Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Odluka o usklađivanju mirovina od 1.studenoga 1990.godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 30. stava 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89. i 44/90) i člana 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90). Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1990. godine. donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. godine

1. Mirovine korisnika mirovine koje su povećane za 405,35% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", br. 5/91) povećavaju se od 1. studenoga 1990. za 9,528%.

2. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. studenoga 1990. godine ili poslije toga dana, povećavaju se od dana ostvarivanja prava na mirovinu za 453,50%.

3. Kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 1. i 2. Ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1990. godine, a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. Ove odluke uzima se mirovina koja korisniku pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu

4. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će Stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog Osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1990 godine.

Klasa: 142-14-90-23-3647

Urbroj 342-22-01-90-3647

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.