Zakoni i propisi - Pravni savjeti 9 28.02.1991 Odluka o imenovanju Republičke izborne komisije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, člana 32. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i člana 18. stava 2. Zakona o izboru i opozivu odbornika i zastupnika ("Narodne novine". br. 7/90), Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Društveno-političkog vijeća 23. veljače 1991, donio je

ODLUKU

o imenovanju Republičke izborne komisije

I.

Predsjednik Republičke izborne komisije je po svom položaju VJEKOSLAV VIDOVIĆ, predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske.

II.

U Republičku izbornu komisiju - stalni sastav imenuju se:

- za zamjenika predsjednika ZLATKO CRNIĆ, sudac Vrhovnog suda Hrvatske

- za člana NIKOLA FILIPOVIĆ, sudac Ustavnog suda Hrvatske

- za zamjenika člana GORANA ARALICA, tajnik Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

- za člana VOJKO MADIRAZZA, predsjednik Okružnog suda u Zagrebu

- za zamjenika člana IVANA LINARDIĆ, savjetnik Sabora

- za člana MLADEN TURKALJ, sudac Upravnog suda Hrvatske

- za zamjenika člana FLORIJAN BORAS, tajnik Zakonodavno-pravne komisije

- za člana ALEMKA BRKLlAČIĆ-RADANČEVIĆ, sudac Upravnog suda Hrvatske

- za zamjenika člana DUNJA KNEŽEVIĆ-JURIĆ, stručni suradnik u Upravnom sudu Hrvatske

III.

Dosadašnji članovi Republičke izborne komisije razrješavaju se dužnosti.

Klasa: 080-02/90-03/66

Zagreb. 23. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik-Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.