Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. veljače 1991. donijela je

UREDBU

o izmjeni Uredbe o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo ("Narodne novine", broj 55/90) mijenja se naziv Uredbe i glasi: "Uredba o Uredu za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije".

Članak 2.

Mijenja se članak 1. Uredbe i glasi: "Ovom uredbom osniva se Ured za koordiniranje aktivnosti denacionalizacije (u daljnjem tekstu: Ured) i utvrđuje njegov djelokrug, osnove unutarnje organizacije, položaj, ovlaštenja i odgovornost njegovog rukovoditelja".

Članak 3.

U članku 2. Uredbe stavak 1. mijenja se i glasi: "Ured obavlja stručne i druge poslove, u okviru djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u svezi koordiniranja aktivnosti u oblasti razrješavanja i uređivanja vlasničko-pravnih odnosa, koji su nastali prijelazom imovine u vlasništvu građana i građansko pravnih osoba u društveno vlasništvo."

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/90-01/23

Urbroj : 5030115-91-9

Zagreb, 13. veljače 1991.

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.