Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 16.03.1991 Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - Međunarodna trgovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 13. stavka 1. Zakona o osnivanju javnog poduzeća "ASTRA" - Međunarodna trgovina ("Narodne novine", broj 9/91), Vlada Republike Hrvatske donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

Za članove Upravnog odbora Javnog poduzeća "Astra"- Međunarodna trgovina, imenuje se:

1.dr FRANJO GREGURlĆ, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

2.SERGEJ MORSAN, pomoćnik ministra inozemnih poslova Republike Hrvatske,

3.FRANJO FILlPOVIĆ, zamjenik generalnog direktora Zagrebačke banke, d.d. Zagreb,

4.ZLATKO GLEDEC, pomoćnik ministra trgovine Republike Hrvatske, i

5. dr. lVAN ŠIMEK, pomoćnik ministra iseljeništva Republike Hrvatske.

KIasa: 119-02/91-01 /04

Zagreb, l2. ožujka 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.