova po zaštitama i vremenskih normativa iskazanih u samom cjeniku.

Navedene cijene primjenjuju se od 1. travnja 1991. godine u svim organizacijama zdravstva na području republike Hrvatske.

CJENIK BOLNO-OPSKRBNOG DANA PO ODJELIMA

________________________________________________________________________________
Šifra  STRUKA/ODJEL  Medicinski   Tera      Dijagno-    Pansion Ukupno
                rad       pija      stika              b. o. dan
________________________________________________________________________________
0        1        2        3        4        5        6
________________________________________________________________________________
20050 Interna
20051 Odjel           240,00     140,00     400,00     380,00     1.160,00
20052 Intenzivna njega 1.300,00    350,00     700,00     740,00     3.090,00
20053 Postintenzivna njega   290,00     140,00     400,00     380,00     1.210,00
20054 Koronarna jedinica    1.300,00    350,00     700,00     740,00     3.090,00
20055 Postkoronarna
jedinica            290,00     140,00     400,00     380,00     1.210,00
20056 Interventna
gastroenterologija       480,00     240,00     900,00     620,00     2.240,00
20057 Obrnuta izolacija 480,00     240,00     900,00     620,00     2.240,00
20058 Dnevna bolnica      160,00     700,00     800,00     170,00     1,830,00
20059 Centar za transplantaciju
koštane moždine     1.300,00    500,00     900,00     740,00     3.440,00
20060 Nefrologija        240,00     140,00     400,00     380,00     1.100,00
20100 Pulmologija i TBC
20101 Odjel           210,00     140,00     300,00     330,00     980,00
20102 Intenzivna njega 1.100,00    440,00     700,00     650,00     2.890,00
20103 Postintenzivna njega   250,00     140,00     350,00     330,00     1.070,00
20150 Infektologija
20151 Odjel odraslih      240,00     50,00      300,00     380,00     970,00
20152 Odjel dječji       290,00     50,00      250,00     390,00     980,00
20153 Intenzivna njega -
odrasli             1.300,00    400,00     900,00     740,00     3.340,00
20154 Intenzivna njega -
dječja             1.300,00    200,00     1.000,00    740,00     3.240,00
20155 Postintenzivna njega -
odrasli             290,00     150,00     200,00     380,00     1.020,00
20156 Postintenzivna njega -
dječja             300,00     150,00     200,00     390,00     1.040,00
20157 * AIDS - Odjel      1.500,00    -        -        900,00     2.400,00
20200 Pedijatrija
20201 Odjel           290,00     100,00     350,00     390,00     1.130,00
20202 Intenzivna njega
ugrožene novorođenčadi 1.300,00    180,00     800,00     740,00     3.020,00
20500 Ginekologija
20501 Odjel           260,00     150,00     200,00     380,00     990,00
20502 Intenzivna njega -
žene              1.300,00    250,00     280,00     740,00     2.570,00
20503 Postintenzivna njega -
žene              280,00     200,00     150,00     380,00     1.010,00
20504 Intenzivna njega -
dječja (novorođenčad)      1.300,00    100,00     250,00     740,00     2.390,00
20505 Postintenzivna njega -
dječja (novorođenčad)      300,00     150,00     150,00     390,00     990,00
20550 Neonatologija       220,00     180,00     150,00     340,00     890,00
20600 Rodilišta     230,00     120,00     180,00     330,00     860,00
20650 Ortopedija
20651 Odjel           230,00     200,00     250,00     360,00     1.040,00
20652 Intenzivna njega 1.300,00    500,00     400,00     740,00     2.940,00
20653 Postintenzivna njega   300,00     250,00     300,00     360,00     1.210,00
20700 Otorinolaringologija
20701 Odjel           190,00     80,00      100,00     320,00     690,00
20702 Intenzivna njega 450,00     150,00     50,00      590,00     1.240,00
20703 Postintenzivna njega   250,00     100,00     80,00      320,00     750,00
20750 Oftalmologija       180,00     80,00      120,00     320,00     700,00
20800 Urologija
20801 Odjel           230,00     150,00     300,00     370,00     1.050,00
20802 Intenzivna njega 1.300,00    600,00     400,00     740,00     3.040,00
20803 Postintenzivna njega   300,00     150,00     300,00     370,00     1.120,00
20804 Posttransplantaciona
njega              900,00     400,00     1.000,00    740,00     3.040,00
20805 Sterilna jedinica 900,00     1.000,00    1.300,00    640,00     3.840,00
20850 Rehabilitacija
20851 Odjel - akutni -
odrasli             250,00     100,00     150,00     380,00     880,00
20852 Odjel - akutni-
djeca              270,00     80,00      190,00     380,00     920,00
20203 Intenzivna njega-
dječja             1.300,00    180,00     500,00     740,00     2.720,00
20204 Postintenzivna njega-
dječja             300,00     100,00     300,00     390,00     1.090,00
20250 Dermatovenerologija    190,00     150,00     150,00     330,00     820,00
20300 Neurologija
20301Odjel           250,00     l00,00     390,00     360,00     1.100,00
20302 Intenzivna njega 1.300,00    800,00     1000,00 740,00     3.840,00
20303 Postintenzivna njega   300,00     300,00     400,00     360,00     1.360,00
20350 Psihijatrija
20351 Odjel - kronični 200,00     30,00      50,00      250,00     530,00
20352 Odjek - akutni      270,00     50,00      100,00     290,00     710,00
20353 Intenzivna skrb      1.100,00    80,00      150,00     600,00     1.930,00
20354 Pojačana skrb       300,00     150,00     700,00     290,00     1.440,00
20355 Pojačani nadzor  250,00     100,00     500,00     290,00     1.140,00
20356 Ovisnosti     270,00     50,00      150,00     290,00     760,00
20357 Dnevna bolnica      160,00     10,00      150,00     170,00     490,00
20358 Vikend bolnica      160,00     5,00      15,00      170,00     350,00
20359 Stanica za
otrežnjavanje          300,00     50,00      300,00     290,00     940,00
20360 Dječji odjel       270,00     50,00      200,00     290,00     810,00
20361 Autizam      270,00     50,00      200,00     290,00     810,00
20362 Omladina i školska
djeca - odjel          260,00     30,00      50,00      230,00     570,00
20363 Cjelodnevni boravak
školske djece          160,00     -        -        170,00     330,00
20400 Onkologija
20401 Odjel           240,00     250,00     500,00     380,00     1.370,00
20402 Intenzivna njega 1.300,00    500,00     500,00     740,00     3.040,00
20403 Postintenzivna njega   290,00     250,00     500,00     380,00     1.420,00
20450 Kirurgija
20451 Odjel           230,00     200,00     250,00     360,00     1.040,00
20452 Intenzivna njega 1.300,00    700,00     900,00     740,00     3.640,00
20453 Postintenzivna njega   300,00     300,00     300,00     360,00     1.260,00
20454 Intenzivna njega -
kardiokirurgije         1.650,00    100,00     150,00     740,00     2.640,00
_______________________________________________________________________________
* Ostali elementi cijene po računu

Napomena: Osim bolno-opskrbnog dana posebno se iskazuju troškovi visokodiferencirane terapije i dijagnostike, te operativni zahvati i anestezija, a prema uputama danim u pojedinim cjenicima.
Cijene intenzivnih njega obračunavaju se po satu liječenja.


CIJENE BOLNO-OPSKRBNOG DANA CENTARA ZA REHABILITACIJU I BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI ZA 1991. GODINU


Šifra      STRUKA/ODJEL                  Cijena bolno-opskrbnog dana

0            1                                2

20900 Centri za rehabilitaciju
20901 Opća rehabilitacija i fizikalna terapija - odrasli                770,00
20902 Opća rehabilitacija i fizikalna terapija - dječja                 820,00
20903 Neurologija
20904 Paraplegija - nepokretni bolesnici                        980,00
20905 Ortopedija - traumatologija                            820,00
20906 Kardiovaskularni odjel                              850,00
20950 Bolnice za kronične bolesti
20951 Odjel (pulmologija, alkoholizam, neurologija)                   810,00
20952 Intenzivna njega                             1.950,00
20953 Postintenzivna njega                               1.050,00
20954 Odjel - dječji (neurologija, pedijatrija i rehabilitacija)                930,00
20955 Dnevni stacionar                             770,00


CJENIK KONZILIJARNO-POLIKLINIČKIH USLUGA

I. Napomena:
Prvi internistički specijalistički pregled obuhvaća:
- uzimanje anamneze,
- analizu donesene medicinske dokumentacije,
- klinički sistematski pregled, utvrđivanje općeg stanja bolesnika sa osvrtom na osnovno oboljenje,
- mjerenje pulsa i venoznog tlaka,
- postavljanje dijagnoze,
- davanje mišljenja i prijedloga za nastavak liječenja,
- po potrebi upućivanje bolesnika na druge konzultativne specijalističke preglede, rentgensku i laboratorijsku obradu, ili na stacionarno liječenje,
- zakazivanje kontrolnog pregleda i slično. Ponovni internistički specijalistički pregled obuhvaća:
- analiza donesene medicinske dokumentacije,
- mjerenje pulsa i venoznog tlaka,
- utvrđivanje dijagnoze,
- davanje mišljenja i prijedloga ordinirajućem liječniku opće medicine,
- daljnje upućivanje na konzultativne specijalističke preglede i eventualno zakazivanje ponovnog pregleda.

II. Napomena:
Prvi pedijatrijski pregled obuhvaća:
- pripremu djeteta, materijala i opreme za pregled,
- detaljno upoznavanje s postojećom medicinskom dokumentacijom,
- uspostavljanje kontakta sa pratiocem i djetetom,
- uzimanje anamnestičkih podataka,
- klinički pregled djeteta,
postavljanje dijagnoze uz određivanje daljnjih terapeutskih postupaka ili potrebe zadržavanja na stacionarnom liječenju,
- davanje preporuke, savjeta i mišljenja pratiocu,
- vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije uz zbrinjavanje djeteta po završenom pregledu. Ponovni pedijatrijski pregled obuhvaća:
ponovni klinički pregled,
- dopunske informacije o medicinskoj dokumentaciji,
- intrepretiranje izvršenih analiza,
- određivanje daljnjih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

III. Napomena:
Prvi neurološki pregled obuhvaća:
- uzimanje anamneze,
- analiza donesene dokumentacije,
- obavljanje neurološkog pregleda,
- ispitivanje stanja psihičkih funkcija,
- postavljanje dijagnoze,
- određivanje terapije,
- davanje uputstva u pogledu daljnjeg liječenja,
- davanje mišljenja liječnika opće medicine,
- upućivanje bolesnika na dopunske preglede,
- zakazivanje kontrolnog pregleda.
Ponovni neurološki pregled obuhvaća:
- dopunu anamneze i analiza dopunskih nalaza,
- obavljanje neurološkog pregleda,
- evaluacija dijagnoze i efikasnosti terapije,
- davanje daljnjih uputstava i savjeta, te propisivanje terapije,
- upućivanje na nove kontrolne preglede i druge dopunske konzilijarne preglede.

IV. Napomena:
Prvi psihijatrijski pregled obuhvaća:
- uvod u medicinsku dokumentaciju,
- uzimanje obiteljske i osobne anamneze,
- razgovor s bolesnikom (ili roditeljima),
- uvodni psihijatrijski intervju,
- opći klinički pregled.
Ponovni psihijatrijski pregled obuhvaća:
- uzimanje dodatnih anamnestičkih podataka,
- evaluacija terapeutskih mjera,
- poduzimanje novih dijagnostičkih ili terapeutskih mjera po potrebi.

V. Napomena:
Prvi specijalistički ginekološki pregled obuhvaća:
- uzimanje osobne i obiteljske anamneze,
- priprema pribora, materijala i instrumenata,
- pregled dojki palpacijom,
- pregled abdomena,
- mjerenje venoznog tlaka,
- vanjski i unutarnji ginekološki pregled,
- pregled u spekulima,
- upućivanje na dopunske konzilijarno-specijalističke, laboratorijske i druge preglede,
- postavljanje dijagnoze,
- propisivanje terapije i davanje savjeta u vezi terapije,
- vođenje medicinske dokumentacije i evidencije uz zakazivanje ponovnog termina za pregled.
Ponovni specijalistički ginekološki pregled obuhvaća:
- uzimanje dopunskih anamnestičkih podataka o toku bolesti nakon prvog pregleda,
- utvrđivanje općeg stanja i lokalnog nalaza u usporedbi s prethodnim nalazima,
- vanjski i unutarnji ginekološki pregled,
- interpretiranje dobivenih laboratorijskih i drugih nalaza,
- utvrđivanje dijagnoze,
- ordiniranje terapije,
- davanje savjeta i uputa o daljnjem tretmanu.

VI. Napomena:
Prvi specijalistički kirurški pregled obuhvaća:
- anamnezu,
- opći klinički pregled, te utvrđivanje općeg stanja s posebnim osvrtom na glavne tegobe bolesnika, radi utvrđivanja općeg stanja i lokalnog nalaza,
- upoznavanje sa dosadašnjim liječenjem i nalazima,
- utvrđivanje dijagnoze,
- određivanje dopunskih pregleda i nalaza,
- upućivanje na operativno liječenje,
- upisivanje nalaza u medicinsku dokumentaciju.
Ponovni specijalistički kirurški pregled obuhvaća:
- analizu dopunske medicinske dokumentacije,
- pregled uz sagledavanje općeg stanja i osnovnog oboljenja,
- odlučivanje o daljnjem tretmanu i eventualno zakazivanje ponovnog kontrolnog pregleda.

VII. Napomena:
Prvi specijalistički urološki pregled
Ponovni specijalistićki urološki pregled
Napomena je ista kao kod kirurškog pregleda.

VIII. Prvi specijalistički neurokirurški pregled
Napomena je ista kao kod kirurškog pregleda.

IX. Napomena:
Prvi specijalistički oftalmološki pregled obuhvaća:
- uzimanje kratke anamneze,
- pregled vanjskih dijelova oka,
- pregled segmenta oka,
- digitalno ispitivanje očnog tlaka,
- orijentaciono ispitivanje bulbomotora i vidnog polja,
- pregled prozirnih sredina,
- pregled fundusa oftalmoskopom,
- ispitivanje vidne oštrine s korekcijom vida.
Ponovni specijalistički oftalmološki pregled obuhvaća:
- lokalni specijalistički pregled,
- kontrola prethodno ordiniranog terapijskog postupka,
- nastavak ordinirane terapije,
- eventualno upućivanje na dopunske pretrage i preglede.

X. Napomena:
Prvi specijalistički otorinolaringološki pregled obuhvaća:
- uzimanje anamneze,
- opći specijalistički pregled s posebnim osvrtom na glavne tegobe bolesnika, radi utvrđivanja općeg stanja i lokalnog nalaza,
- analiza medicinske dokumentacije,
- postavljanje radne ili konačne dijagnoze,
- upućivanje na daljnje preglede i obradu,
- propisivanje terapije.
Ponovni specijalistički otorinolaringološki pregled obuhvaća:
- utvrđivanje stanja lokalnog nalaza u vezi s glavnom bolesti,
- analiza nalaza i rezultata ostalih dijagnostičkih pretraga,
- provjera efikasnosti propisane terapije,
- propisivanje daljnje terapije i terapeutskih postupaka.

XI. Napomena:
Prvi specijalistički dermatološki pregled obuhvaća:
- uzimanje anamneze,
- uvid u donesenu medicinsku dokumentaciju,
- opći klinički specijalistički pregled fizikalnim metodama, pretraga s posebnim osvrtom na tegobe bolesnika,
- postavljanje radne ili konačne dijagnoze,
- ordiniranje terapije,
- upućivanje na druge specijalističke i laboratorijske pretrage ili eventualno stacionarno liječenje,
- zakazivanje kontrolnog pregleda,
- vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Ponovni specijalistički dermatološki pregled obuhvaća:
- sve radnje iz prethodne usluge, s evaluacijom i provjerom dijagnoze i terapije i eventualnom promjenom, dopunom dijagnoze i terapije.

XII. Napomena:
Za usluge koje nisu iskazane za djecu povećava se cijena usluge odraslih za 20% kod djece od 0 - 6 godina starosti, odnosno za 10% kod djece od 7 - 14 godina starosti.


Šifra          Naziv usluge                      Cijena
0                1                        2
INTERNA
30001 * Pregled - prvi                             135,60
30002 * Pregled - ponovni                            95,00
30003 EKG standardni (12 odvoda) sa nalazom i mišljenjem            101,70
30004 EKG standardni s opterećenjem                   156,60
30006 EKG standardni (12 odvoda) prije i iza davanja dijagnostičkih
farmaka (lijek po računu)                            156,60
30007 Fonokardiografija - 5 derivacija s očitavanjem              127,00
30008 Mjerenje Shunta - krivulja boje (isključivo punkcija arterije i
materijal)                                   127,00
30009 Određivanje vremena cirkulacije velikog i malog optoka
krvi                                      61,00
30010 Pretraga egzokrine funkcije pankreasa sa duodenalnom
drenažom (Rtg lokalizacija sonde i potrošni materijal su sračunati)       105,30
30011 Parcijalni tlak CO2 u krvi                        18,00
30012 Parcijalni tlak kisika u krvi                       18,00
30016 Određivanje kisika u arterijskoj krvi                   49,70
30017 Ušna oksimetrija                         22,10
30018 Clearance PAH - 4 perioda (klinički dio)             94,20
30019 Clearance tiosulfata (inulin) 4 perioda (klinički dio)          94,20
30020 Clearance inulina i PAH-a                     137,10
30021 Tubularni maksimum PAH-a                     94,20
30022 Tubularni maksimum glukoze                        94,20
30023 Renalni prag-glukoza                           94,20
30024 Clearance UREA 4 perioda                     78,30
30025 Kreatinin clearance                            78,30
30026 Kontrola Pace Maker                            105,20
30027 Elektrodinamička kontrola elektrostimulatora srca uključujući
i EKG                                      292,20
30028 Vektorkardiogram                         172,70
30029 Echokardiografsko hemodinamsko ispitivanje srca          206,90
30030 Echokardiografija za dijagnostiku srčane bolesti (osim valvule)  190,90
30031 Echokardiografija za ispitivanje jedne valvule              231,10
30032 Kontinuirana reinfuzija ascitesne tekućine                1.065,20
30033 Cikloergometrija sa EKG-om ispred i s EKG-om iza
cikloergometrije                                258,30
30034 Fonokardiogram sa EKG-om                     141,80
30035 Apikogram                             42,50
30036 Karotidogram                               28,20
30037 Kateterizacija srca (desno ili lijevo)                  2.318,10
30038 Kateterizacija obje strane srca u jednom aktu               3262,70
30039 Angiokardiografija (bez prethodne kateterizacije srca) u
jednom smjeru                                  1.264,20
30040 Angiokardiografija (bez prethodne kateterizacije srca) u dva smjera    1.796,00
30004 Angiokardiografija (bez prethodne kateterizacije srca) u tri smjera    2.107,80
30042 Angiokardiografija (bez prethodne kateterizacije srca) u četiri
smjera                                     2.419,60
30043 Dodatna angiokardiografija u dva smjera              829,00
30044 Dodatna angiokardiografija u tri smjera              1.138,90
30045 Dodatna angiokardiografija u četiri smjera                1.449,20
30046 Lijeva ventrikulografija (bez prethodne kateterizacije) u jednom
smjeru                                     1.264,20
30047 Lijeva ventrikulografija (bez prethodne kateterizacije)
u dva smjera                                  1.796,00
30048 Lijeva ventrikulografija (bez prethodne kateterizacije) u tri smjera   2.107,80
30049 Lijeva ventrikulografija (bez prethodne kateterizacije)
u četiri smjera                                 2.419,50
30050 Dopunska lijeva ventrikulografija u dva smjera          861,70
30051 Dopunska lijeva ventrikulografija u tri smjera              1.183,80
30052 Dopunska lijeva ventrikulografija u četiri smjera         1.506,60
30053 Aortografija nakon ventrikulografije                   288,40
30054 Koronarografija                          1.826,80
30055 Intrakardijalna krivulja indikatora za otkrivanje shuntova
(u toku kateterizacije)                             692,40
30056 Mjerenje minutnog volumena u toku kateterizacije         491,60
30057 Intrakardijalna fonokardiografija i mikromanometrija           441,20
30058 Dijagn. elektrostimulacija u toku kateterizacije srca           410,60
30059 Elektrogram Hiss-ovog snopa u toku kateterizacije srca      634,90
30060 Uvođenje privremene endokardijalne elektrostimulacije
terapijske (Pace Maker) u toku kateterizacije                  488,70
30061 Kateterizacija desnog ili lijevog srca bez upotrebe rentgena
(mikrokateterizacija)                              626,40
Posebno se obračunava: Pulmoflex 4F mikrokateter, Pulmobal ili Svan Ganz ili slično, te set za vađenje intraarterijske krvi
30062 Test opterećenja u toku mikrokateterizacije srca         177,10
30063 Mjerenje minutnog volumena termodilucijom             289,20
Posebno se obračunava: Termodilucioni kateter i set za uvođenje katetera (prema tržišnoj cijeni), dijaskopija pluća i srca (po postojećem cjeniku)
30064 Kontinuirana 24-satna elektrokardiografija - dinamična
elektrokardiografija                              444,60
Posebno se obračunava: baterija
30065 Intraarterijaki tlak izvan koronarne i intenzivne njege          174,70
Posebno se obračunava: Kateter za intraarterijski tlak (po tržišnoj cijeni)
30066 Registracija intrakardijalnog elektrograma s jednom elektrodom
(snim. potencijal. Hiss-ovog snopa, određivanje vremena,
oporav. sin. čvora)                               310,30
Posebno se obračunava: Sistem za uvođenje elektrode i HSS Banelle elektroda (1/6) po tržišnoj cijeni, prepariranje vene po važećem cjeniku
30067 Dodatne elektrode                         103,20
Posebno se obraćunava: Sistem za uvođenje elektrode i HSS Banelle elektrode i HSS Banelle elektroda (1/6) po tržišnoj cijeni i prepariranje vene po važećem cjeniku
30068 Test lijekovima u toku pretrage (bez obzira na broj lijekova)       145,30
Posebno se obraćunava: Supstanca za farmak. test
30069 Transseptalna kateterizacija po Brockenbroghu           1.657,30
Napomena:
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- Rtg filmovi prema utrošku
- Kontrastno sredstvo
- Žica vodilja
- Kateteri - prema utrošku
- Prepariranje vene
- Razvijač i fiksir
- Lijekovi
- Anestezija
30070 Biopsija endomiokarda lijevog ventrikula             1.191,90
30071 Perkutana transluminalna angioplastika koronarne arterije     2.230,80
30072 Dodatna angioplastika svake daljnje koronarne arterije      446,10
30073 Selektivna intrakoronarna tromboliza u akutnom infarktu miokarda 2.230,80
30074 Selektivna intraarterijska tromboliza periferne arterije         2.230,80
Napomena:
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- Rtg filmovi prema utrošku
- Kontrastno sredstvo
- Žica vodilja
- Kateteri - prema utrošku
- Prepariranje vene
- Razvijač i fiksir
- Lijekovi
- Anestezija
30075 Određivanje refraktornog perioda                 159,10
30076 Vitalni kapacitet ili mjerenje ekspiratorne struje zraka         15,70
30077 Mala spirografska pretraga                        67,80
30078 Spirografska pretraga uključujući i farmakodinamske testove
(medikament uračunat)                          203,10
30079 Mjerenje rezidualnog volumena                   81,00
30080 Bronhospirometrijske pretrage                       270,60
30081 Difuzijski kapacitet za CO                        203,10
30082 Mjerenje difuzijskog kapaciteta                  811,10
30083 Difuzijski kapacitet za CO + DC+ DM                378,20
30084 PCO2 gradient                               135,30
30085 Testovi za nejednako mjerenje ventilacije             121,50
30086 Spiroergometrija                         170,00
30087 Ergometrija sa maksimalnim primitkom kisika i
kontinuiranim EKG-om                          229,50
30088 Standardna reografija                           158,80
30089 Reografija s funkcionalnim angiološkim testovima         160,10
30090 Elektronska oscilografija                     109,90
30091 Wasculator terapije                            130,00
30092 Telemetrijsko praćenje elektrokardiograma (za 1 sat)       165,40
30095 Ispitivanje bronhijalne rezistencije                   59,90
30096 Compliance test                          195,10
30097 Mjerenje difuznog kapaciteta sa CO metodom više udaha       116,00
30098 Rigidna bronhoskopija s lokalnom anestezijom i probatornom
ekscizijom                                   155,50
30099 Rigidna bronhoskopija s vađenjem stranog tijela          174,90
30100 Mjerenje perifernog venoznog tlaka                    9,90
30101 Transtorakalna citološka punkcija s lokalnom anestezijom pod
kontrolom rentgena                               208,70
30102 Bronhofiberskopija uključujući lokalnu anesteziju sa
kateteraspiracijom, brisom četkice (Brushing) i biopsijom            509,40
30103 Oscilometrija ili oscilografija standardna (L, D-I, II, III)
sa grafičkim prikazom                              101,70
30104 Snimanje više segmenata od standarda zaračunava se po
segmentu do ukupno 5 seg.                            10,60
30106 Evakuaciona punkcija seroznih šupljina              67,80
30108 Intraarterijska injekcija (bez cijene, igle, štrcaljke i lijeka).     54,20
30109 Doppler-Ehokardiografska analiza jednog srčanog
ušća ili artificijalne valvule                         337,70
30110 Doppler-ehokardiografska analiza minutnog srčanog volumena    301,20
30111 Doppler-ehokardiografska analiza patološkog srčanog spoja     418,20
30112 Transtelefonski prijenos elektrokardiograma                66,80
30113 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija benignih
tumora traheje i bronha                         412,00
30114 Dovršena rekanalizacija odnosno djelomično ili potpuno
odstranjenje malignih tumora traheje ili bronha fotoevaporizacijom
i fotokoagulacijom                               734,40
30115 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija
stenozirajućih procesa traheje ili bronha uzrokovanih ozljedom,
degenerativnim ili upalnim promjenama                  734,40
30116 Dovršena fotokoagulacija krvarenja traheje ili bronha           275,30
30117 Kompjuterizirano obostrano ispitivanje protoka krvi
donjih ekstremiteta                               171,30
30118 Kompjuterizirano obostrano ispitivanje protoka krvi gornjih
ekstremiteta                                  59,30
30120 Određivanje gustoće minerala fotonskom apsorpciometrijom 168,70
30121 Kontinuirano 24-satno mjerenje krvnog tlaka                127,90
Posebno se po računu obračunava: baterija
30122 Bronhofiberskopija sa transbronhalnom biopsijom pluća i po
potrebi bronhoalveolarnom lavažom                        509,40
Posebno se po računu obračunavaju kliješta, ako su za jednokratno korištenje,
30123 Spirometrija s krivuljom protok-volumen              80,30
30124 Tjelesna pletizmografija (R AW, SR, AW, R AW IN, R AW
EX, SG AW, ITGV, RV, TLC, ITGV% TLC, RV% TLC, VC IN)      170,90
30125 Alveolarna difuzija VC IN, VA, RV, TLC, FRC, FRC%
TLC, RV% TLC, DCOSB MMOL (M = KPA) TA, D/VA MMOl
(M = KPA = L) FICO, FACO, FIHE, FAHE                  229,60
30126 Plinska analiza iz arterijske krvi                    69,80
Posebno se obračunava uvozni potrošni materijal i elektrode u dinarskoj protuvrijednosti.

ALERGOLOGIJA
30201 Epikutano testiranje sa standardnom serijom alergena
(19 alergena), uključujući njihovu pripremu i očitavanje reakcije        55,40
30202 Epikutano testiranje s pojedinačnim alergenom, uključujući
pripremu alergena i očitavanje rezultata, po jednom alergenu      3,00
30203 Epikutano testiranje s jednim profesionalnim alergenom,
uključujući pripremu alergena i očitavanje rezultata, po jednom alergenu    4,30
30204 Test skarifikacijom do 5 rezova                  47,50
30205 Prick test do 10 uboda                          74,60
30206 Intradermalno testiranje do 10 injekcija             101,70
30207 Konjuktivalni test                            20,30
30209 Nosni testovi s ekstraktom alergena s rinoskopskim nalazom
i citološkom kontrolom (zahvat pojedinačno)                   33,90
30211 Indirektni test degranulacije bazofilnih granulocita (po Shelleyu)    49,60
30212 Priprema alergena i kontrolni testovi za indirektni test
degranulacije (za jedan alergen)                        74,90
30213 Alergološko testiranje s kandidinom ili trihofitinom i slično       47,50
30214 IgE test (kvantitativno) R.I.S.T. (Phadebas IgE test)           220,80
30216 Radio alergo sorbent test (R.A.S.T.) cijena za svaki alergen       253,90

GASTROENTEROLOGIJA
30401 BSP-test - klinički dio (tehničko izvođenje BSP-test)           52,80
30402 D-xyloze test - klinički dio (tehničko izvođenje)         37,40
30403 Schilling test - klinički dio (tehničko izvođenje)            30,30
30404 Fibroezofagoskopija (uključujući probatornu eksciziju)      168,20
Posebno se zaračunava Polaroid film po tržnoj cijeni do 5 komada
30405 Fibro-ezofago-gastroskopija (uključujući probatornu eksciziju)  256,50
Posebno se zaračunava Polaroid film po tržnoj cijeni do 5 komada
30406 Fibro-ezofago-gastro-duodenoskopija (ukIjučujući
probatornu eksciziju)                              350,00
30407 Kolonoskopija (uključujući probatornu eksciziju)         449,30
Posebno se zaračunava:
a) Polaroid film po tržnoj cijeni do 5 komada
b) Rtg snimka po važećim cijenama
30408 Rektoskopija (uključujući probatornu eksciziju,
polipektomiju, sklerozaciju i koagulaciju)                   69,50
30409 Ispitivanje želučanog soka:                        136,30
Bazalna i maksimalna sekrecija po Kay-u
Posebno se zaračunava Pentagastrin amp.
30410 Sekretin test - klinički dio (tehničko izvođenje)         126,00
Posebno se zaračunava Secretin amp.
30411 Vađenje duodenalnog soka (u dijagnostičke svrhe)(samo u ambulanti uključujući Lund test)
30412 Evakuacija abdominalne šupljine (tehničko izvođenje evakuacije)  108,10
30413 Biopsija jetre - klinički dio (dobivanje tkiva jetre za histološki pregled)
- odrasli                                    92,20
- djeca do uključujući 10-te godine                       115,10
30414 Biopsija sluznice tankog crijeva - klinički dio (ciljano
dobivanje tkiva tankog crijeva za histološki pregled)              259,60
30415 Retrogradna holangiopankreatografija (u slučaju neuspjeha naplatiti
Ezofagogastroduodenoskopiju)                      619,50
Posebno se obračunava Polaroid film po tržnoj cijeni do 5 komada i Glukagon 10 mg po dnevnoj cijeni
30416 Jejunoskopija (uključujući probatornu eksciziju)         440,40
30417 Laparoskopija (sa uzimanjem uzoraka za citologiju i histologiju) 569,20
30418 Elektrokoagulacija (kao dodatna usluga osim rektoskopije)     142,90
30419 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija malignih tumora ili
benignih stenoza debelog crijeva                        534,90
30420 Sklerozacija varikoziteta (kao dodatna usluga osim
kod rektoskopije)                                333,30
30421 Polipektomija endoskopska (kao dodatna usluga osim
kod rektoskopije)                                347,50
30422 Transkutana hepatoholangiografija                 271,60
30423 Transkutana drenaža žučnih vodova                 235,40
30424 Dilatacija suženja jednjaka (kao dodatna usluga)         349,40
30425 Implantacija trajnog tubusa u jednjaku (kao dodatna usluga)        137,10
Posebno se zaračunava implantacioni tubus po tržnoj cijeni
30426 Dovršena rekanalizacija jednjaka ili želuca ili debelog
crijeva kod stenozirajućih tumora fotoevaporizacijom i fotokoagulacijom 981,10
30427 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija polipa debelog
crijeva (bez obzira na broj)                          119,20
30428 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija hemoroida
(bez obzira na broj)                              180,00
30429 Endoskopska dovršena transduodenalna papilotomija
i ekstrakcija kamenca                              910,60
Posebno se po računu obračunava:
- RTG filmovi
- Kontrastno sredstvo
- Glukacon ampule
- Papilotom 1/2
- RCP kateter 1/4

GENETIKA
30602 Citogenetska analiza limfocita iz periferne krvi s identifikacijom
kromosoma                                    951,80
30603 Kultura stanica i tkiva s kariotipizacijom                1.381,00
30604 Genetsko savjetovanje sa pismenim nalazom i prognozom       135,80
30605 Citogenetsko ispitivanje mejoze                  88,20

PEDIJATRIJA
30801 * Pregled prvi za djecu od 0-6 godina                   197,00
30802 * Pregled ponovni za djecu od 0-6 godina             147,70
30803 * Prvi pregled za djecu od 7-14 godina              130.90
30804 * Pregled ponovni za djecu od 7-14 godina             93,20
30805 EKG standardni u pedijatrijskoj ambulanti             101,70
30806 Mantoux proba (sa očitavanjem tuberkulinskog testa)        54,20
30807 Uzimanje čistog uzorka urina sa toaletom spolovila u sterilnu
posudu                                     25,00
30809 Dijafanoskopija (transluminacija glave)              59,10
30810 Dvodimenzionalna ehografija mozga                 648,80
30811 Neinvanzivno mjerenje intrakranijskog tlaka izvan jedinica
intenzivne i postintenzivne njege                        421,80
Posebno se obračunava po računu:
- l/4 senzora u i izvan jedinica
30812 Doppler neinvanzivno mjerenje arterijskog tlaka
(arteriosondom) izvan jedinica intenzivne i postintenzivne njege        44,60
Posebno se obračunava po računu:
- l/3 dječje mandžete u i izvan jedinica
30813 Doppler neinvanzivno kontinuirano mjerenje arterijskog
tlaka izvan jedinica intenzivne i postintenzivne njege             45,50
Posebno se obračunava po računu:
- 1/3 dječje mandžete i 1/10 papira - srebrnog u i izvan jedinica
30814 Davanje temeljnog znanja o bolesti, terapiji, samokontroli
za insulin ovisnog bolesnika mlađeg od 16 godina (provađa se
prilikom otkrivanja bolesti)                          139,80
30815 Kontrolni pregled za edukaciju, s provjerom znanja i vještina,
za insulin ovisnog bolesnika mlađeg od l6 godina                93,20
30818 EEG 8-12 kanalni aparat (uključujući IFAS i HV)          114,50
30819 EEG 8-12 kanalni (uključujući IFAS i HV) uz krevet bolesnika   153,80
30820 EEG 16 i više kanalni aparat (uključujući IFAS i HV)       127,70
30821 EEG 8-12 kanalni s kemijskom aktivacijom             177,90
30822 EEG 16 kanalni s kemijskom aktivacijom              195,40
30823 EEG poligrafija (3 satno spavanje)                    355,60
30824 EEG poligrafija (8 satno spavanje)                    999,40
30825 Poligrafija s ispitivanjem vegetativnih funkcija (pletizmografija,
psihogalvanski refleks, respiracija, EKG i testovi na sinkope po
Ascheceru i Weberu)                               259,90
30826 Standardni ECHO-gram Aplan (sa ili bez foto snimke)        130,00
30827 Biopsija bubrega                         115,10
30828 Mjerenje ioniziranog kalcija                       51,80
30829 Citogenetska analiza limfocita periferne krvi s upotrebom
SCE-tehnike                                   1.562,60
30830 Citogenetska analiza tkivnih kultura s upotrebom SCE-tehnike   1.764,20
30831 Citogenetska analiza limfocita periferne krvi s upotrebom tehnike
za profazne kromosome                          2368,30
30832 Citogenetska analiza tkivnih kultura s upotrebom
tehnike za profazne kromosome                      2.615,20
30833 Ispitivanje X ili Y-kromatina iz stanica bukalnog brisa      356,30
30834 Citogenetska analiza tkiva korionskih resica, direktna metoda   1.543,60
30835 Citogenetska analiza tkiva korionskih resica, dugotrajna kultura 2.480,90
30836 Citogenetska analiza malignih tumora                   2.275,30
30837 Analiza dermatoglifa                           436,70
30838 Pregled i dovršena obrada rizičnog djeteta nakon anafilaktičke
reakcije na jedan ili više alergena (izvršeni testovi posebno se
obračunavaju)                                  582,20

NEUROPSIHIJATRIJA
31001 * Neurološki pregled - prvi                        135,60
31002 * Neurološki pregled - ponovni                  95,00
31003 * Psihijatrijski pregled - prvi                      203,40
31004 * Psihijatrijski pregled - ponovni                    142,00
31005 Psihoterapijski postupak površinski (fragmente forme npr.
sugestivne persuazije i sl.)                          67,80
31006 Psihoterapijski postupak analitički (na osnovu usvojene anamneze) 135,60
31007 Savjetovanje s rođakom ili pratiocem (prikupljanje podataka,
objektivnih i anamnestičkih, te savjet)                     67,80
31008 Grupna psihoterapija (prosječno 5 bolesnika)               339,00
31009 Terapija igrom i raznim drugim sredstvima po
jednom djetetu - individualna                          67,80
31018 Ispitivanje električne podražljivosti perifernih živaca
i mišića (elektrostatus)                            122,00
31019 Psihogalvansko testiranj                     40,70
31020 Alkoholna proba - tetidisom                        20,30
31022 Elektrošok u relaksaciji (anesteziološke usluge posebno)     162,70
31023 Cijena recipročne stimulacije                       40,70
31024 EEG standardni 8-12 kanalni aparat                    114,50
31025 EEG standardni 16 ili više kanalni aparat             127,70
31026 EEG specijalni 8-12 kanalni (kem. akt. posebno)          131,80
31027 EEG specijalni 16 ili više kanalni (kem. akt. posebno)          166,10
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja: 1 kilogram EEG papira
31028 EEG s malom poligraf. trosatno produženo spavanje
(medikamenti posebno)                          213,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja: 1.6 kilograma EEG papira
31029 EEG s poligrafijom 8-satno noćno spontano spavanje        429,60
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja: 1.12 kilograma EEG papira
31030 EEG s vestibularnom kaloričnom stimulacijom            153,40
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja: 1. 2,5 kilograma EEG papira
31031 EEG standardni 16 ili više kanalni aparat (uključujući IFAS i HV) 127,70
31032 EEG uz IFAS i HV uz krevet bolesnika 8 kanala           133,80
31033 EEG sa konsekutivnom kompresijom obih karoida           308,50
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 1,5 kilograma EEG papira
31034 EEG s vestibularnom rotatornom ili optokinetskom stimulacijom   277,70
31035 Evocirani potencijali vidnog puta (registracija više od 4,
kanala stimulacija "bljeskalicom" ili "šahovskom pločom")        511,20
31036 Evocirani potencijali vidnog puta (registracija na 4 kanala,
stimulacija "bljeskalicom" ili "šahovskom pločom"            257,40
31037 Akustički evocirani potencijali moždanog debla
(4 intenziteta, registracija na 2 kanala)                    322,70
31038 Akustički evocirani potencijali moždanog debla
(4 intenziteta, registracija na više od 4 kanala)                792,70
31039 Akustički evocirani potencijali korteksa (registracija na 2 kanala)    317,20
31040 Akustički evocirani potencijali korteksa
(registracija na više od 4 kanala)                       715,00
31041 Somatosenzorni evocirani potencijali korteksa
(stimulacija oba gornja i donja ekstremiteta, registracija na 4 kanala) 208,30
31042 Somatosenzorni evocirani potencijali korteksa
(stimulacija oba gornja ili donja ekstremiteta,
registracija na više od 4 kanala)                        511,00
31043 Somatosenzorni evocirani potencijal (stimulacija
oba gornja ili donja ekstremiteta, segmentalna
registracija 2 nivoa leđne moždine)                       257,20
31044 Komprimirana frekvencijska analiza EEG-a             801,10
31045 Komprimirana frekvencijska analiza EEG-a uz stimulaciju
(svjetlosnu ili vestibularnu ili optokinetsku ili rotatornu ili farmakološku)  1.009,30
31046 Kompjutorizirana analiza pračenja ritmičkog svjetlosnog
podraživanja (driving)                         598,10
31048 Reoencefalografija 8 - 12 kanalni aparat             88,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 0,5 kilograma EEG papira
31049 Poligrafija s ispitivanjem vegetativnih funkcija
(pletizmografija, psihogalvanski refleks, respiracija EKG,
balistokardiografija)                              259,90
31050 Echo-encefalografija s polaroid snimkama (2 snimke)            86,50
31051 Echo-encefalografija                           61,00
31052 Echo-encefalografija s polaroid snimkama (4 snimke)            104,50
31053 Elektromiografija standardna                       195,10
31055 Specijalne brzine provodljivosti                 314,20
31056 Testovi na mijasteniju                          347,50
31057 Niskofrekventne elektrostimulacije (HF Schmidt)          69,20
31058 Intraoperativne stimulativne analize                   420,40
31059 EMG specijalna očnih mišića                        294,40
31060 EMG specijalna sfinkter ani et uretrae                  660,60
31061 EMG specijalna diafragma                     214,60
31062 EMG specijalna testovi na tetanijum                    118,90
31063 EMG specijalna analizator frekvencija itd.                197,20
31064 EMG specijalna pojedinih mišićnih vlakana (SFEMG)     261,10
31065 EMG specijalna pojedinih neuralnih vlakana (SFEMG)        562,00
31066 EMG specijalna Stenght - Duration krivulja                184,50
31067 EMG specijalna kineziološka analiza                    654,10
31068 EMG specijalna refleksiološka analiza                   211,90
31109 Doppler ultrazvučni cerebralni angioindikator (UCA)
bez registracije                                    45,40
31110 Doppler ultrazvučni cerebralni angioindikator (UCA)
sa registracijom                                75,90
31111 Doppler ultrazvučni cerebralni angioindikator sa
EKG registracijom                                91,70
31112 Karotidogram sa EKG-om                      61,70
31113 Fonoangiogram sa EKG registracijom                    69,60
31114 Cerebralna elektroterapija (CET)                 84,60
31115 Ultrazvučna angiografija jedne arterije (Echoflow, polaroid
slike do 4 komada obračunava se po dnevnoj cijeni)               157,70
31116 Ultrazvučna angiografija dvije arterije (Echoflow -
polaroid slike do 8 komada obračunava se po dnevnoj cijeni)       214,60
31117 Kompjutorizirano obostrano ispitivanje protoka karotidnog i
vertebralnog sliva ultrazvukom (VASOSCAN)                249,70
31118 Registriranje bio-električnih potencijala na 9 kanala - 8 sati
(MEDILOG)                                    398,40
31119 Registriranje bio-električnih potencijala na 9 kanala - 12 sati
(MEDILOG)                                    665,70
31120 Registriranje bio-električnih potencijala na 9 kanala - 24 sata
(MEDILOG)                                    723,20
31121 Registriranje bio-električnih potencijala na 9 kanala - 48 sati
(MEDILOG)                                    966,10
31122 Kompjutorska obrada cjelonočnog spavanja             55,50
31123 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja
ispitanika "SPLIT SCREEN" u toku 8 satnog spavanja           1.433,90
Posebno po računu: do 12 kg EEG papira (domaće proizvodnje, odnosno odgovarajuća količina izražena u kg uvoznog EEG papira)
31124 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja ispitanika
"SPLIT SCREEN" uz magnetoskopsko pohranjivanje podataka
u toku 8 satnog spavanja                            1.529,40
Posebno po računu: 1/10 videotrake
31125 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja ispitanika
"SPLIT SCREEN" uz magnetoskopsko pohranjivanje podataka i
prenošenje na EEG papir u toku 8 satnog spavanja                1.768,50
Posebno po računu: 1/10 videotrake do 2 kg EEG papira (domaće proizvodnje, odnosno odgovarajuća količina uvoznog EEG papira)
31126 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja
ispitanika "SPLIT SCREEN" uz magnetoskopsko pohranjivanje
podataka, prenošenje na EEG papir i kompjutorsku analizu -
u toku 8 satnog spavanja                            1.803,90
Posebno po računu: 1/10 videotrake do 2 kg EEG papira (domaće proizvodnje, odnosno odgovarajuća količina uvoznog EEG papira)
31127 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja ispitanika
"SPLIT SCREEN"                         605,10
31128 Videografija neurofizioloških funkcija i ponašanja ispitanika
uz magnetoskopsko pohranjivanje podataka                    739,80
Posebno po računu: 1/10 videotrake
31129 Videografija neurofizioloških funkcija uz magnetoskopsku
registraciju i izdvajanje na EEG papir                     823,30
Posebno po računu: 1/20 videotrake, do 2 kg EEG papira (domaće proizvodnje, odnosno odgovarajuća količina uvoznog EEG papira)
31130 Videografija neurofizioloških funkcija uz magnetoskopsko
registriranje i kompjutorsku analizu                      834,30
Posebno po računu: 1/20 videotrake
31131 Telemetrijsko snimanje neurofizioloških funkcija sa
sinhronim praćenjem na videografu                        522,80
Posebno po računu: l /20 videotrake
31132 Telemetrijsko snimanje neurofizioloških funkcija sa
sinhronim praćenjem na videografu, uz magnetoskopsko
registriranje i izdvajanje na EEG papir                 605,40
Posebno po računu: 1/20 videotrake do 3 kg EEG papira (domaće proizvodnje, odnosno odgovarajuća količina uvoznog EEG papira)
31133 Vidni evocirani potencijali primjenom stroboskopske bljeskalice  576,30
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31134 Vidni evocirani potencijali primjenom strukturnog
podražaja (Šahovskom pločom)                      901,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31135 Audiometrija metodom akustičkih evociranih potencijala      901,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31136 Akustički evocirani potencijali moždanog debla          901,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31137 Somatosenzorni kortikalni evocirani potencijali oba gornja
ekstremiteta uz segmentalnu registraciju na jednom nivou leđne
moždine i neurogram                               488,00
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31138 Somatosenzorni kortikalni evocirani potencijali oba donja
ekstremiteta uz segmentalnu registraciju na dva nivoa
leđne moždine i neurogram                            693,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31139 EEG s vestibularnom kaloričnom ili rotacijskom ili
optokinetskom stimulacijom i kompjutorskom analizom
nistagmusa                                   954,80
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31140 Cerebralna kartografija vidnih evociranih potencijala           1.231,60
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31141 Cerebralna kartografija akustičnih evociranih potencijala
moždanog debla                             861,30
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31142 Cerebralna kartografija somatosenzorskih evociranih
potencijala oba gornja ili donja ekstremiteta                  907,70
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31143 Cerebralna kartografija EEG-a                       865,50
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31144 Cerebralna kartografija EEG-a s frekvencijskom analizom      954,90
Posebno se obračunava prema cijeni koštanja:
1. 10 araka A4 papira
2. 1/10 diskete
31145 Specijalne brzine provodljivosti n. pudendalisa          546,80
31146 Niskofrekventna elektrostimulacija neurogenog mjehura       256,70
31147 Baterija vegetativnih testova (test ortostatske hipotenzije na
stolu za elevaciju, kortikalne aktivacije, neposredne reakcije pulsa
kod ustajanja, respiratorne sinus aritmije i Valsarin test s
kompjutorskom analizom                         212,60
31148 Antropološka mjerenja u svrhu tipizacije ispitanika i
korekcije s negativnim abnormalnostima                 1,40
31149 Uzimanje digitopalmarnog statusa u svrhu ocjenjivanja
faktora visokog rizika kardiovaskularnih bolesti i multiple skleroze      78,40
31150 Imunohistokemijska PAP metoda u neuropatologiji          884.00
Posebno po računu: 1/5 kita GFA
31151 Transkranijski kompjutorizirani ultrazvučni scan jedne krvne žile 524,60
Posebno se obračunava potrošni materijal
31152 Kompjutorizirana ultrazvučna tomografija jedne krvne žile vrata  415,20
Posebno se obračunava potrošni materijal
31153 Bračna terapija analitička                        394,70
31154 Bračna terapija suportivna                        156,70
31155 Obiteljska terapija analitička                      415,20
31156 Obiteljska terapija suportivna                      156,70
31157 Automatska analiza podataka 8, 24, 48 i višesatnog EEG
poligrafskog monitoriranja na kazete ("MEDILOG 9000")
na aparatu "SLEEP - STAGER"                       255,40
31158 Interpretacija snimljene kazete - 8, 24, 48 i višesatnog
EEG poligrafskog monitoriranja ("MEDILOG 9000")         144,20
31159 Kompjutorizirana kolor teletermografija              223,80
Posebno se obračunava potrošni materijal (tinta i papir) za kolor printer ("SHARP - JX720") u dinarskoj protuvrijednosti u iznosu 40 DEM po usluzi

