Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 12.03.1991 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-285/1989. od 14. veljace 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 14. veljače 1991. godine, donio je

ODLUKA

1. Ukidaju se odredbe člana 13. stava 1. točke 5. člana 15. stava I. točke 4. Zakona o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br. 10/77 i 47/89).

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukoni broj U/I285/1989. od 19. srpnja 1990. godine ("Narodne novine", br. 32/90) utvrdio da odredbe člana 13. stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4. Zakona o tržišnoj inspekciji ("Narodne novine", br.10/77 i 47/89) nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Njima je određeno da na rad u organe tržišne inspekcije u svojstvu tržišnog inspektora može biti primljena osoba koja je, između ostalog, i moralno-politički podobna za obavljanje te dužnosti, te da će tržišni inspektor biti razriješen dužnosti utvrdi li se da nije moralno ili politički podoban za njeno obavljanje. Ova odluka dostavljena je Saboru Republike Hrvatske 26. srpnja 1990. godine da, u smislu člana 418. stava 3. tada važećeg Ustava, u roku od šest mjeseci, uskladi navedene odredbe Zakona. Sabor Republike Hrvatske nije u navedenom roku uskladio odredbe člana 13. stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4. Zakona o tržišnoj inspekciji. Budući da navedene odredbe Zakona o tržišnoj inspekciji nisu suglasne ni članku 54. važećeg Ustava Republike Hrvatske, to ih je Ustavni sud Republike Hrvatske, temeljem članka 126. Ustava ukinuo kao neustavne.

Broj : U/I-285/ 1989.

Zagreb, 14. veljače 1991.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.