Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje od 1. siječnja 1991. iznosi manje od 890,00 dinara mjesečno, isplaćivat će se, umjesto pripadajuće mirovine, zajamčena, najniža svota od 890,00 dinara mjesečno.

2. Obiteljska će se mirovina isplaćitavi u odgovarajućem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, a određenih u razmjernom dijelu, isplaćivat će se razmjerni dio svote utvrđene točkom 1. ili 2. ove odluke.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1991. ("Narodne novine", broj 7/91).

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/825

Urbroj: 343-99-02/1-91-1

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.