Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Odluka o utvrđivanju tarifnih stavova za prodajuelektrične energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", broj 31/90 i 47/90) te članova 6. i 7. Zajedničkih kriterija za formiranje cijena električne energije, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. veljače 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju tarifnih stavova za prodajuelektrične energije

I.

Važeći tarifni stavovi za prodaju električne energije koji se primjenjuju od 1. prosinca 1990. godine, povećavaju se za 27,1%.

II.

Tarifni stavovi utvrđeni prema točki I. ove odluke su njen sastavni dio.

III.

Danom donošenja ove odluke prestaje važiti Odluka koju je donijela Vlada Republike Hrvatske 27. studenoga 1990. godine a koja se primjenjivala od 1 prosinca 1990. godine

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnkm novinama".

Klasa: 310-02/91-02/02

Urbroj : 5030112-91-4

Zagreb, 7. veljače 1991

Predsjednik

Josip Manolić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog točki I. Odluke Vlade

Republike Hrvatske

od veljače 1991.

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

TARIFNI STAVOVI

za prodaju električne energije

__________________________________________________________________________
                Tarifni stav
Obračunske       Sezonski        Dnevni         Jedinica
veličine                                mjere
__________________________________________________________________________
1            2            3            4
__________________________________________________________________________
            viši          -            dinara
kV           niži          -            dinara
__________________________________________________________________________
                        viši          dinara
kWh           viši          niži          dinara
                        viši          dinara
            niži          niži          dinara
__________________________________________________________________________
                        viši          dinara
            viši          niži          dinara
kVArh                      viši          dinara
            niži          niži          dinara


__________________________________________________________________________
Kategorija potrošnje
                        0.4 kV
__________________________________________________________________________
                    Kućanstvo            Ostali na 0.4 kV
__________________________________________________________________________
             Potroš-    Potroš-     Limiti- Dirigi- I    II
             nja      nja       rana  rana  tarifna tarifna
110 kV 35 kV 10 kV    mjere-    mjere-     potroš- potroš- grupa  grupa  Javna
             na dvo-    na jed-     nja   nja           rasvjeta
             tarifnim    notarif.
             brojilom    brojilom
__________________________________________________________________________
5    6    7    8        9        10   11   12   13   14
__________________________________________________________________________
269.70 301.85 316.70 76.00      76.00      4.70  -    170.90 149.00 -
179.80 201.25 211.10 51.00      51.00      3.20  -    113.90 99.00  -
__________________________________________________________________________
0.62  0.69  0.86  1.65      1.32      1.65  -    1.64  2.11  1.79
0.31  0.36  0.43  0.83      -        0.83  0.50  0.79  1.04  1.79
__________________________________________________________________________
0.41  0.46  0.57  1.12      0.90      1.12  -    1.09  1.40  1.19
0.20  0.23  0.29  0.55      -        0.55  0.33  0.52  0.70  1.19
__________________________________________________________________________
0.33  0.36  0.41  -        -        -    -    0.57  0.57  -
0.15  0.17  0.20  -        -        -    -    0.29  0.29  -
__________________________________________________________________________
0.22  0.23  0.28  -        -        -    -    0.39  0.39  -
0.10  0.13  0.14  -        -        -    -    0.19  0.19  -
__________________________________________________________________________

Ovi tarifni stavovi primjenjuju se od 1. veljače 1991.godine