Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Odluka o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1990. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. UStavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i člana 70. stava 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78, 31/80 i 53/84), Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udruženog rada 22. veljače 1991., Vijeća općina 22. veljače 1991, i Društveno-političkog vijeća 23. veljače 1991. donio je

ODLUKU

o davanju pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u 1990. godini

I.

Radi djelomičnog ublažavanja posljedica štete od elementarnih nepogoda daje se iz Proračuna Republike Hrvatske bespovratna pomoć ovim općinama:

                        - dinarima
Beli Manastir                  43,408.900
Benkovac                    5,730.400
Biograd na moru                 7,980.400
Čakovec                     45,979.700
Čazma                      3,258.100
Daruvar                     5,612.100
Donja Stubica                  5,741.300
Donji Lapac                   60.900
Donji Miholjac                 13,557.000
Drniš                      43,340.000
Duga Resa                    4,428.300
Dugo Selo                    2,266.100
Đakovo                     27,308.000
Đurđevac                    14,097.300
Garešnica                    358.900
Hvar                      2,464.200
Imotski                     12,724.500
Ivanec                     6,355.100
Ivanić-Grad                   7,812.600
Jastrebarsko                  4,618.400
Koprivnica                   7,004.400
Korčula                    12,050.100
Križevci                    2,338.500
Kutina                     9,848.900
Labin                      2,452.400
Ludbreg                     3,880.400
Metković                    6,147.600
Našice                     23,043.500
Nova Gradiška                  14,212.600
Novi Marof                   2,568.300
Novska                     1,695.500
Orahovica                    1,960.800
Osijek                     54,611.200
Pakrac                     3,762.900
Ploče                      2,717.500
Podravska Slatina                28,147.100
Samobor                     4,822.100
Sinj                      110,042.100
Slavonski Brod                 32,456.400
Sveti Ivan Zelina                6,636.200
Titova Korenica                 2,914.600
Valpovo                     9,459.300
Varaždin                    19,318.500
Velika Gorica                  6,277.300
Vinkovci                    60,946.000
Virovitica                   37,249.800
Vojnić                     1,739.800
Vrbovec                     6,830.400
Vrginmost                    1,515.000
Vrgorac                     3,226.300
Vukovar                     27,488.500
Zadar                      62,685.000
Zaprešić                    3,691.900
Zlatar-Bistrica                 7,427.300

II.

Iznos pomoći iz točke I. ove odluke doznačivat će se općinama proporcionalno u odnosu na definiranu bespovratnu pomoć sukladno dinamici pritjecanja sredstava u Proračunu Republike Hrvatske za 1881. godinu.

Vlada Republike Hrvatske utvrdit će način dodjele sredstava konačnim korisnicima u općinama koje ne provode Ustav, zakone i druge akte Republike Hrvatske.

III.

Korisnici sredstava iz točke I. ove odluke treba da Vladi Republike Hrvatske podnesu izvještaj o njihovu

utrošku najkasnije tri mjeseca nakon konačne doznake sredstava.

IV.

Ovlašćuje se ministar financija da provede ovu odluku.

V.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 422-03/91-01/07

Zagreb, 23. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
dr.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.