Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 30.03.1991 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samo stalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 19. ožujka 1991. donosi

ODLUKU

o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka iz godine 1990, osnovice osiguranja i osobni dohoci ostvareni u godini od 1966. do 1989. koji se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentom, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

______________________________________________________________________________
Osnovice osiguranja i                  Valorizacijski koeficijenti
osobni dohoci ostvareni
u godini
______________________________________________________________________________
1966.                          66.071,5776
1967.                          57.621,3820
1968.                          52.938,8321
1969.                          45.778,3225
1970.                          38.166,9718
1971.                          30.627,2747
1972.                          26.008,6539
1973.                          22.981,7554
1974.                          18.251,8036
1975.                          14.752,0170
1976.                          12.720,4880
1977.                          10.706,5968
1978.                          8.816,1573
1979.                          7.286,1706
1980.                          6.001,9962
1981.                          4.419,1008
1982.                          3.464,5146
1983.                          2.763,4550
1984.                          1.936.7328
1985.                          1.102,2959
1986.                          525,6787
1987.                          256,1162
1988.                          93,0215
1989.                          5,8153

2. S danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990. ("Narodne novine", br. 8/91).

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 142-14-91-23/605

Urbroj: 342-22-01-91/605

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.