Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991, donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991.

1. U slučaju kada se mirovinska osnovica, od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina, utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja ili osobnih dohodaka iz godine 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1889. i 1990. prema razini osnovica osiguranja individualnih poljoprivrednika iz godine 1991. tada se osnovice osiguranja ili osobni dohoci ostvareni u godinama 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. i 1990. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima.

2. Ovom se odlukom utvrđuje sljedeći valorizacijski koeficijenti:

- za godinu 1980. utvrđuje se koeficijent- 7929,1720

- za godinu 1981. utvrđuje se koeficijent - 7214,0130

- za godinu 1982. utvrđuje se koeficijent- 6273,3360

- za godinu 1983. utvrđuje se koeficijent - 4825,8930

- za godinu 1984. utvrđuje se koeficijent - 3217,4960

- za godinu 1985. utvrđuje se koeficijent - 2006,1910

- za godinu 1986. utvrđuje se koeficijent - 1065,9860

- za godinu 1987. utvrđuje se koeficijent - 585,7610

- za godinu 1988. utvrđuje se koeficijent - 206,0850

- za godinu 1989. utvrđuje se koeficijent - 17,4720

- za godinu 1990. utvrđuje se koeficijent - 2,3840

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/825

Urbroj: 343-99-02/1-91-1

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.