Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Odluka o privremenom usklađivanju mirovina individiualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 7. veljače 1991. donosi

ODLUKU

o privremenom usklađivanju mirovina individiualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1991.

1 .Mirovine korisnika mirovine kojima godina 1990. nije posljednja godina osiguranja, jer u toj godini nije ostvareno najmanje šest mjeseci osiguranja, a koje su radi tekućeg usklađivanja prma planiranom rastu nominalnih osobnih dohodaka u toj godini povećane za 253,4%, povećavaju se r-adi usklađivanja s nominalnim porastom osobnih dohodaka svih radnika zaposlenih na teritoriju Hrvatske u 1990 godini još za 56,62%. Ovo povećanje pripada počevši od 1. siječnja 1991.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se svota mirovine koja je korisniku pripadala na dan 31. prosinca 1990.

3.Mirovine korisnika koji su pravo na mirovinu ostvarili poslije 30. VI. 1990. a mirovina im je određena od mirovirkske osnovice u koju su uračunati osobni dohoci ili osnovice osiguranja iz 1990. godine, ne usklađuju se ovom odlukom.

4. Mirovine boraca narodnooslobodilačkog rata prije 9. rujna 1943, koje su određene od zajamčene mirovinske osnovice za godinu 1990. prema članu 33. stavku 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika, usklađuju se od 1. siječnja 1991. prema točki 1. ove odluke.

5. Korisnicima razmjernog dijela mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju pripada razmjerni dio mirovine povećan prema odredbama ove odluke.

6. Usklađivanje mirovina obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1991.

K lasa : 141-13/91-01 /370

Urbroj : 343-99-02/ 1 -9 1 -1

Zagreb, 7. veljače 1991

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v r.