Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 23. Zakona o utvrđivanju katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 44/73 i l3/88), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada, 21. ožujka 1991, Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21 ožujka 1991, donio je

ODLUKU

o valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu

I.

Vrijednosti ljestvica katastarskog prihoda valoriziraju se za sve katastarske kotare po katastarskim kulturama i katastarskim klasama zemljišta u Republici Hrvatskoj kako slijedi:

Katastarska kultura Faktor povećanja

- oranica 15,0

- vrt 10,0

- voćnjak 17,0

- maslinjak 17,0

- vinograd 17,0

- livada 14,0

- pašnjak 14,0

- šuma 25,0

- trstik 15,0

II.

Valorizacijski faktor katastarskog prihoda iz točke I. ove odluke primjenjuje se na vrijednosti Ijestvica katastarskog prihoda ustanovljenih Zakonom o utvrđivanju vrijednosti ljestvica katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 52/88) i Odlukom o valorizaciji katastarskog prihoda ("Narodne novine", br. 55/89).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 932-09/90-01 /03

Zagreb, 21. ožujka 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.