KLINIČKA PSIHOLOGIJA
31010 Psihologijski intervju                          106,70
31011 Psihologijski testovi - veliki (npr. Wechsler, Rorchanch,
Tat, Binet i sl.)                                256,20
31012 Psihologijski testovi - srednji (npr. Reven 38, revidirana
Beta Kohs, Stencil, Bereli, Brunet, Lezine i sl.)                192,10
31013 Psihologijski testovi - mali (npr. Reven 47, Bender,
Goodenough, Prudhomen, Benton i sl.)                  106,70
31069 Baterijal orijentacija desno - lijevo                   47,70
31070 Test lateralnosti                         24,80
31071 Test sheme tijela                         16,00
31072 Inventar dešnjaštva                            24,80
31073 Test vizuelne retencije (pamćenje geometrijskih oblika)      37,20
31074 Motorički test vizuelne strukturacije                   25,00
31075 Test za ispitivanje perceptivnih auditivnih smetnji            32,30
31076 Test kompleksnog lika (kopiranje i pamćenje)           45,30
31077 Test trodimenzionalne konstruktivne sposobnosti          47,70
31078 Ispitivanje afazije                            104,30
31079 Procjene afazije i sličnih poremećaja                   216,00
31080 Test kartica (ispitivanje receptivnih smetnji govora)           51,10
31081 Test za ispitivanje afazije                        206,10
31082 Destrukcija grafičke sposobnosti                 92,00
31083 Test verbalne fluentnosti                     16,00
31084 Test apstraktnog i konkretnog mišljenja              119,20
31085 Test stvaranja pojmova                      45,30
31086 Test inteligencije (za djecu i odrasle)                  51,20
31087 Test crtanja drveta                            28,40
31088 Test inteligencije za odrasle                       57,40
31089 Test inteligencije za djecu                        57,40
31090 Skala memorije mnogostrukih sadržaja               39,10
31091 Test inteligencije za odrasle                       99,80
31092 Test inteligencije za djecu i oligofrene                 105,30
31093 Mnogostruko ispitivanje percepcije i reakcije               196,40
31094 Upitnik ličnosti za odrasle                        36,30
31095 Test familijarnih odnosa (za ispitivanje ličnosti djece)         52,50
31096 Test slika (za ispitivanje ličnosti djeteta)               80,90
31097 Skala anksioznosti (za ispitivanje ličnosti odraslih)           34,30
31098 Upitnik ličnosti za djecu                     54,70
31099 Test slaganja boja (ispitivanje ličnosti odraslih)            41,00
31100 Test poretka simbola (za ispitivanje ličnosti)              99,80
31101 Test izbora boje (za ispitivanje ličnosti odraslih)            49,30
31102 Test za otkrivanje paranoje, neuroze i psihopatije            52,60
31103 Minesotni multifizički test ličnosti                   111,10
31104 Upitnik ličnosti iz Mandsley bolnice                   26,30
31105 Inventar ličnosti iz Mandsley bolnice                   32,60
31106 Test klasiranja (za diferenciranje normalnih, neurotičnih
i psihotičnih)                                 75,60
31107 Dijagnostika afektiviteta                     75,60
31108 Test perservacije                         37,10
31201 Baterija orijentacija desno-lijevo                    41,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31202 Test lateralnosti                         34,40
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31203 Test sheme tijela                         24,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31204 Inventar dešnjaštva                            29,50
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31205 Test kompleksnog lika                           45,20
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31206 Test trodimenzionalne konstruktivne sposobnosti          37,60
- kompjuterizirana neuropsihologij ska obrada
31207 Ispitivanje afazije                            72,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31208 Procjena afazije sličnih poremećaja                    205,10
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31209 Test kartice                               45,30
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31210 Test ispitivanja fazije                          147,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31211 Destrukcija grafičke sposobnosti                 71,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31212 Test verbalne fluentnosti                     24,80
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31213 Test apstraktnog i konkretnog mišljenja              154,90
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31214 Mnogostruko ispitivanje percepcije i reakcije               128,00
- kompjuterizirana neuropsihologijska obrada
31215 Vizualno-verbalni test - test konceptualnog mišljenja           152,30
31216 Hooperov test vizualne organizacije                    62,10
31217 Visconsin test                              121,80
31218 Skala za procjenu Alzeimerove demencije              67,10
31219 SKT-test za procjenu demencije                  64,10
31220 Stroopov test kongenitivne senzibilnosti             65,80
31221 Test verbalne fluentnosti - revizija                   61,30
31222  Test motorne fluentnosti                        61,70
31223  Busehkcov test pamćenja                     67,10
Cijene niže navedenih testova označenih
šiframa iz ovog cjenika povećavaju se za
20% kada se isti primjenjuju u specijalnim
neurološkim,psihijatrijskim i neurokirur-
škim ustanovama i odjelima kod bolesni-
ka s teškim emocionalnim i kognitivnim
smetnjama
31011, 31012, 31013, 31073, 31074, 31084,
31086, 31087, 31088, 31089, 31090, 31091,
31092, 31094, 31095, 31096, 31098, 31099,
31100, 31101, 31103, 31106, 31107, 31108,
31201, 31202, 31203, 31204, 31205, 31206,
31207, 31208, 31209, 31210, 31211, 31212,
31213, 31214, 31215, 31216, 31217, 31218,
31219, 31220, 31221, 31222, 31223

DERMATOVENEROLOGIJA
31301 * Pregled prvi                              67,80
31302 * Pregled ponovni                         52,80
31303 Uzimanje materijala i mikroskopska pre-
traga na T. pallidu u tamnom polju                       131,20
31304 Uzimanje materijala i mikroskopski pre-
gled na gljive ili akarus ili trichomonas vaginalis               27,40

31305 Uzimanje materijala s više mjesta i mik-
roskopska pretraga kod diseminiranih dermatomikoza           94,90
31306 Determinacija kvasnica                          126,20
31307 Dokaz micelskih elemenata u bojenom
preparatu                                    27,40
31308 Probatorna ekscizija kože cilindričnim
nožićem po Kromayeru                          49,80
31309 Ekskohleacija (kondilomi, bradavice, moluska i sl.)            44,90
31310 Elektrokoagulacija ili termokauterizacija (bradavica i sl.)        39,30
31311 Toaleta žarišta na koži i parcijalna kupka
(tuširanje pedofilinom i meladininom)                      28,30
31312 Elektroepilacija po posjeti                        45,70
31313 Krioterapija tekućim dušikom - po posjeti             45,70
31314 UV obasjavanje po posjeti                     39,60
31315 Dermabrazija manjih površina                       53,40
31316 Priprema preparata za citodijagnozu
Tzanku (bez bojenja i mikroskopiranja)                 28,30
31317 Fotokemoterapija pomoću tamnog svjetla (Black Light)       59,80
31323 ITP test (test imobilizacije treponeme palide) kvalitativno        189,00
31324 ITP test (test imobilizacije treponeme palide) kvantitativno       244,10
31325 TPHA test (test hemaglutinacije s antige-
nima treponeme) kvalitativno                          95,60
31326 TPHA test (test hemaglutinacije s antige-
nima treponeme) kvantitativno                      138,60
31327 198-IgM-FTA-ABS test (test za dokazivanje
specifičnih 198;IgM u bolesnika sa sifilisom)                  177,60
31329 Određivanje lipida na površini kože                    87,80
31330 Test utvrđivanja specifičnih antitijela na
Borreliu Burgdorferi (II F)                           257,60
Napomena:
Posebno se po računu obračunava potrošni materijal

MEDICINSKA KOZMETIOLOGIJA
31501 Pregled                              67,80
31502 Discizija milia                              28,20
31503 Expresija komedona                            44,60
31504 Visoka frekvencija                            10,70
31505 Vaporzon                             8,90
31506 Primator                             71,50
31507 Epilacija probna                         33,50
31508 Epilacija (daljnja)                            55,70
31509 Koagulacija mala                         33,50
31510 Koagulacija velika                            55,70
31511 Trihogram - obrada korijena kose                 44,60
31512 Abrazija                             53,40
31513 Ljuštenje                             107,00

UROLOGIJA
31601 * Pregled prvi (sa kompletnim
pregledom urina), a kod muškaraca uključuje
digitorektalni pregled                             101,70
31602 * Pregled ponovni                         71,40
31603 Ispiranje mokraćnog mjehura i uretralne instilacije (lijek posebno)    38,00
31604 Izmjena katetera (kateter po računu)                   33,90
31605 Kateterizacija mjehura kod žena                  20,30
31606 Kateterizacija mjehura kod muškaraca                   48,00
31607 Karakterizacija mjehura i stavljanje trajnog
katetera (kateter po računu)                          67,80
31608 Mikciometrija                               135,40
31609 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija
malignoma penisa ili strikture uretre                      204,00
31610 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija
malignoma prostate                               254,10
31611 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tumora
mokraćnog mjehura (bez obzira na broj)                 204,00
31612 Biofiltracija                               947,60
Posebno po računu:
1. Filtral dializator
2. Arterijski sistem
3. Venski sistem
4. Sistem za reinfuziju
5. Infuzat i krv ukoliko se daje

HEMODIJALIZE
31701 Kronična hemodijaliza - kod odraslih                   2.657,60
31702 Akutna hemodijaliza - 6 sati - kod odraslih                3.663,10
31703 Plazmofereza (uključujući set)                  4.725,00
31704 Kronična hemodijaliza kod djece od 0 do 6 godina         3.189,20
31705 Kronična hemodijaliza kod djece od 7 do 15 godina         2.923,50
31706 Akutna hemodijaliza kod djece od 0 do 6 godina          4.395,60
31707 Akutna hemodijaliza kod djece o 7 do 15 godina          4.029,30

ORTOPEDIJA
31801 * Pregled - prvi                             91,50
31802 * Pregled - ponovni                            64,20
31803 * Pregled - prvi u dojenačkoj dobi                    109,80
31804 * Pregled - ponovni u dojenačkoj dobi                   77,00
31805 Korekcija položaja zgloba po Quengelu (gips prema
cijeni imobilizacije)                              35,20
31806 Korekcija položaja zgloba po Gochtu (gips prema cijeni
imobilizacije)                                 47,40
31807 Manipulacija zgloba                            28,80
31808 Manipulacija na ortopedskom stolu ili suspenzija         75,70
31809 Manuelni mišićni test (po ekstremitetu)              46,70
31810 Modelirajući i etapni redresman bez anestezije          58,90
31811 Osteoklaza                                113,20
31812 Operativni zahvati mali (vađenje manjih tumora, biopsija
mekih tkiva, subkutana tenotomija)                       101,70
Operativni zahvat srednji:
31814 Biopsija kosti                              135,60
31815 Ekskohleacija manje koštane ciste                 135,60
31816 Ablacija exostaza                         135,60
31817 Ekscizija fistule                             135,60
31818 Sekvestrotomija                          135,60
31819 Digitus pleksus                              135,60
31820 Digitus superductus                            135,60
31821 Istezanje kralježnice - elektron. stol po Zimmeru         70,40
31822 Repozicija na stolu za ekstenziju uz dijaskopiju (bez materijala) 170,40
31823 Podoskopija                                34,20
31824 Ortopedski funkcionalni status kralježnice za potrebu ocjene
radne sposobnosti                                100,60
31825 Preoperativno planiranje korektivne, osteotomije po Bizcad metodi 257,50
31826 Postoperativno planiranje korektivne osteotomije po Bizcad metodi 137,90
31827 Imobilizacijska udlaga od niskotemperaturnih termoplasta     160,10
Posebno se po računu obračunava potrošni materijal (niskotemperaturni termoplast)
31828 Rehabilitacijska (dinamička) udlaga za šaku od
niskotemperaturnih termoplasta                     160,10
Posebno se po računu obračunava potrošni materijal (niskotemperaturni termoplast)

KIRURGIJA
32001 * Pregled - prvi                             91,50
32002 * Pregled - ponovni                            64,20
32003 Obrada manje rane                         101,70
32004 Obrada srednje rane ili operativni zahvat mali              135,60
32005 Obrada velike rane ili operativni zahvat srednji -
uključujući više mjesta                         272,10
32006 Incizija panaricija i apscesa                       135,60
32010 Punkcija gnoja i hematona                     72,80
32011 Punkcija zgloba                          72,80
32027 Operativno oslobađanje tetiva od priraslica                142,60
32028 Šav tetive direktni                            85,30
32029 Plastika tetive (transplantacija jedne tetive)              142,60
32030 Šav senzornog živca na prstu šake                 85,30
32031 Resekcija bolnog neurinoma šake                  85,30
32032 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija kondiloma
perianalne regije (bez obzira na broj)                     206,40
32033 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija benignih ili
malignih tumora kože ili kondiloma (bez obzira na broj)         71,30
32034 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tetovaže
kože raznih veličina (uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)       309,80

NEUROKIRURGIJA
32201 Pregled - prvi                              105,60
32202 Pregled - ponovni                         73,70

IMOBILIZACIJE
32301 Longeta sadrena kratka                      95,00
32302 Longeta sadrena srednja i duga                  162,70
32303 Rukav sadreni kratki                           130,10
32304 Rukav sadreni dugi                            186,30
32305 Cipela sadrena                              127,50
32306 Čizma sadrena dokoljenična                        185,70
32307 Čizma sadrena nadkoljenična                        267,20
32308 Tutor za koljeno                         208,70
32309 Zdjelični veliki sadreni zavoj jednostrani                402,60
32310 Zdjelični veliki sadreni zavoj obostrani             701,60
32311 Zdjelični veliki sadreni zavoj uz uključenje druge noge do koljena    553,80
32312 Sadrene hlače duge bez zdjelice sa fiksiranjem obdukcije     427,40
32313 Sadrene gaće (kratke hlače)                        402,60
32314 Sadreni krevet                              476,00
32315 Krevet sadreni sa šalicom za glavu ili bedro               534,10
32316 Sadreni steznik klasični                     489,30
32317 Sadreni steznik visoki sa naramenicama              664,00
32318 Minerva sadrena                          551,20
32319 Torakobrahijalni sadreni povoj                      475,40
32320 Sadreni zavoj - Desualt - Velpoau                 210,80
32321 Modeli za ortopedske uloške                        122,80
32322 Schanzova kravata                         142,70
32323 Izrezivanje prozora na sadrenom povoju              37,20
32324 Skidanje manjeg sadrenog zavoja sa toaletom                22,40
32325 Skidanje većeg sadrenog zavoja sa toaletom                37,20
32326 Popravak sadrenog povoja sa dva gips zavoja                65,10
32327 Zinklajm zavoj mali                            100,00
32328 Zinklajm zavoj veliki                           170,80
32329 Trougla marama                          24,50
32330 Osmica                                  32,10

GINEKOLOGIJA
33001 * Pregled - prvi                             101,70 l
33002 * Pregled - ponovni                            71,40
33003 * Kolposkopski pregled                      54,20
33004 Ablatio polypi                              67,80
33005 Ekscizija - probatorna                          67,80
33006 Incizija apscesa                             67,80
33007 Irigacija vagine, tamponada vagine, toaleta apscesa            33,90
33008 Kiretaža (anestezija posebno)                       135,60
33009 Biopsija endometrije                           67,80
33010 Uterotubarne instilacije (lijek posebno)             67,80
33011 Aplikacija IUD-a uzimanje mjere za dijafragmu i
postavljanje (bez uložaka - spirala)                      101,70
33013 Uzimanje menstrualne krvi ili cervikalne sluzi              54,20
33014 Vaginalni razmaz (uzimanje i očitavanje)             33,90
33015 Lapiziranje, tuširanje, aplikacija lijeka                 20,30
33018 Imunološki test na horionske gonadotropine
(gravindex, pregnostion - jednokratno određivanje)               44,70
33019 Fetalni fonogram                         33,90
33022 Amnioskopija                               69,80
33026 Tokodinamometrija                         82,20
33027 Kardiotokografija - pojedinačna vanjska              135,60
33029 Ultrazvuk                             169,50
33031 Vaginoskopija za juvenilnu i adolescentnu ginekologiju      67,80
33032 Planiranje zračenja u ambulanti                  71,40
33033 Radiusni miligram elemenat 1R                   0,20
33034 Stimulacija ovulacije gonado-tropnim hormonima          206,10
Posebno se po cijeni koštanja zaračunava:
- ampule HMG 10-40
- ampule HCG 2-4 a 5.000 i.j.
33035 Terapijsko liječenje citostaticima                    171,60
Posebno se po cijeni koštanja zaračunava: - pregled otopina, citostatik, sistem za infuziju i boce
33036 Transfer zametka                         705,00
33037 Priprema ejakulata za inseminaciju                    295,40
33038 Konizacija laserom                            231,10
33039 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija benignih
tumora ili degenerativnih promjena grlića maternice               81,00
33040 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija kondiloma
ili degenerativnih promjena na vulvi                      101,40
33041 Primjena lasera kod laparaskopije ili laparatomije
(kao dodatna usluga)                              160,90

OFTALMOLOGIJA
34001 * Pregled - prvi                             101,70
34002 * Pregled - ponovni                            71,40
34003 Adaptometrija                               76,20
34004 Biomikroskopija                          42,00
34005 Fluorescain probe bojenja rožnice                 15,20
34006 Fluorescain probe prohodnosti suzovoda              15,20
34007 Gonioskopija                               52,50
34008 Egzoftalmometrija                         20,30
34009 Ispitivanje oštrine vida - visus sa i bez korekcije            76,20
34011 Ispitivanje osjeta boje                          15,20
34012 Ispitivanje boje na anomalskopu                  76,20
34014 Ispitivanje simulacije, agravacije i disimulacije             86,40
34015 Ispitivanje očiju kod kombustije antidotima                25,40
Napomena:
"Prvi oftalmološki specijalistički pregled" obuhvaća:
- uzimanje kratke anamneze,
- pregled vanjskih dijelova oka i pregled segmenata oka, te digitalno ispitivanje očnog tlaka,
- orijentaciono ispitivanje bulbomotora,
- orijentacionu skioskopiju i pregled prozir. sredina
- pregled fundusa oftalmoskopom,
- ispitivanje vidne oštrine s korekcijom vida,
- ispitivanje vidnog polja (orijentaciono ispitivanje).
34016 Kontrola refrakcija leća na naočalima frontofokometrom      15,20
34017 Oftalmoskopija - fundus                      20,30
34018 Pregled očne pozadine sa Goldmannovom trozrcalnom
prizmom ili panfunduskopom za jedno oko                 71,10
34019 Oftalmometrija po Javalu                     25,40
34020 Ortooptički pregled bez skijaskopije                   61,00
34021 Orbitotonometrija                         45,70
34022 Oftalmodinamometrija                           45,70
34023 Odstranjivanje stranog tijela sa rožnice i bulbosa (po oku)        101,70
34024 Perimetrija po Fosteru (svako oko posebno)                45,70
34025 Perimetrija po Goldmannu                     61,00
34026 Pokus elektromagnetom ručnim                   25,40
34028 Provokacioni testovi za dijagnostiku glaukoma sa tonometrijom   91,40
34029 Ispiranje suzne kesice s anestezijom                   76,20
34030 Proteze obične, uzimanje mjera ili prerada                76,20
34031 Previjanje oka kod pregleda                        54,20
34032 Skijaskopija                               61,00
34033 Davanje subkonjuktivalne i retrobulbarne injekcije s
anestezijom bez cijene lijeka po oku                      33,90
34034 Sondiranje suznih puteva sa proštrcavanjem                76,20
34035 Tonometrija s anestezijom                     33,90
34036 Tonografija s anestezijom po oku                 76,20
34037 Ispitivanje dvoslika                           25,40
34038 Refrakcija oka sa korekcijom vida                 50,80
34039 Fotosnimka fundusa i prednjeg segmenta              50,80
34040 Elektroretinografija s interpretacijom nalaza               76,20
34041 Ehografija i interpretacijom nalaza                    33,90
34042 Elektrotonometrija s interpretacijom nalaza                55,00
34043 Elektrotonografija s interpretacijom nalaza                76,20
34044 Perimetrija po Maggiore-u                     54,20
34045 Kampimetrija po Bierum-u                     61,00
34046 Worth test                                25,40
34047 Pregled na sinoptoforu (simultani vid fuzija i stereovid)     54,20
34048 Pregled pomoću prizme                       25,40
34049 Ispitivanje stereoforije na Madoxu                    25,40
34050 Cover - test                               15,20
34051 Hess-Lancaster test                            45,70
34052 Bagollini test                              25,40
34053 Fiksacija pomoću vizusoskopa                   20,30
34054 Eutiskopija                                54,20
34055 Pleoptofor                                54,20
34056 Koordinator                                31,10
34057 Centrofor                             31,10
34058 Lokalizator                                31,10
34059 Stereo vježbe                               31,10
34060 Vježbe mišića                               31,10
34061 Zvučni korektor vježbe                      31.10
34062 Fuzioni cherioskop                            31,10
34064 Punkcija prednje komorice                     55,00
34065 Pregled na orto-rather                          31,20
34066 Keratometrija                               31,00
34067 Dijafanoskopija bulbusa                      32,10
34068 Anamnestički intervju kod registracije u specijalnom
kabinetu za glaukom                               71,40
34069 Aplanaciona tonometrija s anestezijom               44,20
34070 Diferencijalna tonometrija s anestezijom             33,90
34071 Elektromiografija bulbomotora s anestezijom                101,60
34072 Niktometrija                               30,50
34073 Elektroinstagmografija                          127,00
34074 Fluoresceinografija                            106,50
34075 Fluoresceinska angiografija                        203,20
34076 Operacija mala                              101,70
34077 Operacija srednja                         135,60
34082 Dovršena laser rubin fotokoagulacija                   221,70
34083 Dovršena ksenon fotokoagulacija                  383,80
34084 Dovršena argon laser fotokoagulacija                   461,50
34085 Dovršena kripton laser fotokoagulacija              461,50
34086 Dovršena periferna iridektomia neodium YAG laserom        78,60
34087 Dovršena kapsulektomia ili membranektomia sekundarnih
katarakti neodium YAG-laserom                      139,20

OTORINOLARINGOLOGIJA
35001 * Pregled - prvi                             101,70
35002 * Pregled - ponovni                            71,40
35003 Akumetrija                                25,40
35004 Audiometrija tonalna, liminarna s očitovanjem nalaza
(zračna i koštana vodljivost)                          66,00
35006 Audiometrija govorna (najmanje tri intenziteta)          101,70
35007 Audiometrija po Bekesy-u                     82,60
35008 Audiometrija pomoću kondicioniranja                67,30
35009 Orijentacioni audiogram                      30,50
35010 Elektrokohleogram - ECoG rani evocirani akustički potencijali   246,10
35011 Auditorni trening                         61,00
35012 Auditorni trening sa korekcijom                  80,50
35013 Blokada ganglion stelatuma                        35,60
35018 Displacement po Proetz-u (bez lijeka)                   25,40
35022 Paracentaza                                98.00
35025 Incizija apscesa septuma s anestezijom              98,00
35026 Incizija ili punkcija othematoma                 67,80
35027 Incizija peritozilarnog apscesa                      98,00
35028 Kateterizacija tube                            25,10
35029 Lavaža cerumena (po svakom uhu)                  33,90
35030 Incizija furunkula u slušnom hodniku                   25,40
35031 Lavaža sinusa (bez lijeka)                        33,90
35032 Ekstirpacija polipa uha                          80,50
35033 Govorni tretman                          29,70
35034 Vježbe govora                               44,00
35035 Mijenjanje kanile                         25,10
35036 Mikrolaringoskopija sa biopsijom                 101,70
35037 Mikrostatus uha                          32,50
35038 Punkcija sinusa s instalacijom lijeka                   67,80
35040 Rinomanometrija i rinorezistometrija                   30,50
35041 Tamponada nosa prednja                      101,70
35042 Tamponada nosa stražnja                      149,20
35043 Toaleta vanjskog uha ili trepanacione šupljine              25,40
35044 Transuflacija tube po Politzeru                      54,20
35045 Individualni logopedski govorni tretman              27,20
35046 Grupni logopedski govorni tretman                 13,50
35047 Magnetofonske vježbe govora                    27,20
35048 Kontrolna magnetofonska snimka na kraju terapije         32,60
35050 Tehničke vježbe govora (metronom, spirometar, vibrator)      21,80
35051 Magnetofonska snimka i analiza glasa                   68,10
35052 Pedagoški intervju s roditeljima                 67,80
35053 Stroboskopski pregled larinksa                  91,50
35055 Indirektoskopija                         21,80
35056 Postrinoskopija                              21,80
35057 Stražnja rinomanometrija                     55,70
35059 Ispitivanje refleksa mišića srednjeg uha             50,60
35060 Timpanometrijsko ispitivanje                       38,70
35061 Simptom fistule labirinta pomoću Fraenzelovih naočala       17,60
35062 Simptom fistule labirinta elektronistagmografijom (ENG)      53,90
35063 Ispitivanje spontanog i fiksacijskog nistagmusa          29,80
35064 Ispitivanje spontanog i fiksacijskog nistagmusa ENG-om      68,00
35065 Ispitivanje položajnog nistagmusa izravnim
gledanjem pomoću Fraenzelovih naočala                  36,40
35066 Ispitivanje položajnog nistagmusa ENG-om
(obuhvaća sve položaje)                         64,90
35067 Ispitivanje optokinetičkog nistagmusa ENG-om
(horizontalni i vertikalni)                           56,60
35068 Toplinski pokus po Fitzgeraldu i Hallpikeu
pomoću Fraenzelovih naočala                       92,80
35069 Toplinski pokus po Fitzgeraldu i Hallpikeu ENG-om         182,60
35070 Obrtajni pokus po Barany-u pomoću Fraenzelovih naočala      36,40
35071 Obrtajni pokus po Barany-u ENG-om                 28,20
35072 Kupulometrija pomoću Fraenzelovih naočala             61,70
35073 Kupulometrija ENG-om                       98,20
35074 Ispitivanje cervikogeno induciranog nistagmusa
(dinamički i statički) ENG-om                      93,50
35075 Pendularni pokus ENG-om                      98,20
35076 Indirektna laringomikroskopija                  180,30
35077 Indirektna laringomikroskopija
(uključujući indirektnu mikroskopiju)                  246,30
35078 Trodimenzionalna spektralna analiza                    220,00
35079 Specijalno anemnestičko ispitivanje                    35,60
35080 Socijalna anamneza                            28,10
35081 Ispitivanje sluha verbotonalnom audiometrijom           66,00
35082 Pregled audiograma i pronalaženje pr. optimal. slušnog polja   60,60
35083 Ispitivanje slušne i lingvističke slike                  62,00
35084 Određivanje optimalnog slušnog polja                   92,80
35085 Pregled audiograma i utvrđivanje opt. slušnog polja - proteze   60,60
35086 Širenje prvog slušnog polja                        36,40
35087 Testiranje slušne proteze                     36,40
35088 Govorno ispitivanje sluha amplifikatorom             57,70
35089 Govorno ispitivanje rehabilitacijskog efekta
amplifikatorom (pomoću govornog testa)                 44,40
35090 Rad s adaptivnom protezom                     36,40
35091 Ispitivanje ravnoteže kraniokorpografijom             73,50
35092 Glasovno testiranje                            112,80
35093 Individualna glasovna terapija                      83,90
35094 Grupna terapija (3-5 bolesnika) - po bolesniku          25,00
35097 Elektromiografija larinksa                        78,90
35098 Elektromiografija artikulatora                      178,90
35099 Provokacija fonatornih automatizama                    193,00
35100 Testovi artikulacije                           147,60
35101 Testovi rezonancije                            147,60
35102 Testovi fonacije                         147,60
35103 Dovršen rad s pacijentovom okolinom (kod glasovne rehabilitacije) 74,70
35104 Glasovna i govorna edukacija                       68,70
35105 Dopunske supraliminarne audiometrijske pretrage (najmanje tri)  125,80
35106 Lateralizacija koštane vodljivosti audiometrijski po Weberu        36,40
35107 Ispitivanje prostornog slušanja (stereo-fono-slušanje)          57,50
35108 Frekvencijska i amplitudna identifikacija šuma (FIAIŠ)      45,30
35110 Kauterizacija nosne sluznice                       20,30
35111 Defektološki intervju                           67,80
35112 Individualna defektološka terapija                    41,80
35113 Grupna defektološka terapija                       55,70
35114 Rad u grupi roditelja                           55,70
35115 Defektološko ispitivanje djece (obrada)              55,70
35117 Logopedski intervju roditelja                       67,80
35118 Timska sinteza                              72,20
35119 Zaključni nalazi za kategorizaciju i dekategorizaciju tima        129,40
35120 Funkcionalna individualna muzikoterapija             57,90
35121 Funkcionalna grupna muzikoterapija (po djetetu)          9,60
35122 Muzikoterapeutski trening relaksacija (po djetetu)            4,20
35124 Individualni rad s okolinom                        54,10
35126 Logoterapija                               76,20
35127 Radna terapija                              66,70
35128 Edukacija                             64,30
35129 Laser C02 - koagulacija larinska ušne šupljine (dovršena)     250,80
35130 Laser CO2 - koagulacija na koži (dovršena)                250,80
35131 Rehabilitacija glasa i govora nakon totalne laringektomije        177,30
35132 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tumora ili
degenerativnih promjena sluznice i kože u srednjem uhu ili
vanjskom zvukovodu                               99,50
35133 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tumora ili
degenerativnih promjena, ili krvarenja sluznice u nosu ili nazofarinksu 158,30
35134 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tumora ili
degenerativnih promjena, ili krvarenja sluznice u farinksu ili larinksu     158,30
35135 Dovršena fotoevaporizacija i fotokoagulacija tumora ili
degenerativnih promjena na koži nosa ili uške (bez obzira na broj)       158,30
35136 Epifaringofiberskopija (uključujući probatornu eksciziju)     145,70
35137 Laringofiberskopija (uključujući probatornu eksciziju)      145,70
35138 Hipofaringofiberskopija (uključujući probatornu eksciziju)        145,70
35139 Laringofiberskopija sa hipofaringoskopijom (uključujući
probatornu eksciziju)                              222,30
35140 Sinusofiberskopija jednostrana (uključujući probatornu eksciziju) 145,70
35141 Sinusofiberskopija obostrana (uključujući probatornu eksciziju)  222,30
35142 Rinomanometrija prednja                      83,30
35143 Rinomanometrija prednja sa anemizacijom ili testiranjem
lijeka za lokalnu aplikaciju                          122,20
35144 Rinomanometrija stražnja bez ili sa anemizacijom, odnosno
testiranjem lijeka za lokalnu aplikaciju                    83,30


CJENIK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Šifra      Naziv usluge                          Cijena
0        1                                2
FIZIKALNA MEDICINA
36001 * Pregled - prvi                             107,70
36002 * Pregled - ponovni                            75,40
36003 Test opterećenja funkcionalne grupe mišića                29,50
36004 Test funkcionalne sposobnosti šake                    40,50
36005 Intraartikularna injekcija                        33,90
36006 Periartikularna injekcija                     33,90
36007 Infiltracija lokalnog anestetika                     33,90
36008 Novocainska blokada                            67,80

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA
36009 Mjerenje opsega pokreta zgloba                  29,50
36010 Dinamometrija                               35,60
36011 Manuelni mišićni test (po ekstrem.)                    46,70
36012 Manuelni mišićni test (cijelo tijelo)                   83,10
36013 Kožna temperatura (2 ekstrem.) - elektrodermometrija       20,30
36014 Brzina provođenja                         122,00

ELEKTROTERAPIJA
36015 Solux                                   11,40
36016 Žarulje                                  18,60
36017 Profundus                             11,90
36018 Kratki val                                22,00
36019 Galvanizacija - 2 - stanična                       23,40
36020 Galvanizacija - 4 - stanična                       23,40
36021 Galvanofaradizacija                            23,40
36022 Jontoforeza                                23,40
36023 Elektrostimulacija                            70,00
36024 Elektroblokada - 2 mjesta                     36,30
36025 Elektroblokada gangliona                     24,30
36026 Elektroblokada segmenta                      24,30
36027 Elektroanalgezija                         24,30
36028 Kvarc                                   18,60
36029 Infrakvarc                                18,60
36031 Ultrazvuk                             24,30
36032 Elektrostatus s kronaksimetriom                  227,80
36033 Manuelna masaža kod limfostaze                  76,10
36034 Manuelna masaža djelomična                        50,70
36035 Modulirane struje jednog ekstremiteta                   37,90
36036 Terapija interferentnim strujama                 25,40
36037 Elektromiografija = rutinska 339,00 36039 Vibro masaža      25,40

HIDROTERAPIJA
36040 Vježbe u vodi                               23,80
36041 Izmjenične kupke ruke i noge                       23,80
36042 Podvodna gimnastika grupno                        16,00
36043 Podvodna gimnastika u Habardu                   47,30
36044 Podvodna masaža (tuš) u kadi                   47,30
36045 Krioterapija                               47,30
36046 Krio oblog                                47,30

REHABILITACIJA
36047 Parafinski oblozi - lokalno                        35,60
36048 Vježbe u parafinu                         35,60
36049 Medicinska gimnastika grupno sa ili bez rekvizita         16,00
36050 Medicinska gimnastika individualno                    71,20
36051 Individualna obrada šake                     27,40
36053 Ekstenzija vratne i lumbalne kralježnice u kadi          47,30
36054 Individualna demonstracija korektivnih vježbi           50,00
36055 Radna terapija - individualna                       18,60
36056 Radna terapija - grupna                      13,10
36057 Rehabilitacija koronarnog bolesnika pod monitorom         75,40
36058 Profesionalna orijentacija, timska sinteza                129,40
36059 Test za spastičare                            103,10
36060 Timska sinteza (fizioterapeut i radni terapeut)              72,20
36061 Stavljanje korektivne udlage                       15,50
36062 Edukacija roditelja kod fizioterapeutskih procedura            33,90
36063 Izrada korektivnih udlaga                     77,10
36064 Edukacija roditelja za okupacionu radnu terapiju         33,90
36066 Medicinska gimnastika (za spastičare)                   52,70
36067 Terapija laserom po lokalizaciji (zglob ili regija)            52,70
36068 Razgibavanje zgloba dinamičkom električnom udlagom        50,70
36069 Elektrostimulacija paravertebralne muskulature kod
skolioza Kotzovom strujom (15 terap. postupaka i dvije
elektrodijagnostike)                              1.019,30
36070 Elektrostimulacija hipotrofične muskulature pojedine
regije Kotzovom strujom                         60,90
36071 Analgetska terapija aparatom Antalgic                   50,40


CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Šifra      Naziv usluge                          Cijena
0        1                                2
KEMIJSKE LABORATORIJSKE PRETRAGE
40001 Vađenje krvi iz vene                           33,90
40002 Uzimanje krvi sa dodatkom antikoagulansa za
koagulacijske, bakteriološke, biokemijske i hematološke pretrage        41,80
40003 * Cjelokupna pretraga urina                        77,80
40004 Uzimanje krvi i drugih supstrata i njihova ekspedicija
(slanje izvan ustanove)                         50,80
40005 Šećer u mokraći kvantitativno                   21,80
40006 Bjelančevine u mokraći semikvantitativno (po Esbachu)       7,90
* Pojedinačne pretrage urina
40007 A Sediment 8,20 40008 B Urobilinogen               12,80
40009 C Šećer - aceton                         8,90
40010 D Urobilin                                8,20
40011 E Bilirubin                                8,20
40012 F Aceton                             6,80
40013 G Melanin                             6,80
40014 H Sulkovichev test                            5,00
40015 I ph - pehametrom                         12,90
40016 Urobilinogen u mokraći kvantitativno                   188,40
40017 Bence-Jones-ova bjelančevina                       17,10
40018 Amonijak u mokraći kvantitativno                 35,00
40019 Tirozin i leucin u mokraći                        19,50
40020 Želučani sok - jednokratno crpljenje s pretragom         21,80
40021 Želučani sok - frakcionirano crpljenje s pretragom            142,90
40022 Želučani sok frakcionirano crpljenje                   70,40
40023 Kemijska pretraga frakcioniranog soka               50,50
40024 Mikroskopska pretraga želučanog soka               8,90
40025 Mikroskopska pretraga duodenalnog soka              8,90
40026 Stolica na okultno krvarenje                       22,00
40027 Žučne boje u stolici kvalitativno                 10,10
40028 Urobilinogen u stolici kvantitativno                   188,40
40029 Masti u stolici kvantitativno                       121,50
40030 Mikroskopska pretraga stolice                       123,60
40031 Kemijska pretraga mokraćnog kamenca                112,40
40032 Analiza mokraćnih kamenaca metodom infracrvene fotometrije    240,20
40033 Analiza mokraćnih kamenaca metodom rentgendske difrakcije 240,20
40034 Elastična vlakna u ispljuvku                       10,60
* Šifra 40003 prema elementima od šifre 40007 do šifre 40015

