Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 21.03.1991 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Astra - Međunarodna trgovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. točke 1. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" - Medunarodna trgovina ("Narodne novine", broj 9/1991), Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 19. ožujka 1991. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

Daje se suglasnost na Statut Javnog poduzeća "Astra" - Medunarodna trgovina donijet na sjednici Upravnog odbora poduzeća od 18. ožujka 1991.

Klasa: 305-01/91-01/04

Urbroj : 5030105-91-3

Zagreb, 19. ožujka 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.