Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju člana 30. stava 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Službeni list SFRJ", br. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89 i 44/90) i člana 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 1990, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 199 0. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovine koje su povećane za 405,35%, prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990 ( " Narod ne novine", broj 1/9 I ), povećavaju se od 1.studenoga 1990. za 9,528%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. studenoga 1990. i1i poslije toga dana povećavaju se od dana ostvarivanja prava na mirovinu za 453,50%.

3. Privremene mirovine određene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo kod inozemnog nosioca socijalnog osiguranja. usklađuju se prema točki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne možc biti veća od granične svote najnižegn mirovinskog primanja.

4 Kao osnovica za povećanje mirovina prema toč.1. i 3. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. studenoga 1990, a kao osnovica za povećanje mirovina prema točki 2. ove odluke uzima se mirovina koja korisniku pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina prema ovoj odluci obavit će područne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskoh osiguranja radnika Hrvatske po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja. 6. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. studenoga 1990. iznosi 15.480,30 dinara.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. studenoga 1990.

Klasa: 140-13/90-O1/3237

U rb roj : 341-99-02/ 1-90

Zagreb, 20. prosinca 1990.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažlnkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.