40035 Kemijska pretraga eksudata ili transudata (Rivalta)            5,40
40036 Mikroskopska pretraga eksudata ili tran sudata          11,00
40037 Bilirubin ukupni u krvi                          27,40
40038 Bilirubin direktni u krvi                     27,40
40039 Bilirubin Hymens van den Bergh                  11,80
40040 Timol zamućenja i flokulacija                       30,70
40041 Weltmann-ov koagulacioni niz                       27,40
40042 Subilimat test                              21,00
40043 Formolgel test                              11,00
40044 Bjelančevine Sveukupne u serumu                  50,00
40045 Fibrinogen                                52,60
40046 Urea - neproteinski dušik                     50,50
40047 Glukoza u krvi (GUK), (ŠUK)                        32,20
40048 Amonijak                             101,20
40049 Mokraćna kiselina                         31,60
40050 Kreatin                                  29,30
40051 Kreatinin                             25,50
40052 Holesterol ukupni (holesterin)                      91,10
40053 Određivanje kalija                            57,60
40054 Određivanje natrija                            66,00
40055 Određivanje kalcija                            26,40
40056 Određivanje klorida                            23,80
40057 Određivanje fosfora                            23,80
40058 Određivanje rezerve alkalija - bikarbo  nati              54,40
40059 Aktivnost alkalne fosfataze                        66,00
40060 Aktivnost kisele fosfataze                        66,00
40061 Alfa amilaza (aktivnost diastaze)                 59,40
40062 Aktivnost lipaze                         46,60
40063 Aktivnost tripsina                            65,80
40064 Aktivnost PPD-oksidaze                      78,00
40065 Aktivnost peroksidaze                           48,90
40066 Aktivnost katalaze                            54,00
40067 Aktivnost S G O T- AST - Aspartat aminotransferaza        93,90
40068 Aktivnost S G P T - ALT - alanin aminotransferaza         89,00
40069 Aktivnost aldolaze                            65,50
40070 Profil krvnog šećera                           168,00
40071 Glukoza tolerans test (GTT)                        183,20
40072 Insulin tolerans test                           134,50
40073 Adrenalin tolerans test                          41,70
40074 Sveukupni lipidi u serumu                     105,20
40075 Određivanje željeza                            69,10
40076 Određivanje T I B C                            115,70
40077 Određivanje U I B C                            36,90
40078 Određivanje bakra                         55,50
40079 Određivanje kisika                            101,30
40080 Određivanje methemoglobina                        270,40
40081 Određivanje alkalne rezistencije hemoglobina (Singerov test)       180,10
40082 Elektroforeza hemoglobina                     358,70
40083 Salicilati                                28,70
40084 Urea clearence test                            84,00
40085 Kreatinin clearence test                     105,20
40086 Keppler-Powerov test                           97,80
40087 P S P test - kemijsko određivanje                 50,90
40088 B S P test - kemijsko određivanje                 21,50
40089 Kongo crvenilo test                            31,20
40090 Estrogeni fenolsteroidi - estrin                     455,00
40091 Gonadotropin (FSH) dijalizom                       459,50
40092 Pregnadiol                                135,80
40093 Hormonalni jod                          142,20
40094 Metanefrini (kateholamini)                        324,70
40095 Addisov broj u urinu                           17,10
40096 Aldosteron - određivanje mineralkortikoida na papiru
kromatografijom                             528,30
40097 Bjelančevine u likvoru semikvantitativno             12,80
40098 Cink sulfat test                             14,10
40099 Dehidroepiandrosteron                           241,00
40100 Elektroforeza likvorskih proteina                 125,80
40101 Estriol u urinu                              268,20
40102 Fosfolipidi                                30,70
40103 Galli Manini                               27,60
40104 Glukoronidi                                80,10
40105 Goldsol krivulja                         17,10
40106 Goldsol u serumu                         8,70
40107 Hidrokortizon (11-OH)                       226,40
40108 Gonadotropin FSH ne dijalizom                   319,80
40109 17-hidroksikortikosteroidi (17-OH)                    113,00
40110 Indikan u krvi                              12,80
40111 Ispitivanje destilirane vode                       45,40
40112 Kandidin                             21,00
40113 Karotin                                  50,90
40114 17-ketosteroidi                              205,80
40115 Kolargol                             8,70
40116 Kromatografija aminokiseline u urinu dvodimenzionalna
(kvalitativna)                                 415,60
40117 Kromatografija aminokiselina u urinu jednodimenzionalna
(kvalitativna)                                 159,80
40118 Kromatografija aminokiseline u urinu jednodimenzionalna
(kvantitativna)                                 81,40
40119 Kromatografija estrogena Brown                  846,40
40120 Kromatografija 17-ketosteroida, mala kromatografija            467,70
40121 Kromatografija 17-ketosteroida, velika kromatografija       1427,70
40122 Magnezij                             41,80
40123 Malbinove stanice                         36,10
40124 Mliječna kiselina u želučanom soku                    11,50
40125 Oksalati u serumu                         81,40
40126 Para-aminohipurna kiselina                        190,70
40127 Para-toluen sulfonski test                        11,50
40128 pH u krvi                             84,00
40129 Pokus dilucije - Volhardt                     38,40
40130 Pregnandiol                                195,60
40131 Pregnandiol - triol                            258,50
40132 Pregnantriol                               384,00
40133 Schwartzov test (porfobilinogen kvalitativno)               17,10
40134 Stimulacija znojenja i sakupljanje uzorka znoja          81,00
40135 Seksualni kromatin - oralnim razmazom               196,80
40136 Serotonin kvalitativni test 5-H-I-AA                   35,60
40137 Serotonin - kvantitativni test                      135,80
40138 Takata-ara reakcija                            6,70
40139 Test na trudnoću                         196,80
40140 Test sa sulfosalicilnom kiselinom                 8,70
40141 Testosteron 526,90 40142 Vanilmandelična kiselina (VMA)      123,00
40143 Vitamin A                             41,60
40144 Vitamin C (askorbinska kiselina)                 35,70
40145 Kariotipizacija periferne krvi                      947,60
40146 Kariotipizacije koštane srži                       757,90
40147 Elektroforeza lipoproteina u likvoru                   117,70
40148 Imunoelektroforeza likvorskih proteina              243,80
40149 Elektroforeza likvorskih proteina                 301,00
40150 Elektroforeza serumskih proteina                 155,80
40151 Elektroforeza lipoproteina seruma                 59,10
40152 Određivanje triglicerida u serumu                 223,20
40153 Određivanje beta-lipoproteina u serumu              96,20
40154 Imunoelektroforeza likvorskih lipoproteina                348,70
40155 Kvantitativno određivanje bjelančevina u likvoru         27,40
40156 Imunoelektroforeza serumskih proteina               233,10
40157 Imunoelektroforeza serumskih lipoproteina             221,80
40158 Turbidimetrijsko mjerenje seruma                 14,00
40159 Holesterin slobodni i esterificirani                   61,30
40160 Elektroforetska krivulja                     107,80
40161 Određivanje haptoglobina                     171,50
40162 Određivanje aktivnosti holinesteraze (CHE)                120,60
Pojedinačna pretraga urina
40163 A albumen                             11,50
40164 B šećer                                  11,50
40165 C indikan                             11,50
40166 D ciatin                                 11,50
40167 E broj L u mm3                          11,50
40168 F broj E u mm3                          11,50
40169 G galaktoza                                11,50
40170 H specifična težina                            6,10
40171 C-reaktivni proteini (latex test)                 39,80
40172 DOPA oksidaza                           69,80
40173 Phenilalanin                               110,90
40174 Glukoproteini elektroforeza                        76,40
40175 Glukoproteini - heksoze proteina                 78,50
40176 Glukoproteini - heksozamin proteina                    90,30
40177 Glukoproteini - sijalinska kiselina                    49,50
40178 Glukoproteini - heksoze seromukoida                    90,60
40179 Glukoproteini - tirozin seromukoida                    90,60
40180 Glutamat dehidrogenaza GLDH                    106,50
40181 Gama glutamil transferaza GGT                   60,00
40182 Glutation                             172,50
40183 Glutation reduktaza                            136,50
40184 Haptoglobin imunoelektroforeza                  205,00
40185 Hepatitis B antigen kvalitativni test                   28,90
40186 Hemoglobin reduktaza (diaforeza)                 221,30
40187 Hidroksi-butirat dehidrogenaza HBD                    142,20
40188 Kreatin kinaza CK                         148,90
40189 Krom                                   51,60
40190 Laktat dehidrogenaza LDH                     102,20
40191 Laktat dehidrogenaza izoenzimi elektroforeza               511,00
40192 Leucin aminopeptidaza LAP                     115,20
40193 Lipoproteini LPX                         73,50
40194 Litij                                   78,40
40195 Malat dehidrogenaza MD                      186,90
40196 Masne kiseline slobodne                      76,90
40197 Pirogrožđana kiselina (piruvat)                  66,10
40198 Piruvat kinaza PK                         58,00
40199 Plinske analize PO2 i saturacija kisikom             70,60
40200 Plinske analize PCO2, ugljični dioksid, višak baze            70,60
40201 Proteini imunodifuzija pojedine komponente kvantitativno
(partigen ploče)                                419,70
40202 Proteini imunodifuzija IGA, IGM, IGG kvantitativno (IM)      603,20
40203 Sorbit dehidrogenaza SD                      164,90
40204 Vađenje arterijske krvi za plinsku analizu                44,20
40205 Žučne kiseline                              196,10
40206 Delta - aminolevulinska kiselina kvantitativno              337,00
40207 Piridoksična kiselina - vitamin B6 u 24-satnom urinu           212,50
40208 Kopro i uroporfirini kvantitativno                    385,00
40209 Porfobilinogen kvalitativno                        29,30
40210 Lecitin i sfingomijelin - odnos - tankoslojna kromatografija       173,30
40211 Spektrofotometrijsko određivanje bilirubina u plodnoj vodi        87,90
40212 Test pjene po Clemensu                      73,50
40213 Totalni lipidni fosfor                          213,20
40214 Glukoza - 6 - fosfat dehidrogenaza C6PD              58,00
40215 Mliječna kiselina (laktal)                        67,60
40216 Proteini imunodifuzija pojedine komponente kvantitativno     386,40
40217 Gastro test (izrada + tablete)                      24,80
40218 Elektroimunodifuzija proteina IGG                 288,20
40219 Elektroimunodifuzija proteina IGA                 288,20
40220 Elektroimunodifuzija proteina IGM                 288,20
40221 Elektroimunodifuzija proteina C3 komplement            288,20
40222 Elektroimunodifuzija proteina C4 komplement            288,20
40223 Elektroimunodifuzija proteina transferin             288,20
40224 Elektroimunodifuzija proteina celuloplazmin                288,20
40225 Elektroimunodifuzija proteina alfa2 - makroglobulin            288,20
40226 Elektroimunodifuzija proteina haptoglobin             288,20
40227 Elektroimunodifuzija proteina CRP (C-reaktivni protein)      288,20
40228 Elektroimunodifuzija proteina alfa1 - fetoprotein         288,20
40229 Elektroimunodifuzija proteina alfa1 - antitripsin         288,20
40230 Aminokiselina - dušik kvalitativno (ninhidrin)              16,50
40231 Elektroimunodifuzija proteina HB S antigen                288,20
40232 Elektroimunodifuzija proteina HB S antitijelo               288,20
40233 Elektroimunodifuzija proteina laki lanci tipa kapa            288,20
40234 Elektroimunodifuzija proteina laki lanci tipa lamda            288,20
40235 Degradacioni produkti fibrinogena tipa E             288,20
40236 Degradacioni produkti fibrinogena tipa D             288,20
40237 Degradacioni produkti fibrinogena tipa IGE                288,20
40238 Degradacioni produkti fibrinogena tipa IGD                288,20
40239 Mukopolisaharidi kvalitativno                       38,50
40240 Barberov test                               36,00
40241 Ketokiseline kvalitativno                     21,40
40242 Brentov test                               19,30
40243 Tankoslojna kromatografija urina kod narkomana          282,00
40244 Tankoslojna kromatografija kanabisa (hašiša)               140,90
40245 Alkohol u krvi, urinu ili likvoru                 211,50
40246 Clearance inulin test po Smithu (bez kemijske analize)      503,10
40247 Clearance para-aminohipurata po Smithu-PAH
(bez kemijske analize)                             525,60
40248 Clearance inulina i clearance para-aminohipilrata
(kada se rade zajedno)                             631,40
40249 Osmometrija mokraće (jedno određivanje)              45,60
40250 Osmometrija mokraće (dva određivanja)               182,80
40251 Pku-test po Guthriju                           19,70
40252 Monosticon (mono-test)                      53,90
40253 Acetooctena kiselina i aceton u urinu ili serumu         163,00
40254 Hemoglobulin i bilirubin u likvoru spektrofotometrijski      186,20
40255 Holesterol u likvoru kvantitativno                    387,90
40256 Sveukupni lipidi u likvoru kvantitativno             430,30
40257 Sveukupni fosfolipidi u likvoru kvantitativno               525,60
40258 Sveukupni esterificirani i neesterificirani holesterol
u likvoru kvantitativno (tankoslojna kromatografija)              901,40
40259 Sveukupni fosfolipidi: lecitin, lizolecitin, sfingomijelin
i fosfatidillecitina u likvoru kvantitativno (tankoslojna kromatografija)    844,50
40260 Kinidin u krvi spektrofluorimetrijski                   96,90
40261 D - glukarna kiselina                           112,70
40262 Digoskin u plazmi - RIA metodom                  218,30
40263 Teophylin plinskom kromatografijom                    230,00
40264 Prokainamid u serumu plinskom kromatografijom           171,10
40265 Ampicilin u plazmi ili urinu spektrofotometrijski         114,70
40266 Olovo u biološkom materijalu                       361,50
40267 Fenol kvantitativno                            66,60
40268 Dinitro-orto-krezol u biološkom materijalu                66,60
40269 Para-aminofenol                          74,50
40270 Pretraga sputuma na azbestna tjelešca                   195,50
40271 Koproporfirini i protoporfirini u fecesu             211,90
40272 Elektroforeza proteina i hemoglobina                   135,30
40273 Određivanje hemoglobina u obliku hemiglobincijanida        42,30
40274 Analiza koproporfirina i protoporfirina u eritrocitima          393,50
40275 Elektroforeza hemoglobina                     128,40
40276 Nitrobluetetrazolski test (NBT-test)                   215,40
40277 Schmauhova tjelešca                            21,00
40278 Sputum na siderofage                           53,80
40279 Astrandov test                              36,70
40280 Spektrofotometrijsko određivanje
methemoglobina i sulfhemoglobina                        124,60
40281 Enzimsko određivanje aktivnosti dehidrataze delta-
aminolevulinske kiseline                            389,40
40282 Određivanje fluorida u urinu                       115,20
40283 Određivanje fluorida u biljkama                  436,80
40284 Strujanje natrija i kalija kroz membranu eritrocita            871,90
40285 Pandy test                                43,00
40286 Tankoslojna kromatografija lijekova ili otrovnih tvari          497,10
40287 Tekućinska ili plinsko kromatografska analiza lijekova (HPLC)   701,70
40288 Utvrđivanje farmakinetika lijekova ili otrovnih tvari           33,00
40289 Sistematsko otkrivanje fenilketonurije                  26,20
40290 Kimotripsin u stolici                           299,40
40291 5 Nukleotidaza                              220,20
40292 Alanin aminopeptidaza (AAP) u mokraći               215,60
40293 DNA-polimeraza                          676,20
40294 Određivanje sijaloglikolipa (gangliozida) u serumu,
likvoru i bioptičkom materijalu tkiva metodom tankoslojne
kromatografije TLK                               996,90
40295 Elektroforeza proteina nativnog cerebrospinalnog likvora,
urina i bioptičkog materijala u kontimiranom gradientu poliakrilamidgela
i bojanja srebrom                                599,40
40296 Fosfolipaza A2                              664,90
40297 Glioksalaza - izoenzimi u hemolizatu eritrocita          845,20
40298 Tamm-Horsfallov protein (THP)                   304,60
40299 Određivanje holesterola u HDL2 i HDL3 frakciji          172,30
40300 Određivanje Lp (a) lipoproteina u serumu metodom
radijalne imunodifuzije                         438,60
40301 Određivanje staničnih antigena pomoću monoklonarnih
protutijela metodom imunofluorescencije na protočnom citometru     1.115,40
40302 Određivanje mioglobina radioimunološkom metodom - RIA       221,70
40303 Antigen ovarijalnog karcinoma (Ca 125)              22,50
40304 Delta antitijela                             229,50
40305 Antigen gastrointestinalnog adenokarcinoma CA 19-9        159,60
40306 Koncentracija lijekova Fluroimunokemijski (TDX-ABBOTT)  700,90
40307 a amilaza                             137,20
40308 Amilaza SiP                                300,70
40309 Alkalna fosfataza - visoke MR                       239,00
40310 Holinesteraza - dibukainski broj                 121,80
40311 Lipaza - kinetika                         107,40
40312 Lipaza sa holipazom                            148,50
40313 Hemoglobin F, odnos Gy/Ay (krivulja)               2.550,40
40314 Temperaturna krivulja methemolizata                    283,30
40315 Izopropanolski test                            317,80
40316 Stabilnost hemoglobina (temp.)                  322,40
40317 Elektroforeza globin                           1.295,70
40318 Žučne kiseline pojedinačne (holna, henodezoksiholna,
dezoksiholna i litoholna)                            1.785,70
40319 Određivanje heksozaminidaze A i B                 372,00
40320 Određivanje a-galaktozidaze                        368,90
40321 Odredivanje a-galaktozidaze                        239,90
40322 Odredivanje a-glukozidaze                     368,00
40323 Određivanje arilsulfataze A                        224,70
40324 Određivanje sijalidaze                          309,40
40325 Određivanje a-manozidaze                     240,00
40326 Određivanje a-fruktozidaze                        308,00
40327 Određivanje b-glukuromidaze                        239,70
40328 Određivanje hydroxyprolina u 24 sata u urinu - posebno
se po tržnoj cijeni obračunava: 1/25 hypronostikom-seta         799,40

CITOLOŠKE PRETRAGE
41001 Bojenje i citološka analiza eksfolijativnog materijala
po Papa-Nicolau i dr.                              180,60
41002 Bojanje i sedimentiranje stanica u likvoru                54,10
41003 Bojanje i diferenciranje sedimenta likvora na siderotične granule 86,90
41004 Citološka punkcija limfnih žlijezda, štitnjače, dojke, ostalih
organa, tumora, tjelesnih šupljina-izuzev pluća, mediastinuma i
prostate, sa ili bez lokalne anestezije                     76,00
41005 Bojenje i citološka analiza punktata                   133,60
41006 Citološki pregled po Zanku                        21,50
41007 Bojenje i diferencijalna dijagnoza atipičnih blasta            84,30
41008 Kontrastno fazno mikroskopiranje                 21,50
41009 Kromosomska formula spola u leukocitima periferne
krvi (ekzimanje i određivanje)                         39,10
41010 Kvalitativna i kvantitativna analiza (mijelogram) koštane srži  278,00
41011 Likvor - brojanje stanica                     16,60
41012 Morfološka analiza razmaza krvi                  74,10
41013 Nonne Apeltova reakcija u likvoru                 33,90
41014 Određivanje estrogenih receptora                 962,70
41015 Određivanje progesteronskih receptora               962,70
41016 Određivanje dihidrotestosteronskih receptora               962,70
41017 Peroksidaza - reakcija u razmazu koštane srži           39,10
41018 Peroksidaza reakcija u razmazu periferne krvi
(uzimanje i određivanje)                            44,10
41019 Punkcija koštane srži uključujući lokalnu anesteziju           89,30
41020 Sedimentiranje likvora u citocentrifugi i morfološka analiza       174,70
41021 Sideroblasti u koštanoj srži kvantitativno                86,90
41022 Urocitogram                                74,10
Citokemijsko dokazivanje
41023 A Alkalne fosfataze                            95,80
41024 B Dehidrogenaza mliječne kiseline                 211,60
41025 C Nespecifične esteraze                      137,10
41026 D Hemoglobin (betke)                           102,00
41027 E Lipida (Sudan Black)                      56,50
41028 F Neutralnih masti (Sudan III)                      75,60
41029 G Nezasićenih masnih kiselina                       84,50
41030 H Nukleinskih kiselina (Feulgen)                 196,00
41031 I RNK DNK (nukleinskih kiselina)                 99,30
41032 J Glukuronidaza                          176,90
41033 K Ugljikohidrata (PAS)                      108,00
41034 Citogensko ispitivanje meidoze (testis i ovarij )         122,20
41035 Citodijagnostička punkcija organa i tumora s anestezijom     77,90
41036 Citodijagnostička punkcija pluća i mediastinuma          91,70
41037 Citodijagnostička punkcija prostate                    73,00
41038 Bojenje i citološka analiza ekskohleata endocerviksa,
endouterionog aspirata, kiretmana, operativnog materijala i mišljenje  181,70
41039 Citološka analiza preparata faznom mikroskopijom i mišljenje   28,40
41040 Citološka analiza preparata acetorcein metodom i mišljenje        35,90
41041 Citološka analiza preparata uz fluorescentnu mikroskopiju
(acridin orange) i mišljenje                          58,60
41042 Kariogram                             183,80
41043 Kariotipizacija (dugotrajna kultura)                   296,70
41044 Kariotipizacija (kratkotrajna kultura)                  180,60

KOAGULACIJSKE PRETRAGE
41501 Adhezivnost trombocita                      76,20
41502 Agregacija trombocita uz ADP i ristocetincalnihichel           114,10
41503 Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)       111,20
41504 Antiplazmin (V)                          33,70
41505 Antitrombin III                              162,00
41506 Antitrombin III (imunoelektroforeza)                   187,00
41507 Anti-antitrombin III Laurell ili Mancini             158,20
41508 Cirkulirajući antikoagulansi                       21,50
41509 Degradacioni produkt fibrinogena (fibrina)
inhibicija hemaglutinacije                           111,20
41510 Degradacioni produkt fibrinogena D ili E (Laurell ili Mancini)  158,20
41511 Faktor II (protrombin)                          103,70
41512 Faktor V                             214,30
41513 Faktor VII - prokonvertin                     214,30
41514 Faktor VIII                                214,30
41515 Faktor IX - antihemofilni globulin B                   170,30
41516 Faktor X                             260,20
41517 Faktor XI                             269,40
41518 Faktor XII                                267,30
41519 Faktor XIII                                258,00
41520 Fibrinoliza euglobulinski test                      199,10
41521 Fibrinoliza ugrušaka krvi nakon 3 sata i 24 sata - fibrinolizini     22,00
41522 Heparinski test                              35,60
41523 Inhibitori + Faktor VIII                     379,60
41524 Određivanje fibrin monomera (etanol želatinski test)           21,50
41525 Određivanje fibrin monomera (protaminsulfatni test)            37,90
41526 Plazminogen                                243,20
41527 Protaminski indeks                            103,10
41528 Protrombin + Prokonvertin (P + P), faktor II + Faktor VII     318,00
41529 Protrombinsko vrijeme po Quicku                  45,00
41530 Retrakcija koaguluma                           27,40
41531 Streptokinaza test na toleranciju                 141,30
41532 Streptokinaza test na rezistenciju                    192,70
41533 Stvaranje aktivnog protrombina                  88,80
41534 T G T - stvaranje aktivnog tromboplastina             275,90
41535 T E G - tromboelastogram (bez filma)                   84,30
41536 T E G - tromboelastogram (sa filmom)               221,20
41537 T E G - tromboelastogram (sa izračunavanjem
maksimalnog elasticiteta)                            267,30
41538 Trombociti                                31,70
41539 Trombo - test                               103,60
4I 540 Trombinsko vrijeme                            170,00
41541 Test utroška protrombina                     59,80
41542 Uzimanje krvi za koagulacione pretrage              29,40
41543 Vrijeme zgrušavanja rekalcificirane plazme                31,00
41544 Vrijeme zgrušavanja rekalcificirane krvi             31,00
41545 Vrijeme zgrušavanja venozne krvi po Les-Whiteu          27,40
41546 Vrijeme zgrušavanja na urnom staklu                    21,50
41547 Vrijeme krvarenja po Duke-u                        11,50

HEMATOLOŠKE LABORATORIJSKE PRETRAGE
41701 Atipični eritrociti-target stanice, sferociti, eliptociti
(uzimanje i brojanje)                              54,80
41702 Bazofilno punktirani eritrociti ili Heinzova tjelešca
(uzimanje i brojanje)                              54,80
41703 Diferencijalna krvna slika (DKS)                 30,50
41704 Eozinofilni leukociti u komori (uzimanje i brojanje)           48,90
41705 Eritroblasti u razmazu periferne krvi (uzimanje,
brojanje i diferenciranje)                           73,50
41706 Eritrociti                                25,60
41707 Hematokrit (uzimanje i određivanje)                    37,40
41708 Kisela rezistencija eritrocita (pH)                    75,30
41709 Leukociti                             25,00
41710 Leukopenični indeks                            91,80
41711 Lupus eritematodes stanice periferne krvi
(uzimanje i određivanje)                            42,70
41712 Mehanička rezistencija eritrocita (uzimanje i određivanje)        106,00
41713 Osmotska rezistencija eritrocita (uzimanje i
određivanje - fotometriranje)                          124,20
41714 Pregled na Leishemaniu                      37,70
41715 Price-Jonesova krivulja (uzimanje i određivanje)         164,20
41716 Prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocitima -
MCC (hemoglobin, hematokrit, uzimanje, određivanje i izračunavanje)   52,50
41717 Prosječan sadržaj Hb u eritrocitima NCH (hemoglobin
fotometrijski, broj eritrocita, izračunavanja)                 45,70
41718 Prosječni volumen eritrocita - MCV (broj E., hematokrit,
uzimanje, izračunavanje i određivanje)                 33,80
41719 Protozoa u razmazu periferne krvi - malarije
filarije itd. (uzimanje i pregled)                       37,70
41720 Gusta kap                             37,70
41721 Retikulociti, suha i vlažna metoda, uzimanje i
brojanje 34,80 41722 Rezistencija leukocita (uzimanje i određivanje)  144,80
41723 Sedimentacija krvi po Westergreenu
(vađenje krvi iz vene i određivanje)                      50,00
41724 Siderociti u razmazu periferne krvi (uzimanje i brojanje)     125,10
41725 Trombopenički indeks po Stordk-Holgen-Koller           135,20
41726 Peroksidaza reakcija u razmazu periferne krvi               50,70
41727 Test autohemolize                         218,40
41728 Test lize eritrocita s glicerolom                 152,70
41729 Ham-ov test                                116,00
41730 Hemoglobin sveukupni u plazmi                   105,40
41731 Aktivnost glukoza 6 fosfat, dehidrogenaza u hemolizatu - UV test 185,10
41732 Aktivnost piruvat kinaze u hemolizatu - UV test          213,40
41733 2,3 - difosfoglicerat                           422,80

PATOHISTOLOŠKE PRETRAGE
42001 Hemalaun-eosin iz parafinskog bloka (do 5 blokova
po organu ili tkivu)                              210,30
42002 Hemalaun-eosin, hitna biopsija smrzavanjem (do 5
preparata po organu ili tkivu)                         146,00
42003 Hemalaun-eosin iz celoidinskog bloka                   63,70
42004 Mallory                                  173,00
42005 Van Gieson                                193,50
42006 PAS                                    193,50
42007 PAS sa dijastazom                         193,50
42008 Gomori (ili druge srebrne metode)                 278,50
42009 Sudan III                             92,90
42010 Nissl-kresylviolett                            242,30
42011 Kluver-Barrera                              353,70
42012 Kanzler                                  260,60
42013 Bielschowsky                               448,00
42014 Sudan crni B                               239,60
42015 Hortega                              444,40
42016 Dekalcinacija (bez daljnje obrade)                    65,20
42017 Serijska obrada grlića maternice hemalaun-eosinom,
do 15 parafinskih blokova                            150,40
42018 Patohistološka obrada bulbusa                       903,20
42019 Sekcija mozga (neuropatološka obrada sa 6 biopsija)            1.022,90
42020 Sekcija spinalne moždine (neuropatološka obrada sa 3 biopsije)  776,30
42021 Neuropatološki konzilij                      45,30
42022 Oksidativni enzimi                            163,90
42023 Hidrolitički enzimi                            158,40
42024 Elektronsko-mikroskopska biopsija
(do 5 blokova po organu ili tkivu)                       2.727,90
42025 Svaki daljnji blok u elektronsko-mikroskopskoj obradi       685,90

IMUNOLOGIJA
42301 Priprema suspenzije stanice iz limfnog čvora               122,80
42302 Određivanje aktivnosti urođenih ubilačkih stanica         1.301,50
42303 Test E-rozeta                               204,20
42304 Test aktivnih E-rozeta                          218,90
42305 Određivanje subpopulacija T-limfocita (rozetni testovi)      969,90
42306 Test EA rozeta                              461,40
42307 Test EAC rozeta                          485,60
42308 Test M-rozeta                               218,90
42309 Dokazivanje staničnih antigena tehnikom imunofluorescencije    552,60
42310 Test blastične transformacije limfocita (morfološki)
za jednu koncentraciju pojedinog antigena ili mitogena         514,70
42311 Za svaki dodatni antigen ili niitogen                   103,10
42312 Test blastičke transformacije limfocita za jednu
koncentraciju pojedinog antigena ili mitogena izotopnim postupkom    698,80
42313 Svaki dodatni antigen                           139,70
42314 Test inhibicije migracije leukocita za jednu koncentraciju
pojedinog antigena                               299,40
42315 Za svaki dodatni antigen ili koncentraciju antigena            59,80
42316 Test inhibicije migracije makrofaga za jednu koncentraciju
pojedinog antigena                               702,70
42317 Za svaki dodatni antigen ili koncentraciju antigena            126,10
42318 Test inhibicije širenja monocita za jednu koncentraciju
pojedinog antigena                               473,60
42319 Za svaki dodatni antigen ili koncentraciju antigena            94,30
42320 Određivanje fagocitne sposobnosti mononuklearnih i
polimorfonuklearnih fagocita in vitro                      550,70
42321 Test fagocitne celularne citotoksičnosti (ADCC)          685, 90
42322 Test digestije fagocitiranih čestica                   656,00
42323 Imunokopleksi u bioptičkom materijalu               634,60
42324 Određivanje cirkulirajućih imunokompleksa taloženjem s PEG-om   73,30
42325 Određivanje cirkulirajućih imunokompleksa pomoću C1q       801,20
42326 Određivanje cirkulirajućih imunokompleksa testom
inhibicije migracije fagocita                          544,50
42327 Određivanje cirkulirajućih imunokompleksa
testom inhibicije fagocitoze                          582,90
42328 Određivanje cirkulirajućih imunokompleksa testom Raji-stanicama  1.072,60
42329 Određivanje tkivnih antigena (tipizacija HLA)               2.604,90
42330 Test MLC (kultura pomiješanih limfocita)             2.604,90
42331 Tipizacija DR antigena                          2.324,60
42332 Test DR senzibilizacije                          1.696,80
42333 Test limfolize posredovane stanicama (CML)                2.886,50
42334 Test limfolize posredovane stanicama u prisustvu
antitijela (ADCML)                               2.924,30
42335 Otkrivanje citotoksičnih antitijela HLA (pretraživanje seruma)  3.184,40
42336 Prenatalna HLA tipizacija (određivanje tkivnih
antigena fetalnih stanica amnionske tekućine)              3.528,60
Posebno se zaračunava:
1. Kultura stanica i tkiva
2. HLA tipizacija već ranije rođenog djeteta
42337 Test križane reakcije (Cross-Match)                    368,20
42338 Određivanje tkivnih autoantitijela sa 51cr test određivanja
autoantitijela pomoću radioaktivnog kroma 51cr             937,60
42339 Topla i hladna tkivna antitijela                     1.575,70
42340 Anti - DNA/RIA                          311,20
42341 Standardna pretraga LE stanica (razmaz)              261,80
42342 Pretraga LE stanica fluorescentnom tehnikom                77,20
42343 Fluorescentna analiza izljeva i svih vanjskih sekreta           77,70
42344 Antinuklearna antitijela "ANA"                  447,60
42345 Antimitohondrijalna antitijela "ANA"               447,60
42346 Antitijela na glatku muskulaturu "ASMA"              447,60
42347 Antitiroidna antitijela "ATA"                   447,60
42348 Određivanje staničnih antigena metodom
imunofluorescencije pomoću monoklonalnih protutijela          780,30
42349 Komplement u serumu (ukupna hemolitična aktivnost
komplementa)                                  113,80
42350 Test degranulacije štakorskih mastocita              118,10
42351 Koncentrat trombocita ("Pool" od 100 nesrodnih osoba)       73,00
42352 Imunoterapija s BCC-om                      117,90
42353 Radioimunokemijska analiza lijeka (RIA)              288,00
42354 Kultivacija jednog uzorka koštane srži
metodom u polučvrstom agaru                       11.088,80
42355 Kultivacija jednog uzorka koštane srži metodom
po "DEXTERU"                              6.605,80
42356 Određivanje imunosupresivnog kiselog proteina (IAP)        61,10
- posebno se po tržnoj cijeni obračunava:                    1/60 K ITA
42357 Određivanje osteokalcina u serumu (RIA)              78,60
- posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
1. Izotop - 125
2. Antikalcitonin (1/20 KITA)
42358 Kultura kožnih fibroblasta 1.357,80


CJENIK BAKTERIOLOŠKIH, MIKOLOŠKIH, PARAZITOLOŠKIH I VIRUSOLOŠKIH PRETRAGA, TE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA

Šifra          Naziv usluge                      Cijena
0            1                            2
I. BAKTERIOLOŠKE PRETRAGE
Izrada i pregled obojenih mikroskopskih preparata:
43001 po Gramu                             6,20
43002 Metilenskim modrilom                           4,80
43003 po Ziehl - Neelsenu                            6,20
43004 po Lubinskom                               6,40
43005 po Fultonu                                7,10
43006 Auraminom                             7,40
43007 Karbol fuksionom                         7,40
43008 Uzimanje ogletka za bakteriološke pretrage (bris rane ispod
zavoja, bris oro ili nazofarinksa, vaginalni, spojnice, suznog kanala i sl )  9,00
43009 Pretraga stolice na salmonele                       27,20
43010 Pretraga stolice na salmonele i šigale, zketodom
imunofluorescencije                               34,60
43011 Pretraga stolice na eteropatogene ešerihije kultivacijom
i metodom imunofluorescencije                      41,10
43013 Pretraga stolice na piokoke                        30,10
Pretraga stolice na patogene vibrione:
43015 V. Cholerae                                70,70
43016 Nag-vibrioni                               70,70
43017 V. Parahaemolyticus sa subserotipizacijom V. Cholerae       70.70
43018 V. fetus-campylobacter                      70,70
43019 Hemokultura na salmonele                     45,70
43020 Hemokultura na vibrione                      45,70
43021 Hemokultura kod septičnih stanja                 64,00
43022 Pretraga stolice na yersinia enterocolitica                57,10
43023 Bakteriološka pretraga likvora                      45,60
43024 Bakteriološka pretraga punktata aerobnom kultivacijom       54,20
43025 Bakteriološka pretraga žuči i želučanog ili duodenalnog soka   46,60
43026 Bakteriološka pretraga urina                       45,10
43027 Pretraga urina na ureaplasma urealyticum             45,10
43028 Određivanje broja bakterija u 1 ml urina             13,60
43029 Serološka tipizacija uropatogenih ešerihija                155,30
43030 Bakteriološka pretraga iskašljaja (osim na m. TBC)            52,50
43031 Bakteriološka pretraga iskašljaja na mycoplasma pneumoniae    52,50
43032 Pretraga brisa spojnice oka                        27,30
43033 Pretraga brisa uha (vanjskog zvukovoda)              38,70
43034 Pretraga brisa upalnih procesa kože                    36,30
43035 Pretraga brisa ždrijela ili nosa na beta-hemolitični streptokok  36.30
43036 Bakteriološka pretraga brisa ždrijela ili nosa              41.80
43037 Serološka grupacija beta-hemolitičnih streptokoka po Fulleru   22,70
43038 Serološka grupacija streptokoka aglutinacijom na pločicu     22,70
43039 Serološka tipizacija beta-hemolitičnih streptokoka grupe A        39,20
43040 Pretraga brisa ždrijela ili nosa na beta-hemolitične
streptokoke grupe A metodom direktne imunofluorescencije            37,00
43041 Pretraga brisa nazo-farinksa na Neisseria meningitidis          43,30
43042 Serološka grikpacija Neisseria meningitidis                11,30
43043 Pretraga brisa nazo-farinksa na Neisseria meningitidis
rnetodom direktne imunofluurescencije                  37,00
43044 Pretraga brisa na corynebacterium dip hteriae               51,40
43045 Odredivanje Luksienosti izoliranog soja
corynebacterium diphteriae                           62,40
43046 Bakteriološka pretraga brisa uretre, vagine, grfića
maternice, eksprimata prostate                     36,30
43048 Pretraga brisa na Neisseria gonorrhoeae ili Haemophillus ducreyi 31.50
43049 Pretraga brisa na Neisseria gonorrhoeae metodnm
direktne imunofluorescencije                          36,80
43050 Antibiogram izoliranog soja kvalitativni             19,00
43051 Antibiogram izoliranog soja kvantitativni (za 1 antibiotik)        15,80
43052 Kvantitativno određivanje koncentracije antibiotika u krvi,
likvoru i drugim tjelesnim tekućinama                  52,10
43053 Kvalitativno određivanje koncentracije antibiotika u likvoru       14,60
43054 Izrada autovakcine                            96,10
Biološki pokus na zamorčetu:
43055 Cijena životinje                         51,20
43056 Održavanje po danu                            0,30
Biološki pokus na kuniću:
43057 Cijena životinje                         79,80
43058 Održavanje po danu                            1,00
Biološki pokus na mišu:
43059 Cijena životinje                         20,50
43060 Održavanje po danu                            0,20
43061 Identifikacija bakterijskog soja poznatog roda              45,90
43062 Identifikacija bakterijskog soja nepoznatog roda         303,90
43064 Bakteriološka pretraga na mikoplazmu-ureaplazmu          112,80
43065 Bakteriološka pretraga na anaerobne bakterije
uzgojene u atmosferi dušika                           365,00
43066 Bakteriološka pretraga u atmosferi CO2              115,20
43067 Bakteriološka pretraga Streptococcus agalactiae
(Streptococcus grupe B)                         104,20
43068 Bakteriološka pretraga na Haemophillus ducreyi          75,80
43069 Bakteriološka pretraga na Corynebacterium vaginale            73,80
43070 Komplecna aglutinacija na salmonele po Widalu           60,00
43071 VI-test                                  48,20
43072 Aglutinacija na šigele                          21,30
43073 Aglutinacija na brucelle po Wrightu                    21,30
43074 Aglutinacija na Francisella tularensis ili na druge pasterele       19,90
43076 Aglutinacija na listeria monocytogenes              45,60
43077 Aglutinacija na yersiniae                     21,30
43078 Antistreptolizinski test (ast)                      31,10
43079 Antistafilolizinski test (ASTA)                      28,90
43080 Kvalitativno i kvantitativno određivanje
C-reaktivnog proteina (CRP) metodom hemaglutinacije           47,30
43081 ANP (Ana-antinuklearna protutijela)                    99,10
Serološke pretrage na infekcioznu mononukleozu:
43082 Paul-Bunell-Davidsohn                       28,50
43083 Reakcija hemolize po Masonu                        50,60
43084 Monosticon (mono-test)                      27,70
43085 Latex test RF (reuma-faktor)                       16,20
43086 Waaler-Rose reakcija po Heller Schwartz-Schloss
Mannu (modificirana)                              26,00
43087 Aglutinacija MG-streptokoka                        17,20
43088 Reakcija vezanja komplemenata (RVK) na rinosklerom        41,10
43089 Dokazivanje antitijela protiv Neisseria gonorrhoeae
metodom indirektne fluorescencije                        58,50
43090 Dokazivanje antitijela protiv Neisseria meningitidis
metodom hemaglutinacije                         49,50
43091 Standardne serološke pretrage na lues (VDRL.
War po Kolmeru, Pallida-reakcije i FTA-200)               76,40
43092 Kratka orijentaciona serološka pretraga na
lues (VDRL. FTA-200)                          33,40
43093 Dokazivanje antitijela protiv treponema palidum
metodom indirektne fluorescencije uz apsorpciju seruma (FTA-ABS)    91,30
43094 Aglutinacija na vlastiti soj uropatogene sšerihije            16,80
43095 Aglutinacija na vlastiti soj V. fetus-campylobacter            16,80
Alergijski kožni testovi:
43096 Antigenom klebsiella rhinoscleromatis                   24,40
43097 Antigenom brucella SPP                      24,40
43098 Antigenom pasteurella tularensis                 24,40
43099 Antigenom Francisella tularensis                 24,40
43100 Bacil ducrey-kožni test                      12,40
43101 Bacil lepre-mikroskopski pregled                 8,20
43102 Test na anti-streptokoknu DNazu-B                 97,50
43103 Test na reumatoidne faktore mikrometodom pasivne
aglutinacije (nosilac eritrociti)                            49,90
43104 Test na reumatoidne faktore mikrometodom
pasivne aglutinacije (nosilac bentonit)                     28,70
43105 Test na reumatoidne faktore mikrometodom
pasivne aglutinacije (nosilac polistren)                    40,90
43106 FLT-RF (fotometrijski lateks - test na reumatoidne faktore)        73,80
43107 Waller-Rose test modificiran po Einaudiu             49,00
43108 Aglutinacija s antigenom Francisella tularensis          51,60
43109 Aglutinacija-liza na Leptospire (11 antigena)               248,90
43110 Test na anti-DNA-protutijela                       388,90
43111 IF metoda dokazivanja sojeva Bacteroides fragilis         145,00

II. BAKTERIOLOŠKE PRETRAGE NA MYCOBACTER.TUBERCULOSIS
43201 Bakteriološka pretraga na Mycobacterium tuberculosis       112,00
43202 Biološki pokus na zamorčetu                        83,20
43203 Određivanje rezistencije izoliranog soja M. tuberculosis
na antituberkulotike                              222,70
43204 Identifikacija "Atipičnih" Mycobacteria              322,50
43205 Pretraga stolice na šigele                        23,90

III. MIKOLOŠKE PRETRAGE
43301 Pretraga različitih ogledaka na uzročnike sistemnih mikoza        53,00
43302 Aglutinacija na candida albicans                 17,50
43303 Aglutinacija na candida parapsilosis                   17,50
43304 Aglutinacija na criyptococcus neoformans             17,50
43305 Indirektni test fluorescentnih antitijela (ITFA)
na candida albicans                               30,80
43306 Indirektni test fluorescentnih antitijela (ITFA) na
candida parapsilosis                              30,80
43307 Indirektni test fluorescentnih antitijela (ITFA) na
cryptococcus neoformans                         30,80
43308 Indirektni test fluorescentnih antitijela (ITFA) na aspergilozu      30,80
43309 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na candida albicans      74,30
43310 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na candida parapsilosis        74,30
43311 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus fumigatus       74,30
43312 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus flavus     74,30
43313 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus niger     74,30
43314 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na aspergillus terreus        74,30
43315 Radijalna imunodifuzija u agar-gelu na histoplasma capsulatum   140,90
43316 Identifikacija gljivičnog soja                      57,30
43317 Imunodifuzija na agar-gelu na aspergilozu             158,20
43318 Imunodifuzija na agar-gelu na kandidozu              158,20
Protusmjerna imunoelektroforeza na:
43319 Aspergil lus fumigatus                          189,20
43320 Aspergillus terreus                            189,20
43321 Aspergillus niger                         189,20
43322 Aspergllus flavus                         189,20
43323 Imunodifuzija na agar-gelu na histoplaz-
mozu (Histoplasma capsulatum)                      152,60
43325 Enzimski imunosorbentni test (ELISA) na Tocsocara canis      312,70
43326 Indirektni test fluorescentnih antitijela na               82,00
ehinokokozu (ITFA)
43327 Hemaglutinacija na ehinokokozu                  78,60

IV.PARASITOLOŠKE PRETRAGE
43401 Direktan mikroskopski pregled stolice te
različitih sekreta i ekskreta na parasite u
nativnom preparatu                               11,00
Pregled stolice na jajašca crijevnih helminata:
43402 Metodom taloženja                         12,70
43403 Metodom flotacije                         11,00
43404 Koprokultura crijevnih nematoda (fulleborn)                24,10
43405 Koprokultura crijevnih nematoda (Harada-sasa)           19,80
43406 Određivanje vrste trakavice čovjeka                    10,30
Pregled tkiva na trihinele:
43407 Mikroskopski (direktno)                      10,30
43408 Digestijom                                20,60
43409 Pregled velikog uzorka stolice koncentracijom           15,50
43410 Uzimanje perianalnog celofanskog otiska              3,30
43411 Pregled perianalnog celofanskog otiska              11,00
43412 Pregled stolice na ciste crijevnih protozoa metodom
koncentracije MIFC                               76,90
43413 Kultura crijevnih protozoa na podlozi
Loffler-Simić                                  31,80
Kultura trichomonas vaginalis
434I 4 Na tekućoj podlozi                            28,40
43415 Na bifaznoj podlozi                            28,40
43416 Mikroskopski pregled krvi i punktata na parasite         13,90
43417 Pretraga na parasite u različitim tjelesnim tekućinama
i sekretima metodom koncentracije                        16,30
43418 Kultivacija i lišmanija                          176,80
43419 Formol-gel reakcija na kala-azar                 6,00
43420 Antimon-test (chopra) na kala-azar                    8,20
43421 Indirektni test fluorescentnih antitijela na lišmanije          106,60
43422 Indirektni test fluorescentnih antitijela na uzročnike malarije      72,90
43423 Sabin-Feldmanova reakcija na toksoplazmozu (Dye-test)       106,60
43424 Reakcija vezanja komplemenata na tok-
soplazmozu                                   42,50
43425 Indirektni test fluorescentnih antitijela na
toksoplazmozu                              67,20
Izvođenje alergijske kožne reakcije - cije-
na alergena za dijagnostiku:
43426 Toksoplazmoza (toksoplasmin)                   29,10
43427 Trihineloza                                26.00
43428 Fascioloze                                25,30
43429 Reakcija vezanja komplemenata na ehi-
nokokozu (Weinberg-Ghedini)                       42,30
Radijalna imunodifuzija u gelu:
43430 Na trihinelozu                              74,30
43431 Na fasciolozu                               74,30
43432 Na cisticerkozu                              88,10
43433 Na pneumocistozu                         74,30

