Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 21.03.1991 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca MC-2.1. Cerovlje - Pazin
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", br. 46/82, 28/87 i 39/88), a povodom zahtjeva Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vlada Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralnog pravca MC-2.1. Cerovlje - Pazin

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja magistralnog pravca MC-2.1. dionica Cerovlje - Pazin (Rogovići) sektor od 11 + 611,88 do km 23 + 360,00, rekonstrukcija RC 2720 od sektora 0 + 000,00 do km 2 + 150,00, te izgradnja spojne ceste Stari Pazin - Podberan, sktor 0 + 000,00 do km 1 + 337,27. Objekt iz stavka 1. gradit će se na nekretninama koje se nalaze na podrućju katastarskih općina Cerovlje, Pazinski Novaki, Zarečje, Lindar i Pazin u opčini Pazin.

II.

Opći interes za izgradnju magistralnog pravca MC-2.1 dionice Cerovlje - Pazin, utvrđuje se na temelju Uvjeta uređenja prostora broj : 04-UUP/ 10- 1987 od 27. svibnja 1987. godine i izmjena i dopuna cit. uvjeta uređenja prostora broj: 04-UUP/21-1990 od 16. travnja 1990. godine, utvrđenih od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, te topografskih karti od 1 do 12 broj projekta 2711-320-90 izrađenih u mjerilu 1:5.000 od strane GI Zagreb, koje su sastavni dio citiranih uvjeta uređenja prostora.

III.

Opći interes naveden u točki I. ove odluke utvrđuje se na zahtjev Hrvatske ceste, Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj, Zagreb, Vončinina 3.

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama"

Klasa : 943-03/91-01/02

Urbroj : 50301 19-91-1

Zagreb, 12. ožujka 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r