Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 19.02.1991 Odluka o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici 7. veljače 1991. donosi

ODLUKU

o određivanju privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

1. Ako starosna ili invalidska mirovina koja se isplaćuje od 1 siječnja 1991. iznosi manje od 585,00 dinara mjesečno, isplaćivat će se umjesto pripadajuće mirovine zajamčena najniža svota od 585,00 dinara mjesečno.

2. Obiteljska mirovina isplaćivat će se u odgovarajućem postotku od svote utvrđene točkom 1. ove odluke ovisno o broju korisnika obiteljske mirovine.

3. Korisnicima mirovine ostvarene primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju a određenih u razmjernom dijelu, isplaćivat će se razmjerni dio svote utvrđene točkom 1. ili 2. ove odluke.

4. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1990. ("Narodne novine", broj 13/90) i Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u 1990. godini ("Narodne novine", broj 58/90).

5. Isplata privremene zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine, u 1991. obavit će se uz obračun već isplaćenih svota u 1991. godini prema Odluci o zajamčenoj najnižoj svoti za 1990. godinu navedenu u točki 4. ove odluke.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1991.

Klasa: 141-13/91-01/370

Urbroj : 343-99-02/ 1-91-1

Zagreb, 7. veljače 1991

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja invididualnih poljoprivrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.