Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o izboru i razrješenju predsjednika radnih tijela Sabora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 36. alineje 4. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 21. ožujka 1991, donio je

ODLUKU

o izboru i razrješenju predsjednika radnih tijela Sabora

I.

Za predsjednika radnih tijela Sabora biraju se:

- za predsjednika Zakonodavno-pravne komisije VLADIMIR ŠEKS, zastupnik u Društveno-političkom vijeću i potpredsjednik Sabora,

- za predsjednika Komisije za društveni nadzoz- i predstavke IVICA PERCAN, zastupnik u Vijeću općina i potpredsjednik Sabora,

- za predsjednika Odbora za pravosuđe i upravu mr. MATO ARLOVIĆ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću.

II. Zbog odlaska na drugu dužnost razrješavaju se - VICE VUKOJEVIĆ, dužnosti predsjednika Zakonodavno-pravne komisije i

- mr. NEVEN JURICA, dužnosti predsjednika Komisije za društveni nadzor i predstavke.

Klasa: 080-02/91-03108

Urbroj:6701-91-13

Zagreb, 21. ožujka 1991

Potpredsjednik Sabora

Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.