Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Odluka o izmjeni Odluke o visini putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi člana 22. Statuta Republičkog fonda zdravstveikng osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske. na 3. sjednici održanoj 16. siječnja 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu

Član l.

U Odluci o visini putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu ("Narodne novine, broj 55/90) u članu 2. stavku 1. riječi "15%" zamjenjuju se rijećima "5%".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 502-08/91-01/01

Urbroj : 338-09-91-1

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof. dr. sci. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.