Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 06.04.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju Brze ceste kroz Karlovac - Splitski pravac, dionica od čvorišta Mostanje do priključka na postojeću cestu MC-11 prema Splitu i to od km 1 + 700 do km 7 + 80
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Hrvatskih cesta, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. travnja 1991. donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju Brze ceste kroz Karlovac - Splitski pravac, dionica od čvorišta Mostanje do priključka na postojeću cestu MC-11 prema Splitu i to od km 1 + 700 do km 7 + 800

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja Brze ceste kroz Karlovac - Splitski pravac, dionica od čvorišta Mostanje do prikljućka na postojeću cestu MC-11 prema Splitu i to od km 1 + 700 do km 7 + 800. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na području katastarskih općina Gornje Mekušje, Kamensko, Turanj i Cerovac Tušilovećki u općini Karlovac.

II.

Opći interes za izgradnju Brze ceste kroz Karlovac - Splitski pravac, dionica od čvorišta Mostanje do priključka na postojeću cestu MC-11 prema Splitu i to od km 1 + 700 do km 7 + 800 utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora - I faza - broj: UUP-11/91-01/JB od 28. siječnja 1991 godine, Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora - I faza - broj klase: 350-05/90-02/98 od 28. siječnja 1991. godine, utvrđenim i izdanim od strane Minstarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Zavoda za prostorno uređenje, te topografske karte oznake projekta 2711-322-90 izrađene u mjerilu 1:5000, koja je sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatskih cesta - Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/91-01/03

Urbroj: 5030119-91-

Zagreb, 5. travnja 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.