Biološki pokus na laboratorijskim životinjama za izolaciju parasita iz različitih uzoraka:
43434 Na mišu (10 miševa, cijena životinje i
održavanje 30dana)                               229,10
43435 Na kuniću (1 kunić, cijena životinje i
održavanje 30dana)                               179,00
43436 Na zamorčetu (1zamorče,cijena životinje
i održavanje 30dana)                              113,20
43437 Na štakoru (1 štakor, cijena životinje i
odžavanje 30dana)                                64,00
43438 Test toksičnosti na miševima                       346,40
43439 Dokazivanje Cryptosporidiuma u stolici              99,90

V.VIRUSOLOŠKE PRETRAGE
43601 Pretraga na rota viruse - imunoelektroforezom           105,80
43602 Direktni test fluorescentnih antitijela (DTFA) za
respiratorni sincijalni virus (RSV) iz brisa ždrijela              187,10
43603 Iz likvora                                234,90
43604 Iz brisa konjuktiva,brisa ili ispirka ždrijela              234,90
43605 Iz krusta,ekscidiranog ili postmortalno uzetog tkiva           279,30
43606 Iz stolice                                279,30
Izolacija virusa u embrioniranim jajima
kokoši:
43607 Iz brisa ili ispirka ždrijela                       115,20
43608 Iz krvi                                  115,20
43609 Iz krusta ili postmortalno uzetog tkiva                  115,20
Izolacija virusa na miševima:
43610 Iz likvora                                115,20
43611 Iz stolice                                204,00
Identifikacija izoliranog virusa:
43612 Serološka                             327,00
43613 Histološka                                555,90
43614 Elektronska mikroskopija negativnog kontrastiranja virusa     215,50
43615 Imunoelektronska mikroskopija negativnog kontrastiranog virusa  261,90
43616 Elektronska mikroskopija negativnog
kontrastiranja virusa sa ultracentrifugiranjem                 240,80
43617 Imunoelektronska mikroskopija negativnog
kontrastiranja virusa sa ultracentrifugiranjem                 287,10
43618 Elektronska mikroskopija virusa u kulturi
stanica ili biopsijskom ili autopsijskom materijalu
(metoda ultratankih rezova)                           1.804,60
43619 Kvantitativna obrada sputuma                       108,90
43620 Rotavirusi u stolici (latex test)                     61,20
posebno se zaračunava po tržnoj cijeni 1/30 kita
Serološke pretrage (1 serum)
Reakcija vezanja komplementa:
43701 Influenza A                                40,90
43702. Influenza B                               40,90
43703 Adeno                                   40,90
43704 R S                                    49,20
43705 Parainfluenza                               49,20
43706 Parotitis                             27,20
43707 Herpes simplex tip I i tip II                       58,50
43708 Cytomegalo virus                         62,10
43709 Krpeljni encefalitis                           52,60
43710 LCM (Choriomeningitis lymphocit)                 52,60
43711 Polio I                                  40,90
43712 Polio II                                 40,90
43713 Polio III                             40,90
43714 Echo, rota                                52,60
43715 Coxackie                             52,60
43716 Psitakoza                             40,90
43717 Q-groznica                                40,90
43718 Mikoplazma                                45,60
43719 Typhus exanthematicus                       40,90
43720 Morbili                                  88,70
43721 Typhus murinus                          40,90
43722 Rubella                                  62,10
43723 Herpes II                             58,50
Inhibicija hemaglutinacije:
43724 Influenza A                                22,70
43725 Influenza B                                22,70
43726 Krpeljni encefalitis                           42,30
43727 Vakcinija                                 22,70
43728 Reakcija inhibicije hemaglutinacije na rubeolu          82,20
Ostale serološke pretrage:
43729 Wil Felix                             9,80
43730 Hladna aglutinacija                            17,50
Serološke pretrage na mononukleozu-infekcioznu:
43731 Paul-Bunell - Davidsohn                      26,50
43732 Reakcija hemolize po Masonu                        46,60

43733 Test neutralizacije                            165,80
43734 PPA-test dokazivanja P-fimbria uropatogenih E coli            110,40
43735 IF metoda dokazivanja antitijela na Entamoebu hystol.       346,10
43736 IF metoda dokazivanja antitijela na clamidie               299,60
Imunofluorescentne pretrage:
43801 Respiratorni simcicijalni virus u nasofaringealnog sektoru        71,20
43802 Krpeljni encefalitis u liquoru                      71,20
43803 Parotitis u liquoru                            71,20
43804 Imunoglobulin ukupni na citymegalo virus             88,90
43805 Imunoglobulini ukupni na Epstein Barr virus                88,90
43806 Imunoglobulin ukupni na virus krpeljnog encefalitisa           88,90
43807 IGM i IGG antitijela na cytomelago virus             214,50
43808 IGM i IGG antitijela na Epstein Barr virus                214,50
43809 Parainfluenza tip 1, 2 i 3 u nasofaringealnom sekretu           77,00
43810 Herpes tipa I u liquoru                          77,00
43811 Imunoglobulin ukupni na virus parotitisa             88,90
43812 Imunoglobulin ukupni na virus herpesa               88,90
43813 IGM i IGG antitijela na virus parotitisa             196,40
43814 IGM i IGG antitijela na virus herpes tip I                196,40
43815 Izolacija virusa i njegova serološka identifi kacija
u kulturi stanice iz liquora                          496,60
43816 Iz brisa konjuktive, brisa li ispirka ždrijela              496,60
43817 Iz krusta ekscidiranog ili postmortalno
uzetog tkiva                                  535,90
43818 Iz stolice ili brisa rektuma                       535,90

MIKROBIOLOGIJA - OSTALO
43819 Fagotipizacija staphylococus aureus                    96,50
43820 Fagotipizacija pseudomonas aeruginosa               96,50


CJENIK ENDOKRINOLOŠKIH PRETRAGA
Šifra              Naziv                      Cijena
_________________________________________________________________
0                1                        2
_________________________________________________________________
TESTOVI ZA ŠTITNJAČU
44001 Trodnevni test ambinomom (TSH)                  62,40
44002 Desetodnevni test ambinomom (TSH)                 173,20
44003 Bazalni metabolizam                            30,60

NADBUBREŽNA ŽLIJEZDA HIPOFIZA
44004 ACTH test - Thorn (trodnevna e-satna infuzija)          200,30
44005 Dvodnevni ACTH test                            38,10
44006 ACTH test Thorn (petodnevna e-satna infuzija)           391,70
44007 Metopironski test i.v.                          160,60
44008 Metopironski test per os 3 dana                  143,50
44009 Vasopresinski test (trodnevna e-satna infuzija)          361,60
44010 Dexamethasonski test - blokada (4-dnevna Liddle)         121,90
44011 Kratkotrajni test prekonoćne blokade
Dexamethasonom uz praćenje kortizola u serumu (Forsham)     47,40
44012 Kratkotrajni test stimulacije sa l0 i.j. ACTH uz određivanje
kortizola u serumu (Sliss)                           34,80
44013 Pokus vodom (M. Adisson)                     27,60
44014 Pokus vodom uz prethodno davanje 20 mg. Pronisona     34,20
44015 Angiotenzinski test                            99,80
44016 7-dnevno opterećenje sa 9 g NaCl uz određivanje
K i Na u serumu i urinu (Rehman)                        126,40
44017 Opterećenje aldactonom kroz 4 dana uz praćenje
"K" u serumu i urinu                              189,90
44018 Aldactonski index (Birchal i Batson)                   214,70
44019 Trodnevni test DOCA uz određivanje aldosterona u urinu      90,20
44020 15-dnevni test intolerancije saluretika (Wolff)              121,10
44021 Pokus rezistencije sa 20 i.j. Bitressina (Williams)            56,80
44022 Test ledom (potrebno je najprije 1/2 sata za bazalni tlak
-cold pressor)                                 45,00
44023 Test histaminom na feokromociton (potrebno je
najprije 1/2 sata za bazalni tlak)                       140,40
44024 Test Regitinom na feokromociton (potrebno je
najprije 1/2 sata za bazalni tlak)                       89,90
44025 Schellong test I na vaskularne hiperreaktore               22,10
44026 Schellong test II                         32,90

GONADE
44027 3-dnevni test stimulacije horionskim gonadotropinom            204,80
44028 Test stimulacije horionskim gonadotropinom
uz istovremenu blokadu Dexamethasonom (7-dnevni)            307,30
44029 Progesteronski test                            15,20

HIPOFIZA
44030 Planimetrija hipofizne fose i kraniograma             32,90
44031 Potencirani ITT i.v. (sa 0,1 j/kg tjel. težine)              119,00
44032 Potencirani ITT i.v. (sa 0,2 j/kg)                    119,00
44033 Potencirani ITT i.v. (sa 0,3 j/kg)                    119,00
44034 Mjerenje masnog jastučića                     16,80
44035 Mjerenje potkožnog masnog tkiva                  16,80
44036 Menzuriranje ruke u akromegaliji                 5,80
44037 Antropometrijske mjere                      11,30
44038 Određivanje dnevnog ritma fosfora uz klirens               66,80
44039 Hidroksiprolin u serumu i urinu                  35,30
44040 Test za dijagnozu primarne poliurije (Carter i Robbins)      260,60
44041 Test Favistanom (10-dnevni)                            66,40

PARATIREOIDEA
44042 Test opterećenja kortizonom (10-dnevni)              128,90
44043 Test opterećenja Chlorthalidonom (Vierkenhuger, Smynk)      33,10
44044 Test infuzije kalcijem (Bartter-Pronova)             148,30
44045 Određivanje dijete siromašne kalcijem u
bazalnim uvjetima i pod opterećenjem kalcijem              25,60

DIABETES I METABOLISTIČKE BOLESTI
44046 Određivanje kalorične vrijednosti prehrane i propis dijete        39,50
44047 Test gladovanja kroz 24 sata (uz kontrolu
krvnog šećera svakih 2 sata)                          45,00
44048 Kortizonski GTT                          134,30
44049 Rastinonski test (i.v. tolbutamid)                    119,20
44050 Produženi rastinonski (tolbutamid) test (3-satni)         151,70
44051 Produženi rastinonski (tolbutamid) test (6-satni)         260,80
44052 OGTT-2-sata                                133,20
44053 Produženi OGTT (6-satni)                     185,40
44054 Priprema pacijenata za scintigrafiju pankreasa              132,40
44055 Glukagonski test                         246,60
44056 Radioimunološko određivanje insulina                   183,60
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/40 KITA INSULINA
44057 Radioimunološko određivanje insulina
za 4 određivanja                                675,70
44058 Radioimunološko određivanje insulina za krivulju sa 6 određivanja 1.013,80
44059 Radioimunološko određivanje humanog hormona rasta     136,80
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/40 KITA HGH
44060 Radioimunološko određivanje humanog hormona rasta
za 2 određivanja                                400,70
44061 Radioimunološko određivanje humanog hormona rasta
za 3 određivanja                                601,20
44062 Radioimunološko određivanje humanog hormona rasta
za 4 određivanja                                801,40
44063 Radioimunološko određivanje humanog hormona rasta
za 5 određivanja                                1.001,70
44064 Radioimunološko određivanje humanog
hormona rasta za krivulju sa 6 određivanja                   842,20
44065 Radioimunološko određivanje TSH                  275,20
44066 Radioimunološko određivanje TSH za 2 određivanja         320,20
44067 Radioimunološko određivanje TSH za 3 određivanja         480,20
44068 Radioimunološko određivanje TSH za 4 određivanja         640,30
44069 Radioimunološko određivanje TSH za 5 određivanja         800,30
44070 Radioimunološko određivanje TSH za krivulju za 6 određivanja   960,50
44071 Kortisol - (Protein binding-određivanje)             242,50
44072 Radioimunološko određivanje FSH u urinu              370,30
44073 Radioimunološko određivanje LH urina               370,30
44074 Radioimunološko određivanje FSH u serumu             136,80
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/60 KITA FSH
44075 Redioimunološko određivanje FSH u se,rumu sa 4 određivanja    797,90
44076 Radioimunološko određivanje FSH u urinu za 6 određivanja     1.197,00
44077 Radioimunološko određivanje LH u serumu              136,80
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/60 KITA LH
44078 Radioimunološko određivanje LH u serumu za 4 određivanja     797,90
44079 Radioimunološko određivanje LH u serumu za 6 određivanja     1.197,00
44080 Tipizacija lipoproteina (disklektroforeza)                120,10
44081 Croox-Wayne-ov dijagnostički indeks                    9,10
44082 Dijagnostički indeks za hipotireozu                    28,10
44083 Spermiogram (PH, volumen, viskozitet,
boja, izgled, mobilitet u 2 navrata, broja-
nje i morfologija, indeks fertiliteta, priprema preparata)           43,50
44084 Test ishemije na tetaniju uz elektromiografsku
kontrolu u bazalnim uvjetima nakon injekcije kalcijuma         24,80
44085 Test infuzije kalcijem po Bartterprouovoj metodi         93,20
44086 Kortikosteriod topivi u tetraklorugljiku (THS)          156,20
44087 Slobodni i vezani testosteron, epitestosteron i androstendion       607,10
44088 Primjena umjetne gušterače "BIOSTATOR". Usluga,
u pravilu traje 20 sati i vrši se kod pojedinačnog
bolesnika samo jednokratno, tj. ne ponavlja se
Cijena po jednona satu rada iznosi                       189,90
44089 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu          136,80
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/60 KITA PROLAKTINA
44090 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu za 2 određivanja 399,10
44091 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu
za 3 određivanja                                598,50
44092 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu
za 4 određivanja                                797,90
44093 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu
za 5 određivanja                                997,60
44094 Radioimunološko određivanje prolaktina u serumu
za 6 određivanja                                1.197,20
44095 Određivanje TSH u kapi krvi                        95,20
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- RIA MAT TSH "BYK MALINCRODT" 1 /60 KITA
44096 Određivanje globulina koji vežu, tiroksin (TBG) u serumu     97,20
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- RIA GNOST TBG "HOECHST" I/25 KITA
44097 Određivanje tireoglobulina u serumu                    97,20
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- RIA TG "HENNING" 1 /12 KITA
44098 Određivanje slobodnog tiroksina u serumu             97,20
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- FRGE T "Clinical ASSAYS" SAD 1/25 KITA
44099 Određivanje CEA u serumu RIA metodom               84,20
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1 / 11 KITA RIAMAT CEA
44100 Određivanje tkivnog polipeptidnog antigena u
serumu (TPA-RIA)                                118,40
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/25 KITA POLIFIGEN
44101 Radioimunološko određivanje obrnutog
trijodtiroina u serumu (rT3- RIA)                        309,60
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- 1/25KITA REVERSE T"
44102 Radioimunološka analiza C-Peptida                 210,80
44103 Radioimunološko određivanje insulinskih antitijela            118,40
44104 Radioimunološko određivanje albumina               165,60


CJENIK LABORATORIJA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

_______________________________________________________________________
Šifra                  Naziv                  Cijena
_______________________________________________________________________
0                    1                    2
_______________________________________________________________________
44501 Barbiturati u urinu                            112,50
44502 Dehidrataza delta-aminolevulinske kiseline (D-Dalk)            138,60
44503 Delta-aminolevulinska kiselina (Dalk) u krvi i urinu           168,60
44504 Fenol (semikvantitativno)                     51,70
44505 Koproporfirini                              108,40
44506 Methemalbumin                           128,60
44507 Parakvat                             169,90
44508 Porfobilinogen (kvantitativno)                      70,80
44508 Propoporfirini (ZPP Cinkprotporfirini)              301,00
44510 Sulfhemoglobin                          46,60
44511 Trikloroctena kiselina u urinu                      112,70
44512 Uroporfini                                108,40
44513 Živa u biološkom materijalu                        266,10
44514 Cink u serumu                               80,10
44515 Glukoza - 6-PD                          38,30
44516 Karboksihemoglobin                            99,80
44517 Imunoelektroforeza serumskih proteina i
pojedinih frakcija                               171,30
44518 Imunodifuzija sa različitim alergenima                  276,20
44519 Alfa-antitripsin                             187,10
44520 Imipramin u urinu                         31,40
44521 Salicilati u urinu i krvi                         44,30
44522 Meprobamat u urinu                            48,20
44523 Diazepam u urinu i krvi                      48,40
44524 Metilni alkohol u urinu i krvi                      62,50
44525 Paracetamol i fenacetin u urinu                  32,00
44526 Triklorospojevi u urinu                          32,00
44527 Glutetimid u urinu                            68,10
44528 Fenotijazini u urinu                           47,30
44529 Barbiturati u krvi                            110,00
44530 Spirometrija s farmakodinamskim efektom              89,30
44531 Određivanje protok volumen krivulje na pneumotafografu      49,00
44532 Određivanje trikloretanola i trikloroctene kiseline u urinu        188,80
44533 Određivanje fenola u urinu                        358,80
44534 Određivanje benzena,toluena i ksilena u krvi               206,90
44535 Određivanje trikloretanola i trikloroctene kiseline u krvi        188,80
44536 Određivanje trikloretilena i tetrakloretile na u krvi           181,10
44537 Određivanje ionskog kalcija u krvi                    167,00
posebno se po računu obraćunava:
- određene reagencije i pribor
44538 Test 2-satne mokraće natašte za metabolićku obradu        154,10
44539 Sakupljanje i priprema 24-satne mokraće za metaboličku obradu   87,30
44540 Radiogrametrijska analiza metakarpal-
nih kosti za ocjenjivanje mase kortikalnog
koštanog tkiva                                 106,30
44541 Ocjenjivanje osteopenije - Singh-ov indeks                39,00
44542 Ocjenjivanje osteopenije - radiološki vertebralni indeks
po Meunieru                                   39,00
44543 Antropometrijska mjerenja vezana uz dijagnostiku
metaboličkih koštanih bolesti                          34,70
44544 Određivanje mineralnog sadržaja kosti cijelog tijela (BMC)        1.680,00
44545 Odredivanje mineralnog sadržaja kosti za regiju od
interesa nakon obrade cijelog tijela (ciljani zahtjev)             336,00
44546 Određivanje sastava tijela (% masti)                   336,00
44547 Odredivanje mineralnog sadržaja kosti kralježnice (BMC)      1.505,00
44548 Određivanje mineralnog sadržaja kosti femur                1.278,900


CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI
_____________________________________________________________________
Šifra                  Naziv                  Cijena
_____________________________________________________________________
0                    1                    2
_____________________________________________________________________
44601 Određivanje krvne grupe i RH faktora (na pločici i epruveti)
hitno                                      86,10
44602 Određivanje krvne grupe i RH faktora (na pločici i epruveti)
serijski                                        77,50
44603 Papainski ili kromelinski test - pojedinačno               27,40
44604 Papainski ili kromelinski test - serijski                     24,70
44605 Rhesus fenotip sa 5 seruma (anti C.D.E.,
anti C i E) na pločici                             108,30
44606  Rhesus fenotip sa 5 seruma (anti C.D.E.,
anti C i E) u epruveti                             108,30
44607 Indirektni AHG test po Comzbs-u - hitno pojedinačno        203,70
44608 Indirektni AHG test po Combs-u - serijski                 49,20
44609 Direktni AHG test po Combs-u - hitno pojedinačno         49,20
44610 Direktni AHG test po Combs-u - serijski              49,20
44611 Titar kompletnih ili inkompletnih anti A1,
- A2, - B izophemaglutinina. ili izohemolizina             61,00
44612 Titar anti RH antitijela u slanom i albuminskom mlijeku i
u AHG tehnici                                  89,90
44613 Dokazivanje anti C antitijela                       81,60
44614 Dokazivanje anti D antitijela                       81,60
44615 Dokazivanje anti E antitijela                       81,60
44616 Dokazivanje anti C antitijela                       81,60
44617 Dokazivanje anti E antitijela                       81,60
44618 Određivanje faktora C W                      64,90
44619 Određivanje faktora D U                      64,90
44620 Određivanje faktora KELL                     64,90
44621 Određivanje faktora CELLAND                    64,90
44622 Određivanje faktora KP A                     64,90
44623 Određivanje faktora KP B                     64,90
44624 Određivanje faktora DUFFY A                    64,90
44625 Određivanje faktora DUFFY B                    64,90
44626 Određivanje faktora LEWIS A                        64,90
44627 Određivanje faktora LEWIS B                        64.90
44628 Određivanje faktora KIDD A                        64,90
44629 Određivanje faktora KIDD B                        64,90
44630 Određivanje faktora Lutheran A                  64,90
44631 Određivanje faktora Lutheran B                  64,90
44632 Određivanje faktora Diego A                        64,90
44633 Određivanje faktora Diego B                        64,90
44634 Određivanje faktora M - na pločici                    113,00
44635 Određivanje faktora M - u epruveti                    113,00
44636 Određivanje faktora N - na pločici                    113,00
44637 Određivanje faktora N - u epruveti                    113,40
44638 Određivanje faktora S                           197,20
44639 Određivanje faktora S                           197,20
44640 Odredivanje faktora P                           l86,70
44641 Identifikacija iregularnih antitijela s pomakom
eritrocitnih antigena                              122,00
44642 Antitrombocitna antitijela metodom aglutinacije          173,70
44643 Antileukocitna antitijela metodom aglutinacije          173,70
44644 Tripizinski test - hitno pojedinačno                   49,20
44645 Tripizinski test - serijski                        49,20
44646 Ispitivanje krvi na HBS antigen metodom
obrnute hemoglutinacije (hepanosticon,
raphodex i sl.) hitno                              110,20
44647 Ispitivanje kxvi na HBS antighen metodom
obrnute hemoglutinacije (hepanosticon,
raphodex-i sl.) serijski                                110,20
44648 Interreakcija - hitna pojedinačna - (u fiziološkoj
otopini u bjelančevinastom mediju u
fermentnoj tehnici)                               1l0,20
____________________________________________________________________________________
0                1                        2
____________________________________________________________________________________
44649 Interreakcija - hitna pojedinačna - (u fi-
ziološkoj otopini u bjelan. mediju u fer-
mentnoj tehnici) - serijski                           110,20
44650 Titar hladnih anti i izoantitijela u slanom
i albuminskom mediju                              64,90
44651 Autoaglutinacija u slanom albuminskom
mediju i u fermentnoj tehnici (na 37, 20, 4
stupnja Celzijusovih)                              64,90
44652 Ispitivanje aviditeta                           30,20
44653 Test termostabilnosti                           190,80
44654 Određivanje podgrupa A1 i A2                   69,50
44655 Modificirani direktni antiglobulinski test                84,70
44656 Određivanje statusa sekrecije ABH substancije           152,90
44657 Antinuklearna antitijela (kod kolagenoza)             170,80
44658 Terapeutska plazmafereza ili eritrocitofereza ili leuko
fereza ili trombocitofereza                           845,30
44659 Selekcija iregularnih antitijela                     110,20
44660 Određivanje antitijela na (LAV) HTLV-III-
AIDS-serijsko određivanje                            405,70
44661 Određivanje antitijela na (LAV) HTLV-IlI-
AlDS-hitno određivanje                         811,10

CJENIK KRVI I KRVNIH DERIVATA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1991. GODINU
(Prema odluci SIV-a "Sl. list SFRJ", br. 84/89) PRIMJENJUJE SE OD 23. SIJEČNJA
1991. GODINE
_____________________________________________________________________
Šifra      Naziv proizvoda         Jedinica        Cijena
                            mjere          proizvoda
____________________________________________________________________________________
0            1                2            3
____________________________________________________________________________________
50001 Konzervirana krv - kompletno ob rađena  ml           1,30
50002 Svježa konzervirana krv pripremIjena
hitnim pozivom davaoca
(ekstrakorporalna)                   ml           1,65
50003 Tekuća svježa plazma ili zamrznuta        ml           1,60
50004 Antihemofilna tekuća ili zamrznuta        ml           1,60
50005 Trombocitna plazma (plazma bogata
trombocitima)                      ml           2,70
50006 Eritrociti prani                 ml           1,80
50007 Eritrociti suspenzirani u AB plazmi        ml           1,30
50008 Krioprecipitat zamrznut iz 1.500 ml
plazme                         ml           11,00
50009 Krv siromašna leukocitima (bez seta),
AIDS                          ml           1,30
50010 Trombociti koncentrirani         ml           3,10
50011 Trombociti koncentrirani (bez seta)        doza          368,00
50012 Trombociti koncentrirani dobiveni
iz 500 ml krvi                     doza          638,00
50013 Deplazmatizirani koncentrirani
eritrociti                       ml           1,65
50014 leukociti koncentrirani (bez seta)        doza          368,00
50015 Leukociti koncentrirani dobiveni iz
500ml krvi                       doza          638,00
50016 Suha ljudska plazma (jedna boca
plazme a 350ml,jedna boca aqwe
destilate a 350ml,1sistem za ota-
panje i 1sistem za davanje sa iglom).          komplet     507,00
50017 Antihemofilna suha plazma (1bo-
caplazme a 350ml,t boca aqwe
destilate a 350ml,sistem za otapa-
nje i sistem za davanje sa i.v.iglom)          komplet     557,00
50018 Fibrinogen za i.v.upotrebu            doza          682,00
50019 Fibrinogen za laboratorijsku upotrebu       ml           1,70
50020 Fibrinogen                    komplet     699,00
50021 Fibrinogen pjena             komplet     14,00
50022 Cito iplazmafereza Cell separ.(bez seta) obrada         2.795,O0
50023 Koncentrat trombocita siromašni
leukocitima (bez seta)                 doza          368,00
50024 Koncentrat trombocita siromašan
leukocitima (dobivenih iz 500ml.krvi)          doza          638,00

OTOPINE ZA INFUZIJU
50051 Glukoza 5%                    500ml          31,30
50052 Glukoza 10%                    500ml          37,30
50053 Glukoza 20%                    500ml          24,20
50054 Glukosalina 1                   500ml          37,30
50055 Fiziološka otopina 0,9%          500ml          31,30
50056 Fiziološka otopina 0,9%          300ml          29,90
50057 Ringer                      500ml          38,90
50058 Voda za injekcije             350ml          19,50
50059 Manitol 10%                    500ml          40,30

CJENIK ANESTEZIJE I OPERATIVNIH ZAHVATA

UPUTE ZA PRIMJENU CJENIKA

1. Ako se u jednom aktu izvrše dva ili više operativnih zahvata u istom području (npr. abdomen) obračunava se cijena većeg operativnog zahvata u cijelosti, a manjih u vrijednosti 50% njihove cijene. Izuzetak čini apendektomija koja se obračunava sa 30% cijene.
2. U cijeni operativnog zahvata uračunat je sav potrošni materijal osim sistema za Redon drenažu, koji se posebno po računu obračunava, ukoliko se potrijebi.
3. U pojedinim strukama naveden je potrošni materijal, koji se posebno obračunava, ukoliko se upotrijebi

___________________________________________________________________________
Šifra              Naziv                      Cijena
___________________________________________________________________________
0                1                        2
___________________________________________________________________________
ANESTEZIOLOGIJA
60001 Intraduralna do 60minuta                     460,60
60002 Intraduralna svakih daljnjih 30minuta                   137,60
60003 Periduralna (epiduralna) do 60minuta                   528,70
60004 Periduralna (epiduralna) svakih daljnjih 30 minuta            137,60
60005 Provodna anestezija (blok) do 30minuta              182,40
60006 Provodna anestezija (blok) do 60minuta              192,20
60007 Provodna anestezija (blok) svakih daljnjih 30minuta            106,10
60008 Površinska anestezija uključena u operativni zahvat            12,60
60009 Infiltraciona anestezija uključena u operativni zahvat          64,80
60010 Regionalna intravenozna do 30minuta                    362,00
60011 Regionalna intravenozna svakih daljnjih 30minuta         137,60
60012 Inhalaciona do 30minuta                      367,20
60013 Inhalaciona do 60minuta                      528,90
60014 Endotrahealna do 30minuta                     401,70
60015 Endotrahealna do 60 minuta                        585,80
60016 Endotrahealna svakih daljnjih 30minuta              174,30
60017 Endotrahealna do 60minuta u neurokirurgiji kod
intrakranijalnih ekspanzivnih
procesa; u otorinolaringologiji i maksilo-
facijalnoj kirurgiji kod malignih procesa s
opsežnim resekcijama,te multiplih frak-
tura kosti lica,kod transplantacije bubre-
ga,autotransplantacije i bilateralne ne-
frektomije; intratorakalnih operacija i
operacija na aorti; kod rane nekrektomije
s istovremenom Thiersch plastikom kod
djece do 7 godina i opečene površine iz-
nad 20% (IlI stupanj)                              781,90
60018 Endotrahealna iz usluge 017 svakih daljnjih 30minuta           174,80
60019 Intravenozna anestezija do 15 minuta                   207,10
60020 Intravenozna anestezija svakih daljnjih 15 minuta         68,10
60021 Ekstrakorporalna do 60minuta                       2.540,10
60022 Ekstrakorporalna svakih daljnjih 60minuta             549,30
60023 Anestezija s hipotermijom                     3.305,10
60024 Intramuskularna anestezija do 30minuta (ketamin)         226,40
60025 Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
nog bolesnika do 60minuta (izvan jedini-
ce intenzivne njege)                              591,10
60026 Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
nog bolesnika svakih daljnjih 30minuta
(izvan jedinice intenzivne njege).Zajedno
s uslugom 025može trajati do 180 minuta.                    195,90
60027 Intubacija (kao hitna intervencija izvan
operacione sale i jedinice intenzivne njege)                  360,30
60028 Centralni venozni tlak (izvan jedinice
intenzivne njege)                                434,10
60029 Uvođenje perifernog vena kava katetera
- intrafuzor (izvan jedinice intenzivne njege)                 282,70
60030 Uvođenje katetera u venu subklaviju ili
venu jugularis (izvan jednice intenzivne njege)             351,90
60031 Anesteziološki pregled preoperativno                   146,20
60032 Anesteziološki pregled - konzilijarni na
drugom odjelu, bolnici ili klinici                       160,80
Prilikom pojedinih usluga obračunava se po računu ukoliko se upotrijebi:
Kod usluge 60001 Anestetik
Kod usluge 60003 Anestetik
Kod usluge 60005 Anestetik
Kod usluge 60006 Anestetik
Kod usluge 60009 Anestetik
Kod usluge 60010 Anestetik
Kod usluge 60011 Anestetik
Kod usluge 60012 Etran do 15 ml
Halothan do 10 ml
Filter za Halothan 1/8 kom
Kod usluge 60013 Etran do 30 ml
Halothan do 20 ml
Filter za Halothan 1/4 kom
Kod usluge 60014 Filter za Halothan 1/8 kom
Kod usluge 60015 Filter za Halothan 1/4 kom
Kod usluge 60016 Filter za Halothan 1/8 kom
Kod usluge 60017 Halothan do 20 ml
Filter za Halothan 1/4 kom
ET tubus sa spiralom i balonom ili
ET tubus kod torakalnih operacija
"Carlens"
Kod usluge 60018 Filter za Halothan 1/8 kom
Kod usluge 60019 Anestetik
Kod usluge 60020 Anestetik
Kod usluge 60024 Anestetik
Kod usluge 60025 Vena kava kateter

___________________________________________________________________________
Šifra              Naziv                      Cijena
___________________________________________________________________________
0                1                        2
___________________________________________________________________________
OPCA KIRURGIJA
61001 Ekstirpacija higroma i burza                       719,00
61002 Ekstrakcija stranog tijela iz dubljih struktura              862,80
61003 Incizija flegmone dlana ili tabana                    378,60
61004 Radikalna ekstirpacija limfnih žlijezda iz jedne regije          1.342,40
61005 Tireoidektomija (uključujući čekanje histološkog nalaza)     4.120,40
61006 Lobektomija štitnjače ili ekstirpacija čvora
(uključujući čekanje histološkog nalaza)                    3.209,80
61007 Operacija eutireotične ili hipertireotične
strume s eventualnom sternotomijom
(uključujući čekanje histološkog nalaza)                    3.640,40
61008 Operacija na paratireoidnim žlijezdama
radi hiperperparatireoidizma (ukljućujući
čekanje histološkog nalaza)                           4.616,90
61009 Radikalna operacija dojke (Halstedt i drugo)
ukljućujući čekanje histološkog nalaza                 3.578,10
61010 Mastektomija s evakuacijom aksile (uključujući
čekanje histološkog nalaza)                           3.053,30
61011 Mastektomija s evakuacijom aksile                 2.838,00
61012 Mastektomija simpleks (uključujući čekanje
histološkog nalaza)                               2.838,00
61013 Operacija ginekomastije obje dojke (uključujući
čekanje histološkog nalaza)                           1.530,50
61014 Ekscizija ili ekstirpacija tumora dojke (ukIjučujući
čekanje histološkog nalaza)                           1.342,40
61015 Operacija zbog dehiscijencije rane nakon
laparotomije                                  2.452,50
61016 Ekscizija ili ekstirpacija tumora dojke                  1.150,50
61017 Operacija ginekomastije obje dojke                    1.316,l0
61018 Operacija ginekomastije jedne dojke (uključujući
čekanje histološkog nalaza)                           1.316,10
61019 Operacija ginekomastije jedne dojke                    1.124,1o
61020 Prepariranje vene                         228,60
61021 Transplantacija koštane moždine                  1.969,00

TRAUMATOLOGIJA
61101 Repozicija zatvorenog prijeloma nadlaktice                72,10
61102 Repozicija zatvorenog prijeloma ruke ili
zapešća ili prstiju stopala ili jedne kosti na
podlaktici ili prijeloma fibule                         72,10
61103 Stavljanje čavla ili žice za ekstenziju                  356,20
61104 Repozicija svježeg zatvorenog prijeloma
operativnim putem: jedne falange ili jedne
metakarpalne kosti, odnosno metatarzalne kosti             599,60
61105 Repozicija zatvorenog prijeloma obih kostiju
podlaktice ili potkoljenice                           305,20
61106 Repozicija zatvorenog prijeloma natkoljenice ili zdjelice     610,30
61107 Repozicija zatvorenog prijeloma kralježnice                610,30
61108 Repozicija svježeg zatvorenog prijeloma
operativnim putem: više falanti šake ili metakarpalnih
kostiju ili ključne kosti                                1.800,90
61109 Repozicija svježeg zatvorenog ili otvorenog
prijeloma operativnim putem: više falangi
stopala ili metatarzalnih kostiju ili karpalne
kosti ili jedne kosti podlaktice                            2.072,l0
61110 Repozicija otvorenog prijeloma operativnim
putem: jedne metakarpalne kosti ili jedne
metatarzalne kosti                               1.253,60
61111 Repozicija i opskrba konzervativnim načinom
svježih išćašenja: kralježnice ili kuka ili drugih
velikih zglobova                                152,60
61112 Operativna terapija rupture mišića ili mišićne
hernije                                     1.665,20
61113 Amputacija ili dezartikulacija potkoljenice ili
podlaktice ili šake ili stopala                         2.131,60
61114 Ekstenzija po Crutchefieldu                        701,80
61115 Repozicija svježeg zatvorenog ili otvorenog
prijeloma operativnim putem: obih kostiju
podlaktice ili potkoljenice ili tibije
ili nadlaktice ili lopatice ili tarzalne kosti ili zdjelice               2.629,40
61116 Repozicija operativnim putem svježeg ili
starog prijeloma patele                         2.131,60
61117 Operativno odstranjenje patele                      1.829,30
61118 Operacija pseudoartroze karpalnih ili metakarpalnih
kostiju ili jedne kosti podlaktice ili više falangi
stopala ili šake ili metatarzalnih kostiju (sa ili
bez transplantata)                               2.585,00
61119 Repozicija operativnim putem prijeloma
maleola ili olekranona ili epikondila                      1.980,40
61120 Repozicija operativnim putem svježeg iščašenja
palca ruke ili noge ili zapešća ili ključne kosti ili
gležnja ili patele                               1.980,40
61121 Repozicija operativnim putem svježeg iščašenja
lakta ili ramena                                1.980,40
61122 Drenaža resekcija zglobova prstiju ruke
ili noge ili zapešća ili lakta ili stopala ili skočnog zgloba          l.665,20
61123 Šav Achilove tetive ili tetive kvadricepsa                2.038,30
61124 Kolarna medijastinotomija                     982,40
61125 Repozicija svježeg zatvorenog ili otvorenog
prijeloma operativnim putem: natkoljenice ili
zdjelice                                    2.807,90
61126 Operacija pseudoartroze nadlaktice ili
natkoljenice ili tibije ili obih kostiju podlaktice
(sa ili bez transplantata)                           3.115,70
61127 Repozicija operativnim putem svježih iščašenja
koljena ili zdjelice ili kralježnice                      2.346,10
61128 Repozicija operstivnim putem starog
recidivirajućeg išćašenja palca ili zapešća ili
ključne kosti ili gležnja ili patele                      1.980,40
61129 Repozicija operativnim putem starog recidivirajućeg
iščašenja lakta ili ramena                           2.654,10
61130 Drenažna resekcija zglobova ramena ili
koljena ili kuka ili zdjelice                          1.175,80
61131 Amputacija natkoljenice ili nadlaktice ili
dezartikulacija cijelog ekstremiteta                      2.327,00
61132 Operativno liječenje frakture sternuma              2.131,60
61133 Torakotomija sa suturom pluća                   3.115,70
______________________________________________________________________
0                1                        2
______________________________________________________________________
61134 Repozicija svježeg zatvorenog ili otvorenog
prijeloma kralježnice operativnim putem                 3.1l5,70
61135 Repozicija operativnim putem starog zatvorenog
prijeloma obih kostiju podlaktice ili nadlaktice                3.346,50
61136 Repozicija operativnim putem starog zatvorenog
prijeloma kralježnice                              3.577,40
61137 Operacija pseudoartroze femura                  3.115,70
6 l138 Repozicija operativnim putem suprakondilarnih
prijeloma platoa tibije ili skočnog zgloba                   3.115,70
61139 Repozicija operativnim putem prijeloma
vrata natkoljenice ili pertrohanternog prijeloma                2.654,10
61140 Interskapularna torakalna dezartikulaci              2.936,50
61141 Repozicija operativnim putem luksacionog
prijeloma ramena ili lakta ili kuka ili koljena ili gležnja           3.302,20
61142 Vađenje osteosintetskog materijala                    1.113,90
61144 Prednja spondilodeza vratne kralježnice              5.152,40
61145 Prednja spondilodeza vratne kralježnice korpusa          6.127,90
61146 Operacija zuba drugog vratnog kralježnika
(prednji ili stražnji pristup)                         4.646,80
61147 Prednja spondilodeza cervikalne kralježnice
sa ili bez osteosinteze                             6.074,30
61148 Stražnja spondilodeza vratne kralježnice             4.646,80
61149 Prednja spondilodeza cervikalne kralježnice
s odstranjenjem korpusa kralješka                        6.074,30
61150 Operacija densa drugog cervikalnog kralješka
prednjim pristupom                               6.074,30
61151 Stražnja spondilodeza cervikalne kralježnice
sa ili bez osteosinteze uz eventualno uključen atlanto-okcipitalni zglob    5.262,50
61154 Artroskopija                               603,50
61155 Artroskopija s operativnim zahvatom                    1.469,10
61156 Operativni zahvat u zglobu pomoću artroskopa           1.243,80
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- osteosintetski materijal
- endoproteze
- kolar ovratnik

