Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 13.02.1991 Objava o upisu u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

OBJAVA

o upisu u Registar proizvođača šumskog sadnog materijala

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,na temelju člana 6. Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu ("Narodne novine", broj 1/90),objavljuje da je do 31. prosinca 1990. godine u Registru proizvođača šumskog sadnog materijala ("Narodne novine", br 3/72, 2/73, 3/76, 32/76, 21/77, 51/78, 27/80, 10/82, 45/82, 21/83, 35/87 i 22/88)

1) brisao pod rednim brojem: 4. Šumsko gospodarstvo Karlovac

2) prestao važiti upis, i to pod rebnim brojem: 62. Osnovna organizacija udruženog rada za lovstvo i šumarstvo Darda u Dardi u sastavu Lovno-šumskog gazdinstva "Jelen" Beograd - proizvodnje normalnog šumskog sadnog materijala

- topola i vrba u Rasadniku Veliko Polje;

- topola, vrba, bagrema i orha američkog u Rasadniku Hagl;

- hrasta lužnjaka u Rasadniku Koha;

3) upisao novu organizaciju udruženog rada koja može proizvoditi normalan šumski sadni materijal, i to pod rednim brojem: 74. Osnovna organizacija udruženog rada Šumarija Sinj, Sinj u sastavu šumskog gospodarstva "Dalmacija" Split - četinjača u Rasadniku Svilaja;

4) upisao dopunu upisa pod rednim brojem: 46. Osnovna organizacija udruženog rada za uzgoj i zaštitu šuma "Krndija" Našice u sstavu Radne organizacije šumarstva "Slavonska šuma" Vinkovci - proizvodnja normalnog šumskog sadnog materijala - listača u Rasadniku Gajić;

47. Šumarski institut Jastrebarsko - proizvodnja normalnog šumskog sadnog materijala - listača u Rasadniku Jastrebarsko;

53. Šumsko gospodarstvo "lstra" Buzet - proizvodnja normalnog šumskog sadnog materijala - listača u Rasadniku Frančeskija;

62. Osnovna organizacija udruženog rada za lovstvo i šumarstvo Darda u Dardi u sastavu Lovno-šumskog gazdinstva "Jelen" Beograd

- proizvodnja selekeioniranog šumskog sadnog materijala - topola i vrba u Rasadniku Dravica;

- proizvodnja normalnog šumskog sadnog materijala bagrema običnog, oraha američkog i hrasta lužnjaka u Rasadniku Dravica

Klasa 321-07/91-01/2

Urbroj 525-0 1-91-1

Zagreb, 21. siječnja 1991.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Ivan Tarnaj ,dipl.ing, v.r.