Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Zaključci radi sprečavanja bespravne izgradnje na području Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, održanim 21, 22. i 23. veljače 1991. godine, donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

radi sprečavanja bespravne izgradnje na području Republike Hrvatske

1. Ocjenjujući da je bespravna izgradnja, posebno na obalnom podrućju Republike, poprimila velike razmjere, Sabor Republike Hrvatske smatra da je do donošenja novog Zakona o izgradnji objekata neophodno poduzimati mjere u cilju sprečavanja daljnje i rješavanja postojeće devastacije prostora.

2. Podržavaju se sve mjere koje će Vlada Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo i inspekcijske službe poduzimati u cilju onemogućavanja bespravne izgradnje

a) Imajući u vidu da se najizrazitije negativne posljedice bespravne izgradnje izražavaju u slučajevima kada se gradi protivno namjeni površina utvrđenoj planom prostornog uredenja osobito izvan građevinskih područja kao i unutar područja pad posebnom zaštitom u zaštitnom obalnom pojasu bez odgovarajućeg provedbenog plana, građevinsko-urbanistički inspektor dužan je u takvim slučajevima odmah donijeti rješenje o rušenju tog objekta bez obzira u kojoj je fazi izgradnje. Ta su rješenja izvršna, a pristupa se rušenju objekta odmah po upoznavanju investitora s rješenjem ili njegovim objavljivanjem na oglasnoj ploći u slučaju nepoznatog investitora, a sve to u roku ne dužem od 8 dana.

b) U slučaju bespravne izgradnje na podrućju zaštićenih urbanističkih cjelina za koje je zakonom zabranjena izgradnja bez provedbenog urbanističkog plana, građevinsko-urbanistički inspektor donijet će rješenje o rušenju nakon što se o toj izgradnji u roku od 15 dana negativno oćituje nadležno tijelo za zaštitu spomenika kulture, a izvršenju rješenja pristupit će se u roku ne dužem od 8 dana.

c) U slučaju protupravne izgradnje objekta na podrućju za koje je donesen provedbeni urbanistički plan, građevinsko-urbanistički inspektor dužan je zajednički s organom nadležnim za prostorno uređenje utvrditi eventualnu mogućnost uskladivanja uvjeta uređenja prostora s izvedenim radovima u roku ne dužem od e dana ukoliko su ti uvjeti utvrđeni u prethodnom postupku, odnosno u roku ne dužem od 15 dana ako ti uvjeti ne postoje.

d) Republička građevinsko-urbanistička inspekcija utvrdit će razloge s prijedlogom mjera zbog kojih se ne izvršavaju izvršna rješenja donesena za rušenje bespravno izgrađenih objekata osobito iz razloga nemogućnosti usklađivanja uvjeta uređenja prostora s izvedenim radovima u roku od 30 dana i o tome obavijestiti izvršna vijeća svih općina, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Odbor za prostorno uređenje Sabora Republike Hrvatske.

e) Izvršna vijeća skupština općina izvijestit će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o provedenim mjerama u roku od 45 dana.

3. Općine su dužne osigurati obavljanje poslova građevinsko-urbanističke inspekcije (imenovanje građevinsko-urbanističkog inspektora, davanje ovlaštenja određenom radniku da uz postojeće poslove obavlja i poslove građevinsko-urbanističke inspekcije, davanje ovlaštenja određenom radniku da privremeno obavljs te poslove, osnivanje zajedničke inspekcije s drugim općinama, osiguranje sredstava da te poslove obavlja Republički građevinsko-urbanistički inspektor), tehničke izvršioce inspekcijskih rješenja za rušenje objekata, radove čišćenja i otpremu ruševnog materijala i odgovarajuća sredstva za izvršenje inspekcijskih rješenja s tim da treba imati u vidu i mogućnost da se ta sredstva mogu pribaviti i akontiranjem od bespravnih graditelja.

4. U slučaju da općine ne postupaju po ovim mjerama, Republička građevinsko-urbanistička inspekcija obavijestit će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Sabor Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske postupit će sukladno odredbama Zakona o Vladi Republike Hrvatske o potrebi pokretanja odgovornosti članova izvršnih vijeća i drugih rukovodilaca u ćijem su djelokrugu poslovi u svezi s izvršavanjem, ovih mjera.

5. Prilikom izrade Zakona o izgradnji objekata Vlada Republike Hrvatske treba u njemu predvidjeti odredbe kojima bi se bespravna izgradnja utvrdila kao krivično djelo te odredbe o naplati troškova rušenja bespravno izgrađenih objekata u slučaju nemogućnosti naplate drugim putem, prioritetno putem pljenidbe zemljišta. Na taj način će se najefikasnije spriječiti bespravna izgradnja, a time i devastacija prostora u Republici.

6. Ovi zakljućci objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 362-01/91-02/01

Zagreb, 27. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degorlclja, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.