DIGESTIVNA KIRURGIJA
62001 Operacija zbog Hirsprungove bolesti-odrasli                6.643,70
62002 Plikacija tankog crijeva (Noble Child)                  6.785,30
62003 Ezofagealna tubaža (Celestin tubus i drugo)                6.247,70
62004 Incizija perianalnog apscesa s ekscizijom perianalne fistule       1.478,80
62005 Incizija perianalnog apscesa                       255,70
62006 Vađenje stranog tijela ili tumora iz rektuma transanalnim putem  1.013,20
62007 Operacija zbog niske atrezije anusa                    2.056,50
62008 Operacija zbog malformacije anorektalne
regije isključujući jednostranu atreziju anusa
(abdominoperinealni pristup)                          3.928,20
62009 Rekonstrukcija analnog sfinktera                 2.248,50
62010 Operacija zbog prolapsa rektuma                  1.862,90
62011 Operacija zbog transsfinkterne perianalne fistule
sa rekonstrukcijom sfinktera                          2.632,50
62012 Operacija zbog perianalne fistule                 1.181,20
62013 Operacija analne fisure                          798,40
62014 Operacija zbog hemoroida                     977,70
62015 Operacija pilonidalne ciste ili sinusa                  1.606,90
62016 Operacija zbog povrede analne regije sa
lezijom sfinktera (bez laparotomije)                      1.862,90
62017 Operacija zbog apscesa peritonealne šupljine               2.120,50
62018 Splenektomija                               2.891,30
62019 Esplorativna torakofrenotomija                  3.915,80
62020 Eksplorativna laparotomija                        2.220,70
62021 Resekcija jetre sa biliodigestivnom anastomozom
(Longmire, Hess i sl.)                             7.351,30
62022 Operacija zbog ehinokoka ili apscesa jetre                4.574,10
62023 Resekcija jetre segmentalna ili lijeva lobektomija            6.863,20
62024 Desna lobektomija jetre                      7.219,00
62025 Šav jetre zbog traumatske lezije                 2.435,90
62026 Operacija zbog atrezije jednjaka                 7.096,20
62027 Operacija zbog ahalazije kardije                 4.574,10
62028 Operacija zbog epifrenalnog divertikula jednjaka         5.397,70
62029 Šav jednjaka zbog ozlijede ili rupture                  5.397,70
62030 Operacija zbog refluksezofagitisa
(s interpozicijom crijeva)                           6.622,90
62031 Operacija zbog refluksezofagitisa
(bez interpozicije crijeva)                           4.281,50
62032 Ezofagoplastika zbog strikture jednjaka
(ezofagojejuno-, ezofagokoloplastika i drugo)              8.113,30
62033 Ezofagektomija sa cervikalnom ezofagostomom
i gastrostomom (I akt)                             7.351,30
62034 Ezofagoplastika                          7.351,30
62035 Zatvaranje gastrostome                      2.220,70
62036 Operacija zbog benignog tumora jednjaka              6.424,30
62037 Direktno podvezivanje varikoziteta jednjaka
(bez uspostavljanja shunta)                           6.424,30
62038 Portokavalna i druge vrste derivacija portalnog sistema      7.798,40
62039 Enukleacija tumora pankreasa                       4.231,20
62040 Operacija zbog pseudociste pankreasa                   3.974,70
62041 Resekcija pankreasa s pankreatointestinalnom
anastomozom                                   7.219,00
62042 Pankreatojejunalna anastomoza zbog
pankreatitisa s pankreatografijom                        7.219,00
62043 Subtotalna resekcija pankreasa                      7.219,00
62044 Distalna resekcija pankreasa                       6.324,90
62045 Pankreatektomija                         7.219,00
62046 Parcijalna ili totalna duodenopankreatektomija          8.113,30
62047 Operacija zbog unutarnje digestivne fistule                4.560,20
62048 Operacija zbog zatvaranja vanjske fistule
probavnog trakta (s resekcijom crijeva)                 4.560,20
62049 Operacija zbog vanjske fistule probavnog trakta
(bez resekcije crijeva)                             2.866,60
62050 Zatvaranje anusa preter naturalis                 2.866,60
62051 Jejuno - ili ileostomija                         2.435,90
62052 Anus preter naturalis ili cekostomija                   2.435,90
62053 Totalna proktakolektomija                     8.245,60
62054 Subtotalna ili totalna kolektomija                    7.302,00
62055 Abdominoperinealna ekstirpacija rektuma s
anus preter sigmoidalis                         7.740,90
62056 Resekcija rektuma                         7.302,00
62057 Transanalna resekcija rektuma                       7.798,40
62058 Elektrokoagulacija malignog tumora rektuma                821,50
62059 Hemikolektomija                          6.395,70
62060 Kontinuitetna resekcija kolona                      5.956,80
62061 Laparotomija s intestinalnim anastomozama             4.129, 60
62062 Operacija zbog adhezivnog ileusa (s
resekcijom crijeva)                               6.354,60
62063 Operacija zbog adhezivnog ileusa
(bez resekcije crijeva)                             2.866,60
62064 Dezinvaginacija (operacija ileusa bez
resekcije Crijeva)                               2.579,50
62065 Resekcija tankog crijeva                     4.344,90
62066 Sutura perforiranog ulkusa                        2.435,90
62067 Proksimalna selektivna vagotomija sa ili
bez piloroplastike                               4.574,10
62068 Selektivna vagotomija s antrektomijom,
piloroplastikom ili G. E. A.                          5.012,90
62069 Operacija pilorospazma                      2.214,70
62070 Gastrotomija                               2.435,90
62071 Gastrotomija s odstranjenjem benignog
tumora ili stranog tijela ili u svrhu eksploracije               2.579,50
62072 Gastroenteroanastomoza ili piloroplastika             3.967,00
62073 Ezofagogastro - ili ezofagojejunostomija
(radi inoperabilnog ca. kardije)                        5.836,60
62074 Proksimalna resekcija želuca s resekcijom
terminalnog jednjaka                              7.153,30
62075 Gastrektomija (totalna)                      6.275,50
62076 Reoperacija zbog ulkusa peptikum jejuni              6.324,90
62077 Radikalna subtotalna resekcija želuca (radi ca.)         5.836,60
62078 Resekcija želuca Billroth I                        4.541,20
62079 Resekcija želuca Billroth II                       4.971,80
62080 Biliodigestivne anastomoze (holedohoduodeno -
ili holedohojejuno- ili holecistojejunostomija)                 3.511,20
62081 Reoperacija na žučnim putevima s biliodi-
gestivnom anastomozom                          4.901,80
62082 Reoperacija na žučnim putevima zbog tzv.
postholecistektomićnog sindroma kao i rana
revizija žučnih puteva i papile (radiomanometrijom)               4.007,60
62083 Holecistektomija sa holedohotomijom
(s radiomanometrijom)                          4.229,90
62084 Holecistektomija s holedohotomijom i zahvatom
na papili (s radiomanometrijom)                     4.413,60
62085 Holecistektomija s biliodigestivnom anastomozom          3.974,70
62086 Holecistektomija (s radiomanometrijom)              3.511,20
62087 Holecistektomija                         3.367,60
62088 Holecistostomija                         2.435,90
62089 Apendektomija                               2.292,40
62090 Operacija traumatske dijafragmalne hernije,
transabdominalnim ili transtorakalnim pristupom,
s resekcijom organa utrobe                           6.324,90
62091 Operacija traumatske dijafragmalne hernije,
slobodna ili inkarcerirana, bez resekcije organa
utrobe, transabdominalnim ili transtorakalnim
pristupom                                    4.607,00
62092 Operacija hijatus hernije bez resekcije želuca,
transabdominalnim ili transtorakalnim pristupom             4.135,20
62093 Operacija hijatus hernije s resekcijom
kardije i želuca, transabdominalnim ili
transtorakalnim pristupom                            6.329,60
62094 Herniotomija, slobodna ili inkarcerirana,
ingvinalna ili femoralna, bez resekcije
crijeva (odrasli)                                2.435,90
62095 Herniotomija, slobodna ili inkarcerirana,
ingvinalna ili femoralna, bez resekcije crijeva
(djeca do 14 god.)                               2.086,70
62096 Herniotomija, inkarcerirana, ingvinalna
ili femoralna, s resekcijom crijeva                       4.560,20
62097 Herniotomija, ingvinalna ili femoralna,
slobodna ili inkarcerirana, recidivirajuća,
bez resekcije crijeva                              2.651,30
62098 Herniotomija, ingvinalna ili femoralna,
inkarcerirana, recidivirajuća s resekcijom crijeva               4.775,60
62099 Herniotomija, ingvinalna ili femoralna,
slobodna ili inkarcerirana, s primjenom posebnih
plastika (kutis i slično)                                3.943,20
62100 Herniotomija, ingvinalna ili femoralna,
inkarcerirana s resekcijom crijeva i primjenom
posebnih plastika (kutis i slično)                       5.206,20
62101 Operacija umbilikalne ili paraumbilikalne hernije,
slobodne ili inkarcerirane (odrasli)                      2.579,50
62102 Operacija umbilikalne ili paraumbilikalne hernije,
slobodne ili inkarcerirane (djeca do 14 godina)             2.214,70
62103 Operacija umbilikalne ili paraumbilikalne hernije,
inkarcerirane, s resekcijom crijeva                       4.703,70
62104 Operacija epigrastićne hernije (liparokele)                1.958,70
62105 Operacija dijastaze rektusa                        2.086,70
62106 Operacija ventralne postoperativrke hernije,
slobodne ili inkarcerirane, bez reskecije crijeva                2.866,60
62107 Operacija recidivirajuće umbilikalne ili
paraumbilikalne hernije                         2.866,60
62108 Operacija ventralne postoperalivne hernije,
slobodne ili inkarcerirane, s resekcijom crijeva                4990,80
62109 Operacija ventralne postoperativne hernije, slobodne
ili inkarcerirane, bez resekcije crijeva, uz kutis plastiku ili sl.           4560,20
62110 Operacija ventralne postoperativne hernije, s
resekcijom crijeva, uz kutis plastiku ili slično                    5.241.50
62111 Herniotomija unutarnje uklještene kile, sa ili
bez resekcije crijeva                              2.866,60
62112 Operacija zbog Schlofferovog tumora, apscesa fistule
ili sekundarno šivanje rane trbušne stijenke                  1958,70
62113 Operacija zbog kriptorhizma, ukljerčekjući opskrbu
kilne vreće i eventualnu herniotomiju                      2435,90
62114 Operacija zbog Hirsprungove bolesti djece             7.302,00
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- liodura,
- mersilenska mrežica ili drugi materijal za plastiku,
- ventrofil,
- dren s baktericidnim filterom,
- plastična cijev za rektum jednokratna (Darmrohr),
- "T" dren (silikonski),
- materijal kod resekcije rectuma.

TORAKALNA KIRURGIJA
62501 Medijastinoskopija                            887,70
62502 Torakotomia minima (Bulau drenaža)                775,90
62503 Medijastinotomija (osim kolarne)                 3349.90
62504 Eksplorativna torakotomija ili retorakotomija               3141,40
62505 Resekcija I - III rebra                          3.256.70
62506 Resekcija rebara (osim I - III rebra)                   2.603,90
62507 Operacija pektus ekskavatuma                       5.822,30
62508 Totalna torakoplastika ili reresekcija nakon torakoplastike        5360.20
62509 Parcijalna torakoplastika do 5 rebara ili apikoliza            4900,00
62510 Operacija zbog medijastinalnog tumora               4910,40
62511 Operacija plućnog ehinokoka                        4313,10
62512 Lobektomija ili segmentektomija pluća               4740,90
62513 Lobektomija segmentektomijom ili biloketomija           6.098,40
62514 Pleuropulmektomija                            5.386,20
62515 Pulmektomija                               4.354,20
62516 Dekortikacija pluća                            4.950,10
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- osteosintetski materijal

KARDIJALNA KIRURGIJA
63001 Palijativne šant operacije                        14.723,50
63002 Banding arterije pulmonalis                        14.723,50
63003 Septektomija                               14.723,50
63004 Operacija ductus Botalli                     12.556,40
63005 Operacija koarktacije aorte                        14.723,50
63006 Operacija vaskularnog prstena                       14.723,50
63007 Operacija ostalih kongenitalnih anomalija srca i krvnih žila
bez EKC-a                                    16.827,60
63008 Operacija anomalnog utoka pulmonalnih vena
(parcijalni-totalni) uz upotrebu EKC-a                 20.047,30
63009 Operacija defekta atrijalnog septuma
(tip II i podvrste) uz upotrebu EKC-a                      20.047,30
63010 Operacija defekta ventrikularnog septuma uz upotrebu EKC-a    20.047,30
63011 Operacija atrioventrikularnog septalnog defekta
(A-V kanala) uz upotrebu EKC-a                     21.202,00
63012 Operacija stenoze arterije pulmonalis (obstrukcija
izlaznog dijela desnog ventrikula) uz upotrebu EKC-a          20.047,30
63013 Operacija tetralogije Fallot uz upotrebu EKC-a          22.357,00
63014 Transpozicija velikih krvnih žila uz upotrebu EKC-a            22.357,00
63015 Operacija pulmonalne atrezije uz upotrebu EKC-a          22.357,00
63016 Operacija trunkus arteriozusa uz upotrebu EKC-a          22.357,00
63017 Operacija trikuspidalne atrezije
uz upotrebu EKC-a                                22.357,00
63018 Operacija aortopulmonalnog prozora
uz upotrebu EKC-a                                20.047,30
63019 Operacija prirođene valvularne greške
uz upotrebu EKC-a                                20.047,30
63020 Zamjena aortalne ili mitralne ili trikuspidalne
valvule uz upotrebu EKC-a                            34.927,90
63021 Rekonstruktivni zahvat mitralne ili trikuspidalne
valvule uz upotrebu EKC-a                            34.927,90
63022 Zamjena ili rekonstrukcija dvije ili tri valvule
uz upotrebu EKC-a                                34.927,90
63023 Aortokoronarno premoštenje (1 ili 2) sa ili bez
endarterktomije uz upotrebu EKC-a                        20.575,50
63024 Aortokoronarno premoštenje (3 ili više) sa ili bez
andarterektomije uz upotrebu EKC-a                       22.885,20
63025 Operacija posljedica infarkta srca (VSD, neurizme
valvularne greške) uz upotrebu EKC-a                  22885,20
63026 Pripremno stanje kirurškog tima i operacione
sale za vrijeme dilatacije koronarnih arterija (STANTD BY ZA PTCA)   3.075,20
63027 Ugradnja pace-makera transvenoznim
putem (jednostruki sistem)                           9.814,60
63028 Ugradnja pace-makera transvenoznim putem (dvostruki sistem)    10.804,90
63029 Ugradnja pace-makera otvorenim putem (jednostruki sistem)     12.285,80
63030 Ugradnja pace-makera otvorenim putem (dvostruki sistem)      13.240,50
63031 Ugradnja defibrilatora                          13.240,50
63032 Zamjena baterija pace-makera i defibrilatora               8.666,60
63033 Operacija aneurizme ascendentne aorte
(ugradnja vaskularne proteze) uz upotrebu EKC-a             22.357,00
63034 Operacija aneurizme ascendentne aorte (ugradnja
valvularne i vaskularne proteze) uz upotrebu EKC-a               22.357,00
63035 Operacija disekantne aneurizme aorte (direktna
sutura, ugradnja vaskularne proteze, ugradnja vaskularne i
valvularne proteze) uz upotrebu EKC-a                  22.357,00
63036 Operacija luka aorte (ugradnja vaskularnih proteza)
uz upotrebu EKC-a                                22.420,00
6303? Operacija aneurizme torakalne aorte uz upot. EKC-a            22.357,00
63038 Operacija aneurizme torakalne aorte bez upot. EKC-a        19.468,80
63039 Apikoaortalni šant uz upotrebu EKC-a               22.357,00
63040 Aortoaortalni šant                            19.468,80
63041 Operacija kod ozljede srca                        17.013,60
63042 Operacija kod ozljeda velikih krvnih žila u toraksu            17.301,60
63043 Kirurški zahvat na srcu kod aritmija                   22.206,10
63044 Resternotomija ili retorakotomija radi krvarenja ili reanimacije 9.543,20
63045 Resternotomija ili retorakotomija radi
krvarenja i reanimacije uz upotrebu EKC-a                    14.995,80
63046 Mitralna komisurotomija na zatvorenom srcu                15.134,50
63047 Perikardijalna drenažna operacija                 15.134,50
63048 Perikardijektomija kod exsudativnog perikarditisa         15.134,50
63049 Perikardijektomija kod konstruktivnog perikarditisa            17.301,60
63050 Embolektomija arterije pulmonalis uz upotrebu EKC-a        20.047,30
63051 Operacija tumora srca uz upotrebu EKC-a              20.047,30
63052 Kombinirane operacije aortokoronarnog
premoštenja uz upotrebu EKC-a                      22.885,20
63053 Kod reoperacija srca na operativni zahvat dodaje se. iznos:        1.792,80
63054 LABP (Balon pumpa) kada se upotrijebi po satu           913,90
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- Pace-maker (elektrostimulator)
- Elektrode za elektrostimulator (endovenozne i epikardijalne)
- Valvularne proteze
- Dacron patch
- Sistem za podvodnu drenažu (Bulau) Sistem za aspiracionu drenažu toraksa.
Kod upotrebe EKC može se obračunati po računu ako se upotrijebi:
- Oksigenator
- Kardiotomijski rezervoar
- Filter za krv
- Filter za kisik
- Sistem plastičnih cijevi za EKC
- Kateter za aortu ili a. femoralis
- Kateter za kavalne vene (2 kom)
- Kateter za drenažu lijevog ventrikula

VASKULARNA KIRURGIJA
63101 Ligatura ilijakalne vene ili vene kave                  2.382,60
63102 Kavoplikacija                               2.838,30
63103 Ekstirpacija glomus tumora                        2.979,00
63104 Ekstirpacija glomus tumora sa rekonstrukcijom arterije      5.649,20
63105 Operacija arterijalne aneurizme ekstremiteta
(sa resekcijom aneurizme)                            4.420,00
63106 Sutura ili anastomoza ozlijeđene arterije             4.104,10
63107 Rekonstruktivni zahvati zbog cerebrovaskularne insuficijencije  5.114,10
63108 Embolektomija perifernih arterija                 3.917,60
63109 Rekonstruktivni zahvati na velikim arterijama
vrata i ograncima arkusa aorte                     6.058,20
63110 Operacija abdominalne aorte zbog aneurizme                8.536,40
63111 Direktna embolektomija raćvišta aorte ili
zajedničkih ilijakalnih arterija                            5.860,60
63112 Aortobifemoralni bypass                      7.592,20
63113 Rekonstruktivni zahvati na perifernim arterijama (femoralis,
poplitea sa ili bez primjene bypassa)                      4.321,30
63114 ftekonstrukcija renalnih arterija                 7.592,20
63115 Trombektomija duboke vene                     3.410,00
63116 Endarterektomija aorte i njenog račvišta             7.592,20
63117 Eksploracija arterije na okrajinama                    2.061,60
63118 Operacija zbog arteriovenozne aneurizme              4.321,30
63119 Operacija zbog varikoziteta donjih okrajina.
Ekstirpacija vene safene magne ili parve ili obje                2.266,l0
63120 Operacija zbog varikoziteta donjih okrajina.
Ekstirpacija vene safene magne ili parve ili obje s operacijom
po Cockettu (podvezivanje spojnih vena)                 2.879,70
63121 Operacija zbog varikoziteta donjih okrajina.
Operacija sekundarnih varikozitetaulcus cruris
kao posljedica tromboze (plastika Thiersch ili
Blair obraćunava se posebno)                      3977,40
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- Plastični klips za plikaciju vene kave
- Kateter po Fogartyu
- Proteze po komadu ili centimetru (Dacron ili s.)

NEUROKIRURGIJA
63501 Subokcipitalna kraniotomija sa cervikalnom
laminoktomijom kod platibazije                     5.776,80
63502 Cervikalna laminektomija                     5.776,80
63503 Kraniotomija s evakuacijom meningeoma u raznim lokalizacijama   5.776,80
63504 Kraniotomija i evakuacija kod ekspanzivnih i
drugih procesa lokaliziranih selarno, paraselarno
ili u području stražnjih klinoida                        6.739,50
63505 Kraniotomija kod ekspanzivnih i drugih
procesa lokaliziranih u uz falks i tentorij                   6.739,50
63506 Kraniotomija kod intrakranijalno lokaliziranih
aneurizama i ostalih vaskularnih malformacija              7.220,90
63507 Kraniotomija kod intraventrikularnih ekspanzivnih
i ostalih procesa                                5.776,80
63508 Stereotaksijski operativni zahvat (otvoreni)               5.727,40
63509 Subokcipitalna kračliotomija s traktotomijom
ili discizijom kranijalnih živaca                        5.776,80
63510 Subokcipitalna kranio;omija s evakuacijom, ekspanzivnih i
ostalih procesa                                 6.258,20
63511 Cervikalna rizotomija                           4.627,60
63512 Hemisferektomija                         5.776,80
63513 Torakalna laminektomija                      4.417,80
63514 Torakalna laminektomija s kostotransverzektomijom
i medijastinotomijom                              5.613,50
63515 Lumbalna laminektomija ili hemilaminektomija
ili interlaminektomija                             3.950,10
63516 Kraniotomija u svrhu trajne drenaže likvora
po Torkildsenu ili Pudenz-Heyeru                        4.803,10
63517 Kraniotomija s plastikom dure kod likvorskih
fistula                                     6.258,20
63518 Kraniotomija kod epilepsija i psihoza                   5.l32,10
63519 Osteoplastična kraniotomija s evakuacijom
kroničnog subduralnog hematoma i dječjoj dobi              5.132,10
63520 Subokcipitalna dekompresivna kraniotomija
sa ili bez eksploracije stražnje lubanjske jame             5.132,10
63521 Obrada penetrantnih ozljeda endokranijuma
(streljne ozljede i ozljede koje imaju za posljedicu
opsežnije razaranje moždanog tkiva) .                  5.132,10
63522 Mišićna arteficijelna embolizacija kod
karotideokavernozne fistule                           4.376,70
63523 Kraniotomija i evakuacija intracerebralnog
hematoma                                    4.650,90
63524 Dekompresija orbite (prefrontalna kraniotomija
sa skidanjem krova orbite)                           5.132,10
63525 Operativni zahvati na ganglionu Gasseri
(izuzevši blokadu)                               4.803,10
63526 Operacija sincipitalne menigoencefalokele             4.650,90
63527 Traume glave s lezijom sinusa                       5.132,10
63528 Akutni subdularni hematom kod kranio-cerebralnih ozljeda     4.169,50
63529 Operativni zahvati kod cirsoidne aneurizme mekog oglavka     2.451,60
63530 Kraniotomija i drenaža akutnih apscesa mozga           3.917,20
63531 Kraniotomija i evakuacija kroničnog subduralnog
hematoma (kod odraslih)                         3.499,00
63532 Kraniotomija i evakuacija epiduralnog hematoma          3.917,20
63533 Eksploracija i evakuacija tumora i ostalih procesa,
koji komprimiraju pleksus brahijalis
bez ili sa resekcijom klavikule)                        4.803,10
63534 Skalenotomija s resekcijom vratnog rebra             2.451,60
63535 Eksplorativna i dekompresivna kraniotomija                3.917,20
63536 Hitna rekraniotomija radi dekompresije
ili evakuacija kompresivnog hematoma                  3.950,10
63537 Anastomoza između n. facialisa i n. akcesoriusa
odnosno n. frenikusa kod paralize n. facialisa                 3.304,60
63538 Anastomoza između n. facialisa i n. hipoglosusa
kod paralize n. facialisa                            3.304,60
63539 Operacija spine bifide                          3.950,10
63540 Operacija okcipitalne meningoencefalokele             5.132,10
63541 Obrada komplicirane i nekomplicirane
frakture kranijuma s imprimatom te revizija dure                3.262,40
63542 Obrada kompliciranih imprimiranih kominutivnih
fraktura kranijuma s lezijom dure i oštećenjem
mozga sa ili bez potrebe plastike dure                     3.950,10
63543 Linearne dekompresivne kraniotomije
kod malformacija kranijuma u dječjoj dobi                    4.650,90
63544 Kraniotomija kod malignih tumora kranijuma
sa penetracijom u endokranijum                     4.650,90
63545 Kraniotomija kod malignih tumora kranijuma
sa ili bez zahvaćanja dure                           4.169,50
63546 Blokada gangliona Gasseri                     606,90
63547 Skalenotomija prednja                           1.598,50
63548 Kokcigektomija                          1.582,10
63549 Resekcija bataljaka živca i amutacionog neurona          1.373,00
63550 Ligatura arterije karotis u području vrata                1.373,00
63551 Kraniotomija kod osteomijelitisa kranijuma                1.791,20
63552 Kraniotomija kod benignih tumora kranijuma                3.080,60
63553 Neurotomija                                1.962,00
63554 Ekstirpacija gornjeg cervikalnog ganglija             3.950,10
63555 Resekcija n. obturatoriusa po Stoffelu                  3.523,60
63556 Ekstirpacija tumora perifernih živaca                   1.598,50
63557 Ekstirpacija tumora perifernih živaca mikrokirurškim putem        3.950,10
63558 Resekcija n. akcesoriusa (periferna)                   2.025,10
63559 Ventrikulopunkcija odnosno ventrikulografija               829,90
63560 Infiltracija lumbalnog simpatikusa ili n.
frenikusa ili n. splanhnikusa                          543,60
63561 Primarna i sekundarna obrada lacerokontuznih
rana mekog oglavka s plastičnim pokrivanjem defekta           1.186,60
63562 Blokada perifernih grana n. trigeminusa              543,60
63563 Blokada interkostalnih živaca                       543,60
63564 Primarna i sekundarna obrada lacerokontuznih
rana mekog oglavka                               543,60
63565 Punkcija subgalealnog hematoma                  469,30
63566 Selektivna transfenoidalna operacija tumora hipofize           15.754,40
63567 Korištenje lasera u toku neurokirurške operacije         333,40
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi obračunava se po računu:
- Liodura
- Klipsevi za aneurizme
- Pudenzov ventilni uređaj
- Atoplastićni materijal
- Palakos
- Fibrinsko ljepilo "Tissucol" IMUNO a' 2 ml
- Histoacryl ljepilo za tkivo "Braun" a' 2 ml
- Liofilizirana dura 2 x 2 cm
- Polaroid filmovi
- Teflon

ORTOPEDIJA
64001 Repositio luxationis coxae congenita (nonsanquinea)            144,10
64002 Repositio luxationis coxae congenita (Over-Head)         409,30
64003 Tenotomia subcutanea (aponeurotomia)               1208,30
64004 Hallux valgus op.(ablacija egzostoze   I metatarzalne kosti)      1.254,90
64005 Tenotomia - Fa.sciotomia (otvorena)                    1.348,20
64006 Tenomyotomia m.sternocleidomastoidei               1.704,30
64007 Excisio, trepanatio (excohleatio) manjih
kostiju sa čekanjem patohistološkog nalaza                   2.111,20
64008 Excisio, trepanatio (excohleatio) manjih
kostiju bez čekanja patohistološkog nalaza                   1.704,30
64009 Resectio fibkllae                         1.732,30
64010 Excisio probatoria dublje položenih mekih tkiva          1.500,90
64011 Resectio acromionis scapulae                       1.977,60
64012 Resectio n.opturatorii et tenotomia mm. adductorum coxae     2.208,40
64013 Tenorraphia tendinum                           1.511,70
64014 Hallux valgus - op.plastica                        2.071,30
64015 Ablatio egsostoseos (velike kosti)                    1.732,30
64016 Extirpatio menisci genus                     2.131,50
64017 Arthrotomia genus et extractio corporum liberum et
debridement condyli et patellae                     2.131,50
64018 Osteotomia cruris correctiva                       2.003,60
64019 ftesectio radii seu ulnae                     2.071,30
64020 Achillotenotomia plastica, capsulotomia (stražnje opuštanje)   l.867,90
64021 Operatio Hohmann digiti flexi pedis ili artrodeza prsta stopala  1433,20
64022 Operatio sec.Ludolf                            3.512,20
64023 Stimulacija rasta po Trueti                        2.275,80
64024 Medulotomia (myelotomia)                     2.439,30
64025 Trepanatio et excochleatio velikih dugih kostiju sa
čekanjem patohistološkog nalaza                     2.439,30
64026 Trepanatio ex excochleatio velikih dugih kostiju bez
čekanja patohistološkog nalaza                     1.977,60
64027 Arthrotomias intra.artikularnom inter-
vencijom (kuk, koljeno, rame) sa čeka-
njem patohistološkog nalaza                           2.439,30
64028 Arthrotomia    s intraartikularnom inter-
vencijom (kuk,koljeno,rame) bez čekanja
patohistološkog nalaza                         1.977,60
64029 Arthrodesis radiocarpalis                     2.274,70
64030 Endoprothesis ossis lunati                        2.274,70
64031 Osteosynthesis ossis navicularis carpi (s
koštanim transplantatom)                            2.414,70
64032 Resectio femoris (abreviatio)                       3.277,20
64033 Osteotomia supracondylica femoris                 2.439,30
64034 Plastica m.quadricipitis femoris                 2.274,70
64035 Mobilisatio contracturae extensoria                    2.274,70
64036 Arthrodesis genus (resekcijska ili kompresivna)          3.479,30
64037 Operatio luxationis habitualis patellae                  3.042,20
64038 Plastica ligamenti colateralis genus                   2.853,00
64039 Arthrodesis talocruralis                     2.681,60
64040 Panarthrodesis pedis                           3982,00
64041 Arthrociesis pedis (triplex,duplex,resectiotarsi)         2.933,90
64042 Transpositio tendinum antebrachii                 2.274,70
64043 Arthrodesis pollicis intermetacarpaliscum transplantato osseo   2.681,60
64044 Arthrodesis pollicis                           1.500,90
64045 Transpositio trochanteris maioris femoriss
kompresivnom fiksacijom - žicom                     2.274,70
64046 Operacija opuštanja spastičnog koljena
uz denerva.ciju (Eggerson,Silverskiold)                 2.681,60
64047 Translocatio pa.tellae (medijalizacija,ventralizacija,distalizacija)   2.464,00
64048 Transpositio telldinis pedis                       2.274,70
64049 Arthrodesis pedis sec.Grice-Green                 2.274,70
64050 Osteotomia calcanei sec.Dwyer                   1.907,80
64051 Operativna mobilizacija tarzometatarzalnih zglobova po Heymenu  2.299,40
64052 Otvorena repozicija prirođenog spuštenog stopala         2.714,60
64053 Medijalno opuštanje kod P.E.V (Medial Release)          2.439,30
64054 Extirpatio cystidis regionis popliteae (Baker)              2.111,20
64055 Resekcija metatarsofalangealnih zglobova sec.Clayton       2.274,70
64056 Osteotomia parafocalis kod nesraslih prijeloma i
pseudoartroza dugih kostiju                           2.439,30
64057 Epifizeodeze malih cjevastih kostiju šake i stopala            1.720,90
64058 Vertebrotomija (trepanacija trupa kralješka)
sa čekanjem patohistološkog nalaza                       4.452,00
64059 Synoviectomia velikih zglobova (kuk,koljeno,lakat)
sa čekanjem patohistološkog nalaza                       3.479,30
64060 Resectio cubiti                              3.042,20
64061 Resectio et arthrodesis cubiti                      3.982,00
64062 Total prothesis art.radiocarpalis ŠT.E.P.)                3.512,20
64063 Epiphyseodesis capitis femoris kod epifizeoliza          3.982,00
64064 Epifizeodeza velikih cjevastih kostiju (Phemister,Blount)     2.439,30
64065 Vitallium cup-plastica art.coxae                 3.512,20
64066 Endoprothesis coxae partialis (P.E.P.)                  3.512,20
64067 Osteotomia colli femoris intertrochanterica,
subtrochanterica (sa osteosintezom)                       3.941,00
64068 Elongatio femoris seu cruris                       3.873,80
64069 Plastica ligamenti cruciati genus                 4.452,00
64070 Osteotomia derotativa humeri                       2.901,10
64071 Operatio sec.Voss (dekompresija zgloba kuka)           3.017,50
64072 Amputatio donjeg ekstremiteta uz neposrednu primjenu proteze   3.479,30
64073 Denervacija radiokarpalnog zgloba                 2.092,00
64074 Operativno totalno opuštanje kod P.E.V.              3512,20
64075 Prednja spondilodeza torakalne ili
torakolumbane ili lumbalne kralježnice sa ili
bez osteosinteze uz eventualno odstranjenje korpusa kralješka      8.495,20
64076 Stražnja spondilodela torakalne ili torakolumbalne
ili lumbalne kralježnice sa ili bez osteinteze                 6.743,50
64077 Gibectomia (resekcija pet i više rebara)             4.7l4,10
64078 Arthodesis sacroiliacalis (jednostrano)                  2.933,90
64079 Arthodesis sacroiliacalis (obostrano)                   4.452,00
64080 Repositio sanguinea luxationis art. humeri i nvete ratae     3.017,50
64081 Arthrodesis articuli humeroscapulariscum transplantato osseo   4.452,00
64082 Operatio luxatio habitualis articulir
humeri Eden-Hybinette, Puti-Plat, Bankrat (seu simile)         4.452,00
64083 Total prothesis art. humeroscapularis (TEP)                4.714,10
64084 Resekcija i spuštanje skapule alte (op. Kđnig)              4.452,00
64085 Repositio cubiti (uz plastiku lakta ili osteosintezu kondila)       3.017,50
64086 Arthroplastica cubiti cum totalprothesi (T.E.P.)         4.452,00
64087 Repositio sanguinea luxationis cong. articuli coxae
(acetabuloplastica, resectio femoris et osteosynthesis)         4.452,00
64088 Repositio sanguinea luxatio cong. articuli coxae (limbectomia)  3.512,20
64089 Dvostruka ili trostruka osteotomija zdjelice               4.023,30
64090 Arthrodesis coxae                         4.714,10
64091 Arthroplastica coxae cum totalprothesi (T.E.P.)          4.714,10
64092 Osteotomia pelveos (Salter, Chiari, Penberton)          3.512,20
64093 Repositio sanguinea luxatio coxae cong. cum osteotomia pelvica  4.714,10
64094 Operacija pseudoartroze podlaktice, nadlaktice,
natkoljenice, potkoljenice, tibije (sa ili bez transplantata)          3.479,30
64095 Arthroplastica genus cum totalprothesi (T.E.P.)          4.714,10
64096. Arthroplastica genus partialis                      3.198,80
64097 Plastica segmenti acetabuli kod displastičnih kukova           4.452,00
64098 Operatio pseudarthrosis congenita cruris             3.512,20
64099 Primjena vanjskih fiksatora (spojni,okvirni, prostorni)          633,90
64100 Vađenje endoproteze (uključujući cement) bez zamjene.       3.017,50
64101 Artroplastika nožnog zgloba                        3.226,30
64102 Artroplastika palca noge (svaki akt.)                   1.575,00
64104 Operacija totalnog opuštanja mišića i
tetiva kuka (kod visokog prirođenog
iščašenja kuka ili plastićnog kuka)                       3.545,10
64105 Rekonstrukcija spastičnog spuštenog stopala                3.545,10
64106 Transpozicija hvatišta m. psoasa                 2.249,50
64107 Transpozicija tetiva šake (kod spastičara)                2.324,10
64108 Vađenje endoproteze (uključujući cement)             461,70
kod istovremene zamjene
64109 Korektivna osteotomija sa ugradnjom transplantata         3.479,30
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- osteosintetski materijal
- endoprotezis
- cement 1 -2 vrećice (iznimno 3 vrećice)
- samonarezni Shanzov vijak
- Plamwach dren
- jednokratna šprica za cement

UROLOGIJA
65001 Nefrektomija                               3.869,30
65002 Operacija fimoze                         968,30
65003 Eksplorativna lumbotomija bez intraoperativne biopsije      3.227,10
65004 Eksplorativna lumbotomija sa intraoperativnom biopsijom      3.657,80
65005 Drenaža paranefritićkog apscesa                  968,30
65006 Plastična operacija kod ekstrofije mokraćnog mjehura       6.085,90
65007 Plastična operacija kod vezikoureteralnog refluksa (obostrano)
- odrasli                                    4.299,90
65008 Plastična operacija kod vezikoureteralnog
refluksa (obostrano) - djece                          5.161,2o
65009 Plastična operacija kod vezikoureteralnog
refluksa (jednostrana) - odrasli                        3.725,80
65010 Plastićna operacija kod vezikoureteralnog
refluksa (jednostrana) - djeca                         4.587,00
65011 Operacija radi renalne hipertenzije                    7.889,20
65012 Plastična operacija hipospadije                      3.563,50
65013 Plastična operacija epispadije                      3.563,50
65014 Plastika uretre kod stenoze
(ne endoskopski zahvat)                         4.299,90
65015 Radikalna semikastracija (sa odstranjenjem
regionalnih limfnih žlijezda)                          4.299,90
65016 Semikastracija                              1.254,40
65017 Operacija zbog hidro- ili hemato- ili spermatokele            1.254,40
65018 Epididimektomija                         1.254,40
65019 Bilateralna vazektomija                      1.062,40
65020 Incizija urinarne flegmone sa cistostomijom                3.345,40
65021 Incizija urinarne flegmone bez cistostomije                705,80
65022 Incizija periuretralnog apscesa                      529,40
65023 Drenaža prostatičkog apscesa                       1.090,30
65024 Resekcija uretera uz plastiku po Boariu              4.299,90
65025 Prostatektomija retropubična ili transvezikalna ili perinealna      3.653,90
65026 Panprostatektomija                            6.085,90
65027 Resekcija uretera s ureterocistoneostomijom                3.869,30
65028 Totalna cistektomija s intestinoplastikom             6.980,10
65029 Totalna cistektomija s ureterokološtomijom                6.085,90
65030 Ureterosigmoidestomija                      5.415,20
65031 Parcijalna resakcija mokraćnog mjehura
sa ureterocistoneostomijom                           4.365,70
65032 Resekcija mokraćnog mjerlura                   3.725,80
65033 Cistotomija                                2.704,10
65034 Divertikulektomija mokraćnog mjehura               4.113,60
65035 Discizija vrata diver-tikula mokraćnog mjehura          3.345,40
65036 Cistotomija i koagulacija tumora ili
cistotomija zbog odstranjenja kamena                      3.345,40
65037 Ureterolitotomija                         3.298,80
65038 Resekcija uretera i ureterointestinoplastika               5.259,90
65039 Plastični zahvati na pijelonu                       4.299,90
65040 Adrenalektomija obostrana                     6.383,90
65041 Adrenalektomija jednostrana                        5.191,60
65042 Nefropijelostomija                            3.438,70
65043 Ureterostomija unilateralna                        3.083,50
65044 Operacija zbog potkovičastog bubrega               5.638,80
65045 Nefropeksija                               3.182,40
65046 Nefrektomija sa ureterektomijom                  4.332,80
65047 Fenestracija ciste bubrega                        3.582,20
65048 Parcijalna resekcija bubrega                       5.125,80
65049 Proširena nefrolitotomija ("Splitting" sekcioni rez)           5.556,50
65050 Pijelotomija i nefrotomija uz ekstrakciju kamena         5.158,70
65051 Pijelolitotomija                         3.869,30
65052 Nefrektomija zbog malignog tumora                 5.158,70
65053 Divertikulektomija s antirefluksnom plastikom           5.210,50
65054 Divertikulektomija s antirefluksnom plastikom i modelažom     6.088,30
65055 Heminefrektomija s kompletnom ureterktomijom
(kod dvostrukog uretera)                            6.036,5o
65056 Nefrektomija zbog malignog tumora kod djece            6.036,50
65057 Dekapsulacija bubrega                           3.514,20
65058 Operacija torzije testisa                     1.539,70
65059 Amputacija penisa                         2.990,30
65060 Amputacija penisa s odstranjenjem limfnih žlijezda            4.771,60
65061 Ligatura obje arterije ilijake                      3.977,80
65062 Kutana ureteroileostomija                     6.532,90
65063 Kutana ureterokolostomija                     6.532,90
65064 Rekonstrukcija bulbomenbranoze uretre               6.154,l0
65065 Cistektomija s kutanom ileostomijom                    6980,10
65066 Rekonstrukcija intrapelvičnog dijela uretre                6154,10
65067 Semikastracija s retroperitonealnom lim-fadenektomijom      6.980,10
65068 Stvaranje arteriovenozne periferne fistule u svrhu hemodijalize  4.881,60
65069 Stvaranje arteriovenozne periferne fistule
u svrhu hemodijalize sa slobodnim transplantatom (vena saphena)     5649,70
65070 Postavljanje arteriovenoznog "Shunta" sa
aloplastičnim materijalom                            2.990,30
65071 Subkutana transpozicija arterije femora-
lis u svrhu hemodijalize                            2.990,30
65072 Eksplantacija bubrega sa živog davaoca              39.389,40
65073 Eksplantacija bubrega sa kadavera                 31.719,40
65074 Transplantacija bubrega                      19.283,70
Napomena:
posebno se obračunava kontejner za bubreg
65075 Ultrazvučna perkutana litolapaxia                 5.418,00
Napomena:
posebno se obraćunava po računu:
- žica vodilja 1/1
- igla za punkciju 1/10
- sonda za litotripsiju 1/4
- cateter za nefrostumu 1/1
- kontrast prema utrošku
- Helical stome extracrtor 1/10
- Amplatz tuba sa dilatatorima 1/10
65076 Operacija kod urinarne inkontinencije, sa ugradnjom umjetnog
sfinktera                                    4.663,80
Napomena:
Posebno se obračunava pa računu:
- umjetni AMS sfinkter

ENDOSKOPSKI ZAHVATI
65501 Biopsija prostate za citološki pregled                  315,20
65502 Endoskopska injekcija stijenke mjehura sa ili bez biopsije        406,40
65503 Litotripsija ultrazvukom                     661,70
65504 Ekstrakcija kamenca petljom (Zeiss i slično)               442,80
65505 Uretrotomia interna visualis                       442,80
65506 Uretroskopija sa ili bez probne ekscizije             370,00
65507 Litotripsija mehanička                          461,10
65508 Endoskopske discizije i elektrokoagulaci             461,10
65509 TUR sfinktera                               524,90
65510 TU R prostate                               689,20
65511 TUR tumora mjehura                            990,10
65512 Evakuacija tamponade mjehura s koagulacijom krvarećeg mjesta   524,90
65513 Ekstrakcija stranog tijela iz mjehura ili uretre             461,10
65514 Kateterizacija uretera uključujući cistoskopiju          397,30
65515 Eksplorativna cistoskopija kao i kromocistoskopija
sa ili bez probne ekscizije                           360,90
65516 Uretroskopija i cistoskopija sa ili bez probne ekscizije     424,60
65517 Profilometrija uretre                           89,20
65518 Cistometrija                               89,20
65519 Mjerenje protoka u ureteru                        188,70
65520 Kavernozometrija                         188,80

LITOTRIPSIJA
65521 Mrvljenje mokraćnih kamenaca udarnim valovima           18618,30

GINEKOLOGIJA
66001 Operatio radicalis sec. Wertheim seu Meigs                6.380,20
66002 Operatio radicalis carcinomatis ovarii                  3.190,10
66003 Exstirpatio uteri abdominalis cum resectione
vaginae partiali et adnexectomia bilateralis                  5.944,10
66004 Exstirpatio uteri abdominalis cum adnexectomia
seu resectione ovarii unilaterali seu bilaterali                    5.475,10
66005 Extirpatio uteri abdominalis                       3.393,80
66006 Defundatio uteri                         3.251,20
66007 Amputatio uteri supravaginalis                      3.251,20
66008 Adnexectomia bilateralis                     3.251,20
66009 Adnexectomia unilateralis                     3.037,20
66010 Resectio ovarii bilateralis                        3.251,20
66011 Resectio ovarii unilateralis                       3.037,20
66012 Salpingectomia bilateralis                        3.251, 20
66013 Salpingectomia unilateralis                        3.037,20
66014 Stomatoplastica tubae bilateralis                 3.679,00
66015 Stomatoplastica tubae unilateralis                    3.251,20
66016 Implantatio tubae seu ovarii in uterum unilateralis seu bilateralis    3.711,90
66017 Sterilisatio tubarum per laparotomiam                   2.016,80
66018 Enucleatio myomatis seu myomatum                 3.251,20
66019 Metroplastica sec Strassman (seu simile)             3.251,20
66020 Suturae uteri propter perforationem                    3.037,20
66021 Sympathectomia hypogastrica et pelvica              3.711,90
66022 Obliteratio cavi Douglasi                     3.108,50
66023 Ligamentopexia ventrosuspensio et ventrofixatio uteri       3.108,50
66024 Suspensio urethrae suprapubica sec Marshall-Marchetti       3.57,80
66025 Suspensio urethrae suprapubica vaginoabdominalis (Sling operatio) 3.711,90
66026 Exenteratio pelvica totalis (Brunswig)                  8.996,60
66027 Exenteratio pelvica anterior                       8.124,50
66028 Exenteratio pelvica posterior                       8.124,50
66029 Operatio radicalis vagino-abdominalis
seu abdomino-vaginalis propter Ca uteri seu vaginae               7.252,30
66030 Operatio incontinentiae urinae et alvi
abdomino-vaginalis propter fistulam
vesicorectovaginalem post irradiationem                 7.252,30
66031 Operatio fistulae vesicouterinae                 3.711,90
66032 Operatio fistulae uretero-vaginalis,                   4.147,90
66033 Operatio fistulae recto-seu intestinovaginalis              4.584,00
66034 Operatio fistulae uro-et intestinovaginalis                5.456,20
66035 Operatio fistulae urethro-seu vesico-seu
vesicouterovaginalis                              3.711,90
66036 Implantatio ureteris aberantis genitalis in
vesica urinaria per vaginam                           3.711,90
66037 Vulvectomia radicalis cum lymphadenectomia
ingvinali femorali et pelvis                          7.252,30
66038 Vulvectomia radicalis cum lymphadenectomia
ingvino-femorali                                4.147,90
66039 Vulvectomia simplex                            2.159,50
66040 Operatio radicalis sec. Schauta                  6.380,20
66041 Extrirpatio uteri vaginalis cum adnexis
seu cum resectione ovarii                            3.679,00
66042 Exstirpatio uteri vaginalis cum adnexis
seu cum resectione ovarii cum seu sine
colporrhaphia anterior et perineoplastica                    5.475,10
66043 Exstirpatio uteri vaginalis                        3.251,20
66044 Operatio ad correctionem stress sphyncter
incontinentiae urinae sec. Bagović (exstirpatio
uteri vaginalis simplex cum seu sine adnexis
cum fixatio ligamentorum rotundorum suburethralis,
plastica sphyncteris urethrae, colpoperineoplastica, levatororrhaphia) 5.944,10
66045 Operatio adnexorum per colpotomiam posteriorem          3.037,20
66046 Sterilisatio tubarum per vaginam
(colpotomia posterior seu anterior)                       1.802,90
66047 Interpositio uteri vesico-vaginalis per vaginam          2.839,70
66048 Exstirpatio cervicis uteri per vaginam                  2.016,80
66049 Culdoscopia                                1.356,10
66050 Suspensio uteri paraurethralis per vaginam,
cum ligamenta rotunda sec. Bagović (colporrhaphia
anterior, plastica sphynceteris urethrae colpotomia
anterior, fixatio ligamentorum rotundorum
paraurethralis conisatio cervicis uteri colporrhaph
posterior, colpoperineoplastica et levatororrhaphia               5.508,00
66051 Operatio incontinentiae urinae cum labo
vaginae sec. Bagović Šcolporrhaphia anterior
plastica sphyncteris urethrae, conisatio cervicis
uteri, colpoperineoplastica et levatororrhaphia)                3.711,90
66052 Operatio plastica sphyncteris urethrae
sec Bagović (colporraphia anterior, conisatio
cervicis uteri colpoperineoplastica et levatororrhaphia)            3.711,90
66053 Operatio enteroceles et rectoceles per vaginam
(cum seiu sine cystoceles) sec. Bagović                 3.275,80
66054 Operatio le Fort-Neugebauer seu Conill (oclusio vaginae)     2.016,80
66055 Operatio sec. Furthergi I 1- Manchester (am-
putatio cervicis uteri correctio parametrii,
colporrhaphia anterior, colpoperineoplastica, et levatororrhaphia)       3.711,90
66056 Colpectomia                                4.147,90
66057 Operatio oclusionis seu stenosis vaginae             2.614,70
66058 Neoplastica vaginae                            4.147,90
66059 Colporrhaphia anterior cum colpoperineoplastica
et levatororrhaphia                               2.823,40
66060 Colporrhaphia anterior                          1.589,00
66061 Colpoperineoplastica cum levatororrhaphia             1.802,90
66062 Operatio diverticuli urethrae femininae              2.049,80
66063 Reconstructio urethrae (kod ginekoloških bolesti)         3.744,70
66064 Amputatio seu conisatio cervicis uteri                  1.362,90
66065 Hysterotomia anterior seu posterior per vaginam          2.016,80
66066 Operatio fistulae cervicolaqueaticae                   1.802,90
66067 Marsupialisatio glandulae Bartholini seu cystis vaginae      820,60
66068 Exstirpatio cystis glandulae Bartholini
seu vaginae seu tumoris vulvae seu vaginae                   1.189,90
66069 Denervatio vulvae                             1.094,10
66070 Suturae vulnerarum vulvae et vaginae                   861,20
66071 Excisio septi vaginae                           625,50
66072 Incisio hyminis vaginae                          411,10
66073 Excisio hyminis vaginae                      578,90
66074 Elektroconisatio seu elektrocauterisatio
seu kryoconisatio cervicis uteri                        436,40
66075 Dilatatio, excochleatio et curettage uteri                653,00
66076 Ablatio myomatis uteri per vaginam                    830,60
66077 Colpotomia posterior diagnostica seu therapeutica         682,20
66078 Abortus artificialis (dilatatio, evacuatio et curettage)         653,00
66079 Abortus incompletus seu rasidua (dilatatio, evacuatio et curettage)    653,00
66080 Aspiratio cavi uteri                           424,50
66081 Punctio cavi Douglasi                           392,60
66082 Hydrotubatio                               728,70
66083 Persuflatio tubarum                            728,70
66084 Operatio rupturae uteri in graviditate seu partu         3.275,80
66085 Abla,tio polypi placentae post partum                   612,20
66086 Salpingoovariolysis unilateralis seu bilateralis
(mikrokirurškim načinom)                            4.581,40
66087 Embriolysis (fimbrioplastica) seu salpin-
gostomia (salpingoneostomia) cum salpin-
goovariolysis unilateralis seu bilateralis (mikrokirurškim naćinom)       5.453,50
66088 Salpingotomia (mikrokirurškim načinom)              5453,50
66089 Reanostomosis tubae seu tubarum seu
implantatio tubae seu tubarum in utero (mikrokirurškim naćinom)     5.889,60
66090 I,aparoscopia (sa biopsijom, citološkim
aspiratom i salpingokromoskopijom)                       1.353,30
66091 Sterilisatio per laparoscopiam                      1.900,00
66092 Salpingoovarialysis per laparoscopiam (cum neostomia)       1.900,00
66093 Electrocoagulatio loci perforationis uteri
per laparoscopiam                                1.900,00
66094 Extractio IUD per laparoscopiam                  1.900,00
66095 Endokavitarna i intersticijalna aplikacija
zatvorenih radioizotopa Cs, Co, Ir, Tn, Ra,Au198                2.251,60
66096 Endokavitarna aplikacija zatvorenih
radioizotopa uz izradu specijalne mulaže                    2.623,20

OBSTETRICIJA
66501 Partus                                  2.004,30
66502 Sectio Cesarea                              3.393,80
66503 Sectio parva                               3.108,50
66504 Interruptio graviditalis per instillationem                822,10
66505 Cerclage                             547,10
66506 Rana amniocenteza (do 24. tjedna trudnoće)                240,70
66507 Intrauterina transfuzija djeteta                     1.212,70
66508 Fetoskopija                                363, 20
66509 Exanguinotransfuzija                           407,50
66510 Amniotomija                                69,80
66511 Mikroanaliza krvi čeda u toku porođaja              101,70
Napomena:
Setovi za zahvat pod šifrom
66509 obračunavaju se po računu.

