Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90 te članka 16. i 17. Tarifnog sustava za prodaju električne energije ("Narodne novine", broj 8/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. ožujka 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o cijeni i tarifnim stavovima za prodaju električne energije

I.

Postojeća razina prosječne cijene električne energije povećava se za 27,6%.

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju točke I ove odluke tiskani su uz ovu odluku i čine njen sastavni dio.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodaju električne energije ("Narodne novine", broj 6/91).

IV.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 1991. godine.

Klasa: 310-02/91-02/02

Urbroj: 5030116-91-13

Zagreb, 29. ožujka 1991.

Potpredsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.TARIFNI STAVOVI

za prodaju električne energije

__________________________________________________________________________________
    Tarifni stav              KAREGORIJA POTROŠNJE
                                        0,4 kV
                        KUĆANSTVO
__________________________________________________________________________________
Obra-
čunske Sezonski Dnevni Jedinica    110   35   10 Potroš-   Potroš- Potroš-  Uprav-
grupa              mjere      kV   kV   kV nja     nja   nja     ljana
veličine                               mjere   mjere- mjere-   potrošnja
                                   na        na   na   
                                   1-tarif. 2-tarif.    3-tarif.
__________________________________________________________________________________
1    2       3     4        5    6    7    8    9    10     11
__________________________________________________________________________________

kW   viši          dinara     255.00 304.00 421.00 32.00 32.00    32.00
    niži          dinara     170.00 203.00 281.00
__________________________________________________________________________________
        viši      dinara     1.70  1.76  1.89  1.30  1.62  1.62
kWh   viši  srednji     dinara     0.68  0.70  0.75      0.65  0.65
        niži      dinara     0.47  0.50  0.52          0.46  0.41
__________________________________________________________________________________
        viši      dinara     1.14  1.17  1.26
kWh   niži  srednji     dinara     0.46  0.47  0.50
        niži      dinara     0.32  0.33  0.36
__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
OSTALI NA 0,4 kV
__________________________________________________________________________________
I. tarif. grupa         II. tarif grupa     Javna
Potroš-     Potroš-                 rasvjeta
nja       nja
mjere-     mjere- 
na       na
1-tarif     2 ili 3-tarif.
brojilom    brojilom
__________________________________________________________________________________
12       13       14           15
__________________________________________________________________________________
107.00     107.00     347.00

__________________________________________________________________________________
1.30      1.62      1.62          1.94
        0.65      0.65
        0.46      0.46
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Jalova energija se obračunava po članku 8. Tarifnog sustava u postocima od iznosa računa za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos fi (potrošač može biti terećen, ali i bonificiran osim kućanstva i javne rasvjete koji su oslobođeni plaćanja jalove energije).