Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Naredba o izmjeni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama-koćama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA

Na temelju članka 14. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", broj 44/80, 41/84 i 9/88) ministar pomorstva donosi

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama-koćama

I.

U Naredbi o ribolovu povlačnim mrežama-koćama ("Narodne novine", broj 34/85 i 26/90) u točki III. u stavku 1. "na području Velebitskog kanala unutar granice od rta Oštro na kopnu

-rt Tenki na otoku Krku

- rt Bracol na otoku Krku

- rt Samotorac na otoku Prviću

- rt Sorinj na otoku Rabu

- rt Kalifront na otoku Rabu

-rt Gornji na otoku Dolfin - uvala Burnjača na kopnu

- rt Zli na otoku Pagu - mjesto Prizna na kopnu do mjesta Rovanjska".

Dosadašnje točke iza točke 8. postaju točke 9,10,11. i 12.

II.

U točki IV. stavku 1. točka 3. briše se.

III.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01 /91-02/05

Urbroj : 530-01-91-1

Zagreb, 7. veljače 1991

Ministar

dr. Davorin Rudolf, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.