Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 12.03.1991 Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova i radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 7 od 19. veljače 1991. te se daje

ISPRAVAK

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova i radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

U članku 1. odjeljak XLIII "U kamenolomu" u točki 8. umjesto riječi "rezača" treba stajati riječ "vezača".

Klasa: 140-13/91-01/735

Urbroj : 341-99-01/ 1-91-1

Direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.