OFTALMOLOGIJA
67001 Ekstrakcija katarakte intrakapsularna perikornealna            1.804,40
67002 Ekstrakcija katarakte intrakapsularna
ab eksterno s operacionim mikroskopom                  2.165,00
67003 Ekstrakcija katarakte intrakapsularna s
implantacijom akrilatne leće                          2.573,20
67004 Ekstrakcija katarakte ekstrakapsularna klasična          1.604,50
67005 Ekstrakcija katarakte ekstrakapsularna s
instilacijom i sukcijom masa leće                        1.620,90
67006 Ekstrakcija katarakte ekstrakapsularno s fakoemulzijom      1620,90
67007 Ekstrakcija katarakte lirkearna                      1.804,40
67008 Operacija glaukoma, iridektomija transfiksija               1.404,60
67009 Operacija glaukoma, ciklodijaliza i
fistulirajuće operacije, ciklodijatermija,
ciklokriotermija, cikloangiotermija                       1.604,50
67010 Operacija glaukoma, goniotomija, goniopunktura          1.620,90
670 l1 Operacija glaukoma, trabekulotomija, trabekulektomija,
goniotrepanotrabekulektomija                          2.029,00
67012 Ablacija retine - dijatermokoagulacija                  2.029,00
67013 Ablacija retine - krioretinopeksija                    1.825,00
67014 Ablacija retine - implantacija razlićitih plomba i serklaža        2.290,50
67015 Vitrektomija s transplantacijom staklastog tijela
ili implantacijom sintetskih nadomjestaka                    2.437,10
67016 Keratoplastika                              2.437,10
67017 Uzimanje i pripreme transplantata za keratoplastiku            1.193,50
67018 Obrada perforativnih ozljeda oćne jabučice                1.804,40
67019 Operacija strabizma na jednom oku                 1.545,50
67020 Operacija strabizma na oba oka                  2.204,30
67021 Dakriocistorinostomija                          2.206,80
67022 Operacija ptoze klasična                     1.970,20
67023 Operacija ptoze s fascijom latom                 2.378,30
67024 Operacija orbite po Kronleinu                       2.437,10
67025 Plastika vreće spojnice - klizni režanj                  2.174,20
67026 Plastika vreće spojnice - slobodni transplantat          2.437,10
67027 Plastika ili rekonstrukcija vjeđa iz
funkcionalnih razloga - klizajući režanj                    2.233,10
67028 Plastika ili rekonstrukcija vjeđa iz
funkcionalnih razloga - slobodni transplantat                  2.437,10
67029 Plastika orbite                              2.845,20
67030 Operacija bulbarnih i intrabulbarnih tumora oka          2.301,10
67031 Operacija tumora orbite                      2.437,10
67032 Ekstrakcija stranih tijela - intrabulbarna                1.521,70
67033 Ekstrakcija stranih tijela - intraorbitalnih               1.827,90
67034 Ekstrakcija stranih tijela - elektromagnetoin               1.095,00
67035 Operacija simblefarona (sa ili bez slobodnog transplantata)        2.233,10
67036 Rekonstrukcija i plastika spojnične vrećice
(nakon enukleacije ili egzenteracije orbite)                  2.233,10
67037 Egzenteracij a orbite                           2.204,30
67038 Operacija entropija ili ektropija                 1.766,10
67039 Discizija katarakte                            1.145,70
67040 Punkcija prednje sobice                      430,20
67041 Transfiksija šarenice                           1.204,50
67042 Tetovaža rožnice ili abrazija rožnice
(mehanička, kemijska, termička)                     971,80
67043 Enukleacija ili evisceracija bulbusa                   1.345,70
67044 Ekstirpacija suzne vrećice                        1.009,20
67045 Ekstirpacija suzne žlijezde                        768,30
67046 Operacija pterigija                            442,30
67047 Uspostavljanje suzovodnog puta trajnom sondažom          1.009,20
67048 Ekstrakcija stranog tijela - intrakornealnog               358,50
67049 Kantoplastika ili kantotomija                       577,20
67050 Tarzorafija                                942,20
67051 Šavi spojnice                               352,70
67052 Šavi vjeđa                                352,70
67053 Kirurška obrada rana očnih adneksa i lica             639,50
67054 Dovršeno otvaranje suzovodnog puta u djece (do 2 godine starosti) 375,30
67055 Operacija ksantelazme, halaciona,
moluska i malih tumora vjeđa                          325,50
67056 Incizija i obrada flegmone i apscesa vjeđa i okoline oka     274,20
67057 Dovršena elektroepilacija trepavica                    249,40
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- akrilatna leća (intraokularna)
- aloplastični implantati

OTORINOLARINGOLOGIJA
68001 Ekscizija kože nosa - tumori                       209,00
68002 Ekscizija tumora kože nosa s pokrivanjem
defekta slobodnim transplantatom ili lokalnim režnjem          565,30
68003 Ekscizija kože lica - tumori                       209,00
68004 Ekscizija kože lica s pokrivanjem defekta
slobodnim transplantatom ili lokalnim režnjem              565,30
68005 Ekscizija tumora vanjskog nosa s
intervencijom na kosti ili hrskavici                      949,90
68006 Suture kože lica i nosa kod manjih trauma             209,00
68007 Revizija i toaleta kod većih trauma kože,
nosa i lica, bez povreda kosti, s većim krvarenjem               353,70
68008 Incizija i drenaža apscesa septuma                    368,40
68009 Incizija, drenaža i tamponada apscesa septuma           565,30
68010 Ekstrakcija korporis alieni kavi nazi                   279,00
68011 Punkcija maksilarnog sinusa i postavljanje katetera            279,00
68012 Sinusoskopija s eventualnom biopsijom               279,00
68013 Probatorna ekscizija iz kavuma nosa ili
epifarinksa uključujući hemostazu                        466,90
68014 Mukotomija                                353,70
68015 Operacija nosne polipoze endonazalno                   686,50
68016 Operacija nosne polipoze putem
maksilarnog sinusa                               1.502,90
68017 Repozicija frakture nosa                     279,00
68018 Resekcija nosnog septuma (sec. Killian)              1.064,60
68019 Rekonstrukcija nosnog septuma (sec. Cottle)                1.502,90
68020 Rekonstrukcija nosne piramide                   2.314,80
68021 Rekonstrukcija nosnog septuma i nosne piramide          2.659,80
68022 Rekonstrukcija nosne piramide s implantacijom
spongioze ili hrskavice                         2.838,90
68023 Rekonstrukcija nosnog septuma i nosne
piramide s implantacijom hrskavice ili spongioze                3.184,00
68024 Operacija ozene po Lautenschlager-u                    2.838,90
68025 Operacija ozene s implantacijom
spongioze ili drugih materijala                         3.184,00
68026 Abrazija nosa (Rhinophyma)                        742,30
68027 Plastika perforacije septuma                       1.157,80
68028 Operacija maksilarnog sinusa
(sec. Caldwell-Luc ili Dencker) jednostrano                   1.157,80
68029 Endonazalna etmoidektomija                        1.064,60
68030 Vanjska etmoidektomija                      1.502,90
68031 Vanjska drenaža frontalnog sinusa                 915,30
68032 Operacija frontalnog sinusa po Negusu ili
Killianu, ili Riedelu, ili Jensen-Ritteru                        1.969,70
68033 Osteoplastička operacija frontalnog sinusa - Tato         2.314,80
68034 Operacija etmoidalnog i sfenoidnog sinusa po Hajeku            2.589,00
68035 Operacija sinusa (više njih) po Da Limi              2.589,00
68036 Operacija frontalnih i etmoidalnih sinusa
kod frontoetmoidalne povrede bez plastike dure             2.314,80
68037 Operacija frontalnih i etmoidalnih sinusa
s plastikom dure kod frontoetmoidalne povrede              3.227,40
68038 Plastika likvor fistule                          3.227,40
68039 Plastika atrezije hoana                          1.969,70
68040 Plastičnorekonstruktivni zahvat nakon defekta na sinusima     2.827,60
68041 Subtotalna resekcija maksile                       2.827,60
68042 Totalna resekcija maksile s egzenteracijom orbita         3.227,40
68043 Ekstirpacija tumora nosa transmaksilarnim putem          2.827,60
68044 Ekstirpacija tumora nosa i nosnog ždrijela putem rinotomije        3.227,40
68045 Resekcija Vidianusa (n. pterigoidei Vidi)             2.589,00
68046 Transsfenoidalna hipofizektomija (sec. Padovan)          3.854,50
68047 Transsfenoidalna hipofizektomija s
implantacijom radioaktivnih izotopa (sec. Padovan)               3.446,30
68048 Direktna epifaringoskopija                        356,30
68049 Ekstrakcija stranog tijela usne šupljine i ždrijela            296,90
68050 Probatorna ekscizija na koži vrata                    222,20
68051 Ekscizija benignih tumora kože vrata                   222,20
68052 Ekstirpacija benignih tumora potkožnog tkiva vrata            315,40
68053 Ekscizija malignih tumora kože i potkožnog tkiva vrata      529,70
68054 Ekscizija malignih tumora kože i
potkožnog tkiva vrata s pokrivanjem defekta               849,50
68055 Incizija i drenaža duboke flegmone vrata             315,40
68056 Incizija para i retrofaringealnog apscesa             315,40
68057 Tonzilektomija kod malignih tumora tonzile                786,50
68058 Adenotomija ili readenotomija                       613,90
68059 Tonzilektomija bilateralna                        613,90
68060 Tonzilektomija bilateralna i adenotomija             613,90
68061 Operacija razidue poslije tonzilektomije             613,90
68062 Faringoplastika (velofaringorafija)                    2.618,00
68063 Disekcija - resekcija vrata konzervacijska
jednostrana (funkcionalna)                           3.327,10
68064 Disekcija - resekcija vrata radikalna
jednostrana (terapijska i profilaktička)                    3.727,00
68065 Ligatura arterije karotis eksterne s ograncima              1.157,80
68066 Ligatura vene jugularis                          l.157,80
68067 Ezofagofaringotomija s formacijom
faringostome i ezofagostome i
eventualno traheostome                         5.899,70
68068 Resekcija komposita tumora orofarinksa (Commando)     5.899,70
68069 Resekcija komposita tumora orofarinksa
(Commando) s rekonstrukcijom                      8.814,50
68070 Resekcija tumora usne šupljine i ždrijela (Trotter)            4.126,90
68071 Rekonstrukcija orofarinksa pomoću
regionalnih režnjeva (deltoidopektoralnih, vratnih i čeonih)          4.046,60
68072 Zatvaranje faringo- ili traheostome                    l.171,50
68073 Suprahioidna disekcija (kod Ca donje usne)                2.560,30
68074 Ekstirpacija glandule parotis - subtotalna                2.314,80
68075 Ekstirpacija glandule parotis - totalna                  3.004,90
68076 Ekstirpacija glandule parotis s plastikom n. facialisa          3.415,80
68077 Ekstirpacija glandule submandibularis                   1.502,90
68078 Evakuacija submandibularne lože vrata               1.948,70
68079 Operacija kongenitalne lateralne fistule i ciste vrata          1948,70
68080 Operacija kongenitalne medijalne fistule
i ciste vrata s resekcijom hioidne kosti                    l.948,70
68081 Zatvaranje fistule parotide                        1.969,70
68082 Direktna laringoskopija                      417,80
68083 Direktna laringoskopija s probatornom ekscizijom         507,40
68084 Direktoskopija larinksa s ekscizijom ili ekstirpacijom polipa       507,40
68085 Indirektna laringoskopija s probatornom
ekscizijom ili ekstirpacijom benignih tumora ili polipa         417,80
68086 Laringomikroskopija dijagnostička                 507,40
68087 Laringomikroskopija s probatornom ekscizijom           686,40
68088 Laringomikroskopija s ekscizijom benignih tumora ili polipa        686,40
68089 Laringomikroskopija s dekortikacijom glasnice           686,40
68090 Laringomikroskopija s ekscizijom ventrikularnih nabora      686,40
68091 Laringomikroskopija s incizijom i
ekscizijom kod edema Reinke                           686,40
68092 Laringomikroskopija s aritenoidektomijom
(kod paralize n. rekurensa)                           1.750,80
68093 Laringofisure i kordektomije jednostrane             2.202,80
68094 Laringofisure i kordektomije obostrane
uključujući i traheotomiju                           2.602,70
68095 Laringomikroskopija s instilacijom teflona
(plastične mase)                                686,40
68096 Laringomikroskopija s razriješavanjem stenoze           826,00
68097 Traheotomija kod tumora vrata                   1.171,50
68098 Traheotomija                               509,90
68099 Traheotomija s formiranjem traheostome              1.171,50
68100 Konikotomija                               468,00
68101 Laringofisura eksplorativa                        1.171,50
68102 Laringektomija vertikalna parcijalna                   3.644,10
68103 Laringektomija vertikalna i horizontalna             4.463,90
68104 Laringektomija supraglotična                       3.664,10
68105 Hemilaringektomija                            3.664,10
68106 Laringektomija subtotalna                     4.247,70
68107 Laringektomij a totalna                      3.664,10
68108 Laringektomija totalna s formiranjem faringostome         4.463,90
68109 Faringolaringektomija                           4.463,90
68110 Operacija kod paralize n. rekurensakordopeksija          1.983,50
68111 Dekompresija n. rekurensa                     2.602,70
68112 Plastika larinksa kod stenoza - svaki akt             2.202,80
68113 Plastika traheje - svaki akt                       2.202,80
68114 Ekstirpacija polipa srednjeg uha bez upotrebe mikroskopa     547,20
68115 Mikrootoskopija uključujući mikrostatus uha                410,40
68116 Mikrootoskopija s probatornom ekscizijom
ili odstranjenjem polipa srednjeg uha ili holesteatoma i sl.          522,30
68117 Ekstirpacija benignih tumora uške ili zvukovoda          328,20
68118 Ekstirpacija malignih tumora uške                 440,20
68119 Ekstirpacija malignih tumora uške
s plastikom defekta (transplantacija se obračunava posebno)           440,20
68120 Klinasta resekcija uške kod malignih tumora                906,20
68121 Amputacija uške                          1.078,80
68122 Ekstirpacija malignih tumora zvukovoda
(eventualna transplantacija obračunava se posebno)               809,00
68123 Plastika aurikule (otapostaza) jednostrana
(uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)                  1.078,80
68124 Rekonstrukcija zvukovoda s trepanacijom
kod kongenitalnih malformacija                     3.815,10
68125 Rekonstrukcija uške kod kongenitalnih
malformacija ili anotija                            1.930,40
68126 Svaki daljnji korektivni zahvat kod
kongenitalnih malformacija uške i zvukovoda                   1.463,60
68127 Incizija i drenaža uške kod perihondritisa                343,50
68128 Ekstirpacija kongenitalne preaurikularne fistule ili ciste        1.067,90
68129 Antrotomija ,                               1.118,50
68130 Atikoantrotomija L.                            463,60
68131 Mastoidektomija                          1.930,40
68132 Radikalna trepanacija sljepoočne kosti
endauralni ili retroaurikularni pristup                     2.275,50
68133 Trapanacija sljepoočne kosti s evakuacijom
ili drenažom otogenog apscesa mozga                   2.620,50
68134 Trepanacija sljepoočne kosti s discizijom
sinus sigmoideusa                                3.815,10
68135 Trepanacija sljepoočne kosti s discizijom
sigmoideusa i ligaturom vene jugularis                 4.631,40
68136 Plastika likvor fistule (posttraumatske)             2.949,60
68137 Ekstirpacija glomus tumora kavum timpani             3.749,40
68138 Labirintektomija                         3.349,40
68139 Operacija vrška piramide kod petrozitisa             3.815,10
68140 Miringotomija s drenažom bubnjišta uz upotrebu mikroskopa 876,10
68141 Timpanotomija - eksploracija srednjeg uha             965,20
68142 Miringoplastika                          1.930,40
68143 Timpanoplastika (svi tipovi)                       3.815,10
68144 Operacija srednjeg uha s upotrebom kolumele transplantata     3.815,10
68145 Operacija egzostoza i heperostoza uz
upotrebu mikroskopa (srednje i unutarnje uho)              3.815,10
68146 Resekcija temporalne kosti kod malignih
tumora srednjeg uha                               3.749,40
68147 Drenaža sakus endolimfatikusa kod
Menierove bolesti                                3.815,10
68148 Drenaža labirinta kod Menierove bolesti              2.965,60
68149 Mobilizacij a stapesa                           2.620,50
68150 Trepanacija sljepoočne kosti i repozicija
slušnih košćica kod tumor traume                        2.620,50
68151 Fenestracij a labirinta                          2.965,60
68152 Retrepanacija temporalne kosti                  1.930,40
68153 Interpozicija stapesa                           2.965,60
68154 Stapedektomija                              2.620,50
68155 Dekompresija n. facialisa uz trepanaciju
sljepoočne kosti i upotrebu mikroskopa                 4.083,10
68156 Dekompresija n. facialisa uz trepanaciju
sljepoočne kosti, upotrebu mikroskopa, s plastikom živca            4.631,40
68157 Resekcija n. petrozusa s kraniotomijom (sec. Krmpotić)      3.815,10
68158 Resekcija n. oktavusa (vestibularis) (sec. Krmpotić)           3.815,10
68159 Ezofagoskopija s tvrdim ezofagoskopom
(uključujući probatornu eksciziju)                       356,30
68160 Ezofagoskopija s ekstrakcijom stranog
tijela ili manjih tumora                                459,80
68161 Ezofagoskopija i bužiranje kod stenoze              459,80
68162 Retrogradno bužiranje                       383,20
68163 Operacija divertikulusa ezofagusa sa
cervikalnom medijastinotomijom                     4.316,70
68164 Tireoidektomija s parcijalnom ili totalnom
laringektomijom kod malignih tumora
(uključujući čekanje histološkog nalaza)                    4.382,50
68165 Cervikalna medijastinotomija s drenažom
apscesa i inspekcijom ezofagusa i
eventualnom ekstrakcijom stranog tijela                 3.878,10
68166 Plastika aurikule (otapostaza) obostrana
(uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)                  1.917,40
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu:
- liodura,
- teflon ili sl.

MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA
69001 Resekcija maksile s egzenteracijom orbite
i plastikom po Thierschu                            4.886,80
69002 Resekcija maksile                         4.077,90
69003 Resekcija mandibule s disekcijom vrata u bloku          5.270,70
69004 Resekcija mandibule sa skkpraomohioidnom disekcijom        4.502,80
69005 Resekcija mandibule s eksartikulacijom              4.502,80
69006 Resekcija mandibule parcijalna                      3.702,20
69007 Sublingvalni maligni tumori sa
suprahioidnom evakuacijom žlijezda
obostrano, parcijalnom resekcijom mandibule,
traheotomijom i plastikom kožnog režnja                 6.038,50
69008 Maligni tumori jezika ili sublingvalni
tumor s jednostranom evakuacijom žlijezda
u bloku, parcijalnom resekcijom mandibule,
traheotomijom, plastikom kožnog režnja                 5.270,70
69009 Elektroekstirpacija i elektrokoagulacija
malignih tumora usne šupljine                          1.676,30
69010 Elektroekstirpacija i elektrokoagulacija
malignih tumora usne šupljine s parcijalnom resekcijom čeljusti     4.077,90
69011 Ekscizija malignog tumora usnice s direktnim šavom            1.216,50
69012 Ekstirpacija tumora usne šupljine s
osteotomijom i osteosintezom                          4.502,80
69013 Ekstirpacija benignih tumora jezika (bez resekcije mandibule)   968,40
69014 Ekstirpacija malignih tumora jezika (bez resekcije mandibule)   3.482,90
69015 Ekscizija tumora usnice s jednostranom plastikom         2.218,70
69016 Ekscizija tumora usnice s obostranom plastikom          2.539,50
69017 Ekstirpacija tumora usne šupljine                 1.523,70
69018 Probna ekscizija kože lica i usnice                    227,20
69019 Elektrokoagulacija hemagioma ili leukoplakije           507,80
69020 Ekstirpacija ateroma lica kroz usnu šupljinu               394,60
69021 Osteotomija mandibule obostrana s protetskom fiksacijom      3.348,70
69022 Osteotomija mandibule jednostrana s protetskom fiksacijom     2.581,00
69023 Osteotomija maksile i protetska fiksacija             3.348,70
69024 Artrotomija obostrana s protetskom fiksacijom           3.732,70
69025 Artrotomija jednostrana s protetskom fiksacijom          2.964,90
69026 Artroplastika obostrana s protetskom fiksacijom          3.348,70
69027 Artroplastika jednostrana s protetskom fiksacijom         2.581,00
69028 Operacija hipertrofije masetera                  2.218,70
69029 Ekstirpacija diska mandibularnog zgloba
s modelacijom glavice i plastikom kapsule                    2.301,30
69030 Heiloplastika jednostrana - parcijalna                  1.939,00
69031 Heiloplastika dvostrana - parcijalna                   2.259,80
69032 Palatoplastika - veloplastika                       2.366,80
69033 Gnatoplastika jednostrana                     2.329,70
69034 Gnatoplastika obostrana                      2.857,60
69035 Heilognatoplastika jednostrana                  2.811,00
69036 Heilognatoplastika obostrana                       3.338,90
69037 Zbrinjavanje kompliciranih fraktura
srednjeg lica i mandibule s protetskom fiksacijom                2.769,60
69038 Osteosinteza mandibule obostrano s protetskom fiksacijom     3.377,50
69039 Osteosinteza mandibule jednostrana
s repozicijom i protetskom fiksacijom                      2.626,20
69040 Osteosinteza mandibule obostrana s krvavom repozicijom      2.896,30
69041 Osteosinteza mandibule jednostrana s krvavom repozicijom     2.144,90
69042 Osteosinteza lične kosti s repozicijom                  2.270,20
69043 Repozicija lične kosti i luka                       899,50
69044 Odstranjenje pločica                           1.244,70
69045 Odstranjenje žica obostrano                        995,80
69046 Odstranjenje žica jednostrano                       899,50
69047 Repozicija frakture jedne čeljusti s protetskom fiksacijom        669,60
69048 Repozicija obih čeljusti s protetskom fiksacijom         829,90
69049 Krvava repozicija frakture maksile s
osteosintezom i ekstraoralnom imobilizacijom              3.377,50
69050 Repozicija jedne čeljusti s protetskom i
periosealnom fiksacijom                         1.245,00
69051 Repozicija obih čeljusti s protetskom i
periosealnom fiksacijom                         1.966,60
69052 Repozicija frakture kostiju srednjeg lica s
većim dislokacijama i protetskom fiksacijom                   1.573,30
69053 Obrada srednjeg lica i revizija
frontoetmoidalne regije                         3.565,20
69054 Obrada srednjeg lica i revizija frontoetmoidalne
regije s otvaranjem endokranija                     3.904,90
69055 Ekstirpacija stranog tijela mekih česti lica
i vrata ili usne šupljine                                677,70
69056 Rana lica s rekonstrukcijom duktusa ili n. facijalisa           2.285,10
69057 Kirurška repozicija čeljusnog zgloba (meniskektomija)       2.001,70
69058 Rekonstrukcija orbite s plastikom                 3.230,80
69059 Plastika vestibuluma s osteoplastikom na jednoj čeljusti     3.216,80
69060 Osteoplastika mandibule s rekonstrukcijom
zgloba i protetskom fiksacijom                     3.806,50
69061 Ostale osteoplastike na licu                       2.767,10
69062 Osteoplastika mandibule ili maksile s
protetskom fiksacijom                              3.295,20
69063 Obostrana osteotomija mandibule s
obostranom osteosintezom                            2.813,90
69064 Plastika vestibuluma bez osteoplastike                  1.268,10
69065 Plastika po Thierschu u usnoj šupljini s
protetskom imobilizacijom                            1.518,00
69066 Formiranje kožnog režnja i pokrivanje
defekta po Thierschu (čeoni, pektoralni, vratni)                2.800,00
69067 Prenos kožnog režnja (svaka faza)                 1.939,00
69068 Plastika sa slobodnim režnjem koriuma
(u području lica)                                2.399,70
69069 "Z" plastika na licu ili transpozicioni ili rotacioni režanj       1.939,00
69070 Korektivna operacija kod paralize n. facialisa - prvi akt     3.501,90
69071 Korektivna operacija kod paralize n.
facijalisa - drugi akt                             1.939,00
69072 Composte graft (višeslojni slobodni režanj)                1.694,90
69073 Plastika defekta nepca, režnjem jezikaprvi akt          2.767,10
69074 Plastika defekta nepca, režnjem jezikadrugi akt          1.939,00
69075 Dermoabrazija                               242,60
69076 Plastika oroantralne fistule s radikalnom
operacijom maksilarnog sinusa                      2.580,60
69077 Zatvaranje defekta duktusa glandule
parotis autotransplantiranom venom                       4.302,60
69078 Endoosealni implantat s kirurškom
protetskom fiksacijom                              2.309,10
69079 Slobodni transplantat s mikrovaskularnom
anastomozom                                   4.316,60
69080 Aloplastični subperiostalni implantat s
kirurškom protetskom fiksacijom                     1.731,90
69Đ81 Endodontski implantat                           745,70
69082 Apikotomija s unutarnjim implantatom s
protetskom fiksacijom,                         1.077,80
69083 Reinplantacija s unutarnjim implantatom              1.336,10
69084 Transplantacija s unutarnjim implantatom             1.528,70
69085 Saniranje frakture korijena unutarnjim implantatom            1.336,10
69086 Saniranje frakture korijena                        692,80
69087 Radikalna operacija maksilarnog sinusa s liodurom         1.315,10
69088 Radikalna operacija maksilarnog sinusa              1.154,70
69089 Cistektomija mandibule ili maksile                    994,30
69090 Cistektomija maksile s radikalnom
operacijom sinusa ili bez apikotomije                      2.741,00
69091 Vađenje stranog tijela iz maksilarnog sinusa               1.100,30
69092 Sekvestrotomija                          987,70
69093 Sekvestrotomija i protetska fiksacija                   1.388,80
69094 Ekstirpacija sijalolita                          1.100,30
69095 Cistektomija mandibule permagna s protetskom fiksacijom      1.906,10
69096 Apikotomija tri ili više zuba                       1.530,80
69097 Sklerozacija hemangioma                      291,10
69098 Sklerozacija čeljusnog zgloba - obostrana
s protetskom fiksacijom                         690,10
69099 Incizija dubokih flegmona i apscesa                    314,40
69100 Gingivektomija (klasična po čeljusti)                   739,10
69101 Gingivektomija s prebacivanjem režnja               846,00
69102 Neuroekshaireza ogranka nervus trigeminusa                692,80
69103 Helioplastika jednostrana - totalna                    2.259,80
69104 Helioplastika dvostrana - totalna                 2.741,00
69105 Palatoplastika - totalna                         2.741,00
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu :
- osteosintetski materijal,
- liodura,
- preparirana kost "Kiel bone Graft",
- protetske naprave,
- unutarnji endoosealni, subperiostalni implantati za retrogradno punjenje,
- srebrni kolčići i ostali materijal za punjenje zubi.

PLASTIČNA KIRURGIJA
69301 Rekonstrukcija ekstenzorne aponeuroze (Boutonier-deformitet)   1.849,00
69302 Ablacija velikog hemangioma ili limfangioma                2.996,90
69303 Fascijektomija kod Dupuytrena s plastikom             3.147,00
69304 Fascijektomija kod Dupuytrena                   2.252,60
69305 Unakrsni kožni režnjevi na udovima (svaki akt)          3.923,80
69306 Korekcija posttraumatske nakaznosti
kože lica pomoću kožnog režnja (u jednom aktu)             3.535,40
69307 Rekonstrukcija obrve s plastikom                 2.252,60
69308 Sekundarni šav rane                            661,60
69309 Primarna obrada opekline velikog opsega
(iznad 50%) s previjanjem                            2.719,10
69310 Daljnja obrada opekline velikog opsega
(iznad 50%) s previjanjem                            2.259,40
69311 Primarna obrada opekline srednjeg opsega
(20-50%) s previjanjem                         1.827,90
69312 Daljnja obrada opekline srednjeg opsega
(20-50%) s previjanjem                         1.633,70
69313 Primarna obrada opekline manjeg opsega
(do 20%) s previjanjem                         664,10
69314 Daljnja obrada opekline manjeg opsega
(do 20%) s previjanjem                         493,20
69315 Rana nekrektomija kod opeklina (do 10%
površine tijela) - odrasli                           1.113,20
69316 Rana nekrektomija kod opeklina (od
10-30% površine tijela) - odrasli                        2.528,50
69317 Rana nekrektomija kod opeklina
(preko 30% površine tijela) - odrasli                      3.838,50
69318 Kasna nekrektomija (do 10% površine tijela) - djeca            776,60
69319 Kasna nekrektomija (l0-30% površine tijela) - odrasli           1.921,10
69320 Kasna nekrektomija (preko 30% površine tijela) - odrasli     2.719,10
69321 Policizacija                               5.154,70
69322 Replantacija palca                            6.535,40
69323 Neurovaskularni kožni režanj kod rekonstrukcije palca       2.446,80
69324 Stanjivanje kožnog režnja                     1.864,20
69325 Operacija kod tendovaginitisa stenozans              1.266,50
69326 Tendoliza sa ili bez rekonstrukcije ovojnice               2.252,60
69327 Primarni šav tetive ekstenzora                      1.398,20
69328 Primarni šav tetive fleksora                       2.214,60
69329 Primarni šav svake daljnje tetive ekstenzora               443,40
69330 Primarni šav svake daljnje tetive fleksora                1.037,30
69331 Sekundarni šav tetive ekstenzora                 1.592,40
69332 Sekundarni šav tetive fleksora                      2.408,90
69333 Sekundarni šav svake daljnje tetive ekstenzora          540,40
69334 Sekundarni šav svake daljnje tetive fleksora               1.134,40
69335 Uspostavljanje kontinuiteta tetive transplantatom ili protezom  3.568,30
69336 Autoplastika s peteljkastim režnjem (oba akta)          3.535,40
69337 Autoplastika s rotacijskim ili poskliznim
režnjem (s pokrivanjem sekundarnog defekta)               3.147,00
69338 Uzimanje transplantata cijele debljine kože                1.923,30
69339 Slobodni kožni transplantat djelomične
debljine kože (do 10 cm2)                            536,10
69340 Slobodni kožni transplantat djelomične
debljine kože (od 10-500 cm2)                      1.398,20
69341 Slobodni kožni transplantat djelomične
debljine kože (preko 500 cm2)                      3.147,00
69342 Dodatni postupak za mrežasti transplantat             388,40
69343 Mikrokirurška transplantacija slobodnog
kožnog, potkožnog i eventualnog mišićnog režnja         9.923,80
69344 Delay vezanog režnja                           1.266,50
69345 Redukciona plastika obje dojke (uz prethodnu
suglasnost liječničke komisije)                     5.671,80
69346 Povećanje obje dojke plastičnom
operacijom (uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)            3.147,00
69347 Rekonstrukcija dojke nakon amputacije
(uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)                  3.965,00
69348 Subkutana mastektomija jedne dojke s
ugrađivanjem proteze (troškove proteze snosi korisnica)         3.497,70
69349 Operativna korekcija uvučene bradavice dojke           1.072,20
69350 Transplantacija živca                           4.826,50
69351 Interfascikularna transplantacija živca              7.083,70
69352 Mikrokirurška transplantacija pleksus brahijalisa         11.598,00
69353 Neuroliza živca                          2.184,50
69354 Mikrokirurška neuroliza živca                   4.239,10
69355 Primarni šav perifernog živca                       2.091,30
69356 Mikrokirurški primarni šav perifernog živca                3.601,20
69357 Neuroliza sa sekundarnim šavom živca
(sa ili bez rekonstrukcije okolnih struktura)                  3.196,40
69358 Mikrokirurška neuroliza sa sekundarnim
šavom živca (sa ili bez rekonstrukcije okolnih struktura)            4.410,90
69359 Neuroliza i transpozicija živca                  2.496,10
69360 Mikrokirurška neuroliza i transpozicija živca               4.410,90
69361 Osteoplastični zahvati kod stečenih ili
prirođenih defekata lubanje pomoću autotransplantata          3.664,90
69362 Rekonstrukcija kod defekata lica (svaki akt)               2.058,40
69363 Formiranje tubuliranog režnja                       2.446,80
69364 Prijenos tubulusa (svaka faza)                      1.654,80
69365 Uzimanje i pripremanje svježeg režnja koriuma           l.914,90
69366 Ekscizija ožiljka s direktnim šavom osim kože lica i vrata        633,20
69367 Ekscizija ožiljka kože lica ili vrata s direktnim šavom      658,50
69368 Ekscizija ožiljka s rekonstruktivnom plastikom          l.543,80
69369 Neorinoplastika (prvi akt)                        3.539,10
69370 Korektivna rinoplastika s dekortikacijom
kao i drugi aktovi neorinoplastike                       3.305,10
69371 Parcijalna rinoplastika                          2.576,30
69372 Plastika gornje usne po Abbeu (svaki akt)             2.446,80
69373 Korekcija dermogene kontrakture vrata
pomoću tubulusa (završni akt)                      3.923,80
69374 Korekcija dermogene kontrakture pomoću "Z" plastike        3.147,20
69375 Operacija limfedema ekstremiteta (uz
prethodnu suglasnost liječničke komisije)                    4.198,00
69376 Operacija visećeg trbuha (uz prethodnu
suglasnost liječničke komisije)                     4.785,40
69377 Operativna redukcija kože i potkožnog
masnog tkiva na raznim dijelovima tijela
(uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)                  2.952,90
69378 Rana nekrektomija kod opeklina (do l0%
površine tijela) - djeca                            983,70
69379 Rana nekrektomija kod opeklina (od l0-30%
površine tijela) - djeca                            2.086,80
69380 Rana nekrektomija kod opeklina (preko
30% površine tijela) - djeca                          2.943,00
69381 Kasna nekrektomija (do l0%
površine tijela) - odrasli                           854,20
69382 Kasna nekrektomija (10-30%
površine tijela) - djeca                            1.747,10
69383 Kasna nekrektomija (preko 30% površine tijela) - djeca      2.453,20
69384 Redukciona plastika jedne dojke
(uz prethodnu suglasnost liječnićke komisije)              3.754,70
69385 Povećanje jedne dojke plastičnom operacijom
(uz prethodnu suglasnost liječničke komisije)              2.058,40
69386 Subkutana mastektomija obje dojke
s ugrađivanjem proteze (troškove proteza snosi korisnica)            5.527,60
69387 Operacija sindaktilije                          2.252,60

ORALNA KIRURGIJA
69601 Intraartikularna injekcija u svrhu terapije                138,30
69602
69603
69604
69605 Alveotomia (uključujući lokalnu anestezi)             445,60
69606
69607 Ekstraoralna incizija (uključujući lokalnu anestezij u)          138,30
69608 Vađenje zuba kod ekstrakcijom ugroženih
bolesnika (dijabetes, teže srčane bolesti i
sl., uključujući lokalnu anesteziju)                      197,80
fi9609 Apikotomia jednokorjenskog zuba (uključujući lokalnu anesteziju) 577,20
69610 Apikotomia jednokorjenskog zuba s
retrogradnim punjenjem kanala (uključujući lokalnu anesteziju)     714,10
69611 Apikotomia kod višekorjenskih zubi
(uključujući lokalnu anesteziju)                        782,50
69612 Ekscizija gingive ogranićenog opsega ili
ignipunkcija (uključujući Iokalnu anesteziju)                  304,60
69613 Alveotomia retiniranih i impaktiranih
zubi (uključujući lokalnu anesteziju)                      582,10
69614 Operacija ciste labij (uključujući lokalnu anesteziju)          367,50
69615 Cistektomia - Partch II (uključujući lokalnu anesteziju)     445,60
69616 Cistektomia - Partch II s apikotomijom
(uključujući lokalnu anesteziju)                        799,50
69617 Plastika frenuluma linguae acrete                 317,30
69618 Repozicija mandibule kod luksacije bez fiksacije         118,40
69619 Repozicija mandibule kod luksacije s fiksacijom          158,10
69620
69621 Operativna terapija kod teškog nicanja
zuba ili retiniranog zuba bez šinje za
izvlačenje (ukljućujući lokalnu anesteziju)                   594,20
69622 Replantacija ili autotransplantacija
zuba (bez šinje) uključujući lokalnu anesteziju             782,50
69623 Kirurški tretman bi- i trifurkacija korijena               559,90
69624 Gingivektomia partialis                      443,50
69625 Gingivoplastika                          443,50
69626 Modelacija procesus alveolaris
(ukljućujući lokalnu anesteziju)                        591,30
69627 Plastika kod ravnomjerne atrofije
alveolarnog grebena (Pichler) - po čeljusti                   882,70
69628 Ekscizija hipertrofične gingive (uključujući
lokalnu anesteziju)                               522,90
69629 Plastika hipertrofične gingive (uključujući
lokalnu anesteziju)                               882,70
69630 Imobilizacija luksiranih zubi (uključujući
lokalnu anestezij u)                              343,00
69631 Protetska terapija čeljusnog škripa (po posjeti)         180,30
69632 Postoperativni tretman ciste - izrada obturatora, poslije Partch 1200,80
69633 Dovršena konzervativna terapija sijaloadenitisa          197,80
69634 Ambulantni tretman sinus apertus-spužvasta tvar - šav       177,90
69635 Ekstraoral n i otvarač i                         1.227,60
69636 Intraoralni otvarač; s polugama                  1.227,60
69637 Intraoralni otvarać, s perom                       799,80
69638 Šinje za imobilizaciju zubi - akrilat                   461,O0
69639 Šinje za imobilizaciju zubi - akrilat + metal               568,00
69640 Šinje za imobilizaciju zubi - metal                    639,30
69641 Skidanje šinje za imobilizaciju                      79,40
69642 Resekciona proteza                            1.545,30
69643 Epiteza bez oka                          2.403,70
69644 Epiteza s okom i nosom                      3.107,10
69645 Palatinalna ili vestibularna ploča                    523,10
69646 Elektro i termo koagulacija (kao samostalni zahvat)            135,10
69647 Nadizanje korijena zuba                      1.190,60
69648 Implantoreplantacija, gingivektomija s
proširenim pojasom pričvršćene sluznice                 1.601,20
69649 Operacija sublingvalne ciste i ranule                   458,90 
Napomena:
Ukoliko se upotrijebi, obračunava se po računu :
- pribor za imobilizaciju,
- materijal za opturatore,
- proteze i epiteze.


CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA
__________________________________________________________________________
Šifra              Naziv usluge                  Cijena
__________________________________________________________________________
0                1                        2
__________________________________________________________________________
PLUĆA I SRCE
70101 Dijaskopija pluća i srca (bez snimke)                   56,60
70102 Dijaskopija pluća i srca uz jednu snimku             112,60
70103 Snimka pluća i srca bez dijaskopije u jednom smjeru            56,60
70104 Snimka pluća u dva smjera bez dijaskopi              112,60
70105 Snimka pluća u dva smjera - pregled i
snimka retrokarda (barijeva pasta)                       225,60
70106 Tomografija u jednom smjeru do 4 snimke              254,40
70107 Tomografija u dva smjera                     5.08,00
70108 Bronhografija do 5 snimaka                        592,90
70109 Kimografija u jednom pravcu                        211,90
70110 Prosvjetljivanje srca s telerendgenogramom:
s pregledom retrokardija s barijem                       112,60
70111 Prosvjetljivanje srca s telerendgenogramom:
sa snimanjem retrokardija s bariem                       198,20
70112 Kinobronhografija                         592,90
70113 Kinematografija srca                           198,20

PROBAVNI TRAKT
70201 Dijaskopija jednjaka, želuca i duodenuma bez slikanja       198,20
70202 Dijaskopija jednjaka + slikanje do 3 snim             225,60
70203 Dijaskopija želuca i duodenuma + slikanje do 4 snimke       254,40
70204 Dijaskopija abdomena bez snimke                  56,60
70205 Peroralna holecistografija s najmanje 3 snimke          301,30
70206 Dijaskopija želuca, duodenuma + pasaža
crijeva (3 puta) bez snimke                           301,30
70207 Frakcionirana pasaža - obrada diaskop.
+ snimanje u toku cijele pasaže crijeva                 301,30
70208 Irigografija s kompletnom obradom s najmanje 3 snimke       301,30
70209 Intravenozna holangioholecistografija s najmanje 6 snimaka        890,00
70210 Intravenozna holangiografija s najmanje 4 snimke         592,90
70211 lntraoperativna holangiografija (slikanje
u operaciji) i postoperativna holangiografija kroz dren         301,30
70212 Transhepatalna holangiogolecistografija
s najmanje 3 snimke                               1.223,10
70213 Transverzalna tomografija do 4 snimke               282,10
70214 Kinematografija jednjaka, želuca i duodenuma           225,60
70215 Hipotonoduodenografija do 4 snimke                    395,20

UROTRAKT
70301 Pregledna slika bubrega i mokraćnog mjehura            56,60
70302 Intravenozna urografija do 6 snimaka
uključivši i nativrku snimku                          751,70
70303 Infuziona urografija do 6 snimaka                 865,80
70304 Retrogradna pijelografija, dijaskopija i slikanje         593,20
70305 Retrogradna pijelografija, s uvađanjem
Chevassievog katetera                              687,20
70306 Cistografija do 3 snimke                     339,10
70307 Kinecistouretrografija                          640,20
70308 Uretrocistografija do 5 snimaka                  640,20
70309 Epididimografija i deferentografija                    640,20
70310 Vezikulografija (slike i kontrast)                    847,10
70311 Pneumoretroperitoneum + slika                   564,50
70312 Pneunaoretroperitoneum + intravenozna urografija sa slikama    1.223,60
70313 Pneumoretroperitoneum + intravenozna urografija + tomografija   1.412,00
70314 Kavernozografija                         592,90

RADIOLOŠKE PRETRAGE S KONTRASTNIM SREDSTVOM
70401 Sijalografija s najmanje 3 snimke                 395,20
70402 Fistulografija (s 3 snimke)                        395,20
70403 Hipofaringografija (s 3 snimke)                  395,20
70404 Dacriocistografija (s 3 snimke)                      395,20
70405 Vratna limfografija do 5 snimki                  2.259,00
70406 Limfografija najmanje 5 snimki                  1.506,00
70407 Histerosalpingografija 4 snimke                  640,20
70408 Vaginografija                               301,30
70409 Ginekopneumografija                            752,80
70410 Artrografija (5 snimaka)                     752,80
70411 Pneumoencefalografija do 5 snimaka                    640,20
70412 Lumbalna mielografija (do 5 snimaka)                   640,20
70413 Subokcipitalna ili cervikalna lateralna mielografija           800,30
70414 Stereotaksija 6 snimaka                      752,80
70415 Kompjuterizirana tomografija (CT) po
sloju (kontrastni materijal i lijekovi zaračunavaju se posebno)     474,10
70417 Aortografija (translumbalna ili po Seldingeru)              1.129,70
70418 Kavografija                                1.129,70
70419 Perkutana angiografija                          1.129,70
70420 Kino-serija angiografija                     1.129,70
70421 Angiokardiografija u jednom smjeru                    1.129,70
70422 Levokardiografija srca - direktna                 1.129,70
70423 Transkateterska angiografija                       1.129,70
70424 Selektivna kineangiografija                        1.129,70
70425 Flebografija                               752,80
70426 Splenoportografija - serijska                       752,80
70427 Kateterizacija šrca do 3 snimke                  1.101,80
70428 Selektivna transkateterska angiografija              1.270,90
70430 Superselektivna transkateterska angiografija               1.390,60
70431 Medijastinalna flebografija                        847,10
70432 Koronarografija                          1.412,10
70433 Magnetska rezonanca (MR) obračunava
se po regiji (uz suglasnost liječničke komisije
Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske)     4.550,00
Napomena:
Potrošni materijal i usluge posebno se obračunavaju :
1. Utrošak filmova po tekućim cijenama
2. Anestezija po važećem cjeniku uvećano
za 20% (kada se upotrijebi)
3. Utrošak kontrastnog sredstva (kada se upotrijebi)              1.218,00

KOŠTANI SISTEM
70501 Kraniogram u dva smjera                      112,60
70502 Aksijalna slika baze lubanje                       56,60
70503 Slika glave po Altschulu                     56,60
70504 Slika orbita u dva smjera                     112,60
70505 Slika paranazalnih sinusa                     56,60
70506 Slika ličnih kostiju                           56,60
70507 Slika mandibule                          112,60
70508 Slika optičkih kanala po Rheseu                  112,60
70509 Ciljana slika sele turcike                        56,60
70510 Slika temporalnih kostiju po Schilleru
ili Stenmersu ili Mayeru ili Hirtzu - najmanje 2 slike             198,20
70511 Slika temporalnih kostiju po Schilleru
ili Stenmersu ili Mayeru ili Hirtzu - najmanje 6 slika             595,10
70512 Slika jednog područja kralježnice u 2 smjera               112,60
70513 Kompletni vertebrogram                      339,00
70514 Slika sakroilijakalnih zglobova po Barschoinu               56,60
70515 Slika sakruma u dva smjera                        112,60
70516 Pregledna slika zdjelice                     56,60
70517 Slika kuka                                56,6o
70518 Slika natkoljenice u 2 smjera                       112,60
70519 Slika potkoljenice u 2 smjera                       112,60
70520 Slika skočnog zgloba u 2 smjera                  112,60
70521 Slika stopala u 2 smjera                     112,60
70522 Slika prstiju u 2 smjera                         112,60
70523 Slika kalkaneusa u 2 smjera                        112,60
70524 Slika koljenog zgloba u 2 smjera                 112,60
70525 Slika patele u 2 smjera                          112,60
70526 Slika toraksa                               56,60
70527 Slika toraksa u 2 smjera                     112,60
70528 Slika klavikule                              56,60
70529 Slika skapule u 2 smjera                     112,60
70530 Slika sternuma u 2 smjera                     112,60
70531 Slika ramenog zgloba u 2 smjera                  112,60
70532 Slika obih ramenih zglobova u 2 smjera              225,60
70533 Slika nadlaktice u 2 smjera                        112,60
70534 Slika lakatnog zgloba u 2 smjera                 112,60
70535 Slika podlaktice u 2 smjera                        112,60
70536 Slika ručnog zgloba u 2 smjera                  112,60
70537 Slika šake u 2 smjera                           112,60
70538 Slika prstiju za 2 smjera                     112,60
70539 Ciljana slika navikularne kosti                      98,00
70540 Slika zubiju                               37,20
70541 Hipocikloidna tomografija piramide u 1
smjeru najmanje 12 snimaka                           640,20
70542 Tomografija larinksa sa i bez fonacije - e snimaka            423,30
70543 Pelveometrija do 3 snimke                     169,20
70544 Funkcionalna snimka cervikalne kraljež- nice - 4 snimke      225,60
70545 Funkcionalna snimka lumbalne kralježnice - 5 snimaka       282,l0
70546 Mamografija (nativna slika jedne dojke) u 2 smjera            161,60
70547 Galaktografija (jedne dojke)                       432,70
70548 ECHO sonografija (ultrazvuk) po regiji              333,10
70549 Termografski pregled dojke (po dojci 5 minuta)          288,30
70550 Termografski pregled vaskularnih promjena glave          449,90
70551 Termografski pregled vaskularnih promjena
na ekstremitetima i koštanom sistemu                  449,90
70552 Termografski pregled promjena na koži i
potkožnom tkivu                             288,30
70553 Serijska radiofotografija (fluorografija)             53,00
70554 Individualna radiofotografija (fluorografija)               53,00
70555 Troškovi organizacije serijske radiofotog- rafije         9,80
70556 Punkcija za citološku pretragu pod kontrolom ultrazvuka      389,70
70557 Biopsija za histološku pretragu pod kontrolom ultrazvuka     441,90
70558 Evakuacija sadržaja (abscesa, cista i sl.) uz
eventualnu drenažu i embolizaciju pod kontrolom ultrazvuka       893,30
70559 Intraosalna venografija                          580,00
70560 Intraosalna venografija sa dekompresijom             800,80
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
- trijodno nejonsko radiotopno kontrastno sredstvo,
- amonijak 350 ili telebrix 300.

RTG KATETERIZACIJA
70601 Embolizacija visceralne arterije                 1.499,90
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 2 kom
2. Angiografski kateter 2 kom
3. Gian-Turcova spirala 4 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml.
5. Rendgen filmova prema utrošku
70602 Dodatna embolizacija svake visceralne arterije u istom organu   300,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 2 kom
2. Angiografski kateter 2 kom
3. Gian-Turcova spirala 4 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70603 Embolizacija krvne žile CNS-a                   l.499,90
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 4 kom
2. Angiografski kateter 3 kom
3. Gian-Turcova spirala 4 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70604 Dodatna embolizacija krvne žile CNS-a               216,50
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 4 kom
2. Angiografski kateter 3 kom
3. Gian-Turcova spirala 4 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70605 Embolizacija varikoziteta gastrointestinalnog trakta           2.172,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava: ,
1. Kateter vodič 3 kom
2. Angiografski kateter 2 kom
3. Gian-Turcova spirala 3 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70606 Embolizacija spinalne arterije                      1.499,90
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 3 kom
2. Angiografski kateter 3 kom
3. Gian-Turcova spirala 5 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70607 Dodatna embolizacija svake daljnje
spinalne arterije                                300,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 3 kom
2. Angiografski katetep 3 kom
3. Gian-Turcova spirala 5 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70608 Dilatacija arterije ekstremiteta                     1.710,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič
2. Kateter dilatator 2 kom
3. Angiografski kateter 2 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70609 Dilatacija grana aorte                          1.710,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 4 kom
2. Kateter dilatator 2 kom
3. Angiografski kateter 2 kom
4. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 50 ml
5. Rendgen filmova prema utrošku
70610 Perkutana hepatobilijarna drenaža                 646,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1 Kateter vodič 2 kom
2. Kateter drenažni 2 kom
3. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 20 ml
4. Rendgen filmova prema utrošku
70611 Perkutana pijelodrenaža                      1. 157,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter vodič 2 kom
2. Kateter drenažni 2 kom
3. Kontrastno sredstvo: HEXABRIX 20 ml
4. Rendgen filmova prema utrošku
70612 Perkutana ekstrakcija stranog tijela iz
kardiovaskularnog sustava                            1.499,90
70613 Perkutana ekstrakcija konkremenata iz epatobilijarnog ili urotrakta    1.499,90
70650 Svaka daljnja ekspozicija od određenog broja naplaćuje se po dinara 16,70
70651 Osnovna digitalna supstrakcijska angiografija               3.270,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kateter prema utrošku
2. Filmovi - prema utrošku
3. Žica vodilja
4. Kontrastno sredstvo - prema utrošku
5. Dilatator 1 kom
6. Anestezija
7. EKG
70652 Dodatna digitalna supstrakcijska angiografija               742,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Kontrastno sredstvo - prema utrošku
2. Kateter - prema utrošku
3. Filmovi - prema utrošku
4. Žica vodilja - prema utrošku
5. Anestezija
6. EKG

Napomena:
1. Ako se gornje pretrage vrše na elektronskim uređajima, cijene navedenih pretraga povećavaju se za 25%.
2. Za rad s djecom do 7 godina cijene se povećavaj u za 10%.
3. Filmovi se obračunavaju po tekućim nabavnim cijenama, uvećanim za 6% manipulativnih troškova, te na tako uvećani iznos dodaje se 15% za troškove razvijanja i škarta.

CJENIK RADIOIZOTOPA

CIJENE ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 1991. GODINU

____________________________________________________________________________________
Šifra              Naziv usluge                  Cijena
____________________________________________________________________________________
0                1                        2
____________________________________________________________________________________
76001 Terapija sa zatvorenim izvorima CO-60               152,50
76002 Terapija CS-137                          209,70
76003 Terapija sa Y-90                         142,60
76004 Terapija sa TA-182                            213,70
76005 Terapija sa SR-90                         119,30
76006 Terapija sa sadnicama AU-198                   217,10
76007 Terapija sa IR-112                            198,40
76008 Terapija malignoma štitnjače                       1.846,40
76009 Terapija hemoblastoza radio-aktivnim izotopima          1.014,30
76010 Terapija metastatskih koštanih malignih oboljenja         1.077,70
76011 Terapija malignih izljeva                     1.455,30
76012 Ft.adioizotopna terapija limfnog sistema             2.322,40
76013 Dijagnostika koštanih metastaza SR-85               879,80
76014 Dijagnostika funkcija štitne žlijezde I-131                243,20
76015 Scintigrafija slezene 46-197                       732,40
76016 Scintigrafija bubrega H 6-203                       424,80
76017 Dijagnostika pankreasa                      600,70
76018 Ispitivanje funkcije bubrega                       545,80
76019 Dijagnostika tumorskih i vak. prom.
mozga iz kičmene moždine                            881,60
76020 Dijagnostika limfnog sistema                       405,20
76021 Scintigrafija pluća                            457,00
76022 Dijagnostika topografije štitne žlijezde             194,00
76023 Ispitivanje funkcije jetre i topografije                 567,90
76024 Scintigrafija kosti                            927,00
76025 Kinetika kalcija                             3.707,10
76026 Određivanje anorganskog joda u plazmi ultrafiltracijom      515,50
76027 Polivinilpirolidonski test                        314,30
76028 Ispitivanje ukupnog defekta dehalo-genaze             3.569,60
76029 Radiokromatografija jodiranih aminokiselina u plazmi       973,10
76030 Radiokromatografija jodiranih aminokiselina u tkivu štitnjače       1.226,00
76031 Butanol neekstraktibulni J-13I u plazmi              695,50
76032 Apsolutni klirens štitnjače                        678,80
76033 Klirens J-I31                               132,30
76034 Kinetika željeza (FE-59)                     1.285,90
76035 Volumen krvi S CR-51 CMF                     215,30
76036 Duljina života eritrocita                     442,10
76037 Određivanje mjesta razaranja eritrocita              275,90
76038 Volumen krvi sa J-131 albuminom                  128,70
76039 Terapija hipertireoze s J-131                       360,50
76040 Bubrežni klirens sa J-131 (inulin)                    550,10
76041 Periferna cirkulacija sa J-131 s albuminom protok krvi kroz jetru 138,20
76042 Odredivanje minutnog volumena srca s J-131 ALB          228,10
76043 Selektivna radiografija s J-131 ALB                    488,30
76044 Ablaciona doza J-131 za štitnjaču                 1.649,70
76045 Test TSH stimulacija                           142,90
76046 J-131 Terapija toksičnog adenoma                 729,00
76047 Trijodtironinski test s metodom elektroforeze               180,70
76048 Trijodtironinski test s izmjenjivačem iona                184,10
76049 Određivanje apsorpcije VIT. S-12 uz intrinski faktor           496,30
76050 Određivanje apsorpcije VIT. B-12                 422,30
76051 Dokaz portosistemnog shunta s J-131 album.                255,60
76052 Scintigrafija srca sa J-131 albuminom                   295,60
76053 Određivanje trijoditironina u serumu                   394,70
76054 Određivanje akrenokortikotropnog hormona (ACTH) u serumu 549,70
76055 Određivanje testosterona u serumu                 185,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1/60 Kita testosterona
76056 Određivanje korionskog gonadotropina (HCG) u serumu        138,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1/40 Kita HCG
76057 Određivanje tjelesne retencije J-131                   238,90
76058 Dokazivanje Australija antigena HBS antigen - HBSAG        203,90
- Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76059 Dokazivanje Australija antigena HBEAG               203,90
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76060 Dokazivanje ALFA-foto proteina (APF RIA test)           138,10
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- 1/60 KlTA AFP
76061 Određivanje tirkosina u serumu T4                 219,20
76062 Trijoditironinski test T3                     189,90
76063 Odnos vezanog i slobodnog tiroksina T2              302,90
76064 Određivanje hormona rasta u serumu-
krivulja 4. određivanje nakon opterećenja (JTT ili OG1 I')           858,60
76065 Određivanje angiotenzina - II u plazmi              601,60
76066 Određivanje aktivnosti renina u plazmi              663,50
76067 Određivanje rezidualne mokraće                  310,10
76068 Radioizotopna mijelografija                        946,40
76069 Radioizotopna cisternografija                       946,40
76070 Dokazivanje tireoglobulinskih antitijela štitnjače            134,30
76071 Dokazivanje mikrosomalnih tijela štitnjače                206,60
76072 Određivanje humanog plecetarnog laktogena (HPL)          138, 10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1/40 KITA HPL
76073 Određivanje tirozina u plazmi                       514,60
76074 Scintigrafija pluća pomoću makroagregata             847,40
76075 Scintigrafija pankreasa                          1.570,90
76076 Scintigrafija paratireodnih žlijezda                   1583,30
76077 Scintigrafija malignih tumora s GA-67                   2.131,00
76078 Ispitivanje funkcije jetre pomoću rose bengala J- I 31      405,20
76079 Parathormon                                715,50
76080 Imunofluorescencija bubrega                        441,50
76081 Protok krvi kroz mozak                      255,60
76082 Aplikacija radiuma                            152,50
76083 Određivanje placetarnog laktogena za 4 mjeseca          672,50
76084 Određivanje antitijela na hepatitis
radioimunološkom metodom HBS antitijelo-anti HBS            137.30
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76085 Određivanje antitijela na hepatitis radioimunološkom
metodom HBC antitijelo-anti HBC                     155,90
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76086 Određivanje antitijela na hepatitis
radioimunološkom metodom HAV-antitijelo-anti HAV            190,40
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76087 Određivanje antitijela na hepatitis radio-
munološkom metodom HAVA-antitijela-anti HAVA          190,40
Posebno se po tržnoj cijeni obraćunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76088 Određivanje antitijela na hepatitis
radioimunološkom metodom HBE antitijelo-anti HBE            197,10
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76089 Određivanje antitijela na hepatitis
radioimunološkom metodom HAV - IGM antitijelo              240,50
Posebno se po tržnoj cijeni obračunava:
- radioaktivno antitijelo - 125 J
76090 Radioizotopna hepatografija sa TC-99 m-HIDA            859,00
Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) l2 kom
3. 99 m - Tehnecij 185 MBq
4. KIT - I kom (EHIDA)
76091 Inhalaciona scintigrafija pluća s KR-8l m             1.048,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 4 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 4 kom
3. 81 kripton 1/13 generatora
76092 Dinamićka scintigrafija srca                       1.276,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film e kom
2. 99 m Tehnecij 814 MBq
3. Rentgen film (20 x 25) 3 kom, 4 TCK-2-1 kom
76093 Dinamička scintigrafija bubrega                  819,90
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1.Polaroid film 2 kom
2.131-jod - Hipuran 9,25 MBq
3. Rentgen film (20 x 25) 2 kom
76094 Određivanje feritina u serumu                       112,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. RIA-GNOST FERITIN 1 /30 KITA
76095 Dinamička scintigrafija mozga                       1.191,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 99 m - Tehnecij 814 MBq
76096 Scintigrafija miokarda                          666,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 201 - Talij 74 MBq
76097 Scintigrafija infarkta miokarda                      741,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 99 m Tehnecij 925 MBq
4. Pirofosfat 1 kom
76098 Perfuziona scintigrafija organa s TC-99 m             407,50
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 km
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 99 m Tehnecij 740 MBq
76099 Scintigrafija cijelog tijela J-131                    1.271,90
- Posebno se po tržišnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 131 - jod 185 MBq
76100 Scintigrafija cijelog tijela s TC-99 m                  1.275,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. 99 m Tehnecij 740 MBq
76101 Kinetika urinarnog trakta                     737,50
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. DTPA - 1 kom
4. 99 m - Tehnecij 370 MBq
76102 Protok krvi kroz jetru s AU - 198                 478,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Zlato 198 - 9,25 MBq
76103 Određivanje TSH u kapi krvi                        109,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
l. RIA MAT TSH"BYK MALINCRODT" 1 /60 KITA
76104 Određivanje globulina koji vežu tiroksin (TBG) u serumu      112,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. RlA GNOST TBG "HOECHST" I /25 KITA
76105 Određivanje tireoglobulina u serumu                    111,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. RIA RG "HENNING" I/12 KITA
76106 Odredivanje slobodnog tiroksina u serumu             111,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. FRGE T "Clinical ASSAYS" SAD 1 /25 KITA
76107 Scintigrafija štitnjače s TC - 99 m                    538,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 2 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 2 kom
3. 99 m Tehnecij 185 MBq
76108 Scintigrafija slezene s TC-99 m                  731,50
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 2 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 2 kom
3. TCK - II - I kom
4. 99 m Tehnecij 185 MBq
76109 Dijagnostika dubokih venskih tromboza s J - 125 fibrinogenom   676,30
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. J-125 - Fibrinogen 7,4 MBq
2. Polaroid film 3 kom
76110 Scintigrafija cijelog tijela s TC-99 mMDP             1.285,90
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Polaroid film 8 kom
2. Rentgen film (20 x 25) 3 kom
3. TC-99 m 740 MBq
4. MDP - 1 kom
76111 Određivanje receptora glukokortikoida               1.752,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Izotop
76112 Intersticijalna radioizotopija iridijem-192                660,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. Platinium clad iridium 192
76113 Kinetika trombocita SA/n-111                       2.853,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1/5 KITA
2. Izotop
76114 Određivanje duljine života trombocita SA/n-111          1.888,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. KIT
2. Izotop
76115 Određivanje tireotropina u serumu metodom visoke osjetljivosti
(TSH-osjetljiva metoda) RIA                           138,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1/25 KITA
2. Izotop 125 I - TSH
76116 Određivanje antitijela na TSH receptore (TRAK) RIA        131,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 1 /20 KITA
2. Izotop 125 I - TSH
76117 Određivanje koncentracije slobodnog trijodtironina (FT3) RIA   131,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1.1 /20 KITA
2. Izotop 125 I - T3
76118 Određivanje CA 15-3 u serumu RIA                 185,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:,
1.1 /20 KITA
2. Izotop anti-CA 15-3 125 J
76119 Određivanje CA-125 u serumu RIA                  185,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1 / 15 KITA (SPAC-CA MALLINCRODT)
76120 Prostatični specifični antigen (PSA) RIA             116,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1/11 KITA PSA J-125
76121 Odredivanje koncentracija karbohidrantnog antigena
CA 19-9 IRMA metodom                          185,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 1 /20 KITA (izotop 125 I ANT CA I 9-9)
76122 Radioimunološko određivanje prostaglandina tipa PC            419,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1 /30 KITA (izotop H" tricij)
76123 Radioimunološko određivanje prostaglandina tipa PG        419,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1.1/30 KITA (izotop H" tricij)
76124 Mjerenje retencije Se-75-HCAT-a
Ispitivanje metabolizma žučnih kiselina                 1.699,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1 kapsula Sehcat-a
76125 Mjerenje tjelesne retencije J-131                 1.707,50
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 50 mci J- I 31
76126 Mjerenje retencije TC-99 m                        1.699,20
Difosfon-dikarboksinata
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1 mci TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica difosfon-dikarboksinata
76127 Mjerenje i odredivanje interne kontaminacije
tijela radionuklidom                              2.452,30
76128 Ispitivanje gasLro-ezofagusnog refluksa radionuklidom       1421,30
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava
1. 111 MBq TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica SN koloida
3. Polaroid film 6 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76129 Ispitivanje veziko-ureteralnog refluksa radionuklidom       1.171,60
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava
1. 185 MBq TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica DTPA
3. Polaroid film 6 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76130 Određivanje separatnog bubrežnog kli- rensa radionuklidom     1.896,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 148 M Bq m pertehnelata
2. Polaroid film 2 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 1 kom
4. 1 bočica DTPA
76131 Određivanje protoka plazme kroz bubreg radionuklidom       1456,70
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 9,25 MBq J-131 hipurana
2. Polaroid film 2 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 1 kom
76132 Scintigrafija tubusa bubrega                       970.00
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 74 MBq TC-99 m pretehnetata
2. 1 bočica dimerkaptosuhinata
3. Polaroid film 6 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76133 Scintigrafija BES-a, jetre i slezene                   1.457,80
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 148 M Bq TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica Manocola
3. Polaroid film e kom
4. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76134 Scintigrafija cijelog tijela s GA-67                   3.613,l0
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 74 MBq GA-67
2. Polaroid film 6 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76135 Scintigrafija cijelog tijela s TC-99 m
difosfon-dikarboksinatom                            3.613,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 740 MBq TC-99 m pertehnelata
2. Polaroid film 6 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
4. 1 bočica DPD-a
76136 ImunoscintigraFija melanoma                        3.613,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava
1. 370 MBq Tc-99 m pertehnelata
2. 1 bočica antitijela na melanom
3. Polaroid film 6 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76137 Imunoscintigrafija kolorektalnog karcinoma                6.338,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 74 M Bq CA- 19 antitijela (J- I 31 )
2. Polaroid film 6 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76138 Imunoscintigrafija ovarijalnog karcinoma             6.338,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 74 Mbq J-131 - monoklonskog antitijela na CA ovarija
2. Polaroid film 6 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76139 Scintigrafija feokromocitoma pomoću J-131 benzilguanidina     6.338,20
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 37 MBq J-131 - metajodbenzilguanidin
(MIBG)
2. Polaroid film 6 kom
3. Rentgen film (25 x 20) 2 kom
76140 Emisijska kompjuterizirana tomografija (ECT) mozga        4.579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaraćunava:
1. 740 MBq Tc-99 m pertehnelata
2. 1 bočica ceretec
3. Polaroid film 8 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76141 Emisijska kompjutorizirana tomografija (ETC) miokarda       4.579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 111 MBq TI-201
2. Polaroid film e kom
3. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76142 Emisijska kompjutorizirana tomografija (ETC) kosti i zglobova   4,579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 740 MBq TC-99 m pertehnelata
2. Polaroid film e kom
3. 1 bočica DPD-a
4. Rentgen film (625 x 20) 3 kom
76143 Emisijska kompjuterizirana tomografija (ETC) jetre            4.579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 185 M Bq TC-99 m pertehnelata
2. 1 boćica SN-kolida
3. Polaroid film 8 kom
4. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76144 Emisijska kompjuterizirana tomografija (ETC) pluća            4.579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni za.računava:
1. 1 es M Bq TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica makroagregata
3. Polaroid film e kom
4. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76145 Emisijska kompjuterizirana tomografija (ETC) bubrega       4.579,40
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1.185 MBq TC-99 m pertehnelata
2. 1 bočica DMS-a
3. Polaroid film e kom
4. Rentgen film (25 x 20) 3 kom
76146 Radioimunološko određivanje progresterona             160,60
Posebnno se po računu obračunava:
- progesteron 1/40 KITA
76147 Radioimunološko određivanje estradiola              160,60
Posebno se po računu obraćunava:
- estradiol 1/40 KITA
76148 Radioimunološko određivanje estriola                   160,60
Posebno se po računu obračunava:
- estriol 1/30 KITA
76149 Radioimunološko određivanje kortizola               160,60
Posebno se po računu obračunava:
- kortizol 1/30 KITA


CJENIK RADIOTERAPIJE
______________________________________________________________________
Šifra                  Naziv usluge              Cijena
______________________________________________________________________
0                    1                    2
______________________________________________________________________
77001 * Pregled - prvi                             135,60
77002 * Pregled - ponovni                            95,00
77003 Radioaktivni kobalt - bomba mirno polje 1 R                1,10
77004 Radioaktivni kobalt - bomba koso polje 1 R                1,10
77005 Radioaktivni kobalt - bomba pokretno polje 1 R          1,10
77006 Površinska rendgenska terapija uključivši chaoul 1 R           1,10
77007 Rendgen-stabilivolt terapija za površinsku terapiju 1 R      0,20
77008 Rendgen - stabilivolt za duboku terapiju 1 R               0,20
77009 Duboka RTG terapija 200-250 KV mirno polje 1 R          0,20
77010 Duboka RTG terapija 20o-250 KV - koso polje            0,20
77011 Duboka RTG terapija 200-250 KV 1 R pokretno polje     0,20
77012 Betatron mirno polje I R                     1,60
77013 Betatron koso polje 1 R                      1,60
77014 Betatron rotirajuče polje I R                       1,80
77015 Linearni akcelerator "Rad" rotirajuće polje 1 R          1,80
77016 Linearni akcelerator - mirno polje 1 R                  1,60
77017 Linearni akcelerator - koso polje 1 R                   1,60
77018 Jednokratno ozračivanje cijelog tijela                  25.040,50
77019 Frakciono ozračivanje cijelog tijela                   32.459,20
77020 Jednokratno ozračivanje pola tijela                    14.466,20
77021 Simulacija radijacijske terapije na RTG simulatoru            171,90
77022 Intersticijalna udarna radioterapija karcinoma dojke sa 192-Ir  2.449,10
- Posebno se po tržnoj cijeni zaračunava:
1. 1/10 192-Ir. žice
Napomena:
* Prvi pregled obuhvaća: anamnezu, specijalistički pregled i upućivanje na daljnju obradu, te zaključno mišljenje.

CJENIK ZDRAVSTVENO MEDICINSKIH ZAHVATA (USLUGA) AMBULANTNO-DISPANZERSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

I. Napomena:
Za usluge koje nisu iskazane posebno za djecu, cijena usluga odraslih povećava se za 20% kod djece od 0-6 godina starosti, odnosno za 10% kod djece od 7-14 godina starosti.

I1. Napomena:
Prvi pregled uključuje pregled palpacijom, perkusijom i auskultacijom, odnosno drugim metodama pretraga značajnim za pojedinu struku.

U prvi pregled uključeno je:
- mjerenje tjelesne temperature,
- mjerenje pulsa,
- frekvenciju disanja,
- mjerenje krvnog tlaka,
- upisivanje svega utvrđenog u zdravstveni karton.
Isto tako obuhvaća i:
- pregled medicinske dokumentacije,
- ocjenu rezultata prijašnjih pretraga kod drugih liječnika,
- upućivanje na dodatne laboratorijske, Rtg i druge pretrage, odnosno specijalističke preglede, upućivanje na stacionarno liječenje, analizu sabranih podataka i mišljenje,
postavljanje radne dijagnoze i plana liječenja, odnosno rehabilitacije,
- naručivanje osiguranika na ponovni pregled,
- izdavanje recepata za lijekove,
- ocjena radne sposobnosti i izdavanje doznaka o privremenoj nesposobnosti za rad,
- upućivanje na liječničke komisije.

PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
- zajedničke usluge za sve službe

TERAPIJSKI POSTUPCI I ZAHVATI
______________________________________________________________________
                                Normativ
Šifra              Naziv usluge          vremena     Cijena
                                u minut
______________________________________________________________________
0                1                2            3
______________________________________________________________________
80001 Pregled i pisanje prijedloga za
liječnićku komisiju                       15           101,70
80002 Pregled i obrada za IK-u             60           406,80
80003 Davanje podataka na zahtjev Fonda
u regresnom postupku                      10           67,80
80004 Liječnička svjedodžba ili stručno
mišljenje (plaća tražilac)                   20           135,60
80005 Ekspertiza specijaliste pojedinca
(plaća tražilac)                        30           203,40
80006 Liječnička potvrda                    3            20,30
80007 Izdavanje recepta (kao poseban dolazak)      3            20,30
80008 Izdavanje hranarinske doznake               3            20,30
80009 Mali kirurški zahvat                   15           101,70
80010 Opskrba površinske rane bez šivanja            8            54,20
80011 Opskrba manje rane sa šivanjem (do 3 šava)        20           135,60
80012 Opskrba veće rane sa šivanjem (preko 3 šava)   25           169,50
80013 Toaleta rane i previjanje             8            54,20
80014 Toaleta opekotine                 10           67,80
80015 Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva  15           10 l,70
80016 Odstranjivanje ili parcijalna resekcija
nokta (uključuje lokalnu anesteziju i previjanje)        20           135,60
80017 Odstranjivanje šavova ili kopči              5            33,90
80018 Odstranjivanje stranog tijela iz uha ili nosa       10           67,80
80019 Odstranjivanje površinski ležećeg
stranog tijela iz rožnice ili spojnice,
ispiranje oka od lužina ili kiselina              15           101,7o
80020 Kateterizacija mokraćnog mjehura,
uvođenje trajnog katetera, zamjena trajnog katetera       10           67,80
80021 Ispiranje želuca                 30           203,40
80022 Ispiranje cerumena - po uhu                10           67,80
80023 Propuhivanje tube (politizer)               8            54,20
80024 Tamponada nosa                  15           101,70
80025 Imobilizacija - mala transportna         10           67,80
80026 Imobilizacija - velika transportna s udlagama       15           101,70
80027 Intravenozna infuzija tekućine ili plazme     25           171,60
80028 Intravenozna injekcija (bez cijene
lijeka, štrcaljke i igle)                        8            54,20
80029 Intramuskularna, potkožna injekcija
(bez cijene lijeka, štrcaljke i igle)              5            33,90
80030 Blokada (novokainska)               10           67,80
80031 Cijepljenje - pojedinačna aplikacija           5            33,90
80032 Tuberkulinski test s očitanjem              8            54,20
80033 Zaustavljanje krvarenja iza ekstrakcije
zuba ili po operaciji u orofacialnom predjelu          10           67,80
80034 Klizma                          10           67,80
80035 Digitorectalni pregled                  5            67,80
80036 Uzimanje uzoraka (krv, urin, bris,
stolica, ispljuvak, itd.)                        5            33,90
80037 EKG standardni ( 12 odvoda)                15           101,70
80038 Oscilometrija s oscilografijom              15           101,70
80039 Ispitivanje oštrine vida Snellenovim tablicama      5            33,90
80040 Orijentacioni pregled fundusa               8            54,20
80041 Orijentacioni pregled vida orthoreterom      10           67,80
80042 Ispitivanje sluha - tonalna audiometrija     3            20,30
80043 Audiometrija                       20           135,60
80044 Otoskopski pregled                    10           67,80
80045 Spirometrija mala                 10           67,80

Napomena:
Laboratorijske pretrage prema cjeniku laboratorija
______________________________________________________________________
                                Normativ
Šifra              Naziv usluge          vremena     Cijena
                                u minut
______________________________________________________________________
0                    1            2            3
______________________________________________________________________
ZDRAVSTVENI ODGOJ
80070 Zdravstvena poduka - kroničarima         7            47,50
80071 Zdravstvena poduka audiovizualnom metodom 25           169,50
80072 *Rad u maloj grupi - po osobi (45
minuta + 15 minuta prip. po satu)                60           33,90
80073 **Grupni rad s kroničarima - po osobi       60           33,90
80074 * * * Izrada izvještaja i analiza rada          45           305,10
80075 Socijalna obrada ili socijalna intervencija
u ambulanti                           30           203,40
Napomena:
* grupa do 12 osoba
** grupa od 12-20 osoba
*** plaća se prema čl. _________
Ugovora o pružanj u primarne
zdravstvene zaštite za 1991. godinu.


USLUGE OPCE MEDICINE
______________________________________________________________________
                                Normativ
Šifra              Naziv usluge          vremena     Cijena
                                u minut
______________________________________________________________________
0                1                2            3
______________________________________________________________________
80090 Prvi pregled                       20           135,60
80091 Ponovni pregled                  10           67,80
80092 Savjet                          5            33, 90
80093 Intervj u                     10           67,80
80094 Ocjena radne sposobnosti radi
promjene radnog mjesta                 25           169,50

AKTIVNA ZAŠTITA
80095 Opći sistematski pregled - odraslih            30           203,40
80096 Opći sistematski pregled - sportaša amatera        30           203,40
80097 Ciljani sistematski pregled                20           135,60
80098 Kontrolni pregled                 10           67,80
80099 * Posj et radnoj organizaciji               90           610,20
80100 Nadzor nad sanitarno higijenskim
uvjetima u radnoj organizaciji                 90           610,20
80101 Praćenje morbiditeta i apsentizma
s analizom uzroka                        45           305,10
80102 Evidencija i prijava profesionalnih oboljenja       10           67,80
80103 Pregled osoba pod zdravstvenim
nadzorom (zdravstveni list)                   15           101,70
Napomena:
* Izlazak na teren 1 puta tjedno

KUĆNI POSJETI
______________________________________________________________________
                                Normativ
Šifra              Naziv usluge          vremena     Cijena
                                u minut
______________________________________________________________________
0                1                2            3
______________________________________________________________________
80150 Kućni posjet liječnika                  20           135,60
80151 Kućni posjet liječnika, preko 5 km            40           271,20
80152 Kućni posjet ostalog osoblja               20           95,00
80153 Kućni posjet ostalog osoblja, preko
5 km                              40           190,00

CENTAR KUĆNIH POSJETA
80154 Kućni posjet liječnika                  20           160,00
80155 Kućni posjet lijećnika, preko 5 km            40           320,00

* PATRONAŽA
80156 Posjet patronažne sestre :                35           96,00
- trudnicama
- rodiljama
- novorođenčetu
- dojenčetu
- malom djetetu
- predškolskom i školskom djetetu
- kroničnom bolesniku
- dijabetičaru
- C-a bolesniku
- terminalnom bolesniku
- hendikepiranim i invalidnim
osobama
- duševnom bolesniku
- alkoholičaru i narkomanu
- TBC bolesniku
80157 Posjet patronažne sestre, preko 5 km           50           137,10
- trudnicama
- rodiljama
- novorođenčetu
- dojenčetu
- malom djetetu
- predškolskom i školskom djetetu
- kroničnom bolesniku
- dijabetičaru
- C-a bolesniku
- terminalnom bolesniku
- hendikepiranim i invalidnim
osobama
- duševnom bolesniku
- alkoholičaru i narkomanu
- TBC bolesniku
80158 Kućno liječenje (patronažna sestra)            35           96,00
80159 Pružanje njege u kući bolesnika
(patronažna sestra)                       50           137,10
Napomena:
Organizacija kućne njege, nadzor i evalvacija rada sestara i drugih osoba koje njeguju bolesnika, kućni posjet patronažne sestre zbog utvrđivanja potrebe za kućnom njegom bolesnika, nadzor nad njenim provođenjem, vrednovanje napretka bolesnika i, provjera rezultata njege u odnosu na postavljene ciljeve.

CENTAR ZA NJEGU BOLESNIKA S LIJEČENJEM U KUĆI
80160 Medicinska njega i rehabilitacija za
polupokretne i nepokretne bolesnike u kući (po satu)              125,00
80161 Pomoć u kući (plaća socijalna zaštita)                  82,00


SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
PREGLEDI RADA UTVRĐIVANJA OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI
Prethodni pregledi

80180 Prethodni pregled prije zaposlenja
bez posebnih uvjeta rada                25               234,00
80181 Prethodni pregled prije zaposlenja
za rad sa posebnim uvjetima rada            30               280,00
Sistematski i periodski pregledi
80182 Periodski pregled radnika na rad-
nom mjestu s posebnim uvjetima rada           30               280,80
80183 Periodski pregled radnika na rad-
nom mjestu s većom opasnošću za zdravlje        25               234,00
80184 Periodski pregled radnika mlađih
od 21 godine                      20               187,20
80185 Pregled radnika u svrhu dijagnos-
tike, liječenja i rehabilitacije profe sionalnih bolesti    20               187,20
80186 Pregled radnika radi odlaska na
rad u druge zemlje                   20               187,20
80187 Pregled za profesionalnu orijenta-
ciju i selekciju                        30               280,80
80188 Pregled za ocjenu radne sposobnosti        15               140,40

DIJAGNOSTIČKI I FUNKCIONALNI POSTUPCI
80189 Ispitivanje ventilacijske funkcije
pluća (spirometrija)                  15               140,40
80190 Tonalna audiometrija (audiogram)     25               234,00
80191 Orijentacioni pregled vida s ortho reterom    15               140,40
80192 Ispitivanje osjetljivosti na boje sa
pseudoizokromatskim tablicama          10               93,60
80193 Astrand, indirektna metoda utvrđi-
vanja potrošnje kisika                 30               280,80
80194 Ispitivanje hladnom vodom         l0               93,60
80195 Antropometrija - kompletna            15               140,40
80196 Dinamometrija - kompletna         20               187,20

PSIHOLOG
80200 Ispitivanje spretnosti KI testom     15               54,10
80201 Ispitivanje okulomotorne koordi-
nacije pokreta Medeovim testom         20               72,20
80202 Ispitivanje tremora el. tremometrom        30               108,30
80203 Ispitivanje intelektualnih sposob-
nosti malim testovima                  35               126,30
80204 Ispitivanje intelektualnih sposob-
nosti velikim testovima ili baterijom testova      110               397,10
80205 Ispitivanje testovima patologije ličnosti 35               126,30
80206 Psihološki intervju kojim se ispituje
adaptibilnost, motivacija, interesi,
socijalna i radna situacija               40               144,40


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I MALE DJECE
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
80230 Prvi pregled                   20               197,00
80231 Ponovni pregled              15               147,70
80232 Pregled za odlazak u druge zemlje     12               118,20
80233 Savjet roditelju bolesnog djeteta     8                78,80
80234 Pokusno dojenje              10               98,50
80235 Obrada pupka                   10               98,00

AKTIVNA ZAŠTITA
80236 Sistematski pregled male i pred-
školske djece                      20               197,00
80237 Sistematski pregled male i pred-
školske djece za vrtić, malu školu           20               197,00
80238 Sistematski pregled dojenčadi           25               246,20
80239 Kontrolni pregled             12               118,20
80240 Kontrolni pregled kroničara            15               147,70
80241 Nadzor nad djecom ometenom u
psihofizičkom razvoju                  15               147,70
80242 Pregled djece ometene u psihofizič-
kom razvoju za kategorizaciju              20               197,00
80243 Zdravstveni nadzor nad djecom i
ustanovama za smještaj djece              30               295,50
80244 Orijentacioni pregled djeteta u ustanovi 10               98,50
80245 Izrada izvještaja o cijepljenju          45               443,20
Napomena:
Plaća se prema čl.________________
Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu.


