Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Koeficijenti za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju točke II. Odluke o visini naknade općinama za korištenje prostora kojeg koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području ("Narodne novine", br. 50/90), Ministarstvo energetike i industrije objavljuje

KOEFICIJENT

za plaćanje naknade općinama za korištenje prostora na kojemu su sagrađene elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede

Za elektrane koje nisu u sastavu Hrvatske elektroprivrede utvrđuje se koeficijent od 0,0239 din/kWh.

Klasa: 310-02/91-01/30

Urbroj : 526-06-91-1 Zagreb, 12. veljače 1991.

Ministar energetike i industrije

prof.dr. Božo Udovičić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.