Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavka 4. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice, kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1991.

1. Kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem smatrat će se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje ako mu osnovica iz osobnoga dohotka od poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) ne premašuje svotu od 163,00 dinara godišnje ili ako mu drugi stalni prihod ne premašuje svotu od 651,30 dinara mjesečno. Ako član porodice osiguranika iz stavka 1. ove točke osim katastarskoga prihoda ima i druge prihode, katastarski se prihod dijeli sa 1,63, a mjesečna svota svih ostalih prihoda sa 6,51 pa ako zbroj obaju količnika ne premašuje 100, smatra se da član porodice nema vlastitih prihoda dovoljnih za uzdržavanje.

2. Dio katastarskoga prihoda od vlastitoga poljoprivrednog imanja koji otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračuna se tako da se dijeli na sve članove poljoprivrednoga domaćinstva srodnika koji žive na tome poljoprivrednom imanju.

3. Ako član porodice osiguranika, za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, živi i ostvaruje prihode na poljoprivrednom imanju srodnika u vlastiti prihod toga člana porodice od poljoprivredne djelatnosti, uračunat će se razmjerni dio katastarskog prihoda od toga poljoprivrednog imanja. Dio katastarskog prihoda, koji u smislu stavka 1. ove točke otpada na člana porodice za kojega se utvrđuje pravo na porodičnu mirovinu, izračunava se tako da se katastarski prihod dijeli na sve članove poljoprivrednoga domaćinstva srodnika koji žive na poljoprivrednom imanju i koji sudjeluju u privređivanju i trošenju ostvarenih prihoda, bez ozbira na stupanj srodstva.

4. Smatrat će se da je osiguranik osiguravao sredstva za uzdržavanje člana porodice koji je živio izvan njegova domaćinstva, ako mu je redovito davao materijalna sredstva u prosječnoj vrijednosti od najmanje 781,60 dinara mjesečno, a drugi prihodi takvog člana porodice ne premašuju visinu prihoda iz točke 1. ove odluke.

5. Smatrat će se da uzdržavanje nije prekinuto za vrijeme za koje je osiguranik, od kojega član porodice izvodi pravo na porodičnu mirovinu, bio uslijed objektivnih okolnosti, bez svoje krivice, privremeno spriječen da stvarno uzdržava člana porodice.

6. Ako kod korisnika porodične mirovine, kojemu je priznato pravo na porodičnu mirovinu, na temelju utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke, naknadno nastanu promjene u imovnom stanju uslijed kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom, primijenit će se odredba članka 137. zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. U primjeni stavka 1. ove točke, u prihode korisnika porodične mirovine ne uračunava se porodična mirovina, odnosno dio porodične mirovine koji bi mu pripadao u slučaju odvojenog života, kao ni doplatak za djecu koji mu pripada kao korisniku porodične mirovine.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.