Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 06.04.1991 Pravilnik o dopuni Pravilnika o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepirana djeteta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 50. stavka 3. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepirana djeteta

Članak 1.

U Pravilniku o stjecanju prava na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege teže hendikepirana djeteta ("Narodne novine", broj 34/90) u članku 4. stavku 2. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi "kao i roditelj punoljetna djeteta na koje nije produženo roditeljsko pravo ako je teži hendikep postojao prije punoljetnosti djeteta".

Članak 2.

U članku 6. poslije stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: "U postupku iz stavka 1. ovoga članka centar za socijalni rad primjenjuje metode socijalnog i drugog stručnog rada."

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-03/91-01/02

Broj: 524-06/1-91-1

Zagreb, 21. ožujka 1991

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Ministar rada i socijalne skrbi

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.