Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 4. sjednici održanoj 14. ožujka 1991. godine, donosi

ODLUKU

o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

Članak 1.

Obustavljaju se sva investicijska ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske na teret sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske privremeno, do 30. lipnja 1991. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 404-03/91-01/17

Urbroj : 338-09-91-1

Zagreb, 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.