Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 25.03.1991 Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju člana 7. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", broj 50/89), objavljuje da se iz Registra proizvođđača poljoprivrednog sjemena brišu ovi proizvođđači: 18. OOUR "Sjemenarstvo" u sastavu RO "Podravka - Poljoprivreda i industrija mesa", Koprivnica; 19. OOUR "Poljoprivreda" ĐĐakovo u sastavu PIK-a Đakovo; 20. Zavod za krumpir Stara Sušica, Ravna Gora u sastavu OOUR Instituta za oplemenjivanje i proizvodnju bilja u Zagrebu; 21. OOUR Ratarstvo u sastavu RO "Poljoprivreda" fPK Osijek, Donji Miholjac; 22. OOUR Ratarska proizvodnja s doradom sjemena Hercegovac u sastavu PIK-a Garešnica;

Klasa: 320-11 /91-01/41

Urbroj : 525-02-91-1

Zagreb, 13. ožujka1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. Ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.