Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima koji je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/25

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 23. ožujka 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima

Član 1.

U Zakonu o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - pročišćeni tekst, 16/90 i 41/90) u članu 35. u stavu 1. u točki 1. pod b) iza zareza dodaju se riječi "kao i za krivična djela iz člana 80a, člana 195a. i krivična djela protiv Republike Hrvatske iz glave dvadesete Krivičnog zakona Republike Hrvatske."

Član 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 41/90) u članu 25. stavu 1. alineji 2 riječi "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima "godinu dana"

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 711-02/91-133/01

Zagreb, 21 ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v.r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v r.