Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o davanju garancije za kredit Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 80. Zakona o financiranju javnih potreba ("Narodne novine", br. 58/90). Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 21. ožujka 1991, Vijeća općina 21. ožujka 1991. i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991, donio je

ODLUKU

o davanju garancije za kredit Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Članak 1.

Daje se garancija za vraćanje sredstava odobrenih Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdra stva Hrvatske u iznosu od 2.000,000.000 dinara kako je predviđeno Odlukom o utvrđivanju visine i namjene kredita o koje se Republički fond može zaduživati kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske, donesenoj na sjednici Vlade epublike Hrvatske 12. ožujka 1991. godine pod brojem 503 104-91-2.

Članak 2.

Povrat sredstava po osnovi zaključenih kredita iz članka 1. ove odluke, a prema uvjetima utvrđenim odlukom o utvrđivanju visine i namjene kredita do koje se Republički fond može zaduživati kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske, garantira Republika Hrvatska.

Članak 3.

Garancija važi za 1991. godinu.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 500-01 /91-03/02

Zagreb, 21. ožujka 1991

SABOR REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v.r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r