Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

o upisu u Registar proizvođača šumskog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstava, na temelju člana 6. Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu ("Narodne novine", broj 11/90), objavljuje da je do 31. prosinca 1990. godine u Registru proizvođača šumskog sjemena ("Narodne novine", br. 3/76, 32/76, 21 /77, 51 /78, 2?/80, 10/82, 45/82, 21 /83, 37/87, 3/88 i 22/88) :

1) prestao važiti upis, i to po rednim brojem:

15.Šumsko gospodarstvo "Josip Kozarac" Nova Gradiška -proizvodnje normalnog šumskog sjemena:

- jasena poljskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Popovačke nizinske šume - odjel 31a;

- hrasta kitnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Marča - odjel 12a;

37. Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma Delnice u sastavu Goransko-primorskog šumskog gospodarstva Delnice- proizvodnje normalnog šumskog sjeme na:

- jele obične u sjemenskim objektima u gospodarskim jedinicama:

Crni lug - odjeli 60a i 71c,

Delnice - odjel 75d,

Sungerski Lug - odjel 27,

Bitoraj - odjel 23a;

40. Osnovna organizacija udruženog rada Gospodarenje šumama krša Senj u sastavu Goransko-primorskog šumskog gospodarstva Delnice

- proizvodnje normalnog šumskog sjemena:

- bora primorskog u sjemenskom objektu pod lokalnim nazivom Topolje-Kalifront:

48. Šumsko gospodarstvo "lstra" Buzet - proizvodnje normalnog šumskog sjemena: - bora primorskog u sjemenskom objektu pod lokalnim nazivom Šijana park;

50. Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma "Dilj" Slavonski Brod u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnje normalnog šumskog sjemena: - hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Trstenik - odjel 9d;

52. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma "Hrast" Vinkovci u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnje normalnog šumskog sjemena:

- bagrema običnog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Dubrave - odjel 75a;

57 .Osnovna organizacija udruženog rada Šumarija Dubrovnik, Dubrovnik u sastavu Šumskog gospodarstva "Dalmacija" Split - proizvodnje normalnog šumskog sjemena:

- bora alepskog u sjemenskom objektu pod lokalnim nazivom "Kod Ivanje crkve" (k. o. Ljuta);

- čempresa piramidalnog u sjemenskom objektu pod lokalnim nazivom "Sv. Nedjelja"(k. o. Ćilipi):

2) upisao nove organizacije udruženog rada koje mogu proizvoditi normalno šumsko sjeme, i to pod rednim brojem:

60. Osnovna organizacija udruženog rada za lovstvo i šumarstvo Darda u Dardi u sastavu Lovno-šumskog gazdinstva "Jelen" Beograd :

- hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Haljevo-Kozaračke šume - odjel 52a;

- bagrema običnog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Haljevo-Kozaračke šume - odjel 15a;

- oraha crnog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Haljevo-Kozaračke šume - odjel 9b;

61. Radna organizacija "Bjelovarski vrt" Bjelovar

- javora gorskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99d;

- johe crne u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99d;

- evropskog pitomog kestena u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99d;

- lavsonovog pačempresa u sjemenskom objektu u gospdarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99d

- trešnje u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora -odjel 99d;

- velelisne lipe u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99d:

- hrasta crvenog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Bjelovarska Bilogora - odjel 99e;

3) upisao dopunu upisa pod rednim brojem

15. Šumsko gospodarstvo "Josip Kozarac" Nova Gradiška -proizvodnja normalnog šumskog sjemena - hrasta lužnjaka kasnog u sjemenskom objekku u gospodarskoj jedinici Popovačke nizinske šume - odjel 3a;

35. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma Koprivnica u sastavu Šumskog gospodarstva "Mojica Birta" Bjelovar - proizvodnja normalnog šumskog sjemena - ariša sudetskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Polum - Medenjak - udjel 23d;

44. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma "Požeško gorje" Slavonska Požega u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena:

- ariša evropskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Sjeverni Dilj II - odjel 36c (dio);

- bukve obične u sjemenskim objektima u gospodarskim jedinicama: Sjeverna Babja gora - odjel 33e i Južni Papuk- odjel 53b;

- duglazije zelene u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Sjeverna Babja gora - odjel 39c;

- kestena pitomog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Istočni Psunj - odjel 32a;

46. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma Zagreb u sastavu Šumskog gospodarstva Zagreb = proizvodnja normalnog šumskog sjemena: - brijesta nizinskog u sjemenskim objektima u gospodarskim jedinicama Duboki jarak - odjeli 21a i 15d; Stupnički i Obreški lug - odjeli 29a i 28; Turopoljski lug - odjeli 54a i 68 i Božjakovina - odjel 4a (lokalni naziv Park Božjakovina);

47. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma "Papuk" Podravska Slatina u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena:

- breze obične u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Sekulinačka planina - odjel 48e;

- brijesta nizinskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Slatinske nizinske šume - odjel 17a;

52. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma "Hrast" Vinkovci u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena:

- brijesta nizinskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Vrbanjske šume - odjel 3a;

- hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Vrbanjske šume - odjel 7labc;

- jasena poljskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj je dinici Slavir - odjel 156gik;

53.Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma Osijek, Osijek u sastavu organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci = proizvodnja normalnog šumskog sjemena: - hrast kitnjaka u gospodarskoj jedinici Kujnjak-Rakovac-Mačkovac-odjel 60b; -brijesta nizinskog u gospodarskim jedinicama: Đakovački lugovi i gajevi = odjel 77a i 78a i Osječke nizinske šume -odjeli 50a,53c i 54a;

57. Osnovna organizacija udruženog rada Šumarija Dubrovnik, Dubrovnik u sastavu Šumskog gospodarstva "Dalmacija" Split - proizvodnja normalnog šumskog sjemena: -bora alepskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Rudine-lokalni naziv Rudine(k.o. Podimoč i Doli,dio k.č.br. 132/4 i 783/1); -bora primorskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Rudine-lokalni naziv Rudine(k.o.Podimoč i Doli ,dio k.č.br. 132/4 i 783/1);

4) upisao izmjenu upisa pod rednim brojem:

44. Osnovna organizacija udruženog rada Uzgoj i zaštita šuma "Požeško gorje" Sžavonska Požega u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena: - hrasta kitnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Južna Krndija II - odjeli 21a, 22a, 22b, 23a i 23c, umjesto - odjeli 65/ 1a,65/2a, 65/3c i 65/4a; - hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Poljadijske šume - odjel 37a, umjesto-odjel 14a;

50.Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma "Dilj" Slavonski Brod u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena: - hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Ilijanska-Jelas - odjel 13a,14a,15b i 16b - ukupne površine 103, 47 ha, umjesto odjeli 12a i 13a - ukupne površine 96, 46 ha;

53. Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma Osijek, Osijek u sastavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sjemena -hrasta lužnjaka u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Osječke nizinske šume - odjel 15b - ukupne površine 26,46 ha, umjesto odjeli 14b i 24a (dio) ukupne površine 36,25 ha;

58. Osnovna organizacija udruženog rada Šumarija Zadar, Zadar u sastavu Šumskog gospodarstva "Dalmacija" Split proizvodnja normalnog šumskog sjemena: - bora primorskog u sjemenskom objektu u gospodarskoj jedinici Zapadni kožinski gaj - odjeli 72c i 73b - ukupne površine 2 ha, umjesto - ukupne površine 4 ha.

Klasa: 321-07/91-01/1

Urbroj: 525-01-91-1

Zagreb, 21 siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.