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠKOLSKE DJECE I MLADEŽI
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
80250 Prvi pregled školske djece i mladeži       15               139,80
80251 Ponovni pregled školske djece i mladeži  10               93,20
80252 Pregled školske djece i mladeži za
odlazak u druge zemlje .                12               111,00
80253 Savjet bez djeteta                8                74,60

AKTIVNA ZAŠTITA
80254 Sistematski pregled za upis u I razred      30               279,60
80255 Sistematski (opći) pregled školske
djece i mladeži                 20               186,40
80256 Ciljani sistematski pregled školske
djece i mladeži ,                    l0               93,20
80257 Pregled i sudjelovanje u konzilijar-
nom pregledu za profesionalnu
orijentaciju i selekciju                    15               139,80
80258 Kontrolni preglede                8                74,60
80259 Kontrolni pregled kroničara            10               93,20
80260 Specijalističko-konzilijarni pregled       12               111,80
80261 Nadzor nad sanitarnim, tehničkim
i higijenskim uvjetima boravka u
objektima za odgoj, rekreaciju i smještaj        30               279,60
80262 Unapređenje prehrane u objektima
za odgoj, rekreaciju i smještaj             20               186,40
80263 Orijentacioni pregled školske djece
i mladeži po epidemiološkoj indikaciji     10               93,20
80264 Nadzor nad djecom ometenom u
psihofizičkom razvoju              15               139,80
80265 Pregled djece ometene u psihofizič-
kom razvoju za kategorizaciju              20               186,40
80266 Timski rad s psihologom, socijal-
nim radnikom, pedagogom             25               233,00
80267 Analiza nađenog stanja po obavlje-
nom sistematskom pregledu                30               279,60
80268 Posjet školi ili obitelji             30               279,60


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
____________________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
____________________________________________________________________________________
0                1            2                3
____________________________________________________________________________________
80270 Prvi pregled                   15               101,70
80271 Ponovni pregled              10               71,40
80272 Savjet (kao poseban posjet liječniku)       5                33,90

AKTIVNA ZAŠTITA
80273 Sistematski pregled trudnice           20               l35,60
80274 Pregled trudnice             10               101,70
80275 Savjet (kao poseban posjet liječniku)       5                33,90
80276 *Savjet za trudnice i mlade majke     180               1.220,40
80277 Individualni rad na kontracepciji     10               67,80
80278 Aplikacija IUD-a, uzimanje mjere
za dijafragmu i postavljanje              15               101,70
Terapijski postupci i zahvati:
80279 Kolposkopija                   8                54,20
80280 Vaginalni razmaz (uzimanje i očitovanje) 5                33,90
80281 Uzimanje razmaza za citološku dijagnostiku    5                33,90
80282 Punkcija Bartholinijeve žlijezde     7                47,50
80283 Incizija apscesa                 10               67,80
80284 Ablacija polipa                  10               67,8o
80285 Probatorna ekscizija               10               67,80
80286 Ekskohleacija cerviksa              7                47,50
80287 Endometralna biopsija               10               67,80
80288 Elektrokauterizacija porcije           10               67,80
80289 Tamponada vagine             5                33,90
80290 Kateterizacija mokraćnog mjehura     3                20,30
80291 Aplikacija lijeka (zaprašivanje, tu-
širanje, lapiziranje)                  3                20,30
80292 Uzimanje m.s. na my tbc          8                54,20
80293 Kiretaža                 20               135,60
Napomena:
Laboratorijske usluge prema važećem cjeniku.
* Obuhvaća 4 predavanja za grupu od 10 žena.


HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKI ODJEL
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
80290 Evidencija i prijava zaraznih i kro-
ničnih bolesti                     8                87,20
Epidemiološki izvid u kući:
80291 Liječnik                     40               436,00
80292 Zdravstveni tehničar               30               327,00
80293 Liječnik i zdravstveni tehničar          60               654,00
Epidemiološki izvid u kolektivu:
80294 Liječnik                 40               436,00
80295 Zdravstveni tehničar               30               327,00
80296 Liječnik i zdravstveni tehničar          60               654,00
Epidemiološka anketa u kući:
80297 Liječnik                     35               381,50
80298 Zdravstveni tehničar               25               272,50
Epidemiološka anketa u kolektivu:
80299 Pregled po liječniku kontakta ili oboljelog    15               163,50
80300 Pregled po zdravstvenom tehniča-
ru kontakta ili oboljelog                10               109,00
80301 Posjet kliconoši ili kontrola liječnika      40               436,00
80302 Ispitivanje okoline kliconoše i ob-
rada sanitarnog mjesta                 50               545,00
Higijensko-epideomiološki nadzor nad žarištem:
80303 Liječnik                     40               436,00
80304 Zdravstveni tehničar               30               327,00
80305 Liječnik i zdravstveni tehničar          60               654,00
Dezinfekcija:
80306 - u kući                 25               272,50
80307 - u kolektivu                   40               436,00


ANTITUBERKULOZNI DISPANZER
____________________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
____________________________________________________________________________________
0                1            2                3
____________________________________________________________________________________
80330 Pregled s radioskopijom          15               145,50
80331 Pregled bez radioskopije         10               97,00
80332 Dijagnostička punkcija              15               145,50

AKTIVNA ZAŠTITA
80333 Individualni pregled               15               145,50
80334 Serijski pregled                 8                77,60
80335 Savjet                      5                48,50
Napomena:
- laboratorijske pretrage u ATD-u
(prema cjeniku laboratorija)
- Pregled obuhvaća: anamnezu, specijalistički pregled i upućivanje na daljnju obradu, te zaključno mišljenje.


SLUŽBA: Dispanzer za zaštitu mentalnog zdravlja - Služba za djecu i omladinu
____________________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
____________________________________________________________________________________
0                1            2                3
____________________________________________________________________________________
LIJEČNIK PSIHIJATAR S MEDICINSKOM SESTROM
80350 Prvi neuropsihijatrijski pregled         30               194,10
80351 Psihijatrijski pregled              20               129,40
80352 Psihoterapijski intervju             15               97,00
80353 Neurološki pregled                20               129,40
80354 Individualna psihoterapija            25               161,70
80355 Grupna psihoterapija               45               291, 10
80356 Psihoterapija djeteta               30               194, 10
80357 Timska sinteza                  30               129,40
80358 Zaključno mišljenje s pismenim iz- .
vještajem nakon sinteze             15               97,00
80359 Individualni rad s bolesnikovom
okolinom                        15               97,00
PSIHOLOG
80360 Psihološki intervju                30               108,30
80361 Timska sinteza                  20               72,20
80362 Individualni rad s bolesnikovom okolinom 15               54, 10
80363 Rad u maloj grupi             45               162,40
80364 Psihološki testovi - veliki            90               324,90
80365 Psihološki testovi - srednji           60               216,60
80366 Psihološki testovi - mali         35               126,30

DEFEKTOLOG
80367 Defektološki intervju               25               90,20
80368 Individualna def. terapija            35               126,30
80369 Grupna defektološka terapija           45               162,40
80370 Timska sinteza                  20               72,20
80371 Individualni rad s bolesnikovom okolinom 15               54,10
80372 Rad u grupi                    45               162,40
80373 Defektološko ispitivanje (obrada)     30               108,30
80374 Rad u grupi na terenu (škola)           45               162,40

SOCIJALNI RADNIK
80375 Socijalno-anamnestički intervju      25               90,20
80376 Socijalna terapija                30               108,30
Terenski izvidi :
80377 a) prvi                      40               144,40
80378 b) ponovni                    30               108,30
80379 Timska sinteza                  20               72,20
80380 Individualni- rad s bolesnikovom okolinom 15               54,10
80381 Grupni rad s bolesnikovom okolinom    15               54,10


SLUŽBA: Dispanzer za zaštitu mentalnog zdravlja- odrasli
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minut.
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
LIJEČNIK NEUROPSIHIJATAR S MEDICINSKOM SESTROM
80390 Psihijatrijski pregled              20               129,40
80391 Psihijatrijski intervju              15               97,00
80392 Individualna psihoterapija            25               161,70
80393 Rad u grupi                    45               291,10
80394 Andragoška psihoterapija - grupna     35               226,00
80395 Timska sinteza                  20               129,40
80396 Individualni rad s bolesnikovom okolinom 15               97,00

SOCIJALNI RADNIK
80397 Soc. anamnestički intervju            25               89,70
80398 Socijalna terapija                30               107,70

Terenski izvid socijalnog radnika:
80399 a) prvi                      40               143,60
80400 b) ponovni                    30               107,70
80401 Timska sinteza                  20               71,80
80402 Andragoška grupna psihoterapija      35               125,60
80403 Rad u grupi                    45               161,50
80404 Individualni rad s bolesnikovom okolinom 15               53,80
80405 Grupni rad s bolesnikovom okolinom        15               53,80


SLUŽBA: Kožno-venerićni dispanzer
________________________________________________________________________
                            Normativ
Šifra              Naziv usluge      vremena         Cijena
                            u minuti
________________________________________________________________________
0                1            2                3
________________________________________________________________________
AKTIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
80420 Pregled na poziv             10               92,20
80421 Epidemiološki rad na otkrivanju i
suzbijanju kožnih i spolnih bolesti           10               92,20
PASIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
80422 Prvi pregled                   10               92,20
80423 Ponovni pregled              10               92,20
80424 Savjet (bez pregleda)               5                46,10
80425 Uzimanje razmaza             5                46,10
Mikroskopski pregled:
80426 a) tamno polje                  20               184,40
80427 b) gonokoki po Loffleru          5                46,10
80428 c) gonokoki po Grammu           10               92,20
80429 d) Nativni preparat (gljive ili tv.)       5                46,10
80430 e) ejakulat nativni                10               92,20
Intervencije:
80431 a) Veliko ECG                   15               138,30
80432 b) Ekskohleacija             10               92,20
80433 C) Biopsija                    10               92,20
80434 d) lncizija                    10               92,20
80435 e) Repozicija parmifoze          15               138,30
80436 Obrada žarišta na koži          5                46,10
80437 Krioterapija                   5                46,10


CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

I. Napomena:
Za usluge koje nisu iskazane posebno za djecu, cijeria usluga odraslih povećava se za 20% kod djece od 0-6 godina starosti, odnosno za 10% kod djece od
7 -14 godina starosti.

I1. Napomena:
Prvi pregled uključuje uzimanje općih podataka, anamnezu, pregled usne šupljine, registraciju statusa sa dijagnozom, davanje savjeta, izdavanje uputnica i recepta.
Ponovni pregled uključuje kontrolu stanja i tijek oboljenja, kontrolu stanja nakon protetskih ili drugih rehabilitacijskih zahvata.

lII. Napomena:
Rtg filmovi obračunavaju se po tekućim nabavnim cijenama uvećanim za 6% manipulativnih troškova, te na tako uvećani iznos dodaje se 15% za troškove razvijanja i škarta.

1V. Napomena:
Troškove implantata snosi osiguranik.


DENTALNA PATOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                  Naziv usluge                  Cijena
________________________________________________________________________
0                    1                        2
________________________________________________________________________
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
80501 * Prvi pregled sa statusom i planom terapije                   62,90
80502 * Kontrolni pregled (najviše 3 godišnje)                 36,60
80503 Ispitivanje vitaliteta pulpe                           13,10

TERAPEUTSKI POSTUPCI
80504 Ispun jednoplošni silikatnim ili silikofosfatnim cementom         92,29
80505 Ispun jednoplošni kompozitom                       205,00
80506 Ispun jednoplošni amalgamom                            151,70
80507 Ispun dvoplošni silikatnim ili silikofosfatnim cementom          142,90
80508 Ispun dvoplošni kompozitom                            327,50
80509 Ispun dvoplošni amalgamom                         244,20
80510 Ispun troplošni silikatnim ili silikofosfatnim cementom          188,70
80511 Ispun troplošni kompozitom                            423,20
80512 lspun troplošni amalgamom                         320,70
80513 Jetkanje cakline                             23,20
80514 Poliranje i formiranje ispuna                           34,00
80515 Indirektno prekrivanje pulpe                           43,90
80516 Direktno prekrivanje pulpe                            68,90
80517 Privremeni ispun fosfatnim cementom                        68,50
80518 Dovršena desenzibilizacija osjetljivih dentinskih površina po kvadrantu  29,30
80519 Trepanacija zuba, aplikacija medikamenata, svako dovršeno liječenje        29,30
80520 Vitalna amputacija pulpe, uključujući anesteziju             96,6o
80521 Mortalna amputacija pulpe                         83,40
80522 Vitalna ekstirpacija pulpe jednokorijen-
skog zuba s anestezijom i punjenjem kanala                       226,10
80523 Vitalna ekstirpacija pulpe dvokorjenskog
zuba s anestezijom i punjenjem kanala                      318,90
80524 Vitalna ekstirpacija pulpe trokorjenskog
zuba s anestezijom i punjenjem kanala                      446,90
80525 Mortalna ekstirpacija pulpe jednokorjenskog zuba s punjenjem kanala    213,70
80526 Mortalna ekstirpacija pulpe dvokorjenskog zuba s punjenjem kanala     305,80
80527 Mortalna ekstirpacija pulpe trokorjenskog zuba s punjenjem kanala     434,90
80528 Dovršeno liječenje gangrene jednokorjenskog zuba s punjenjem kanala    314,20
80529 Dovršeno liječenje gangrene dvokorjenskog zuba s punjenjem kanala 393,90
80530 Dovršeno liječenje gangrene trokorjenskog zuba s punjenjem kanala     534,70
80531 Vađenje zuba s lokalnom anestezijom                        94,40
80532 Zaustavljanje krvarenja poslije vađenja
zuba (uključujući lokalnu anesteziju)                          82,80
80533 Terapija bola nakon vađenja zuba (uključujući lokalnu anesteziju)     82,80
80534 Intraoralna incizija (uključujući lokalnu anesteziju)               84,70
80535 Dovršena konzervativna terapija kod teškog nicanja donjeg umnjaka     84,70
80536 Slika zubiju                                   37,20
80537 Slika mandibule                              74,10
80538 Infiltraciona anestezija                             64,70


DJEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOŠKA ZAŠTITA
________________________________________________________________________
                                Pred-      Škol-
                                školska     ska
Šifra                  Naziv usluge      Cijena     Cijena
________________________________________________________________________
0                        1        2        3
________________________________________________________________________
80541 Dovršeno liječenje pulpe zuba s ne završenim
rastom korijena                     425,50     408,20
80542 Punjenje korjenskog kanala mliječnog zuba     155,90     118,00
80543 Ekskavacija cirkularnog karijesa sa impregnacijom 109,20     -
80544 Ispuni cirkularnog karijesa                386,00     -
80545 Vađenje mlijećnog zuba              103,70     -
80546 Privremena opskrba traumatizira
nog zuba u cilju očuvanja                    419,70     369,60
80547 Fluoridacija svih zuba                  38,10      38,10
80548 Estetsko zbrinjavanje zuba sa
strukturnom anomalijom                 847,50     847,50
80549 Provođenje preventivnih interceptivnih mjera u grupi   184,60     -
80550 Provođenje preventivnih interceptiv-
nih mjera indivudal.                      46,00      46,00
80551 Zatvaranje fisura kao prevencija karijesa     126,90     126,90
80552 Provođenje mjera za preventivu karijesa
sa fluoridacijom (rad ugrupi od 15 djece)            225,30     -
80553 Provodenje mjera za preventivu
karijesa sa fluoridacijom (rad u razredu)            -        300,70
80554 Liječenje zubi kod djece sa smet-
njama u razvoju i djece ugrožene sistemnim bolestima
Napomena:
(50% veće cijene u odnosu na iste usluge kod ostale djece)


OPĆA STOMATOLOŠKA PROTETIKA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
80572 * Prvi pregled                                  78,70
80573 * Kontrolni pregled (najviše tri puta godišnje)                  36,60
80574 Studijski modeli obje čeljusti (soklani)                 172,20
80575 Zagrizna šablona s voštanim ili akrilat
nim bedemom (za potrebe dijagnostike)                      170,80

TERAPEUTSKI POSTUPCI
80576 Protezna baža akrilatna                          1532,60
80577 Akrilatni zub u protezi                              151,70
80578 Laboratorijski izrađen akrilatni zub                       59,50
80579 Porculanski zub u protezi                         239,50
80580 Kvaćica jednokraka                                50,00
80581 Kvačica dvokraka                             76,20
80582 Kvaćica komplicirana                               102,20
80583 Podjezični luk                                  97,80
80584 Popravak loma,proteze od akrilata                     258,30
80585 Ugradnja jednog novog zuba u protezu nakon vađenja            338,60
80586 Ugradnja svakog slijedećeg zuba u protezu                 117,20
80587 Izrada i ugradnja jedne kvačice                      173,90
80588 Ugradnja svake slijedeće kvačice                     50,00
80589 Podlaganje proteze u ustima                            202,60
80590 Podlaganje proteze na modelu samovezujućim akrilatom           387,40
80591 Podlaganje proteze toplinskom polimerizacijom               529,70
80592 Krunica lijevana jednodjelna                           890,l0
80593 Krunica dvodjelna s lijevanom griznom plohom               885,90
80594 Fasetirana krunica kompletna                           1.122,10
80595 Fasetirana krunica s isositom                           1.791,70
80596 Akrilatna krunica                             771,90
80597 Lijevana nadogradnja (direktna metoda)                  848,70
80598 Lijevana na.dogradnja (indirektna metoda)                 921,10
80599 Fesetirani međučlan kompletan                       853,10
80600 Fasetirani međučlan s isositom                          1.171,20
80601 Metalni međučlan                             614,40
80602 Akrilatni međučlan                                396,30
80603 Mjesto lemljenja                             78,20
80604 Izmjena fasete                                  420,60
80605 Skidanje stare krunice                              87,50
80606 Cementiranje stare krunice                            99,20
80607 Pozlaćivanje po krunici ili međučlanu (pozlatu pacijent plaća sam)        53,90
80608 Pozlaćivanje metalne protezne baze (pozlatu pacijent plaća sam)      149,70
80609 Zlatna faseta u protezi (pacijent plaća sam)                   248,40
Napomena:
Ostale stomatološke usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti obračunavaju se prema konstrukcijskim elementima koristeći ovaj cjenik usluga, u kojem su iskazane cijene za svaki element. To se odnosi na zdravstvene usluge od 80610 do 80617.
80610 Totalna proteza od akrilata
80611 Djelomična proteza od akrilata
80612 Privremena proteza
80613 Most u normalnim uvjetima do tri međučlana
80614 Jednokomadni lijevani most
80615 Akrilatni most
80616 Privremeni most
80617 Popravak mosta


ORALNA PATOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                  Naziv usluge                  Cijena
________________________________________________________________________
0                    1                        2
________________________________________________________________________
80621 * Prvi pregled sa statusom i planom terapije                   62,90
80622 * Kontrolni pregled (najviše 3 godišnje)                 36,60
80623 Uklanjanje lokalnih iritacija sluznice                      50,90
80624 Lokalna medikacija sluznice irigacijom i sprejem po zahvatu            17,50
80625 Primjena medikamentoznog depo zavoja sluznice               36,70


PARADONTOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80631 * Prvi pregled sa statusom i planom terapije                   62,90
80632 * Kontrolni pregled (najviše 3 godišnje)                 36,60
80633 Kontrola plaka (s anamnezom)                       48,90
80634 Upućivanje u jednostavne metode oralne higijene              53,00
80635 Odstranjivanje bakterijskog plaka                     70,80
80636 Dovršeno odstranjivanje supragingivnog kamenca (po čeljusti)       l06,00
80637 Poliranje zubi (pastom i gumicama)                        45,10
80638 Desenzibilizacija preosjetljivih vratova zubi (po posjeti)            17,50
80639 Uklanjanje odstojećih rubova ispuna ili krunica (po zubu)         17,50


DENTALNA PATOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI
80701 * Prvi specijalistički pregled sa statusom i planom terapije           69,60
80702 * Kontrolni specijalistički pregled (najviše 3 puta godišnje)           40,50

TERAPEUTSKI POSTUPCI
80703 Rekonstrukcija prirođenih hipoplazija cakline                   428,50
80704 Ispun erozivnih ili klinastih defekata                      332,20
80705 Dovršeno endodontsko liječenje akutnog apikalnog ostitisa         146,80
80706 Dovršeno endodontsko liječenje parodontitis apicalis chronica fibrosa
seu granulomatosa seu diffusa jednokorjenskog zuba                   414,60
80707 Dovršeno endodontsko lijećenje parodon titis
apicalis chronica fibrosa seu granulomatosa seu diffusa dvokorjenskog zuba   463,30
80708 Dovršeno endodontsko liječenje parodon-
titis apicalis chronica fibrosa seu granu-
lomatosa seu diffusa trokorjenskog zuba                     582,20
80709 Endodontska priprema morfološki aberi-
ranog ili ovoidnog korjenskog kanala za punjenje                    87,50
80710 Odstranjivanje prirođenih intrakanalnih mineralnih zapreka            92,90
80711 Endodontska priprema za punjenje kanala vertikalnom kompresijom      l06,00
80712 Endodontska priprema za punjenje korjenskog
kanala u dvije faze dodatkom metalnog kolčića                  183,30
80713 Endodontsko odstranjivanje tvrdih punjenja
ili metalnih fragmenata iz korjenskog kanala                      253,60
80714 Endodontsko odstranjivanje mekih punjenja
iz korjenskog kanala                                  200,30
80715 Endodontsko liječenje u svrhu apeksifikacije korijena zuba            63,50
80716 Endodontsko liječenje zubi s internom resorpcijom korijena            295,30
80717 Endodontsko lijećenje ekstraalveolarne perforacije zuba          62,90
80718 Endodontsko liječenje intraalveolarne perforacije zuba          156,70
80719 Endodontsko liječenje zuba kod frakture korijena             411,80
80720 Rekonstrukcija traumatiziranih kruna zubi                 516,60
80721 Ugrađivanje kolčića za nadogradnju zubne krune
(parapulpni ili intrakanalni)                              286,70
80722 Dovršeno bijeljenje diskolorirane krune zuba putem dentina            141,80
80723 Transdentalni inplantati (subspecijalistika)                   278,90

ORALNA PATOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80731 * Prvi specijalistički pregled sa statusom i planom terapije           69,60
80732 * Kontrolni specijalistički pregled (najviše 3 godišnje)         40,50
80733 Izvođenje oralnih kliničkih testiranja (FK-
test, MN-test, ZK-test, SG-test, VITRO-
AD-test, SAL-test, KVANTUM-sal-test, C-
VIT-test, TOL-test, Nikolsky-test, KOL-
test, VEL-test, test tero-estezije, test vitaliteta, pH-test, itd.)           38,90
80734 Ispitivanje galvanizma u ustima                      43,90
80735 Izvođenje oralnog klinićkog testa u svrhu dokazivanja aktivnih žarišta  76,20
80736 Probatorna ekscizija sluznice usne šupljine uključujući lokalnu anesteziju    83,10
80737 Izvođenje alergološkog testa na sluznici
usne šupljine s pripremom specifičnog alergena i fiksacijom               126,90
80738 Konzilijarni pregled i terapija oralnog bolesnika
u drugoj zdravstvenoj ustanovi                         121,60
80739 Skidanje krusta, pseudomembrana, bula na sluznici po posjeti       48,30
80740 Iontoforeza medikamentom na sluznici po posjeti              94,60
80741 Kiretaža sluznice jezika po posjeti                        35,20
80742 Lokalna terapija lezija po injekciji                       41,80
80743 Ignipunkcija ili elektrokoagulacija sluznice po posjeti              56,90
80744 Ekscizija sluznice                                93,70

PARODONTOLOGIJA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80751 * Prvi specijalistički pregled                          69,60
80752 * Kontrolni specijalistički pregled (3 god.)                   40,50
80753 Pretraga parodonta (indeksi)                           260,40
80754 Analiza okluzije u ustima                         120,70
80755 Analiza okluzije na modelima                           130,00
80756 Modeli čeljusti (kontrolni)                            123,30
80757 Analiza panoramske slike ili parodont
statusa na malim rtg slikama (l0 do 12 komada)                 50,90
80758 Upućivanje u metode oralne fizioterapije
kod uznapredovalih bolesti parodonta                      111,50
80759 Upućivanje u metode stimuliranja kerati
gingive kod uznapredovalih bolesti parodonta                  111,50
80750 Odstranjivanje subgingivnog kamenca (po kvadrantu)            92,90
80761 Korektura okluzije u individualnom artikulatoru
u svrhu liječenja parodonta                               513,70
80762 Korektura okluzije brušenjem u maksimalnoj interkaspidaciji            120,70
80763 Korektura okluzije brušenjem pri protruziji i laterotuziji            120,70
80764 Preliminarno brušenje (parafunkcije i morfološke korekture zubi)     120,70
80765 Kiretaža parodontnih džepova (po kvadrantu)                120,70
80766 Zavoj gingive                                   43,30
80767 Incizija i drenaža parodontnog apscesa                  37,40
80768 Parodontni apsces - operacija režnja                       301,10
80769 Perikoronitis - liječenje u akutnoj fazi                     111,50
80770 Ulceronekrotični gingivitis - liječenje u akutnoj fazi              111,50
80771 Elektrotomija gingive                               55,60
80772 Gingivektomija ili gingivoplastika                        266,30
80773 Operacija režnja (repozicija)                           301,10
80774 Repozicija režnja s internom gingivoplastikom               301,10
80775 Apikalna repozicija režnja                            301,10
80776 Lateralna repozicija režnja                            301,10
80777 Plastika dvostrukim režnjem                            301,10
80778 Koronarna repozicija režnja i slobodni gingivni transplantat           371,10
80779 Ostektomija infrakoštanih džepova s više stijenki             371,10
80780 Tretman B1 i trifurkacija korjenova (me-
nisekcija i amputacija) uključujući dovršeno endodontsko liječenje           758,80
80781 Tretman B1 i trifurkacija korjenova (me-
nisekcija i amputacija) nakon endodontskog liječenja                  518,10
80782 Primicanje zubi (žičanom ligaturom ili elastičnom trakom)         229,90
80783 Ekstrakoronarne udlage (žičana ligatura
pojačana plastičnim materijalima)                            229,90
80784 Intrakoronarna udlaga (žičana pojačana
amalgamom ili materijalima za ispune)                      363,20
80785 Lijevane kontinuirane metalne udlage                       3.178,80
80786 Modificirane udlage i Drumova Ramfordova
zagrizna ploča, monoblok udlaga od akrilatnih krunica,
lijevane udlage od metala i udlaga oblikovane primjenom vakuma         1.169,20


ORTODONCIJA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80791 * Prvi specijalistički pregled                          87,00
80792 * Kontrolni specijalištički pregled                        40,50
80793 Ortodontski set dijapozitiva (kod naročito kompliciranog tretmana)        232,60
80794 Rendgenkefalometrijska analiza                      403,20
80795 Analiza panoramskog rendgenograma                     67,30
80796 Plan terapije s analizom (gnatometrijska
analiza, indeksi, analiza okluzije i artikulacije)                   179,30
80797 Mioterapija dovršena                               134,20
80798 Brušenje (po zubu)                                24,00
80799 Standardni aktivator                               1.954,30
80800 Modificirani aktivator                              2.053,50
80801 Standardna ploča                             1.305,80
80802 Modificirana ploča                                1.582,90
80803 Podbradak-kapa                              602,70
80804 Kosina (direktnom metodom)                            292,80
80805 Kosina (indirektnom metodom)                       529,50
80806 Vestibularna ploča                                1.139,80
80807 Jednostavni luk                                  126,30
80808 Komplicirani luk                             306,40
80809 Dodatni element - jednostavni                           30,80
80810 Dodatni element - komplicirani                      82,30
80811 Ugrađivanje jednostavnog vijka                      124,70
80812 Ugrađivanje kompliciranog vijka                      187,20
80813 Nagrizeni bedem                              102,80
80814 Reparatura loma aparata - indirektna                       158,80
80815 Reparatura loma aparata - direktna                        153,10
80816 Zamjena vijka                                   124,70
80817 Adaptacija aparata                                47,80
80818 Podlaganje aparata sa ili bez adaptacije                 229,90
80819 Prsten s bravicom ili cjevčicom s adaptacijom i cementiranjem (po zubu)  207,00
80820 Direktna aplikacija bravice, cjevčice ili slično (po zubu)            155,00
80821 Labijalni ili lingvalni luk ili držač usne sa ili bez dodatnih elemenata     510,50
80822 Parcijalni luk sa ili bez dodatnih elemenata                   153,10
80823 Skidanje prstena sa čišćenja (po zubu)                  44,80
80824 Skidanje bravice ili cjevčice ili sl. s čišćenjem (po zubu)            53,90
80825 Skidanje labijalnog ili lingvalnog ili parcijalnog luka ili držaća usne      67,30
80826 Izrada aparata za forsirano širenje gornje čeljusti                1.068,40
80827 Adaptacija obraznog luka                         179,30
80828 Odljev nakon završene terapije (izrada i analiza)             242,70

Napomena:
Posebno po računu obračunava se:
- vijak (usluge pod rednim brojem - šifrom 80811, 80812, 80816, 80826)
- prsten s bravicom ili cjevčicom (usluga pod rednim brojem - šifrom 80819)


STOMATOLOŠKA PROTETIKA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80831 * Prvi specijalistički pregled                          87,00
80832 * Kontrolni specijalistički pregled                        40,50
80833 Analiza studijskih modela sa planiranjem oralne rehabilitacije          110,10
84834 Dovršena registracija centralne okluzije (intra ili ekstra oralnom metodom)    616,40
80835 Klinička funkcijska analiza                            110,10
80836 Fu,nkcijska analiza uz pomoć instrumenata i artikulatora         496,40
80837 Paraleliziranje studijskih modela paralelometrom             52,70
80838 Elektromiografija                             214,60
80839 Gnatodinamometrija (mjerenje žvačnih sila)                    51,30
80840 Obturator                                 750,00
80841 Udlage mobilne                              1.163,30
80842 Nagrizne ploče akrilatne                         1.300,30
80843 Protezna baza akrilatna kod anomalija i djece do 14 godina            1.686,70
80844 Protezna baza metalna                               3.534,80
80845 Akrilatna nadogradnja na metalnoj proteznoj bazi             767,80
80846 Lijevana kvačica obična                          146,80
80847 Lijevana kvačica komplicirana                           222,80
80848 Sekundarna spojka (Kennedy luk i sl.)                       393,00
80849 Lijevani upirač                                  146,80
80850 Lijevani ormarić, u proteznoj metalnoj bazi                    943,60
80851 Retencijska veza originalna ukljućujući lemljenje             265,10
80852 Retencijska veza laboratorijski izrađena uključujući lemljenje      612,00
80853 Ugradnja retencijske veze u akrilatnu bazu - direktno               203,30
80854 Ugradnja retencijske veze u akrilatnu bazu - indirektno          102,80
80855 Revizija s izradom retencije na metalnoj proteznoj bazi          478,60
80856 Teleskop krunice                             1.764,60
80857 Djelomična krunica 3/4, 4/5                            1.574,10
80858 Richmond ili druga vrsta krunice s kolčićem                    1.460,60
80859 Lijevana krunica atipična                         1.142,80
80860 Modificirana krunica lijevana (tehnika frezanja)             1.118,50
80861 Modificirana krunica fasetirana (tehnika frezarlja)                1.474,90
80862 Keramička (Jacket) krunica (razliku cijene
od akrilata do keramike pacijent plaća sam)                       2.127,60
80863 Metalno keramička krunica (razliku cijene od
metala do keramike pacijent plaća sam)                     2.702,50
80864 Krunica kod disgnatija                              951,90
80865 Inlay direktna metoda                               1.390,50
80866 Inlay indirektna metoda                          888,00
80867 Modificirani međučlan fasetirani (tehnika frezanja)                973,10
80868 Modificirani međučlan metalni (tehnika frezanja)             692,10
80869 Metalno keramički međučlan (razliku između
fasetiranog i metalno-keramičkog međučlana pacijent plaća sam)         2.146,40
80870 Intradentalni luk                             502,30
Napomena:
Ostale stomatološke usluge u konzilijarnopoliklinićkoj zdravstvenoj zaštiti obraćunavaju se prema konstrukcijskim elementima koristeći ovaj cjenik usluga u kojem su iskazane cijene za svaki element. To se odnosi na zdravstvene usluge od 80871 do 80886
80871 Totalna proteza kod anomalija
80872 Djelomična proteza kod anomalija
80873 Totalna proteza s metalnom bazom
80874 Djelomična proteza s metalnom bazom
80875 Totalna proteza u dječjoj dobi do 14 godina
80876 Djelomična proteza u dječjoj dobi do 14 godina
80877 Imedijatna proteza
80878 Most kod disgnatija
80879 Most na diseciranom nosaču
80880 lnlay most
80881 Most za skidanje
80882 Metalno keramički most
80883 Most na više od tri međučlana
80884 Imedijatni akrilatni most
80885 Udlage fiksne
80886 Popravak keramičke krunice ili međučlana


CJENIK SPECIJALNIH ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA STANICA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
I. INTERVENCIJE HMP NA TERENU
80801 Intervencija tima HMP (liječnik, bolničar,
vozač) I, Il i III stupnja hitnosti                           349,00
80802 Sanitetski prijevoz (hitni, obični) - po 1 km                   12,90
80803 Sanitetski prijevoz na području grada (paušalno 15 km)          193,50
80804 Intervencija specijalnog vozila sa timom HMP (REANIMOBIL)     462,00
80805 Intervencija zračne službe (tima HMP pri
marne, sekundarne, tercijarne zdravstvene zaštite) - po 1 satu         976,00
Napomena:
- kao vrijeme leta helikoptera obračunava se vrijeme od preuzimanja poziva do predaje pacijenta u organizaciju zdravstva ili sanitetsko vozilo
- troškovi terapije (lijekovi, infuzija, sanitetski materijal, reanimacija i ostali postupci) obračunavaju se posebno izvan cijene leta ekipe i to prema stvarnom utrošku, odnosno važećim cijenama
80806 Vanjski prijevoz tima HMP - sanitetski transport - po 1 satu           526,60
Napomena:
- putni troškovi za prateću ekipu obračunavaju se prema zakonskim propisima
80807 Intervencija tima HMP na magistralnom putu
- posebno se obračunava kilometraža                       349,00
80808 Dežurstva na sportskim priredbama, stadionima
i sličnim skupovima po ekipi 1 sat dežurstva - dežura tim HMP          729,50
Napomena:
- troškove snosi organizator

II. INTERVENCIJE U STANICI ZA HMP
80810 Ambulantni pregled, terapijski i dijagnos-
tički postupci obračunavaju se prema cjeniku zajedničkih medicinskih usluga
80811 Reanimacija neposredno vitalno ugroženog bolesnika do 60 min.       591,10
80812 Reanimacija neposredno vitalno ugroženog
bolesnika svakih daljnjih 30 minuta. Zajedno sa uslugom pod šifrom
80811 može trajati do 180 minuta                            195,90
80813 Intubacija (kao hitna intervencija izvan
operacione sale i jedinice intenzivne njege)                      360,30
80814 Liječenje u stacionaru - po danu liječe-
nja (medicinski rad, terapija, dijagnostika, pansion)                  625,00
80815 Liječenje u intenzivnoj njezi - po danu li-
ječenja (medicinski rad, terapija, dijagnostika, pansiorl)               2.505,00


ZAVOD ZA MEDICINSKU DIJAGNOSTIKU
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
80820 Ambulantno-poliklinička obrada                      406,80
80821 Konzilijarno mišljenje                              169,50
80822 Boravak u stacionaru za IK-u                           531,20


CJENIK KOMPRIMIRANIH PLINOVA
_________________________________________________________________________
Šifra      Naziv                              J.M.
_________________________________________________________________________
89001 Kisik                                   kg
89002 Dušićni oksid                               kg
89003 Ugljični dioksid                         kg
89004 Disuplin (Acetilen)                            kg
89005 Komprimirani zrak                         kg
89006 Propan                                  kg
89007 Dušik                                   kg
89008 Specijalna mješavina I                          kg
89009 Specijalna mješavina II                          kg

Napomena:
Obračunavaju se prema utrošku, a po cijenama dobavljača, punionice "Zaprešić" uvećanim za 8% manipulativnih troškova.


CJENIK MEDICINSKOG FAKULTETA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
89101 Forenzička obdukcija sa kriminalističkom ekspertizom           3.866,20
89102 Toaleta leša                                   510,00
90103 Pregled živih osoba zbog utvrđivanja i kvalifikacije tjelesnih povreda  274,30
89104 Utvrđivanje očinstva                               3.383,40
89105 Krvna grupa i Rh faktor                          189,70
89106 Pretraga krvi na CO                                163,00
89107 Kvalitativna identifikacija na cijanide i
fosfide ili ostale hlapljive otrovne sub-
stancije i kvantitativno određivanje istih iz tjelesnih tekućina i tkiva leša      755,80
89108 Priprema ekstrakta iz tjelesnih tekućina
zbog ispitivanja na lijekove, pesticide i biljne otrove                 758,50
89109 Priprema ekstrakta iz organa zbog ispiti-
vanja na lijekove, pesticide i biljne otrove                      1.417,30
89110 Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje
pripremljenih ekstrakata tjelesnih tekući-
na i organa tankoslojnom kromatografijom                        895,10
89111 Kvantitativno spektrofotometrijsko ispiti-
vanje pripremljenih ekstrakata tjelesnih tekućina i organa               898,20
89112 Ispitivanje lako hlapivih lijekova, pestici-
da i drugih otapala metodom plinske kromatografije                   1.803,40
89113 Reinschev test (kvalitativno određivanje trovanja metalima)            299,40
89114 Biološko ispitivanje kod nepoznatog otrova                    430,70
89115 Alkoholonketrija                             259,50


CIJENE I STOPE S VAŽNOŠĆU OD l. SIJEČNJA 1991. GODINE
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
89301 Cijena režijskog sata kod pripreme magistralnih lijekova (ili po l minuti)    2,70
89302 Manipulativni troškovi u bolničkim lje karnama obračunavaju se po stopi od 8%


CJENIK USLUGA ZA BIOLOŠKA ISPITIVANJA IMUNOBIOLOŠKIH PREPARATA
________________________________________________________________________
Šifra                      Naziv usluge              Cijena
________________________________________________________________________
0                        1                    2
________________________________________________________________________
89401 Uzorkovanje preparata                               152,40
89402 Stručno-administrativna obrada svakog prijavljenog preparata       190,60
89403 Stručno-administrativna obrada svakog
prijavljenog preparata s atestom na engleskom jeziku              381,10

ISPITIVANJE STERILNOSTI (1 red = 2 do 6 epruveta bujona)
89404 do 5 redova                                604,90
89405 od 6 do 10 redova                         800,10
89406 od 10 do 15 redova                            975,90
89407 od 15 do 20 redova                            1.210,00
89408 od 21 do 30 redova                            1.639,50
89409 od 31 do 40 redova                            2.049,20
89410 od 41 do 50 redova                            2.478,70
89411 od 51 do 60 redova                            2.869,00
89412 od 61 do 70 redova                            3.298,40
89413 od 71 do 80 redova                            3.688,70
89414 od 81 do 90 redova                            7.311,20
89415 od 91 do 100 redova                            7.969,60

ISPITIVANJE STERILNOSTI (1 red = 8 do 12 epruveta bujona)
89416 do 5 redova                                839,20
89417 od 6 do 10 redova                         1.092,90
89418 od 11 do15 redova                         1.541,80
89419 od 16 do 20 redova                            1.932,20
89420 od 21 do 30 redova                            2.634,90
89421 od 31 do 40 redova                            3.298,40
89422 od 41 do 50 redova                            3.903,40
89423 od 51 do 60 redova                            4.586,50
89424 od 61 do 70 redova                            5.152,40
89425 od 71 do 80 redova                            5.894,I0
89426 od 81 do 90 redova                            6.577,30
89427 od 91 do 100 redova                            7.201,80

ISPITIVANJE NEŠKODLJIVOSTI
89428 na 5 zamoraca i 5 miševa s pripremom razrjeđenja         l.729,30
89429 na 2 zamorca i 5 miševa s pripremom razrjeđenja          1.556,40
89430 na 5 zamoraca i 5 miševa bez pripreme razrjeđenja         1.594,90
89431 na 2 zamorca i 5 miševa bez pripreme razrjeđenja         1.325,80
89432 na 5 miševa (alergeni)                          595,60

ISPITIVANJE TOKSIČNOSTI
89433 Anatoksin tetanusa                            2.495,00
89434 Anatoksin difterije                            3.345,60
89435 Pertussis                             2.192,60
89436 Kolera WHO (i na fenol)                      1.833,30
89437 Kolera NIH                                1.379,80

ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI SERUMA
89438 Protiv tetanusa (visoki titar)                      4.410,80
89439 Protiv tetanusa (niski titar)                       2.810,50
89440 Difterija (visoki titar)                         6.245,50
89441 Difterija (niski titar)                          1.444,30
89442 Zmijski (direktne doze)                      3.103,20
89443 Zmijski (uz referentni preparat)                 4.332,70
89444 Gangrena - perfiringens                      3.669,10
89445 Gangrena - oedmatiens                           3.883,90
89446 Gangrena - septicus                            3.883,90

ISPITIVANJE VRIJEDIVOSTI SAAMPT
89447 Pertussis vakcine                         21.156,30
89448 Tifusne vakcine                          20.805,10
89449 Kolera vakcina - Inaba                          11.651,60
89450 Kolera vakcina - Ogava                      11.651,60

ISPITIVANJE VRIJEDNOSTI ANATOKSINA METODOM DVA STIMULANSA
89451 Anatoksin difterije                            5.835,60
89452 Anatoksin tetanusa                            10.558,60
89453 Ispitivanje pirogenosti                          3.640,70

ODJEL ZA ANALITIČKU KEMIJU
89454 Pripremanje uzoraka                            46,90
89455 Pisanje rezultata                         23,40
89456 Pregled rezultata                         23,40
89457 Vaganje na analitičkoj vagi                        46,90
89458 Identifikacija (Imunoelektroforeza)                    46,90
89459 Odredivanje vlage (gravimetrijski)                    585,50
89460 Određivanje suhe tvari                          120,40
89461 Određivanje Ph                              49,90
89462 Određivanje N (dušika)                      722,40
89463 Određivanje proteina                           963,40
89464 Elektroforeza gamaglobulina, albumina               1.204,20
89465 Ispitivanje stabilnosti na 37"C                      23,40
89466 Ispitivanje stabilnosti na 57"C                      46,90
89467 Ispitivanje stabilnosti na 50"C                      46,90
89468 Sadržaj Na                                120,40
89469 Topivost                             23,60
89470 Kvantitativno određivanje aluminija                    240,80
89471 Kvantitativno određivanje formalina                    240,80

ODJEL ZA VIRUSNA CJEPIVA
89472 Cjepivo protiv polia                           351,70
89473 Cjepivo protiv variole                          777,60
89474 Imunoglobulin normalni                      833,20
89475 I.V. gamaglobulin                         427,40
89476 Antivariolični imunoglobulin                       796,20
89477 Humani leukocitni interferon                       851,70
89478 Prisustvovanje miješanju interferonske masti ili uIja           148,10
89479 Cjepivo protiv morbila                          740,60
89480 Identitet virusa morbila                     111,10
89481 Cjepivo protiv rubeolae                      481,40
89482 Identitet virusa rubeolae                     129,5
89483 Cjepivo protiv parotitisa                     462,80
89484 Identitet virusa parotitisa                        166,70
89485 Cjepivo protiv influence živo (tip A ili tipB)              462,80
89486 Identitet virusa influence                        111,10
89487 Cjepivo protiv influence inaktivirano                   259,20