Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Uredba Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 140. stavka 2. u vezi članka 1 11. Ustava Republike Hrvatske, Vlada Republike -Hrvatske na sjednici održanoj 1. veljače 1991. godine donijela je slijedeću

UREDBU

Vlade Republike Hrvatske

Članak 1.

Predsjednik, potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade Republike Hrvatske odgovorni su za povredu Ustava i zakona i za odluke Vlade odnosno odluke i radnje koje su osobno donijeli u područjima svoga rada Predsjedniku Republike Hrvatske i Saboru Republike Hrvatske.

Članak 2.

U skladu s odredbom članka 1. ove uredbe, predsjednik potpredsjednici, ministri i drugi članovi Vlade Republike Hrvatske ne mogu biti pozvani na krivičnu odgovornost, pritvoreni ili kažnjeni za akte ili radnje koje su donijeli ili počinili u obavljanju svoje dužnosti, izuzev ako Predsjednik Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske ili Vlada Republike Hrvatske ne odluče drugačije.

Članak 3.

Ova uredba podnijet će se na potvrdu Saboru Republike Hrvatske na prvoj zajedničkoj sjednici njegovih vijeća.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-03/91-02/06

Urbroj : 5030109-91-2

Zagreb, 1. veljače 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.