Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na sjednici od 14. ožujka 1991. godine. donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu

Članak 1.

Mijenja se i dopunjuje članak e. Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu ("Narodne novine". br 5/91) i glasi: "lznimno od odredbe Članka 7. ove odluke osiguranici usobe, koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama, doprinos za zdravstveno osiguranje obraćunavaju i plaćaju po stopi od l0% od osnovice osiguranja, koju čini zajamčeni osobni dohodak važeći za odnosni mjesec, umanjen za 10% bez obzira na dužinu staža osiguranja i stupnja stručne spreme osiguranika. Stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 9. riječi "ili 8." brišu se.

Članak 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u "Narodnim novinama".

Klasa: 411-02/91-01/03

Urbroj : 338-09-91 -1

Zagreb, 14. ožujka 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r