Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 197. stavka 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 26/83, 5/86, 42/87, 34/89 i 40/90) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. godine donosi

ODLUKU

o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1991.

1. Za osobe koje nemaju svojstvo osiguranika, a osigurane su u određenim okolnostima (čl. 22, 23. i 24.a i čl. 25. do 27. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju - u daljnjem tekstu: Zakon) za godinu 1991. plaća se doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje u stalnom iznosu, i to:

1) za osobe na omladinskim radnim akcijama osigurane prema članu 22. Zakona - mjesečno 137,00 dinara,

2) za učenike i studente osigurane prema članu 23. Zakona - mjesečno 69,00 dinara,

3) za nezaposlene radnike za vrijeme stručnog osposobljavanja, prekvalifikacije ili dokvalifikacije na koje ih je uputio nadležni zavod ili služba određena prema propisima o zapošljavanju, a osigurane su prema članku 24.a Zakona - mjesečno 69,00 dinara,

4) za osobe koje sudjeluju na organiziranim javnim radovima od općeg značenja ili u akcijama spasavanja ili obrane od elementarnih nepogoda ili nesreća, u obavljanju određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti na poziv državnih i drugih ovlaštenih organa te na organiziranim sportskim priredbama od općeg značenja u svojstvu natjecatelja ili organizatora priredbe, a osigurane su prema članku 25. Zakona - mjesečno 69,00 dinara,

5) za članove vatrogasnih društava osigurane prema članku 26. Zakona - mjesečno 69,00 dinara,

6) za osobe koje na zahtjev organa uprave nadležnih za unutrašnje poslove, pruže pomoć tim organima u ostvarivanju zadataka iz njihovih nadležnosti a osigurane su prema članku 27. Zakona - mjesečno 333,00 dinara.

2. U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden makar djelomično na radu odnosno aktivnosti ili u okolnostima iz stavka 1. ove odluke, plaća se 1/30 od propisanog mjesečnog iznosa.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1990. ("Narodne novine", br. 14/90).

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 140-13/91-01/824

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.