Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 154. stava 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89 i 40/90) i člana 6. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske na sjednici održanoj 7. veljače 1991, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem ("Narodne novine", br. 19/84, 24/85, 24/86, 35/86, 28/87, 15/88, 10/89, 32/89, 57/89, 25/90 i 30/90) u članku 3. u odjeljku XII "U proizvodnji nemetala" pododjeljak 1. dodaju se nove točke 1 ), 2) i 3) i glase

"1) Poslovi, odnosno radni zadaci, radnika koji neposredno rade na pripremi smjese, pripremi pretpređe, izradi pređe, čišćenju grebena, preradi azbestnih otpadaka i podmazivanju strojeva i opreme u predionici azbesta.

2) Poslovi, odnosno radni zadaci, radnika koji neposredno rade na snovanju i tkanju azbestnog platna u tkaonici azbesta.

3) Poslovi, odnosno radni zadaci, radnika koji neposredno rade na strojnom namatanju kalemova.

Svakih 12 mjeseci proveđenih na poslovima odnosno radnim zadacima pod 1) do 3) računa se u staž osiguranja kao 18 mjeseci."

Točke 1) do 10) postaju točke 4) do 13). Točke 4) do 5) brišu se.

Točke 6) do 13) postaju točke 4) do 11). U točki 4) brišu se riječi "namatanje kalemova".

U točki 5) brišu se riječi "snovanje, tkanje".

U pododjeljku 2. dodaje se nova točka 1) i glasi:

"1) Poslovi odnosno radni zadaci radnika na mjerenju sirovina za miješanje.

Svakih 12 mjeseci provedenih na tim poslovima, odnosno radnim zadacima, računa se u staž osiguranja kao 18 mjeseci."

Točke 1) do 9) postaju točke 2) do 10).

U točki 2) brišu se riječi "mjerenje sirovina".

Nakon odjeljka XLI dodaju se novi odjeljci XLII i XLIII koji glase

"XLII U PROIZVODNJI KAMENE VUNE

1) Poslovi, odnosno radni zadaci, talioničara na kupolnim pećima u kontinuiranom procesu lijevanja.

Svakih 12 mjeseci provedenih na tim poslovima, odnosno radnim zadacima, računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci.

XLIII U KAMENOLOMU

1) Poslovi, odnosno radni zadaci, bušača na ručnom bušenju:

2) Poslovi, odnosno radni zadaci, bušača na lafetnoj bušilici.

3) Poslovi, odnosno radni zadaci, bušača na dubinskoj bušilici.

Svakih 12 mjeseci provedenih na poslovima pod 1) do 3) računa se u staž osiguranja kao 15 mjeseci.

4) Poslovi, odnosno radni zadaci, glavnog kamenoresca.

5) Poslovi, odnosno radni zadaci, kamenoresca.

6) Poslovi, odnosno radni zadaci, pomoćnog kamenoresca.

7) Poslovi, odnosno radni zadaci, klesara.

8) Poslovi, odnosno radni zadaci, rezača.

9)Poslovi,odnosno radni zadaci,pomoćnog radnika.

10)Poslovi,odnosno radni zadaci,rukovaoca utovarivača.

Svakih 12 mjeseci provedenih na poslovima pod 4) do 10) računa se u staž kao 14 mjeseci."

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-13/91-01/369

Urbroj: 341-99-02/1-91

Zagreb ,7. veljače 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r