Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 7. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", broj 50/88) objavljuje da se iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena brišu organizacije: 1. RO "Podravka - Istraživanje i razvoj", Koprivnica u sastavu SOUR-a "Podravka". 2. Zavod za krumpir Stara Sušica, Ravna Gora u sastavu OOUR Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja u Zagrebu.

Klasa: 320-11/91-01/37

Urbroj : 525-02-91 -1

Zagreb, 13. ožujka1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.