Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poIjoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.

1. Mirovine, korisnika mirovina, kojima godina 1990. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, a koje su radi tekućeg usklađivanja prema planiranom rastu nominalnih osobnih dohodaka u toj godini, povećane za 253,4%, povećavaju se radi usklađivanja s nominalnim porastom osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na području Hrvatske u godini 1990. još za 64,5%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1991.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1990.

3. Radi tekućeg usklađivanja prema rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1991, mirovine korisnika mirovina koje su povećane prema točki 1. ove odluke povećavaju se još za 44,9%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1991.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 3. ove odluke, uzima se svota usklađene mirovine prema točki 1. ove odluke koja korisniku pripada na dan 1. siječnja 1991.

5. Mirovine, korisnika mirovine, kojima kalendarska godina 1991. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, povećavaju se radi tekućeg usklađivanja prema rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1991. za 44,9%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1991. odnosno od dana stjecanja prava, ako je pravo stečeno poslije navedenog dana.

6. Mirovine, boraca narodnooslobodilačkog rata, prije 9. rujna 1943. određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1991. povećavaju se od 1. siječnja 1991. odnosno od dana ostvarivanja prava ako je mirovina ostvarena nakon 1. siječnja 1991. za 44,9% radi tekućeg usklađivanja tijekom godine prema rastu nominalnih osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na području Republike Hrvatske u godini 1991.

7. Korisnicima razmjernog dijela mirovine, ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

8. Usklađivanje mirovina obavit će područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske - po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, a uz obračun isplaćenih svota mirovine povećanih prema Odluci o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 7/91).

9. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 7/91).

10. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/825

Urbroj: 343-99-02/1-91-1

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.