Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju člana 43. stava 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 42/90), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. veljače 1991. donijela

ODLUKU

o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila

I.

Ovom odlukom određuje se na teritoriju Republike Hrvatske visina godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila.

II.

Godišnju naknadu za upotrebu cesta iz točke I. ove odluke (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) plaćaju korisnici cesta vlasnici cestovnih motornih i njihovih priključnih vozila, i to:

1. Teretna motorna vozila: a) Na teretna motorna vozila (teretni automobil i specijalna teretna motorna vozila za prijevoz određenih tereta) prema najvećoj dopuštenoj masi i to:

- do 5 tona najveće dopuštene mase - 600,00 dinara za svaku tonu,

-preko 5 do 14 tona najveće dopuštene mase 2.400,00 dinara + 600,00 dinara za svaku tonu iznad 5 tona najveće dopuštene mase,

-preko 14 do 17 tona najveće dopuštene mase 7.800,00 dinara + 720,00 dinara za svaku tonu iznad 14 tona najveće dopuštene mase,

- preko 17 tona najveće dopuštene mase - 9.960,00 dinara + 1.710,00 dinara za svaku tonu preko 17 tona najveće dopuštene mase.

Ako najveća dopuštena masa teretnog motornog vozila nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu.

b) Na teretne motorne tricikle nosivosti do 400 kg kao na tricikle navedene pod brojem 7. ove točke, a prema zapremini motora, a za tricikle preko 400 kg još i 128 dinara po vozilu.

2. Autobusi i kombibusi: - za vozila do 17 sjedišta 38,00 dinara po svakom sjedištu za putnika, - za vozila preko 17 sjedišta 55,00 dinara po svakom sjedištu za putnika.

3. Na radno motorno i priključno vozilo, običnu i specijalnu poluprikolicu godišnja naknada se plaća u visini l0% od naknade za teretno motorno vozilo najveće dopuštene mase koja je jednaka masi tog vozila.

4. Priključna vozila:

a) Na teretne prikolice i na specijalne teretne prikolice namijenjene za prijevoz određenih tereta, prema najvećoj dopuštenoj masi, i to:

- do 5 tona najveće dopuštene mase - 345,00 dinara po svakoj toni najveće dopuštene mase,

-preko 5 do 10 tona najveće dopuštene mase 1.725,00 dinara + 600,00 dinara za svaku tonu preko 5 tona najveće dopuštene mase,

-preko 10 do 24 tone najveće dopuštene mase 4.725,00 dinara + 825,00 dinara za svaku tonu preko 10 tona najveće dopuštene mase,

-preko 24 tone najveće dopuštene mase - 16.275,00 dinara + 1.080,00 dinara za svaku tonu preko 24 tone najveće dopuštene mase.

Ako najveća dopuštena masa teretne prikolice nije izražena u cijelim tonama, godišnja naknada se plaća za najveću dopuštenu masu do pola tone u visini od 50% od iznosa određenog za cijelu tonu, a za najveću dopuštenu masu preko pola tone u iznosu određenom za cijelu tonu.

b) Na putničke prikolice autobusa - 98 dinara po svakom sjedištu za putnika.

5. Vučna vozila: Na tegljače prema snazi motora i to:

- do 60 kW (82 KS) snage motora - 57,00 dinara po svakom kW snage motora

- preko 60 do 1201kW (82 -163 KS) - 3.420,00 dinara + 210,00 dinara po svakom kW preko 60 kW snage mot.ora;

- preko 120 do 180 k W ( 163 - 245 KS) - 16.020,00 dinara + 173,00 dinara po svakom kW preko 120 kW snage motora;

-preko 180 kW (245 KS) - 26.370,00 dinara

Ako snaga motora nije izražena u cijelim kW, do 0.5 kW se zaokružuje na manji iznos, a preko 0,5 kW se zaokružuje na veći iznos kW.

6. Putnički automobili i kombinirana vozila (kombi) prema radnom obujmu motora - do 900cm3 370,00 dinara

- preko 900 do 1350cm3 735,00 dinara

- preko 1350 do 1800cm3 995,00 dinara

- preko 1800 do 2000cm3 1.500,00 dinara

- preko 2000 do 2500cm3 1.995,00 dinara

- preko 2500 do 3150cm3 2.975,00 dinara

- preko 3150cm3 3.970,00 dinara

7.Motocikli i skuteri (sa i bez prikolice):

- do 125cm3 150,00 dinara - preko 125do 250cm3 220,00 dinara

- preko 250do 500cm3 330,00 dinara - preko 500 cm3 520,00 dinara

8. Za specijalna motorna i priključna vozila posebne namjene i to:

za prijevoz pčela, za zabavne radnje, hitna pomoć, hitna pomoć s njegom bolesnika, sanitet- ambulantna i ostala specijalna motorna vozila za prijevoz određenih osoba i priključna vozila posebne namjene godišnja naknada za ceste iznosi 995,00 dinara. Za sve vrste prikolica i kamp-prikolica za putnička vozila, koja se posebno registriraju, godišnja naknada za ceste iznosi 330,00 dinara.

III.

Vlasnici cestovnih motornih i njihovih priključnih vozila plaćaju godišnju naknadu iz točke II. ove odluke prije podnošenja zahtjeva za registraciju odnosno produljenje valjanosti registracije vozila i to za godinu dana unaprijed računajući od dana važenja registracije odnosno produljenja registracije. Iznimno od stava 1. ove točke, Ministarstvo prometa i veza može rješenjem propisati za vozila navedena pod brojem 1. do 5. točke II. ove odluke plaćanje godišnje naknade u ratama.

IV.

Ako cestovno motorno ili priključno vozilo bude otuđeno u toku razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena, novi vlasnik cestovnog motornog vozila nije dužan platiti naknadu za to razdoblje, ako je prijašnji vlasnik cestovnog motornog vozila platio naknadu prema točki II. ove odluke. Vlasnici cestovnog motornog ili priključnog vozila čije je vozilo odjavljeno, imaju pravo na povrat dijela godišnje naknade iz točke II. ove odluke razmjerno razdoblju u kojem se cestovno motorno vozilo prestalo koristiti računajući od dana odjave vozila.

V.

Godišnje naknade iz točke II. ove odluke plaća vlasnik cestovnog motornog ili priključnog vozila u korist Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i gradnju cesta u Hrvatskoj.

VI.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaćaju za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", broj 55/85, 55/86, 4/88, 23/88, 38/88, 54/88, 21/89, 44/89, 55/89, 28/90 i 38/90).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 340-01 /91-04/01

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 6. veljače 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.