Zakoni i propisi - Pravni savjeti 5 11.02.1991 Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine",br.48/90),Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 3 sjednici održanoj l6 siječnja 1991.godine,donosi slijedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

Članak 1.

Utvrđuje se Lista lijekova s koje se mogu na recept.osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske propisivati lijekovi na teret sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske.

Članak 2.

Lista lijekova tiska se kao poseban priručnik i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Samoupravni sporazum o primjeni Jedinstvene liste lijekova koji se mogu propisivati na recept korisnicima zdravstvene zaštite na teritoriju SR Hrvatske ("Narodne novine", br.14/82).Lista lijekova koja je bila sastavni dio toga Sporazuma ostaje na snazi do donošenja nove

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u "Narodnim novinama",a stupa na snagu osmoga dana nakon objave.

Klasa: 025-04/91-02/07

Urbroj: 338-09-91-1

Zagreb,16.siječnja 1991.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prof.dr.sci.Mate Granić,v.r.