Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 12.03.1991 Odluka o prestanku važenja odredbe člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD JUGOSLAVIJE

ODLUKA

o prestanku važenja odredbe člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju

1. Ustavni sud Jugoslavije, odlukom I-U-broj 7/2-88. od 8. ožujka 1990. godine, utvrdio je da je odredba člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" - službeni list SR Hrvatske, br. 26/83, 5/86. i 42/87) u suprotnosti sa Zakonom o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 2/82, 77/82, 15/85, 8/87. i 65/87).

2. Sabor Republike Hrvatske nije u roku utvrdenome odredbom člana 384. stava 2. Ustava SFRJ, otklonio suprotnost navedene odredbe Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju. niti je, po odredbi stava 3. tog člana Ustava SFRJ, od Ustavnog suda Jugoslavije zahtijevao produženje roka za otklanjanje suprotnosti navedene odredberepubličkog zakona sa Zakonom o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

3. Budući da Sabor Republike Hrvatske nije, u roku utvrdenome Ustavom SFRJ. otklonio suprotnost odredbe člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju sa Zakonom o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, Ustavni sud Jugoslavije. na temelju odredbe člana 384. stava 4. Ustava SFRJ, na sjednici od 26. prosinca 1990. godine, donio je

ODLUKU

Utvrđuje se da je odredba člana 91. stava 1. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine"- službeni list Republike Hrvatske, br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89. i 40/90) prestala vrijediti 24. studenoga 1990. godine. Ovu odluku Ustavni sud Jugoslavije donio je u sastavu: predsjednik Milovan Buzadžić i suci Hrvoje Bačić, Božidar Bulatović, mr. Krste Čalovski. dr. Omer Ibrahimagić, dr. Branislav Ivanović, Pjeter Kolja, Dimče Kozarov, dr. Ivan Kristan. Veljko Marković, Radko Močivnik, Dušan Ružić i Milosav Stijović. Odluka se objavljuje u "Službenom listu SFRJ", i u "Narodnim novinama" - službenom listu Republike Hrvatske.

I-U-broj 7/2-88.

Beograd, 26. prosinca I990.

USTAVNI SUD JUGOSLAVIJE

Predsjednik Ustavnog suda Jugoslavije

Milovan Buzadžić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.