Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima poljoprivrednog domaćinstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. donosi

ODLUKU

o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima poljoprivrednog domaćinstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje

1. Smatra se, da je članu poljoprivrednog domaćinstva osobe, koja je obuhvaćena mirovinskim i invalidskim osiguranjem po drugoj osnovi (radnik, obrtnik, vojni osiguranik, rad u inozemstvu, korisnik mirovine i drugo), poljoprivreda jedino ili glavno zanimanje, ako osobni dohodak od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti (katastarski prihod) u godini 1990. prelazi 70,00 dinara godišnje po članu domaćinstva.

2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o posebnim uvjetima i kriterijima pod kojima se smatra da je članovima poljoprivrednog domaćinstva bavljenje poljoprivredom jedino ili glavno zanimanje ("Narodne novine", broj 24/89).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/825

Urbroj: 343-99-02/1-91-1

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.