Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Rezolucija o prihvaćanju postupaka za razdruženje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

- Potvrđujući svoju privrženost načelima i ciljevima Povelje OUN, Helsinškog akta i Završnog dokumenta Pariške konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, - oslanjajući se na neotudivo i nepotrošivo pravo hrvatskog naroda na samoodređenje, uključujući i pravo na odcjepljenje i udruživanje s drugim narodima i državama te suvereniteta Republike Hrvatske koji prema njenom Ustavu pripada svim njenim građanima, bez obzira na njihovu pripadnost ili podrijetlo, - uvjereni da daljnji razvoj i učvršćivanje dobrosusjedstva, međusobnog prijateljstva i suradnje sa svim narodima i državama Europe odgovara bitnim interesima Republike Hrvatske i svih država te da služe stvari međunarodnog mira i sigurnosti, - izgrađujući suvremeno civilno društvo i pravnu državu, utemeljenu na poštivanju ljudskih prava, tržišnog gospodarstva i europskog zajedništva, kao najviših ciljeva hrvatskog naroda i svih država, te međunarodne zajednice u cjelini, - svjesni činjenice da će tek mogući novi povijesni sporazum što ga pripremaju suverene repilblike današnje SFRJ omogućiti njihovim predstavnicima da sklapaju punovažne međunarodne ugovore, Sabor Republike Hrvatske, na sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društverko-političkog vijeća 1. veljače 1991. godine, u povodu primitka Rezolucije Skupštine Republike Slovenije o prijedlogu za sporazumno razdruživanje SFRJ, na osnovi članka 140. Ustava Republike Hrvatske i na prijedlog Predsjednika Republike, usvaja

REZOLUCIJU

o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i o mogućem udruživanju u savez suverenih republika

Prvo Republika Hrvatska prihvaća Rezoluciju Skupštine Republike Slovenije na osnovi članka 140. Ustava Republike Hrvatske o sporazumnom razdruživanju SFRJ na više suverenih i samostalnih država. Nove države koje nastaju razdruživanjem SFRJ suverene su u punom smislu riječi na cjelokupnom prostoru u okviru postojećih granica Republike,Sabor Republike Hrvatske predlaže da se postupak razdruživanja izvede postupno, demokratski i u interesu svih ugovornih strana.

Drugo Republika Hrvatska spremna je na udruživanje samo s onim republikama - državama današnje SFRJ koje si uzajamno priznaju temeljna prava svake od njih na opstanak, samostalnost, suverenost, jednakost, te međunarodni subjektivitet i štovanje, te koje se obvezuju na nemiješanje u poslove unutrašnje nadležnosti, osim kada je to dopušteno pravilima međunarodnog prava.

Treće Republika Hrvatska spremna je sklopiti međurepublički savez samo s onim državama koje jamče jedna drugoj status suverene države i prostornu cjelovitost (teritorijalni integritet) te se obvezuju na uzdržavanje od postupaka koji bi mogli nanijeti štetu državnom suverenitetu = prostornoj cjelovitosti druge države.

Četvrto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez samo s onim državama koje u svojim ustavima i zakonima svim svojim građanima, neovisno od nacionalne pripadnosti i drugih razlika, jamče jednaka prava i slobode.

Peto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez samo s onim državama koje se obvezuju na priznavanje i poštivanje punog opsega prava na jednaki postupak, na sudjelovanje u političkom odlučivanju, na jezik i pismo, te na kulturne ustanove pripadnika drugih naroda i manjina koji žive na njihovom području, u skladu s općepriznatim normama međunarodnog prava.

Šesto Republika Hrvatska spremna je sklopiti međudržavni savez s onim državama koje će poštivati na svom ukupnom području pluralizam vlasništva, slobodu kretanja radne snage, robe i kapitala, u skladu s međunarodno usvojenim konvencijama i pravilima Europske zajednice.

Sedmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje su sporazumne u tome da se pravni režim sveukupne imovine koja se može kvalificirati kao savezna (jugoslavenska) imovina riješi posebnim međusobnim sporazumom, utemeljenim na normama međunarodnog prava i načelu zaštite gospodarskog suvereniteta i interesa svih ugovornih strana.

Osmo Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s onim državama koje priznaju neophodnost sustava kolektivne sigurnosti, uključujući i međusobnu suradnju u oblasti obrane i sigurnosti, u skladu s općim nastojanjima da se očuva i učvrsti mir i sigurnost i u ovom dijelu Europe.

Deveto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez s drugim državama koje poštuju jedinstvenost europskog ekološkog prostora i opće i međunarodno prihvaćene norme o zaštiti i unapređenju okoliša

Deseto Republika Hrvatska spremna je sklopiti savez i s drugim državama Europe, i izvan SFRJ, uključujući i pravo sklapanja odgovarajućih dvostranih ili multilateralnih sporazuma.

Jedanaesto Za nastavak pregovora suverenih republika, Republika Hrvatska je suglasna utvrditi minimum saveznih funkcija u prijelaznom razdoblju do postizanja dogovora o razdruživanju, dotično o oblikovanju novog saveza suverenih republika.

Dvanaesto Svrha ove Rezolucije jest da služi kao osnovica i putokaz za konačni dogovor o uređenju međusobnih odnosa Republike Hrvatske s drugim republikama i državama, s prijedlogom da se on dovrši do 30. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske upućuje ovu Rezoluciju svim vrhovnim predstavničkim tijelima republika, pokrajina i SFRJ.

Klasa: 010-03/91-02/02

Broj:6701-91-12

Zagreb, 21. veljače 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.