Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 21.02.1991 Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PRIVREDNA KOMORA RIJEKA

Na temelju člana 41. Zakona o udruživanju u privredne komore i člana 148. Statuta Privredne komore Rijeka, Skupština Komore na svojoj sjednici održanoj 1. veljače 1991. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Rijeka za 1991. godinu

I.

Osnovica za obračunavanje doprinosa članica Komore sa područja privrede Privrednoj komori Rijeka u 1991. godini je :

- za poduzeća u društvenom, zadružnom, mješovitom i privatnom vlasništvu, javna poduzeća i složene oblike udruživanja odnosno organiziranja poduzeća, banke, mješovite banke i druge financijske organizacije, zajednice osiguranja imovine i osoba, poljoprivredne zadruge, organizacije kooperanata i druge oblike udruživanja poljoprivrednika, zadruge samostalnih privrednika i druge organizacije koje se udružuju u komore prema Zakonu, a kojima je sjedište na području Komore,

- za poslovne jedinice koje imaju određena ovlaštenja u prometu roba i usluga, a u sastavu su poduzeća i drugih organizacija sa sjedištem na području druge komore, ostvareni dohodak iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa bez umanjenja osnovice, oslobađanja i olakšica.

II.

Stopa za obračunavanje doprinosa za organizacije iz točke I. ove odluke u 1991. godini utvrđuje se u visini od 0,22% na osnovicu.

III.

Osnovica za obračunavanje doprinosa samostalnih privrednika riječke regije je 0,06% na poreznu osnovicu za 1991. godinu. Obračun i naplatu doprinosa iz stava 1. ove točke vrše općinske uprave prihoda, zajedno s doprinosom Savezu udruženja samostalnih privrednika riječke regije, u skladu sa zaključenim samoupravnim sporazumom.

IV.

Doprinose iz ove odluke obračunavaju i plaćaju članice Komore kod nadležne Službe društvenog knjigovodstva do 30. u mjesecu za tekući mjesec na žiro-račun broj: 33800-637-1237.

Ako korisnik društvenih sredstava ne izda u propisanom roku nalog za plaćanje doprinosa, Služba društvenog knjigovodstva izdat će nalog za naplatu prema odredbi člana 21. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 11/86).

Akontacija se utvrđuje:

- za siječanj i veljaču na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX. mjesec prethodne godine,

- za ožujak na bazi osnovice iz završnog računa za 1990. godinu,

- za travanj, svibanj i lipanj na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - III. mjesec tekuće godine,

- za srpanj, kolovoz i rujan na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - VI. mjesec tekuće godine,

- za listopad, studeni i prosinac na bazi osnovice iz periodičnog obračuna za razdoblje I - IX. mjesec tekuće godine.

Korisnik društvenih sredstava po utvrđenoj obvezi iz periodičnog obračuna odnosno završnog računa za pojdano razdoblje podnosi nađležnoj Službi društvenog knjigovodstva nalog za uplatu razlike manje uplaćenog doprinosa po obračunu odnosno nalog za povrat više uplaćenog doprinosa.

V.

Ovlašćuje se izvršni odbor Privredne komore Rijeka da prati ostvarivanje ove odluke i da po potrebi donosi objašnjenja i uputstva za njezino provođenje.

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991. godine.

Klasa: 312-91-01/518

Urbroj : 30-01-91-1

Rijeka, 1. veljače 1991.

Predsjedavajući Radnog predsjedništva

Ivica Martinčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranica za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave za Vaše web stranice.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice po povoljnim cijenama.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>