Zakoni i propisi - Pravni savjeti 16 06.04.1991 Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na, osnovi točke 11. Odluke o visini prihoda članova domaćinstva osiguranika odnosno korisnika mirovine o kojima ovisi pravo na doplatak za pomoć i njegu ("Narodne novine", broj 52/83) daje se

OBJAVA

o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga čistog osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj

Prosječni jednoipolmjesečni čisti osobni dohodak u Republici Hrvatskoj u godini 1990. iznosi 7.179 dinara, a dvomjesečni 9.572 dinara. Navedena svota temelji se na podatku Republičkog zavoda za statistiku prema kojem prosječni mjesečni čisti osobni dohodak u Republici Hrvatskoj u godini 1990. iznosi 4.786 dinara.

Klasa: 140-13/91-01/999

Urbroj: 341-99-01/1-1

Zagreb, 21. ožujka 1991.

Direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.