Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 12.03.1991 Upute o sadržaju i načinu uređivanja poslova od posebnog društvenog interesa u statutu organizacija usmjerenog obrazovanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Na osnovi stavka 1. članka 12. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", broj 42/89 - pročišćeni tekst i 47/90) Ministarstvo prosvjete i kulture donosi

UPUTE

o sadržaju i načinu uređivanja poslova od posebnog društvenog interesa u statutu organizacija usmjerenog obrazovanja

I.

Sadržaj poslova od posebnog društvenog interesa u organizacijama usmjerenog obrazovanja obuhvaća:

- utvrđivanje programa odgojno-obrazovnog rada,

- donošenje odluka o izboru odgojno-obrazovnih radnika,

- odlučivanje o uvjetima stjecanja dohotka i o osnovnoj namjeni i korištenju sredstava,

- utvrđivanje prijedloga statuta i drugih općih akata, te

- donošenje odluka o promjeni i proširenju djelatnosti te o statusnim promjenama u organizacijama usmjerenog obrazovanja.

II.

Kada savjet organizacije usmjerenog obrazovanja odlučuje o poslovima iz točke I. ovih uputa i o imenovanju, razrješenju ravnatelja i drugih radnika s posebnim ovlastima i odgovornostima odluka se donosi uz sudjelovanje predstavnika društvene zajednice, u skladu sa zakonom i općim aktom organizacije.

III.

Odredbe ovih uputa primjenjuju se u poslovanju organizacija usmjerenog obrazovanja neposredno, u skladu sa statutom organizacije.

IV.

Nadzor nad provođenjem ovih uputa obavlja općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja.

Ove upute stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/90-01-557

Urbroj : 532-02-6/2-9-01

Zagreb, 25. veljače 1991.

Ministar prosvjete i kulture

prof. dr. Vlatko Pavletić, v.r.