Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Odluka o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1991. i usklađivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u 1991. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 6. točke 1. i 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 7. veljače 1991. donosi

ODLUKU

o određivanju privremene osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1991. i usklađivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u 1991. godini

1. Osnovica za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1991. iznosi 1.160,90 dinara.

2. Novčane naknade za tjelesno oštećenje koje su se isplaćivale na dan 31. prosinca 1990, povećavaju se počevši od 1 siječnja 1991. za 56,62%.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1 siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/370

Urbroj 343-99-02/ 1 -91- 1

Zagreb, 7. veljače 1991.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.