Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 37. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravi odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

1. U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu, preračunavanjem osobnih dohodaka, koje je osiguranik, odnosno invalid rada, ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od invalidnosti ili izmijenjene radne sposobnosti, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, na razini osobnih dohodaka iz godine 1990, osobni dohoci ostvareni u godinama od 1966. do 1989. preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

__________________________________________________________________________

Osobni dohoci ostvareni u godini        s valorizacijski koeficijentima

__________________________________________________________________________

1966.                      66.071,5776

1967.                      57.621,3820

1968.                      52.938,8321

1969.                      45.778,3225

1970.                      38.166,9718

1971.                      30.627,2747

1972.                      26.008,6539

1973.                      22.981,7554

1974.                      18.251,8036

1975.                      14.752,0170

1976.                      12.720,4880

1977.                      10.706,5968

1978.                      8.816,1573

1979.                      7.286,1706

1980.                      6.001,9962

1981.                      4.419,1008

1982.                      3.464,5146

1983.                      2.763,4550

1984.                      1.936,7326

1985.                      1.102,2959

1986.                      525,6787

1987.                      256,1162

1988.                      93,0215

1989.                      5,81532. U slučajevima iz točke 1. ove odluke kada se, u smislu članka 14. st. 2. i 3. Statuta Zajednice, za utvrđivanje valoriziranoga prosječnog osobnog dohotka, koji je osiguranik ostvario u godini koja je prethodila godini u kojoj je nastala invalidnost, opasnost od nastanka invalidnosti ili izmijenjena radna sposobnost, ili u posljednje tri godine - ako je to za osiguranika povoljnije, uzimaju u obzir osnovice osiguranja i naknade osobnog dohotka koje su utvrđene prema osobnim dohocima ostvarenim prije 1. siječnja 1966, te naknade, odnosno osnovice za naknade i osnovice osiguranja, preračunavaju se prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom ovisno o godini u kojoj su ostvareni osobni dohoci na osnovi kojih su utvrđene osnovice za naknade odnosno osnovice osiguranja i to:

__________________________________________________________________________

Osobni dohoci ostvareni u godini        s valorizacijski koeficijentima

__________________________________________________________________________

1961.                      214.315,7636

1962.                      193.342,6632

1963.                      163.167,0366

1964.                      127.514,3918

1965.                      91.385,2878U valorizacijski koeficijent od 91.385,2878 za preračunavanje osobnih dohodaka ostvarenih u godini 1965. prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. uključen je i koeficijent od 129,16, utvrđen u smislu članka 232b. Osnovnog zakona o mirovinskom osiguranju.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">