Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Izmjene i dopune upute o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90) Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 4. sjednici održanoj 14. ožujka1991. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE UPUTE

o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Članak 1.

Mijenja se članak 2. Upute o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 5/91 - dalje u tekstu: uputa), i glasi: "Lijekovi se propisuju, izdaju i naplaćuju osiguranicima na način predviden Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova ("Službeni list SFRJ", br. 57/87), Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/90, 5/91), navedenom uputom, Ugovorom o prodaji lijekova, sanitetskog materijala te sanitarnih sprava i ostalih pomagala, zaključenim izmedu Ijekarni i Republičkog fonda i ostalim općim aktima Republičkog fonda.

Članak 2.

Dopunjuje se članak 9. upute tako, da se u stavku 1. drugom retku 1. točke, iza riječi "lijekova" dodaju riječi "Što je na receptu ovjerovila ovlaštena javna ljekarna" Ovlaštene javne Ijekarne, u smislu prethodnog stavkž udlukom utvrđuje direktor Republičkog fonda.

Članak 3.

U članku 17. Upute stavak 2 briše se

Članak 4.

Ova uputa stupa na snagu osmog dana nakon objave "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/91-01/80

Urbroj : 338-09-91- l

Zagreb, 14. ožujkat 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.